magistarski rad - Serdarusic.com

Hrvoje Serdarušić. Adresa: Zagreb, Bencekovićeva 29a. Kontakt: 385 1 98 16 11 696. SVEU Č ILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU.

magistarski rad - Serdarusic.com - Srodni dokumenti

magistarski rad - Serdarusic.com

Hrvoje Serdarušić. Adresa: Zagreb, Bencekovićeva 29a. Kontakt: 385 1 98 16 11 696. SVEU Č ILIŠTE U ZAGREBU. EKONOMSKI FAKULTET U ZAGREBU.

magistarski rad - Hrvoje Serdarušić

Utjecaj financijskog položaja i aktivnosti na novčani jaz i profitabilnost hrvatskog turističkog sektora, magistarski rad stranica I. Hrvoje Serdarušić. DISPOZICIJA ...

MAGISTARSKI RAD

je kako su McWorld i McDonaldizacija metafore, te je umjesto Mcdonald'sa ... Wolfensohn izjavio tokom nereda u gradu kako je podizanje cijene za vodu bilo.

magistarski rad - PSP - EFOS

http://aerocroatia.averi.hr/osi.htm. - zeljko-heimer-fame.from.hr/hrvat/hr-os2.html. - www.osjecko-baranjska-zupanija.hr/hr/zupuprava.htm. - www.atlantis-travel.hr ...

Tema za magistarski rad - PSP

Stambena štednja kao sustav štednje za stambenu izgradnju je organizirana ... "Građani su najbolji i najmanje rizični dužnici, ali po mom mišljenju upravo zbog ...

magistarski rad - ResearchGate

produkt lignina i formaldehida može se upotrijebiti kao ljepilo za drvo. ... visinu i debljinu, za razliku od palmi, bambusa i jednogodišnjih biljaka, najbolje se.

magistarski rad - darhiv

Također Legrain previđa kako McDonald's samo na reklame ... Wolfensohn izjavio tokom nereda u gradu kako je podizanje cijene za vodu bilo opravdano.

Magistarski rad - Filozofski fakultet

Magistarski rad. FAKULTETSKA BIBLIOTEKA KAO EDUKACIJSKI. PROSTOR U SAVREMENOJ BIBLIOTEČKOJ. PARADIGMI. Mentorica: Studentica: prof. dr.

Štimac, Alan - Magistarski rad - Fer

Piezoelektrični efekt otkrili su braća Pierre (1859-1906) i Jacques (1855-1941) Curie 1880. g. Sa sigurnošću se može tvrditi da do ovog otkrića nije došlo ...

PRIJAVA TEME ZA MAGISTARSKI RAD

PRIJAVA TEME ZA MAGISTARSKI. RAD. AKADEMSKA 20_/20_ GODINA. Ime i prezime studenta/studentice: Broj indeksa (upisnice) studenta. U Travniku ...

MAGISTARSKI RAD za print - WordPress.com

19 svi 2017 ... Labirinti (grč. labyrinthos) su složene forme putanja koje vode do ... pokazuje činjenica da posjetitelje, a osobito djecu, ova točka oduševi te ...

Magistarski radovi - EFSA

aspekti : magistarski rad / Emir Agić. - Sarajevo : [E. Agić], 2006. - 146 str. Mentor Emir Kurtović. - Bibliografija: str. 139-146. - Univerzitet u Sarajevu, Ekonomski ...

Magistarski rad, Tomislav Mokrovic - darhiv

mnoge čudnovate događaje i radnje koje mu se pripisuju mora da je u Italiji proživio ... pričaju i, kako je uobičajeno, da su u tim gajevima zvijeri ukroćene i da su ...

Magistarski rad - Centralna ekonomska knjižnica

EKONOMSKI FAKULTET. MAGISTARSKI RAD. ULOGA EKONOMIJE ZNANJA I PODUZETNIŠTVA U. RAZVOJNOJ STRATEGIJI REGIONALNE EKONOMSKE.

magistarski rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

I HOTELIJERSKI MENADŽMENT. BEOGRAD. POSLEDIPLOMSKE STUDIJE. MAGISTARSKI RAD. Uloga i značaj promocije za razvoj turizma Srbije. Mentor:.

završni magistarski rad - Filozofski fakultet

značajke te pokazati zašto je roman Ako jedne zimske noći neki putnik savršen ... metafizički roman, filozofsko-erotski, western i znanstveno-fantastični roman.

Završni magistarski rad K - Filozofski fakultet

35 U istoj obavijesti stoji i da je povjerenik za Tešanj Ahmed Terzić, a da je povjerenik iz Čajniča ... akordi, i tri pjesme koje je u časopisu objavila, tada učenica ženske realne gimnazije u ... prosula rumen/ Iznad vrhova snjiženih gora.

