Standardizirane tablice za izvješćivanje kod podnošenja podataka o ...

cigareta, cigara, fino rezani duhan, duhan za lulu, duhan za vodenu lulu, duhan za žvakanje, drugi duhanski proizvodi (molimo navedite koji). 5. Robna marka.

Standardizirane tablice za izvješćivanje kod podnošenja podataka o ... - Srodni dokumenti

Standardizirane tablice za izvješćivanje kod podnošenja podataka o ...

cigareta, cigara, fino rezani duhan, duhan za lulu, duhan za vodenu lulu, duhan za žvakanje, drugi duhanski proizvodi (molimo navedite koji). 5. Robna marka.

II Tablice FINANSIJSKE TABLICE 1/4

II Tablice. FINANSIJSKE TABLICE n / p. 0,25. 0,5. 0,75. 1. 1,25. 1,5. 1,75. 2. 2,25. 2,5. 2,75. 3. 3,25. 1. 0,99751 0,99502 0,99256 0,99010 0,98765 0,98522 0 ...

Uputa za statističko i bonitetno izvješćivanje - HNB

Modalitet "AU" – slog pripada izvješću "Ulaganja u kapital drugih pravnih osoba ... zaloga neke vrijednosti, odnosno instrumenta osiguranja (poput nekretnine, novčanog ... Modalitet "B2" – instrument je razvrstan u rizičnu podskupinu B-2;. 8.

ix. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

15 velj 2017 ... oznaka 2 kada se podnosi ispravak već podnesenog izvješća koje je ... Pregled kombinacija oznaka iz priloga 2 i 3 obrasca JOPPD u slučaju ...

Izvješćivanje, analiza i naknadno postupanje u vezi sa događajima ...

uključujući jedrilice i zrakoplove lakše od zraka . . . . . . . . . . .9. Sadržaj. Za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo. AEROSVIJET, hrvatska zrakoplovna revija.

Izvješćivanje o plaćama i javnim davanjima iz i na plaću ostvarenu ...

prigodne nagrade do 2.500,00 kn godišnje (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) ... 2. st. 2. Pravilnika. Isplate tih primitaka za koje je odluka o isplati donesena ... V. PRIMJERI OBRAČUNA PLAĆE PO SUDSKOJ PRESUDI. V.1. Primjer 1.

v. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

24 sij 2019 ... podnose se na jedinstvenom obrascu JOPPD - jedin- stveni obrazac poreza prireza i doprinosa. Obrazac se u pravilu podnosi na dan isplate ...

Statističko i bonitetno izvješćivanje pitanja i odgovori - hrvatska ...

8 srp 2008 ... 7.12.2007 Da li će prilikom slanja datoteke (preko ... Naziv proizvoda: Gotovinski krediti uz ... Amex karticama, pri čemu je sama kartica.

x. izvješćivanje o isplaćenim primitcima na obrascu joppd - RRiF

25 sij 2016 ... Tablica 59. Oznake u izvješću na obrascu JOPPD za svaki dan u 2016. Datum u mjesecu. OZNAKA IZVJEŠĆA U 2016. Siječanj Veljača Ožujak ...

Upisivanje podataka u e- Dnevnik Smjernice za unos podataka na ...

Napomene u dnevniku rada vidljive su svim članovima razrednog vijeća i najbolji su ... Podaci o ostvarivanju plana razrednog odjela PREDMETNA NASTAVA.

objedinjavanje podataka katastra zemljišta i podataka zemljišne ...

16 lip 2017 ... Modelna ploha HTMV-a za Slavonski Brod, Vukovar, Zagreb i Daruvar. ... Ključne riječi: katastar zemljišta, zemljišne knjige, gruntovnica, ...

za izvoz podataka iz ms accessa u serverske baze podataka the ms ...

izvoz definicija tabela i pogleda i podataka iz programa Microsoft Access u serverske baze podataka, kao što su MySQL, Oracle ili. SQL Server. Dodatak ima ...

