Teorija književnosti - UniZd

Teorija književnosti. Status kolegija. Obvezni. Godina. 1. Semestar 2. ECTS bodovi. 5. Nastavnik. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić e-mail [email protected]

Teorija književnosti - UniZd - Srodni dokumenti

Teorija književnosti - UniZd

Teorija književnosti. Status kolegija. Obvezni. Godina. 1. Semestar 2. ECTS bodovi. 5. Nastavnik. Izv. prof. dr. sc. Kornelija Kuvač-Levačić e-mail [email protected]

Teorija književnosti - Zavod za školstvo

Teorija književnosti je dvogodišnji izborni nastavni predmet u gimnaziji. Učenik/ca se osposobljava da razumije teoriju književnosti kao otvoreni sistem znanja i ...

Terminologija: teorija književnosti - Srce

Terminologija: teorija književnosti. Uvodna napomena. U leksikon termina iz teorije i povijesti književnosti uvršteni su u prvom redu oni pojmovi koji su nastali u ...

1 TEORIJA KNJIŽEVNOSTI I Doc. dr Olivera Žižović Tematske ...

Nauka o književnosti. Teorija književnosti. Istorija književnosti. Književna kritika. Nacionalna, uporedna, svetska i opšta književnost. 2. Funkcija književnosti.

TEORIJA KNJIŽEVNOSTI II Doc. dr Olivera Žižović Tematske jedinice

Vrste komedije. Komedija intrige: romantična komedija, farsa, commedia dell arte, vodvilj, eruditna komedija. Intertekstualnost i citatnost. Intertekst; paratekst ...

Uvod u studij književnosti - UniZD

2 lis 2019 ... Metodologiija proučavanja književnosti III. Povijest književnosti kao povijest čitanja; književnoteorijske refleksije fokusirane na dimenziju.

Žanrovi u dječjoj književnosti - UniZd

18 stu 2013 ... Pismeni ispit obuhvaća provjeru znanja iz područja ... vrste dječje književnosti: slikovnica, dječja priča (bajka, ... Karel Čapek, Poštarska bajka.

Teorija brojeva i kriptografija - UniZd

Rastaviti na proste faktore broj 2. 32. 1. - Moze li se svaki paran broj veci od 2 prikazati kao zbroj dva prosta broja? (4 = 2 2, 6 = 3 3, 8 = 3 5, 10 = 3 7, 12 ...

Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti - UniZd

Naziv kolegija. Komparativna povijest južnoslavenskih književnosti. ECTS bodovi. 5. Akademska godina. 2018./2019. Jezik izvođenja: hrvatski. Status predmeta.

Temeljni pojmovi teorije književnosti - UniZD

24.10. Josip Pupačić: (More, Tri moja brata, Moj križ svejedno gori,. Zaljubljen u ljubav) (interpretacija). Izabrani predlošci;. Naslovi iz obvezne literature. 4. 31.10 ...

Funkcionalistička teorija i njezini nedostaci - Repozitorij UNIZD

funkcionalizam te ćemo obraditi vrste funkcionalizma, njegove predstavnike i njihove teorije. Osim toga, dotaknut ćemo se i psihologije te problema redukcije, ...

Fonetika književnosti - Zavod za znanost o književnosti / Institute of ...

Edgar Allan Poe piše, npr., da je svoju pjesmu Gavran bazirao na, za njega, najsonornijem engleskom vokalu »O«, dok je sve ostalo nastalo tek kasnije.1 ...

filmska teorija luigija pirandella u kontekstu klasičnih filmskih teorija

Prvi zvučni film u Italiju stiže 1930. godine pod imenom Pjesma o ljubavi, adaptacija istoimene novele Luigija Pirandella. Uspjehom tog filma sufinanciralo se ...

spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica - Mikro knjiga

8.13. Kombinatorika – klasicna i moderna . . . . . . . . . . 139. 8.14. Kombinatorika i grafovi - Pregled i prilozi . . . . . . . 141. 8.15. Zanimljiva matematika - Preferans .

opća teorija ravnoteže-eksternalije-teorija vlasničkog prava

Dr. OROSSI SANDOR: Opća teorija ravnoteže — Eksternalije — teorija vlasničkog prava,. EKONOMSKI VJESNIK, 1 (3) : 83—92 1990. 83. UDK 330.36.

