Opće informacije Nositelj predmeta Prof.dr.sc.Branko Matić ... - EFOS

Branko Matić, doc.dr.sc.Hrvoje Serdarušić. Nastavu izvodi. Prof.dr.sc.Branko Matić. Naziv predmeta. Bankarstvo. Studijski program. Stručni studij Računovodstvo.

Opće informacije Nositelj predmeta Prof.dr.sc.Branko Matić ... - EFOS - Srodni dokumenti

Opće informacije Nositelj predmeta Prof.dr.sc.Branko Matić ... - EFOS

Branko Matić, doc.dr.sc.Hrvoje Serdarušić. Nastavu izvodi. Prof.dr.sc.Branko Matić. Naziv predmeta. Bankarstvo. Studijski program. Stručni studij Računovodstvo.

Opće informacije Nositelj predmeta izv.prof.dr.sc. Ivo Mijoč ... - EFOS

Ciljevi predmeta. Cilj predmeta je upoznavanje studenata s osnovnim pojmovima i teoretskim postavkama iz područja računovodstva u poduzeću i primjenom ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj(i) predmeta prof.dr.sc. Lidija ...

OPĆE INFORMACIJE. 1.1. Nositelj(i) predmeta prof.dr.sc. Lidija Kos-Stanišić. 1.6. Godina studija. 1. 1.2. Naziv predmeta. Politika EU prema Latinskoj Americi i.

Opće informacije Nositelj predmeta Mirna Hocenski ... - EFOS

Jakić, B., Hurm, A., (1991) Hrvatsko-njemački rječnik, Školska knjiga, Zagreb. 2. Šamšalović, G. (1990) Njemačko-hrvatski rječnik, Grafički zavod Hrvatske, ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta Doc ... - KBF Zagreb

srodnost (kromatska) i spajanje akorada; sekvenca; neakordički tonovi; enharmonijska promjena (zamjena) akorda. - razumjeti i opisati višestruku uvjetovanost ...

1.1. Nositelj predmeta Prof.dr.sc. Nada Zgrabljić Rotar komunikacije ...

Nada Zgrabljić Rotar. 1.6. Godina studija. 3. 1.2. Naziv predmeta. Vizualna komunikacija. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS). 4 ECTS. 1.3.Suradnici. Tamara Kunić.

Opis predmeta Opće informacije 1. OPIS PREDMETA

Opis predmeta. Opće informacije. Nositelj predmeta doc.dr.sc. Hrvoje Krstić. Naziv predmeta. TEHNOLOGIJA GRAĐENJA. Studijski program. Preddiplomski ...

prof. dr drago cvijanović dr branko mihailović prof. dr radovan ...

Poslovna etika označava pojavu (etiku koja se javlja i primenjuje u privredi) i oblast istraživanja te ... Seminarski rad Džona Rolsa (John Rawls) iz 1971. godine,.

Pero TUTMAN1*, Branko GLAMUZINA2, Sanja MATIĆ-SKOKO1 ...

15 Jun 2019 ... The fish is rare in the upper river stretches. (Vuković and Ivanović 1971). In Croatia, it is distributed in the lower Neretva River basin area (rivers ...

OPĆE INFORMACIJE O TRAJNOM NALOGU 1. Informacije o ... - PBZ

2 stu 2019 ... Trajni nalog - dodatna usluga po transakcijskom računu. Pojam trajnog naloga. Trajni nalog je ugovorni odnos između platitelja i Banke o ...

Preddiplomski studij arheologije Naziv predmeta: Epigrafika Nositelj ...

Povijest i razvoj pisma od klinastog pisma do latinice. 3. Podjela antičkih natpisa i njihove vrste. 4. Grčka epigrafija (najraniji grčki natpisi, vrste natpisa, primjeri).

NAZIV PREDMETA FIZIKA Kod SEN002 Godina studija 1. Nositelj/i ...

2. Razumjeti granice determinizma i korisnosti slučajnih veličina u opisu prirode. (kvantna fizika, deterministički kaos, kompleksnost). Uvjeti za upis predmeta i.

Assist. Prof. Ines Matić, Ph.D. - pravri.uniri.hr

Surname(s) / First name(s) Ines Matić. Address(es) Faculty of Law, University of Rijeka, Hahlić 6, Rijeka, Croatia. Telephone(s) 385 51 359 544. Mobile phone: ...