Način podnošenja prigovora

ARTIK d.o.o. Umag, Trgovačka 3a, 52470 Umag ili na adresu elektroničke pošte: [email protected] [email protected] Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo Vam ...

način podnošenja prigovora - Supernova

1 нов. 2019 ... Uz izjavljeni prigovor Korisnik je dužan da dostavi račun za izvršene ... Prigovori na iznos računa i na kvalitet pružene usluge se podnose:.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA ...

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA. PRIGOVORA POTROŠAČA. Temeljem čl. 10, st.10, i čl.32, st. 6 Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (85/15), a u vezi sa čl.

obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača - RIF

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA. Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i ...

PRAVILNIKO POSTUPKU PODNOŠENjA I RJEŠAVANjA ... - MTEL

Drugostepeni organ za rješavanje prigovora korisnika čine zaposleni Mtel-a I 1/ ... Izuzetno, korisnik može podnijeti prigovor na iznos računa i poslije isteka roka ...

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA ... - PBZ Card Travel

prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti u roku od 8 dana od dana završetka putovanja u pisanom obliku na adresu: PBZ CARD d.o.o., putnička ...

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA ... - Ventos Nautic

ADRESA E-POŠTE: [email protected] KONTAKT TELEFON: 385 99 2987 344. RADNO VRIJEME / WORKING HOURS. 15.10. - 15.04. 15.04. - 15.05.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA ...

Primjer: Sukladno čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“, br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo ...

Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na ...

Tiskanica br 5.1. - Obavijest o ... HRVATSKOM ZAVODU ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ... dajem suglasnost HZMO-u za njihovo korištenje i razmjenu s.

obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača notification on ...

26 velj 2018 ... O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA. Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br., 41/14, 110/15) i čl.

Uputstvo za studente o nacinu podnosenja molbe NOVO

10 sij 2012 ... NAČIN PODNOŠENJA MOLBE. Molba se predaje Sekretarijatu matičnog Odsjeka Prirodno-matematičkog fakulteta prema priloţenoj formi ...

Primjer podnošenja korektivnog Obrasca R-Sm s vrstom ... - Regos

Primjer popunjenog ZAHTJEVA ZA PRIJENOS SREDSTAVA S KOREKTIVNOG OBRASCA. R-S/R-Sm NA REDOVNI OBRAZAC R-S/R-Sm : ZAHTJEV ZA ...

mogućnost podnošenja tužbe na utvrðenje zastare u domaćem i ...

na zastaru tražbina sud pazi samo ako se dužnik na nju pozove.3 Redovito se ... 135 Dužniku bi bilo dovoljno pozvati se na deklaratornu presudu jer bi ona ...

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja ...

Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija na dva uzastopna ... Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju.

TRANSFORMACIJE PODATAKA Standardizacija podataka (z ...

Standardizirani rezultat ili z-vrijednost je odstupanje rezultata entiteta od aritmetičke sredine izraženo u dijelovima standardne devijacije. TRANSFORMACIJE ...

1 Adrese carinskih ureda podnošenja Zahtjeva za ... - Domus Cargo

1 srp 2013 ... Vinkovaĉka cesta 14, 33000 Virovitica. 1) Carinski ured Osijek sa sjedištem u Osijeku djeluje na području: a) Osjeĉko-baranjske ţupanije ...

1 Adrese carinskih ureda podnošenja Zahtjeva za dodjelu EORI ...

1 srp 2013 ... Adrese carinskih ureda podnošenja Zahtjeva za dodjelu EORI broja od. 01.07.2013. prema teritorijalnom naĉelu. Područni carinski ured ...

Informativni list u svrhu podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole ...

Dokaz o poznavanju jezika na nivou A1 ili potvrda nosioca programa da Vam nije potrebno poznavanje njemačkog jezika. • Ukoliko posjedujete: dokaz o ...

Pravilnik o obliku sadrz nacinu podnosenja i popunj carin ...