712 TEORIJA INFORMACIJE TEORIJA PLASTIČNOSTI

prije rasterećenja (naprezanje cr?) To je nova granica tečenja koja je porasla zbog očvršćenja materijala deformiranjem. Efekt smanjenja granice tečenja pri ...

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA 701

TEORIJA ELASTIČNOSTI - TEORIJA GRAFOVA. 701. Rješenje se izvodi na osnovi pretpostavke da je debljina klina jednaka jedan i da je sila F jednolično ...

TEORIJA PLASTIČNOSTI - TEORIJA SKUPOVA 725

uređeni par elemenata iz S i T, kad ti skupovi nisu disjunktni, ne mora biti skup, jer elementi istog uređenog para mogu biti međusobno jednaki. Analogno se ...

Dr. Pavel Rojko: Što (ni)je teorija glazbe? (J..Završki: Teorija glazbe.

Govorim o knjizi Teorija glazbe, prof. Josipa Završkog koja (dakle) nije teorija glazbe nego je zbirka verbalnih definicija kojoj se (zbirci) dogodilo sve što sam ...

POJMOVNIK IZ KNJIZEVNOSTI.pdf

STIH – redak u pjesmi. 1. VEZANI STIH – stih koji je ... OPKORAČENJE – stilski postupak prenošenja riječi iz jednoga stiha u drugi. 7. PONAVLJANJE RIJEČI ...

DIJALEKTALNOJ KNJIŽEVNOSTI

manja); naricanje majke nad grobom nezakonita sinčića (Seh-duš-. -dan); roditelji koji slute da im je jedinac pao u ratu (Starci); po- vratak osakaćeno g u ...

DIOKLECIJAN U KNJIŽEVNOSTI

navodno, prije 1680. godina činio car Dioklecijan. Vratimo se natrag u prošlost, na umjetničko polje, ovaj put u glazbenu umjetnost, naći ćemo 1690. godine kod ...

Etička kritika u književnosti

9. 2011. Jasna Ćurković Nimac. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Marulićev trg 19/I, HR–10000 Zagreb [email protected] Etička kritika u književnosti.

Kriza komparativne književnosti

književnosti moraju propasti jer povijest književnosti i književna znanost imaju isti predmet — književnost. Želja da se »komparativna književnost« ograniči na ...

Problemska nastava književnosti

15 lip 2018 ... Filozofski fakultet Osijek. Diplomski ... Osijek, 2018. ... rođendaonica, poludnevni boravak u Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić u Virovitici).

Priprema za čas – nastava književnosti

uočavaju, razumiju i razlikuju pojmove realistično/realno/realizam;. - uočavaju različite ... u navedenoj misli prepoznaju ulogu ogledala u književnosti realizma,.

Lektira u nastavi književnosti

Obavezna djela za četvrti razred jesu Regoč i Šuma Striborova Ivane Brlić- ... listići kojima će se učenici pripremiti za nastavni sat lektire: Koji te lik iz romana ...

Studij komparativne književnosti - SUM

postupak iz komparativne književnosti je sljedeća: SOLAR, M. ... književnost (uvod). - Povijest svjetske drame i teatra 1 ... Čitanje povijesti književnosti. Detaljnije.

Bog u novijoj hrvatskoj književnosti

ćaju i druga religiozna gledišta: skepticizam i agnosticizam, sum- nja i(li) ... Hrvatska je moderna stoga, ponirući u kompleksnu sloje- vitost religioznog fenomena ...

LIK FATALNE ŽENE U KNJIŽEVNOSTI

Henrik Ibsen: Nora (Lutkina kuća). 11. 6. Femme fatale u ... Kuća lutaka ili Nora, koja se najčešće tako naziva i to prema glavnome, ženskome liku, prvo je djelo ...