Prof. dr. sc. Božo Matić Mr. sc. Danijela Ćenan ANALIZA MOTIVA ZA ...

Božo Matić. Mr. sc. Danijela Ćenan. ANALIZA MOTIVA ZA MEĐUNARODNA ZAJEDNIČKA. ULAGANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ. ANALYSIS OF MOTIVES ...

IN MEMORIAM izv. prof. dr. sc. Branko Kuna

Branko Kuna. (14. studenoga 1965. ‒ 4. siječnja 2018.) Iznenadnim i preranim odlaskom izv. prof. dr. sc. Branka Kune hrvatska je smrt, matoševski rečeno, još ...

opće informacije

Što je akupresura? Akupresura je drevna kineska metoda liječenja. ... Novi dizajn: Šema stopala za podloške powermat 2000 koja je projektirana korišćenjem.

opće informacije - PBZ

PBZ Euro Short Term Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. ISIN: HRPBZIUESTB4. Ovim Fondom upravlja PBZ Invest d.o.o. za upravljanje ...

uvjeti i opće informacije - RBA

Trezorski zapisi izdaju se s rokom dospijeća od 91, 182 i 364 dana. Redovite aukcije trezorskih zapisa objavljuju se svakog utorka, a pravo sudjelovanja imaju.

Opće informacije o potrebnim analizama

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj. 81/13) ... Mikrobiološka analiza sukladno Vodiču za mikrobiološke kriterije za hranu ... Vodič za proizvodnju kozmetičkih proizvoda (Ministarstvo zdravlja, 2014.).

Opće informacije o najmu - Sixt

online ili pismeno, naslovljeno na Sixt Croatia Headquarter, Croatia, Fax: 385 1 66 ... Asistencija uključuje pomoć u slučaju kvara ili štete na vozilu uzrokovane ...

OPĆE INFORMACIJE O PRUŽANJU USLUGE ... - PBZ

Usluge certificiranja omogućene su za korisnike On-line bankarstva [PBZ digitalnog bankarstva] te se dodatno ne ... slanjem e-maila na adresu [email protected]

opće informacije o pozajmici uz depozit - PBZ

1 sij 2020 ... Pozajmica se može odobriti i ukoliko korisnik pozajmice nije vlasnik oročenog depozita u Banci uz uvjet zasnivanja založnog prava na.

2018.12.01 Opće informacije PBZ Investor

OPĆE INFORMACIJE O USLUZI PBZ INVESTOR ... [email protected] ... u čitač kartice PIN-a kartice i upita koji generira PBZ365 aplikacija te odgovora koji generira.

OPĆE INFORMACIJE O INVESTICIJSKOM OSIGURANJU ... - PBZ

Informacije o kreditnoj instituciji. 2. ... elektroničkim putem na adresu [email protected] ... 0,24%. Izlazna naknada investicijsko osiguranje. 795,07 EUR. 79,51%.

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste) Nositelj kolegija: prof ...

Naziv kolegija: Slovački jezik (za neslovakiste). Nositelj kolegija: prof. dr. sc. Dubravka Sesar / Mgr. Martin Machata. Izvođač kolegija: Ivana Čagalj, znanstvena ...

OPĆE INFORMACIJE O MASTERCARD KREDITNOJ KARTICI ...

i plaćanje na prodajnim mjestima. Banka samostalno određuje dnevna i/ili ukupna (kumulativna) ograničenja, odnosno potrošnju po pojedinoj kartici.

TURISTIČKI KREDIT U HRK – uvjeti i opće informacije - RBA

Trezorski zapisi mogu se izdavati u kunama, eurima te ... Trezorski zapisi izdaju se s rokom dospijeća od 91, 182 i 364 dana. Redovite aukcije trezorskih zapisa ...

OPĆE INFORMACIJE O OROČENOM DEPOZITU - e- KASICA ... - PBZ

24 velj 2020 ... e-KASICA štednju moguće je ugovoriti putem usluge On-line bankarstva [PBZ digitalno bankarstvo]. Naknadne uplate izvršavaju se automatski ...