Centralnoafrička republika. CF. 140. Crna Gora. ME. 499. Čad. TD. 148. Češka. CZ. 203. Čile. CL. 152. Danska. DK. 208. Djevičanska ostrva. VG. 092. Dominika.

uredbu o sadržini, obrascu i načinu podnošenja jedinstvene ... - croso

zdravstveno osiguranje ili Nacionalne službe za zapošljavanje, shodno članu 12. ... Prijava o zasnivanju-prestanku radnog odnosa za više lica; ... osiguranje, dan nakon prestanka radnog odnosa, dan nakon prestanka obavljanja samostalne ...

obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave ... - Porezna uprava

Izmjena se odnosi isključivo na način podnošenja godišnje porezne prijave za 2015. odnosno primjena posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na.

Specifičnosti kod podnošenja/iniciranja poruke pain.001 u Fini - Fina

Obrazac HUB 3 i HUB 3A i dalje se koriste. 2. Obavezno korištenje ... pain.001.001.03 odnosno u pojedinačnom nalogu (HUB 3 obrazac ili pojedinačni nalog u servisu e- plaćanja). ... pain.001.001.03 u pdf, excel ili word formatu. Korištenja ...

vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora ...

prigovora gosta! Iznajmljivači su dužni omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora ... Zakona o zaštiti potrošača). Ova rečenica je ... Na primjer na engleskom se to može sročiti ovako: “Complaints of the guest must be given in written form ...

Rokovi podnošenja godišnjih financijskih i drugih izvještaja za 2019 ...

31 sij 2020 ... Također, navode se i izvješća te rokovi predočavanja istih prema Zako- nu o trgovačkim društvima. Godišnji financijski izvještaji (GFI). Red. broj.

obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak ...

koje se odnose na dohodak za koji se godišnja porezna prijava obvezno podnosi, ... do 29.2.2016. podnijeti godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2015.

obavijest o načinu podnošenja godišnje prijave poreza ... - TIM4PIN

prireza porezu na dohodak za uplatu (ili bez razlike), ostvarili bi pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Ti porezni ...

Adrese carinskih ureda podnošenja Zahtjeva za dodjelu EORI broja ...

1 srp 2013 ... Zagreb istok, Pešćenica – Žitnjak, Sesvete, Trnje, Podsljeme, b) Zagrebačke županije odnosno gradova: Dugo Selo, Ivanić – grad, Sveti Ivan ...

Zaštita osobnih podataka Politika zaštite osobnih podataka u Tifon ...

Tifon d.o.o. (dalje: Tifon) ozbiljno shvaća zaštitu vaših osobnih podataka i ... u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Porezna uprava,. MUP).

Tablice

podataka. ➢Entitet, svojstvo. ➢Relacijski model baza podataka. ➢Programi za ... Uvod u računarstvo. PMF Split. 29. Baze podataka. • Baza podataka (engl.

PDF tablice - Stanleybet

2 sij 2019 ... 6 12. Doxa Katokopias FC. 6 1 1 4 9:13 4 0 0 3 1 0 0. ENGLESKA PREMIER LIGA. Momčad. Ukupno. Doma. U Gostima. H1 MV2.5 MV3.5 DG.

1. FINANCIJSKE TABLICE

32,429. 38,338. 45,259. 53,358. 62,821. 73,864. 86,736 101,721 119,145 139,380 162,852 190,050. FINANCIJSKE TABLICE. Prve financijske tablice stranica 1 ...

Proračunske tablice

Koristite funkciju SUM. Označite raspon B2:C7 i napravite 3-D tortni grafikon. Na kartici Dizajn u grupi Izgled grafikona izaberite Izgled2. Kliknite unutar polja.

dijagrami i tablice - DPM

2. 1. Sadržaj. Dijagram 1 (Дијаграм Ф.1) Dijagram stanja Fe - Fe3C .. ... Dijagram 2 (Дијаграм П.Т.01) Temperaturna funkcija za centar neograničene ploče .

