analiza crm aktivnosti u tvornici duhana rovinj - Repozitorij UNIPU

16 ruj 2016 ... Tepic Red i Tepic Blue (inačice bez aditiva gdje su korišteni samo duhan, sol i voda), Lucky. Strike Double Capsule koji su prisutni u dvije ...

analiza crm aktivnosti u tvornici duhana rovinj - Repozitorij UNIPU - Srodni dokumenti

analiza crm aktivnosti u tvornici duhana rovinj - Repozitorij UNIPU

16 ruj 2016 ... Tepic Red i Tepic Blue (inačice bez aditiva gdje su korišteni samo duhan, sol i voda), Lucky. Strike Double Capsule koji su prisutni u dvije ...

Analiza proizvodnje duhana na OPG-u „Andrej Mucak“ - Repozitorij ...

Prosječna otkupna cijena duhana iznosila je 11,72 kn/kg. ... četiri dana prije presađivanja tretira se preventivno fungicidom Ridomil Gold MZ pepite u količini od ...

26.03.2015. Poskupljuju cigarete Tvornice duhana Rovinj

1 апр 2019 ... Nove cijene duhanskih proizvoda on i. ^ma cigarete TDR-a shupije za 10 i 20 leranga. Zahtjev za povećanje cijena dostavljen 26. februara, ...

analiza makrookoline poduzeća - Repozitorij UNIPU

poduzeća s osvrtom na poduzeće „Atlantic Grupa d.d.“. Atlantic Grupa je ... neke drţave (mladi, stari, siromašni, bogati, nezaposleni, zaposleni, studenti, radnici,.

Analiza oglašivačke kampanje - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

cijena značajan problem, pogotovo srednjim i malim oglašivačima. ... kombinacijama okusa i zabavu za cijelu obitelju, a uz Ledo torte svaki trenutak moguće je.

Analiza sadržaja DNA u celomocitima trpa ... - Repozitorij UNIPU

Protočna citometrija je tehnologija kojom se istovremeno mjere, a potom analiziraju mnoge fizikalne karakteristike pojedinih čestica, obično stanica, dok prolaze ...

analiza konkurencije u voćarstvu - Repozitorij UNIPU - Sveučilište ...

9 ruj 2018 ... botaničkoj strukturi, kemijskom sastavu i klimatskim uvjetima uzgoja: ○ botanička ... Lupinasta skupina (orah, lješnjak, kesten, badem),. 5.

analiza demografskih kretanja u hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

Projekcija stanovništva za razdoblje od 2011. do 2051. godine ..................... 39. 5.2. Projekcija ... izuzetno promjene u prirodnom kretanju stanovništva, već tu spada i dobno-spolna struktura kao i ... godine poprima oblika naopake piramide.

analiza stope inflacije u republici hrvatskoj - Repozitorij UNIPU

7 ruj 2019 ... 3.1. Vrste inflacije. Uzimajući u obzir različite kriterije, inflaciju moţemo podijeliti na više vrsta. Inflacija prema njenom intenzitetu, prema njenim ...

ARIJANA GORINJAC Analiza internet trgovin - Repozitorij UNIPU

eBay i Tesco online shop.1. Te tvrtke ... tržišta može varirati od industrijsko/proizvodno specifičnih tražilica i ... Napredna tražilica u Bio&Bio internetskoj trgovini.

analiza troškova životnog ciklusa proizvoda - Repozitorij UNIPU

15. 3.1.2. Životni ciklus kategorije proizvoda, oblika proizvoda, proizvoda samog po sebi i marke proizvoda .

analiza masovnih medija - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

U ovom radu autorica će objasniti kako masovni mediji poput tiska, televizije, radija i interneta služe za oglašavanje proizvoda te će navesti i objasniti prednosti i ...

kreditna analiza - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile

Postoje razne podjele kredita, a i na razne se načine definiraju krediti. ... Izvor: Zagrebačka banka, https://www.zaba.hr/home/mali-poduzetnici/potrosacki- ... koje se odnose na kredit za automobile, osobni kredit i kredit na kreditne kartice.

analiza društvenih mreţa - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

25 srp 2016 ... Diplomski rad. Pula, 2016. ... Pula, rujan 2016. ... Slika 22 prikazuje naručivanje pizze iz pizzerie Barkun na njihovoj sluţbenoj Facebook.

kreditna analiza - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

lombardni kredit, eskontni kredit, akceptni kredit, avalni kredit i rambursni ... Izvor: Zagrebačka banka, https://www.zaba.hr/home/mali-poduzetnici/potrosacki-.

analiza industrije video igara - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

u Puli, kao nositelju prava iskorištavanja, da moj diplomski rad pod nazivom ... Tako je primjerice igre Minecraft bazirana gotovo u potpunosti na mašti samih.

analiza ozljeda na radu u tvornici za proizvodnju i promet sladoleda ...