OPĆE INFORMACIJE O NENAMJENSKOM KREDITU U ... - KentBank

1 sij 2020 ... Banka prihvaća isključivo nekretnine s područja Republike Hrvatske. ... odnos primjenjuje se srednji tečaj HNB vezano uz obveze i on je ...

opće informacije o pbz indeks plus studentskom paketu

Banka Korisniku otvara PBZ Indeks plus studentski paket na temelju: - otvorenog transakcijskog tekućeg računa u kunama (dalje u tekstu: tekući račun) za ...

OPĆE INFORMACIJE O STAMBENOM POTROŠAČKOM ... - KentBank

1 sij 2020 ... KentBank d.d., Gundulićeva 1, Zagreb, OIB: 73656725926, Telefon: ... primjenjuje se srednji tečaj HNB vezano uz obveze i on je obvezan za ...

OPĆE-INFORMACIJE-Stambeni-kredit-za-međufinanciranje-01.07 ...

internet stranica Štedionice www.pbz-stambena.hr. - poslovnice. Poslovnice Privredne banke Zagreb. Datum dokumenta. 1. srpnja 2019.

Opće informacije Znanstvena i nastavna djelatnost

Zagrebu. 1992.-2008. 2002.-do sada. 1. poslijediplomski studij: UZ dojki ... Mađarski onkološki institut Budimpešta. Cleveland klinika ... Klinika za tumore Zagreb.

2020.02.29 Opće informacije (PBZ START fond)

Privredna banka Zagreb d.d.. Adresa. Broj telefona. Elektronička adresa. Broj telefaksa. Internetska stranica. Radnička cesta 50, Zagreb. 01 636 0000 [email protected]

OPĆE INFORMACIJE ZA MASTERCARD I VISA CLASSIC ... - PBZ

1 sij 2020 ... Vrsta kreditne kartice: Mastercard i Visa Classic / Co-brand Affinity kreditna kartica [charge] je kartica s beskamatnom odgodom plaćanja u.

OPĆE INFORMACIJE O TRANSAKCIJSKOM ŽIRO RAČUNU ... - PBZ

OPĆE INFORMACIJE O TRANSAKCIJSKOM ŽIRO RAČUNU U KUNAMA. 1. Informacije o kreditnoj instituciji. Naziv kreditne institucije. Privredna banka Zagreb ...

opće informacije o hipotekarnom kreditu za ... - Opereta

01/636 00 63 ili slanjem e-maila na adresu [email protected] Banka je ... Kontakt. - besplatni info telefon: 0800 365 365. - e-mail: [email protected] - internet ...

OPĆE INFORMACIJE O TRANSAKCIJSKIM RAČUNIMA ... - KentBank

KentBank d.d., Gundulićeva 1, Zagreb, OIB: 73656725926, Telefon: 385 1 4981 ... adresu bilo koje poslovnice Banke, telefaksom na broj 385 1 4981 910 ili ...

OPĆE INFORMACIJE O USLUZI INTERNETSKOG ... - KentBank

KentBank d.d., Gundulićeva 1, Zagreb, OIB: 73656725926, Telefon: 385 1 4981 ... adresu bilo koje poslovnice Banke, telefaksom na broj 385 1 4981 910 ili ...

opće informacije o nenamjenskom kreditu za umirovljenike u ... - PBZ

1 sij 2020 ... 3. Opis glavnih značajki proizvoda. Vrsta kredita. Nenamjenski kredit za umirovljenike. Valuta. Kredit se odobrava u HRK. Korisnici kredita.

Opće informacije - Hrvatsko katoličko sveučilište

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorska škola društveno-humanističkih znanosti. Doktorski studij Europski studiji. Akademski stupanj.

opće informacije o erasmus plus studentskom kreditu - PBZ

1 sij 2020 ... Studentski kredit uz potporu Europske unije i jamstvenog programa utemeljenog Uredbom (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ...

opće informacije o stambenom kreditu - Sberbank

28 velj 2020 ... Krediti se plasiraju u kunama i s valutnom klauzulom u EUR ... osobe zaposlene na određeno vrijeme moraju imati najmanje 24 mjeseci ...