Priručnik za nastavu književnosti 2/4/1

20 lis 2017 ... koristiti nego i onome čiji se učenici za čas pripremaju online. Konačno, 4. Riječ i smisao ... ding, odnosno čitanje pjesme od prvog do posljednjeg stiha, pri čemu se vodilo računa ... sebno uvijek aktuelna (zlo)upotreba njihovog djela u ideološke svrhe (u ... tverobridne iglice, muški cvjetovi su uspravne rese ...

8Ženski lik u hrvatskoj književnosti

Ženski lik u hrvatskoj postmodernoj književnosti; I. Vrkljan: Svila, škare, Marina ili o biografiji, L. Kaštelan: Adagio, J. Matanović: Zašto sam vam lagala (5 sati).

Osnovi teorije književnosti

OSNOVE TEORIJE KNJIŽEVNOSTI. Doc. dr Olivera Žižović. Tematske jedinice: I DEO. -Nauka o književnosti. Teorija književnosti. Istorija književnosti. Književna ...

na primeru alhamijado književnosti

Napisao je Sulejman Tabaković iz Novog Pazara. Ova pesma je, zaista, jedna od najpopularnih pesama alhamijado književnosti i imala je mnoštvo prepisa, ...

4. Teorija igara - FER-a

TEORIJA IGARA. Primjer: Zatvorenikova dilema ... “iterirana zatvorenikova dilema”. (engl. iterated prisoner's dilemma). (a) broj iteracija unaprijed poznat.

Teorija igara

22 мај 2014 ... U filmu Lov na Crveni oktobar (1990), sovjetski admiral Marko. Aleksandrovič Ramijus (igra ga Šon Koneri) odlučuje da pomoću haj-.

TEORIJA NIZOVA

1 јул 2013 ... Definicija i konvergencija niza 1. 1.2. Osobine nizova 8. 1.2.1. Osobine konvergentnih nizova 8. 1.2.2. Osobine odred¯eno divergentnih nizova ...

Teorija leta I

Sila uzgona. N. Oswaldov koeficijent. -. Nagib krivulje uzgona krila. 1/rad. Broj okretaja propelera u jedinici vremena okr/s. Tlak zraka. Pa. Zaustavni tlak zraka.

4. Teorija igara - Fer

odlučivanja – teorija igara (Von Neumann, 1944). - matematička teorija, izvorno razvijena u svrhu modeliranja ekonomskih interakcija, no s vremenom se razvila ...

Teorija Grafova

Diskretne matematiqke strukture. Vladimir Balti. Elementi Teorije grafova ... година узима за осниваƬе теориjе графова). Неке странице из овог рада су ...

teorija motora

TEORIJA MOTORA. 1. Usisni ventil se otvara: a. 20° prije gornje mrtve točke b. 30° poslije gornje mrtve točke c. 30° poslije donje mrtve točke d. 30° prije donje ...

Teorija brojeva

Tada postoje uzajamno prosti prirodni brojevi m i n takvi da je a = md i b = nd, ... Dakle, svaka kolona na{e tablice sadr`i φ(n) brojeva uzajamno prostih sa n, tj.

TEORIJA PROIZVODNJE

Zakon opadajućih prinosa. ▫ Svakim dodatnim povećanjem nekog inputa. (dok su ostali inputi fiksni) nakon dostizanja odreene točke dovodi do smanjenja.

IX Teorija kočenja.pdf

usporenje, vreme i put kočenja. Proces kočenja otpočinje početkom dejstva obrtnog momenta kočenja, koji ima suprotan smer od smera obrtanja točkova, ...

teorija uma - Psihologija Nis

Ključne reči: socijalna kognicija, teorija uma, psihički poremećaji. Socijalna kognicija. Socijalna kognicija podrazumeva kognitivne procese namenjene obradi ...

TEORIJA INDIFERENCIJE

Ova su dva dobra savršeni supstituti jer je potrošaču potpuno svejedno između čaše jednog ili drugog soka. U ovom slučaju, granična stopa supstitucije soka od.