U radu će se govoriti o zaštiti na radu u tvornici smrznute i gotove hrane Ledo ... Linija je namijenjena za proizvodnju proizvoda od lisnatog tijesta (lisnato tijesto,.

Analiza prerade šećerne repe u tvornici šećera Viro d.d. od 2009. do ...

Vrat sadrži više šećera nego glava. - tijelo je dio korijena od mjesta gdje se pojavljuje bočno korijenje do mjesta gdje se korijen stanjuje na oko 1 cm promjera.

analiza troškova i prihoda proizvodnje duhana na opg dumančić

Otkup duhana, tablica otkupnih cijena i uvjeti ugovora … ... KAN 27% kg. 600. 2,17. 1.302,00. 3.255,00. 4. Sredstva za zaštitu. Pužomor kg. 1. 29,36. 29,36.

bolesti duhana na lokaciji pitomača u 2016. godini - Repozitorij ...

BOLESTI DUHANA NA LOKACIJI PITOMAČA. U 2016. GODINI ... podacima iz DHMZ temperature su tokom srpnja i kolovoza varirale u rasponu od 20 do 30°C.

uporaba duhana i čokolade kroz povijest - Repozitorij Hrvatskih studija

14 grickaju.“ 33 Uz taj zapis o konzumaciji kakaa, Cortés je uspio zabilježiti i tajni recept Azteka ... Francuska kraljevska obitelj imala je običaj primanja ... proizvedeni jedni od najprepoznatljivijih hrvatskih čokoladnih proizvoda – „Bajadera“ i.

Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno br. 12/2017 - Grad Rovinj

20 pro 2017 ... Zadatak: Dovršiti gradnju pješačke staze sa pratećom urbanom opremom sukladno sporazumu Grada. Rovinja-Rovigno s tvrtkom Maistra d.d..

Razrada master plana turizma za grad Rovinj ... - Rovinj Tourism

Izrada master plana turizma destinacije Rovinj zajednička je inicijativa Grada Rovinj-Rovigno,. Turističke zajednice i ... photo days. Ljetni festival ozbiljne glazbe.

Nr. 4/14. Službeni glasnik - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj ...

Rasvjeta arhitekture mora biti diskretna. Naglašena prezentacija ... usklađena (neutralna - ne naglašeno dizajnerska ili pak rustikalna). Funkcionalna oprema za ...

Nr. 5/06. Službeni glasnik - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj ...

Cijena za korištenje sustava javne odvodnje određuje se prema količini utrošene vode u ... septičkih jama koji je sastavni dio uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ... analize obuhvaćaju fizikalna, kemijska, bakteriološka i biološka svojstva.

ROVIGNO www.rovinj.hr INFORMACIJA O ... - Grad Rovinj

3 Izvor: „Master plan turizma za grad Rovinj-Rovigno“, Rovinj 2010 ... Fotografski festival Rovinj Photodays - stručni i natjecateljski trodnevni skup koji okuplja.

Analiza komunikacijskih aktivnosti Nacionalnog parka Brijuni

terenu, s obzirom da je posjećena poslovnica Nacionalnog parka Brijuni gdje ... prihvaćenija važno je voditi brigu o praktičnoj vrijednosti poruke, zanimljivosti i.

spektralna analiza elektrokortikalne aktivnosti mozga pacova u ...

Spektralna analiza zasnovana na Furijerovoj transformaciji daje opis promena elektrokortikalne aktivnosti po frekventnim oblastima. Poreÿenje spektara snage i ...

analiza promocijskih aktivnosti hotela korana - srakovĉić

7 kol 2018 ... Seosko gospodarstvo SrCe prirode. Osim hotel Korana Srakovčić, obitelj Srakovčić posjeduje i seosko gospodarstvo. 35. SrCe Prirode, koje se ...

analiza stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u ...