Financijske tablice

38,338. 45,259. 53,358. 62,821. 73,864. 86,736. 101,721. 119,145. 139,380. 162,852. 190,050. FINANCIJSKE TABLICE. Prve financijske tablice stranica 1 ...

NUTRITIVNE TABLICE

kečap polimark. 63. 1.50. 13.70. 0.01 Povrće grašak zeleni (u zrnu). 67. 5.80 ... hleb kukuruzni žuti domaći. 220. 4.70. 31.00. 8.80 žitarice hleb pšenični crni. 222.

Statisticke tablice.pdf - TTF

Online računanje: http://www.anu.edu.au/nceph/surfstat/surfstat-home/tables/normal.php http://graphpad.com/quickcalcs/PValue1.cfm.

Statističke tablice

Obrada rezultata merenja. Statističke tablice ... 0,059. 0,151. 0,304. 0,500. Tablica koristi binomnu raspodelu na nivou značajnosti od 0,05 i daje verovatnoću za.

TABLICE NAMIRNICA

Dr. Tatjana Škoro TABLICE NAMIRNICA. Količine ugljikohidrata, bjelančevina i masti u prehrambenim namirnicama. Vrijednosti se odnose na 100 g namirnica ...

Konačne tablice i strijelci

KONAČNE TABLICE I STRIJELCI PO LIGAMA NSKZŽ 2013/2014. T A B L I C A : PRVA ŽNL SENIORI ............................................................ 1. MLADOST Z. 26 19 2 ...

Termodinamičke tablice - FKIT

Specifični toplinski kapacitet (specifična toplina) nekih kapljevina. Tvar. T cp. [K] ... Molarni toplinski kapaciteti i srednji specifični toplinski kapaciteti nekih plinova ...

Pomoćne tablice - ncvvo

24 velj 2014 ... 2. Pomoćne tablice. Tablica 1. Izvod iz ASCII tablice (ISO-7 tablice). 0. 2. 3. 4. 5 ... Ostatak cjelobrojnoga dijeljenja mod mod. %. %. INF T D.indd ...

1.HMKRL Jug 2018 Tablice - HRS

Metković Mehanika Kamičak. 007 Hrv.Dragovoljac. Vodice. 011 Split. Benkovac. 004. Jerkovac. Dugopolje. 008 Ribola Kaštela. Dubrovnik. 012 Solin. Arbanasi.

Tablice dopuštenih nosivosti

TABLICE DOPUŠTENIH OPTEREĂENJA ČELIČNIH TRAPEZNIH LIMOVA ... Čelični trapezni profili koji suizloženi istovremenom djelovanju uzdužnih sila i ...

Tablice teže - Mersteel.eu

max. teža na odvijalni napravi: 18.000 kg ... max. teža obdelovanca: 12.500 kg ... 95. 0,3730 0,4446 0,5928 0,7460 0,8892 0,9320 1,1190 1,3338 1,4920 1,8640 ...

Tablice teže - JERNEJ doo

Tablice teže kovinskih izdelkov ... program, razvejana prodajna mreža, strokovno osebje in dobro sodelovanje z izvajalci so razlog, ... ARMATURNE MREŽE Q ..

tablice brojeva - Arhimedes

Nad¯i zbir svih brojeva u tablici. 5. Prirodni brojevi od 1 do mn upisani su u polja tablice m × n (m vrsta i n kolona). U polja prve vrste upisani su brojevi od 1 do n ...

Tablice teže - Mersteel

DIN488-2/DIN488-1 armaturne mreže. DIN488-4/DIN488-1 nosilci statik krivljene armature. Prodajni program. Prodajni program Divizije Mersteel sestavlja več ...

Tablice u LaTeXu - pmfst

Razmaci izmežu polja. Spojena polja. Numeriranje. Numeriranje - pr. Obojena polja. Petar Stipanovi¢ ([email protected]). Tablice u LATEXu. 2012/132013/14.