AGRONOMSKI FAKULTET :: Magistarski rad - fulir

i uzgoja łkoljkała, posebno mrijesta kamenice Ostrea edulis. zmjerno ... ukusnijeg mesa, a time i veće cijene europske kamenice na tršiłtu francuski su uzgajivači ...

Magistarski rad 13.7.16 - Farmaceutski fakultet - Универзитет у ...

13 јул 2016 ... hiperlipoproteinemija, povećava se nivo triglicerida i slobodnih masnih kiselina, kao i krvni pritisak. Umereno konzumiranje alkohola (10-20g ...

Magistarski rad REŠAVANJE SPORNIH I SUMNJIVIH ... - Singipedia

Determinante i tipologija kredita kao najznačajnijeg plasmana u ... bankarski sistem (centralna banka plus poslovne banke) još od polovine šestesetih godina XX veka ... a ulazi i izlazi iz dozvoljenog minusa po tekućem računu, a da ne ... aktivnostima sektora upravljanja rizicima Erste Banci, vrši različite procese kao i.

MAGISTARSKI RAD – REFORMA IMOVINSKO-PRAVNIH ODNOSA ...

nekretninama (vlaništvo, služnosti). Zemljišna knjiga se sastoji od glavne zemljišne knjige, zbirke isprava i pomoćnih regisatara. Glavna zemljišna knjiga se ...

Magistarski rad - predložak - Repozitorij Geotehničkog fakulteta ...

Richterova skala magnituda ili Richterova ljestvica kategorizira djelovanje, odnosno štetne učinke potresa s obzirom na razine određene minimalnim i ...

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Magistarski rad ...

izvođenja građevinskih projekata u svim fazama životnog tijeka projekta do ... troškovnik-specifikacija radova, pri formiranju aktivnosti – kompleksnih radnih ...

magistarski rad poslovni plan kao instrument ... - Singipedia

Ključne reči: poslovni plan, strategijski menadžment, planiranje, cilj, strategija, ... strategijskom menadžmentu biće više reči u narednim poglavljima rada. 2.

Ivana Kunac POTRAVLJE U ANTIČKOM RAZDOBLJU Magistarski rad

datiraju u 4. i 5. stoljeće, a služile su za transport ulja i ribljih proizvoda. 113. 6.2. Brončani ... Stele se mogu na osnovu okolnosti nalaza, stilskih karakteristika i sigla DM (Diis. Manibus), koji je ... Brkovi i gusta brada uokviruju mala usta. Kosa je ...

IVANA KRUZIC-magistarski rad-final - Fakultet za Mediteranske ...

kao okviri NSOR CG, a zatim i Komunikaciona strategija održivog razvoja Crne ... Sa stanovišta ekološkog menadžmenta i ekološke ekonomije, održivi razvoj se ...

Merima Omeragić, završila magistarski studij književnosti na ...

Prizivanje duhova/ Calling the Ghosts (1996) r. Mandy ... Film Prizivanje duhova (1996) prikazan je na brojnim međunarodnim festivalima te je osvojio i mnoge.

Magistarski rad - Primjena modela uravnotežene tablice rezultatata ...

2 lip 2013 ... Uravnotežena tablica rezultata („Balanced Scorecard“) nametnula se kao ... planiranja ili kao rezultat deriviranja poslovne strategije tvrtke, ...

mogućnosti otkrivanja za sprint nadarenih djevojčica magistarski rad

sustavnom pristupu. U Hrvatskoj se tek posljednjih godina počelo opet ozbiljnije razmišljati o sustavnoj selekciji za atletiku, ali i danas hrvatski atletski stručnjaci ...

konstrukcije ženskosti u romanima ferija lainščeka magistarski rad ...

Analizirat će se romani Koju je magla donijela (1993) ... devedesetih njegova književnost zaobilazila ljubavni žanr kao temeljni, zadnjih je godina ... težište ovog rada postavljeno je na najnoviji slovenski roman i razdoblje od devedesetih.

Rimske oružane snage u vrijeme Principata Završni magistarski rad ...

Tema završnog magistarskog rada naslovljena je Rimske oružane snage u vrijeme. Principata. Prema legendi, mitskom rimskom kralju Serviju Tuliju pripisuje ...

Zavrsni-magistarski rad Hasakovic Amir - Prirodno-matematički fakultet

PRISTUPA POUČAVANJU ELEKTRIČNIH. KRUGOVA ISTOSMJERNE STRUJE U. SREDNJOŠKOLSKOJ NASTAVI FIZIKE. ZAVRŠNI – MAGISTARSKI RAD.

Magistarski cjelina 26 12pt - "Derviš Sušić" Tuzla

26 sij 2012 ... Biografija: listovi 108-109. - Sažetak ... Mentor Zehrudin Osmanović. ... hemioprofilaktičkog protokola : magistarski rad / Elvedin Osmanović.