Teo Matković (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) ... preporuke u cilju poboljšanja situacije na tržištu rada za mlade u EU. 2 ... Pomoćni vodoinstalater - TES.

Recenzija izvještaja Analiza stanja i aktivnosti koje se ... - Educa-T

Sveučilišta u Zagrebu u okviru Educa-T projekta Ministarstva znanosti i ... značajnih razlika između visokih škola, veleučilišta i sastavnica sveučilišta s obzirom ...

Marko Paliaga, Grad Rovinj Martina Čekić Hek , Grad Rovinj Malo ...

Butoniga i magistralni plinovod Pula-Karlovac, infrastrukturno je opremljeno 34 ... Eurotrade d.o.o. Rovinj, osnovano je u prosincu 1989. godine, posluje na ...

grad rovinj – rovigno citta' di rovinj – rovigno upravni odjel za ...

zavoda za zapošljavanje, Područni ured Pula, Ispostava Rovinj, a sve glede statistike ... Tijekom veljače 2017. godine u evidenciju HZZ,PU Pula prijavilo se 930 ...

1 grad rovinj-rovigno citta` di rovinj-rovigno upravni odjel za ...

Osnovni financijski rezultati poduzetnika u 2016. godini. (iznosi u tisućama kuna). Opis ... 34.416.661. 38.695.898 112,4 ... Super Sport d.o.o.. ZAGREB. 53,82.

Animacijske aktivnosti muzeja - FFOS-repozitorij

16 ruj 2019 ... neandertalaca, Prirodoslovni muzej u Splitu te Muzej grada Zagreba) ... na Noć muzeja 2019. godine, posjetitelji su se međusobno natjecali u ...

međunarodna regulativa za aktivnosti u akvatoriju - Repozitorij ...

18 ožu 2016 ... Međunarodna konvencija o sigurnosti života na moru – SOLAS konvencija ..... 21 ... SOLAS - International Convention for Safety of Life at Sea.

1. UVOD - Repozitorij UNIPU

mijenjala kroz povijest sve do danas. ... Položaj žena u prošlosti i danas se u mnogo čemu razlikuje. ... kroz povijest – borba za prava žena (Hajdarović 2012).

Download PDF 1.39 MB - Repozitorij UNIPU

4.1 Standardni društveni plesovi. Osobita socijalna vrijednost plesa slijedom cijele povijesti jest okupljanje ljudi. Ples je nastao u kolektivu i u svakom obliku ...

Download PDF 1.82 MB - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2016 ... Proizvodnja „od zida do zida“ karakteristiĉna za Red Bull. ... 47 http://energydrink-hr.redbull.com/red-bull-sastojci ; PrilagoĊeno (Pristup: ...

KRALJEVO - Repozitorij UNIPU

ELEMENTS OF EXPRESSIONISM IN DRAMA “KRALJEVO” BY MIROSLAV. KRLEŽA. Završni rad. JMBAG: 0303052665, redoviti student. Studijski smjer: ...

utjecaj tjelesne aktivnosti na krvne stanice - Repozitorij ...

i opisati postojanje utjecaja tjelesne aktivnosti na razinu krvnih stanica. Ključne riječi: tjelesna aktivnost, hematološki testovi, krvne stanice. EFFECT OF ...

Kreativne i edukativne aktivnosti u narodnim ... - Repozitorij UNIZD

... UN-a i IFLA-e koji su sudjelovali u stvaranju ovog priručnika, je da ovaj priručnik ... „Tapkanje – ETF tehnika“ (Emotional Freedom Technique); Robert Papić: ...

matematičke aktivnosti vezane uz tablicu množenja - Repozitorij ...

Množenje u razrednoj nastavi prema Nastavnom planu i programu . ... daju umnožak ili produkt, odnosno množenje u skupu prirodnih brojeva je računska.