Teorija letenja

2 uzgon je jednak otporu, a vučna sila težini vazduhoplova. 3. zbir uzgona i težine jednak je zbiru vučne sile i otpora vazduhoplova. 4. zbir uzgona, otpora i ...

5. TEORIJA MREZA

... a] ⇐⇒ a ∧ b ≤ x ≤ a =⇒ a = a ∨ (a ∧ b) ≤ fa(x) = a ∨ x ≤ a ∨ a = a. Samim tim f([a ∧ b, a]) = {a}. 3. Ispitati distributivnost i modularnost sledece mreze: T.

TEORIJA REDOVA

3 мар 2013 ... Uniformna konvergencija stepenih redova 49. 3.2.2. Predstavljanje funkcija pomocu stepenih redova 55. 3.3. Fourierovi redovi 59. 4. ZADACI ...

likovna teorija - Ric

26 sep 2012 ... Likovna kompozicija. Vsebine izbirnega predmeta splošne mature likovna teorija se v umetniški gimnaziji likovne smeri obravnavajo v okviru ...

LIKOVNA TEORIJA

Likovna morfologija in likovne spremenljivke. Likovna kompozicija. Likovna semiotika. KRATEK PREgLEd zgOdOVINE RAzVOJA LIKOVNE TEORIJE.

Teorija plastičnosti

30. 70. Moment plastičnosti dobijemo iz izraza: pl. T pl. W. M. ∙. =σ. , gdje je W plastični moment otpora presjeka pri savijanju. pl. 1. Izradio: Doc.dr.sc. Joško Krolo ...

PETNAESTO STOLJECE U HRVATSKOJ KNJIZEVNOSTI

Rafo BogiSic. 1. Petnaesto stoljece u hrvatskoj knjizevnosti predstavlja jedno sasvim ... tipa, novih tema i ideja, novog zivotnog koncepta: knjizevnost renesanse.

renesansa u svjetskoj i hrvatskoj književnosti

Doba humanizma i renesanse jedno je od obilježja koje označavaju prelaz iz srednjeg u novi vijek. Na tim novim shvatanjima i osjećanjima razvila se sva.

NOVA HIPERTEKSTUALNOST U KNJIŽEVNOSTI: ČITANJE ...

povedni tekst stiče i interaktivnu dimenziju, postajući dinamična sprega štampanog štiva ... Dragan Bošković i Saša Ilić osmislili su projekat totalne litera- ture: njihov hipertekstualni eksperiment Odisej (Matica srpska,. 1998) promoviše tzv.

Priručnik za nastavu književnosti 2/3/1 - Školegijum

2/3/1. 14. Motivi zbirke Uspravna zemlja obuhvataju viševjekovnu prošlost srp- skoga naroda, od ... stvovanje u božanskom i nedodirljivome svijetu, nosi u sebi iste opasno- sti koje su već ... A onda mi pogled puče na nestvarno plavetnilo.

maskerata u hrvatskoj književnosti - darhiv

„Ako nam kulturalni studiji govore da značenje književnoga teksta moramo ... u nekim zemljama, dobili status prosjaka, lutalica, nomada i vagabunda svake.

Povijest svjetske književnosti: antički ep.

rat, hrabrost junaka, srdžba, prijateljstvo lutanje i stalna čežnja za povratkom domu, vjernost, traganje za ocem, osveta lutanje i potraga za domom, nesretna ...

POSTMODERNIZAM U HRVATSKOJ SUVREMENOJ KNJIŽEVNOSTI

KLJUČNE RIJEČI: Postmodernizam, hrvatska suvremena književnost, marksistička kritika, poststrukturalizam, „Putovanje u srce hrvatskog sna“, tijelo, identitet, ...

mariološki sadržaji u hrvatskoj književnosti

pjesmama Zdravo budi Marijo, O Marija, Božja mati, U se vrime godišća i Šibenska molitva. Drugi pravac obilježava hrvatsku marijansku umjetničku poeziju i ...