Opće informacije o hipotekarnom kreditu - Opereta

1 srp 2019 ... Banke kredit se isplaćuje na račun korisnika kredita sukladno uvjetima iz Ugovora o kreditu. Korištenje kredita. Nenamjenski. Način otplate ...

opće informacije o poslovima distribucije osiguranja - PBZ

Privredna banka Zagreb d.d., OIB 02535697732, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim ... CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Vatroslava Jagića 33, OIB: 26187994862 ... Djelatnici poslovnice/ispostave.

Opće informacije o gotovinskom kreditu za umirovljenike - Erste

1 sij 2020 ... Erste banka zadržava pravo izmjene navedenih uvjeta. Stranica 1/3. Opće informacije o gotovinskom kreditu za umirovljenike. Iznos kredita:*.

opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu po ... - Opereta

1 sij 2020 ... 01/636 00 63 ili slanjem e-maila na adresu [email protected] Banka je dužna potrošaču izdati Potvrdu o zaprimljenom prigovoru. 11.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mehanika fluida 1.6 ...

Znanja stečena na kolegiju Mehanika fluida studenti će trebati aktivno koristiti kod ... Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB Zagreb, 2002.

OPĆE INFORMACIJE O USLUGAMA KOJE BANKA PRUŽA U ... - PBZ

PBZ Short term bond fond. PBZ Dollar Bond fond 2. Mješoviti fondovi: PBZ Global fond. PBZ Conservative 10 fond. PBZ Flexible 30 fond. PBZ International Multi ...

opće informacije o oročenom depozitu - standard štednja - PBZ

24 velj 2020 ... oročenja, prema ugovorenim uvjetima primjenjuju se kamatne stope za ... Od 01. siječnja 2015. godine Banka kao isplatitelj kamate na štednju, ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Vjerojatnost i statistika ...

Funkcija distribucija vjerojatnosti. 2 2. Očekivanje, varijanca i standardna devijacija diskretne slučajne varijable. 9. 2 2. Diskretna uniformna distribucija. 10.

Opće informacije Znanstvena i nastavna djelatnost - Hrvatsko ...

intenzivna opstetricija i ginekologija, forenzička opstetricija i ginekologija ... Opća bolnica „Sveti Duh“,- Klinička bolnica „Sveti Duh“. Radno mjesto. Liječnik ...

Opće informacije o potrebnim analizama - Grad Zadar

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu („Narodne novine“, br. 81/13.i 115/18.) • Zakon o informiranju potrošača o hrani („Narodne novine“, ...

opće informacije o cash back kreditu - Sberbank

7 velj 2020 ... Za umirovljenike koji će u trenutku isteka kredita imati preko 70, a maksimalno 75 godina, maksimalni iznos je 38.000 ... Kredit mora biti otplaćen do 75 godine života svih sudionika u kreditu ... 6,80% godišnje (EKS 7,29% ).

RBA FLEXI STAMBENI KREDIT U EUR – uvjeti i opće informacije

RBA FLEXI STAMBENI KREDIT U EUR – uvjeti i opće informacije ... [email protected] ... temelju tečaja HRK u odnosu prema EUR, koji u budućnosti može imati ...

Opće informacije o stambenom kreditu uz subvenciju u suradnji s ...

1 kol 2018 ... predugovor (nije potrebna ovjera kod javnog bilježnika) ili ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita (u ...

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija FIZIKA 1.6. Semestar 1 ...

atoma ; načelo neodređenosti. 3 2. -objasniti Planckov zakon zračenja crnog tijela. -opisati ogib elektrona na kristalima i de Broglievu ideju o valnoj prirodi ...

opće informacije o stambenom potrošačkom kreditu po programu ...

1 sij 2020 ... 01/636 00 63 ili slanjem e-maila na adresu [email protected] Banka je dužna potrošaču izdati Potvrdu o zaprimljenom prigovoru. 11.

Znanstvena i nastavna djelatnost Opće informacije - Hrvatsko ...

Osijek. 2004./2005. -. 2005./2006. Seminari iz medicinske biologije (Stanična i ... intenzivna i hitna medicina, medicina, interventna kardiologija, Anti-.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Ekonomska matematika ...

Ekonomska matematika 1.6. Semestar. 1. 1.2. ... Zagreb, 1993. 2. M. Ilijašević, Ž. Pauše: Riješeni primjeri i zadaci iz vjerojatnosti i statistike, Zagrebt, 1990.