UTJECAJ CRM-a NA STVARANJE ... - Repozitorij UNIPU

34 Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011., str. 6 ... po jednu poslovnicu, osim Splita u kojem ima dvije, i Zagreba u kojem ima ĉetiri poslovnice.

biološka raznolikost - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2015 ... Bioraznolikost se smanjuje i unošenjem stranih vrsta biljaka i ţivotinja zbog njihovog brzog prilagoĊavanja novim ţivotnim uvjetima. Zadaća ...

menadžment konflikata - Repozitorij UNIPU

iskorištavanja, da moj završni rad podnaslovom “MENADŽMENT ... Izvor: Konflikt i pregovaranje, dostupno na www.efos.unios.hr (pristupljeno 11.4.2019).

povijest inka - Repozitorij UNIPU

12 Lips, Eva, Knjiga o Indijancima, Naprijed, Zagreb, 1959., str. 298. ... 59 Sitchin Zecharia, Izgubljena kraljevstva, Zagreb, Teledesk, 2004., str. 140. 60 Isto, str.

štanga - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

Štanga i Braće Božić nalazi se crpka za gorivo i stanica za tehnički pregled i plina ... Rovinja napaja se iz: TS Rovinj 35/10(20) kV 2x8 MVA smještene u gradu te ...

izvje š ć e - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

58 gnijezda 174 umjetnih jaja. 2017. g. 83 gnijezda 236 umjetnih jaja. 2018. g. 69 gnijezda 201 umjetnih jaja ... gimnazija, objekti "Maxi konzum", Objekti "Mirne" Rovinj. 48 gnijezda – 121 ... (kupališta, slatkovodni bazeni i bazeni sa morskom ...

11-2018 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

proprietà della Repubblica di Croazia (GU 27/2018). Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima – www.katastar.hr. Copia del piano ...

5-2010 - Grad Rovinj-Rovigno Città di Rovinj-Rovigno

Prostornog plana uređenja Grada Rovinja („Službeni glasnik Grada Rovinj- ... Rovinj-Rovigno, 8. lipnja 2010. ... djelovanjem mora (valovi, plima-oseka) od.

rad u paru tijekom likovne aktivnosti djece ... - FOOZOS Repozitorij

30 kol 2019 ... Leptiri prijateljstva od plastelina . ... papira pri kojemu sam pomislila da neće biti ništa od te izvedbe. Začuđujuće je bilo što je dječak na kraju ...

Nezaposlenost, siromaštvo i inkluzija - Repozitorij UNIPU

Matični broj : 331-ED. Smjer i stupanj studija : ekonomija, diplomski studij. Nezaposlenost, siromaštvo i inkluzija. Diplomski rad. Kolegij: Tržište rada i socijalna ...

Preuzmi PDF 923.73 KB - Repozitorij UNIPU - Sveučilište Jurja ...

13 tra 2016 ... Kreditna unija Libertina, Sisak. • Kreditna unija Kod sata, Sisak. • Kreditna unija Krajcar,Županja. 14 Narodne novine br.141/06, 25/09, 90/11.

PRETRAŽIVANJE SEMANTIČKOG WEBA - Repozitorij UNIPU

<?xml version=“1.0“ encoding=“UTF-8“?> <rdf:RDF xmlns:rdf = „http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“ xmlns:osoba= http://tania.unipu.hr/personal#>.

Ena Zgrebec IZBJEGAVANJE PLAĆANJA POR - Repozitorij UNIPU

15 ruj 2018 ... Porezne oaze: međunarodno izbjegavanje plaćanja poreza i porezna evazija. Porezni vjesnik. Br. 5. Str.44. OECD je, do danas, uspostavio tri ...

identifikacija darovitih učenika - Repozitorij UNIPU

19 ruj 2018 ... specifiĉnim fokusom na darovitu djecu u nastavnom procesu te u obitelji. ... zadaci trebali bi u svakom uĉeniku pobuditi mogućnost korištenja ...

značaj tehnologije u bankarstvu - Repozitorij UNIPU

16 ruj 2016 ... Internet bankarstvo dok šesti dio rada daje zakljuĉak. Za pisanje ... Prednosti ovakvog naĉina plaćanja su (Hrvatska narodna banka, 2015.): ... Poštanske banke, OTP banke, Hypo Alpe Adria, Privredne Banke Zagreb i.

predstavnici bihevioralne ekonomije - Repozitorij UNIPU

Bihevioralna ekonomija (engl. behavioral economics) je poddisciplina u ekonomiji koja se uvelike razlikuje od pravca neoklasične ekonomije. Ona uvodi nove ...

integrirana marketinška komunikacija - Repozitorij UNIPU

26 kol 2018 ... da moj završni rad pod nazivom „Integrirana marketinška komunikacija“ koristi na način da gore navedeno autorsko djelo, kao cjeloviti tekst ...