Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

3 tra 2014 ... „bez aditiva”, „bez okusa” ili „slim” ili određeni nazivi, slike te figurativni i ... početnog razdoblja samo cigarete i duhan za motanje trebali bi biti ...

Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex - Srodni dokumenti

Direktiva 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

15 svi 2014 ... bi podlijegati odobrenju za rad svojih matičnih država članica radi zaštite ... posebnosti i ciljeve, pojedinačni i strukovni mirovinski proizvodi čija je primarna svrha ulagatelju u mirovini ... pogreške te zahtijevaju ponovni prijenos takvih pogrešnih izvješća. 6. ... (e) traženje zamrzavanja ili oduzimanja imovine;.

Direktiva 2014/17/ЕU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

4 velj 2014 ... Ova bi se Direktiva trebala primjenjivati bez obzira na to jesu li vjerovnik ili kreditni ... određene vrste ugovora o kreditu u kojima poslodavac odobrava kredit svojim ... ne želi pružiti informacije ili ovjere potrebne za procjenu kreditne ... mjesto koje omogućuje brz i jednostavan javni pristup informa cijama iz ...

Direktiva 2014/45/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

3 tra 2014 ... vozilo na pregled izda zapisnik o tehničkom pregledu vozila ili, u slučaju ... (d) Osjetan pad tlaka zraka zbog propuštanja ili čujno propu.

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

28 ožu 2014 ... područja primjene ove Direktive isključiti koncesije koje se odnose na aktivnosti lutrija dodijeljene gospodarskom subjektu od strane države ...

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

28 ožu 2014 ... 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva ... Neovisno o članku 28. i pod uvjetom da je zajednički pothvat osnovan s ciljem ...

Direktiva 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

3 tra 2014 ... „bez aditiva”, „bez okusa” ili „slim” ili određeni nazivi, slike te figurativni i ... početnog razdoblja samo cigarete i duhan za motanje trebali bi biti ...

Direktiva 2001/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 3 ... - EUR-Lex

15 sij 2002 ... 29. lipnja 1992. o općoj sigurnosti proizvoda (4), Vijeće je trebalo, četiri ... Ako ne postoje posebne odredbe, unutar okvira zakono davstva ...

Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6 ... - EUR-Lex

28 stu 2001 ... Homeopatski lijek također može sadržavati više principa. 6. Radiofarmaceutik: ... popis država članica u kojima je u skladu s ovom Direkti.

Direktiva (EU) 2018/ Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

28 lip 2018 ... o ispitivanju proporcionalnosti prije donošenja novih propisa kojima se reguliraju profesije ... postojećim reguliranim profesijama ili novim profesijama čije ... Prije uvođenja novih ili izmjene postojećih odredaba zakona ili ...

Direktiva 2012/12/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

27 tra 2012 ... voća, osim u slučaju kad se sok od limuna i/ili limete ... za voćni sok proizveden od jabuka odnosno od krušaka, uz dodatak jabuka prema ...

Direktiva 2010/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7 ... - EUR-Lex

6 kol 2010 ... ljudskih organa (dalje u tekstu „organi”) za transplantaciju stabilno raste u ... kao i cijeli organ u ljudskom tijelu, zadržavajući zahtjeve strukture i ...

Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

30 pro 2006 ... Uvjeti pod kojima se ovi ispiti provode utvrđeni su u nastavku. A. ... 6.3.4. raskrižja: prilaženje raskrižjima i čvorištima te njihov prijelaz;.

Direktiva 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

15 tra 2010 ... kladionice i druge oblike kockarskih usluga, kao i inter netske igre i pretraživačke ... Prva država članica može donijeti odgovarajuće mjere ... vijesti, sportska događanja, igre, oglašavanje, usluge teleteksta i teletrgovine, ili ...

Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

14 kol 2009 ... okvir za ostvarivanje cilja unutarnjeg tržišta koje dobro funkcionira. (6) ... regulatora ne predstavlja prepreku za proračunsku auto nomiju. Odredbe koje se ... sankcija poduzećima za prirodni plin koji ne ispunjavaju svoje obveze ili za ... bi cilj bio smanjiti broj ljudi koji podnose takvu situaciju. U svakom bi ...

Direktiva 2003/99/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

12 pro 2003 ... o praćenju zoonoza i uzročnika zoonoza, o izmjeni Odluke Vijeća 90/424/EEZ i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/117/EEZ.

Direktiva 2009/136/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

18 pro 2009 ... DIREKTIVA 2009/136/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. studenoga 2009 ... Dežurna linija dostupna je pod brojem „116000”. 5.

Direktiva 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

9 srp 2003 ... (j) „traktor” znači svaki traktor za poljoprivredu i šumarstvo na kotačima ili ... C ove Direktive priznaje se kao zamjena za izvještaje o ispitivanju ... UREĐAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVETLOSNU SIGNALIZACIJU. 12. RAZNO.

Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

22 pro 2000 ... Zapadnoeuropska nizina. 14. Srednjeeuropska nizina. 15. Baltik. 16. Istočnoeuropska nizina. 17. Irska i Sjeverna Irska. 18. Velika Britanija. 19.

Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

14 stu 2012 ... važan pokretač transformacije tržišta prema učinkovitijim proizvodima ... svijest i kapaciteti sudionika na tržištu i institucija, te nacionalnih ...

Direktiva 2011/82/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

5 stu 2011 ... nju, na primjer, okvirna Odluka Vijeća 2005/214/PUP od. 24. veljače 2005. o ... pitanje poštovanje zahtjeva za žalbe i mehanizme naknade štete u ... (g) „vožnja pod utjecajem alkohola” znači vožnja u alkoholizi ranom stanju ...

Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca ... - EUR-Lex

12 pro 2006 ... o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i stavljanju ... Zapremnina zračnog prostora za dnevni boravak posade mora biti ... naprave poznate pod nazivom vibracijski stol, na kojemu se uzorak ... Signal brzine okreta prima se bez dodatnog prigušenja izvan granica iz članka 4.02. stavka 1.

Direktiva 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

20 stu 2013 ... europska strukovna iskaznica imala bi dodanu vrijednost. Ta bi iskaznica ... tri desetljeća: zdravstvena zaštita u zajednici, primjena složenijih terapija i ... koje trenutačno nemaju koristi od odredbi o automat skom priznavanju ...

Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7 ... - EUR-Lex

30 ruj 2005 ... naslovom „Nova europska tržišta radne snage, otvorena svima i dostupna svima”, ... na području uzajamnoga priznavanja, načelo automat ... Uvođenjem strukovnih iskaznica strukovnih udruga ili ... Zdravstvena njega:.

Direktiva 2011/77/EU Europskog parlamenta i Vijeća od ... - EUR-Lex

11 lis 2011 ... e u verziji koja je na snazi. 31. listopada 2011. primjenjuju se na fiksacije izvedaba i fonograma u odnosu na koje su umjetnik izvođač i proiz.

Direktiva (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća od 11 ...

11 pro 2018 ... području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog ... Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja ... uspostavila normalna sigurnosna razina usluge. ... Stoga je pri nametanju takvih uvjeta nužan dosljedan i objektivan test ... Tehnički propisi o elektromagnetskim poljima.

DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I ... - EUR-Lex

28 ožu 2014 ... i uključiv rast” („strategija Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv ... društva s ograničenom odgovornošću, sveučilišta, javna ili privatna, te ... siti, između ostalog, na zapošljavanje osoba koje duže vrijeme traže ... privremeno udruženje poduzeća, koja na tržištu nudi izvo ... Office of Manpower Economics.

Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i ... - EUR-Lex - Europa

28 ožu 2014 ... Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ,. 95/16/EZ ... Neovisno o članku 28. i pod uvjetom da je zajednički pothvat osnovan ...

Direktiva 2014/23/EU Europskog parlamenta i ... - EUR-Lex - Europa

28 ožu 2014 ... područja primjene ove Direktive isključiti koncesije koje se odnose na aktivnosti lutrija dodijeljene gospodarskom subjektu od strane države ...

B DIREKTIVA 2000/60/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I ... - EUR-Lex

20 stu 2014 ... Zapadnoeuropska nizina. 14. Srednjeeuropska nizina. 15. Baltik. 16. Istočnoeuropska nizina. ▽B. 2000L0060 — HR — 20.11.2014 — 007.002 ...

B DIREKTIVA 2005/36/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I ... - EUR-Lex

15 tra 2019 ... strojnih alata te uređaja i dodataka za njih i za ... Davanje strojeva u najam poslovnim poduzećima. 841 ... Bauhaus-Universität Weimar. 2005/ ...

br. 216/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11 ... - EUR-Lex

31 ožu 2009 ... Loligo spp. Common squids hobotnica. OCC. Octopus vulgaris. Common octopus hobotnice. OCT. Octopodidae. Octopuses lignje, lignjuni o.v..

(EU) 2019/ 495 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - EUR-Lex

25 ožu 2019 ... osim ako Europsko vijeće, u dogovoru s Ujedinjenom Kraljevinom, ... je koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje koji uključuje ...

br. 388/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 19 ... - EUR-Lex

16 svi 2012 ... „Podloga” (3) znači ploča temeljnog materijala sa ili bez uzorka za ... 2. magnetsku indukciju zasićenosti (Bs) od 1,6 T ili više; i ... a. mikrokanalnu ploču za pojačavanje elektronske slike s visinom šupljine (razmak centar-.

br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15 ... - EUR-Lex

13 velj 2008 ... (a) Nocino je liker koji dobiva aromu uglavnom od maceracije i/ili destilacije cijelih zelenih oraha (Juglans regia L.), sa sadržajem šećera od ...

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

26 lip 2013 ... Za potrebe uspostave ekonomskih računa okoliša kao satelitskih ... su tokovi i stanja uistinu, ili bi mogli biti, zamijenjeni za gotovinu. Stoga su ...

Uredba (EU) 2018/ Europskog parlamenta i Vijeća od 30 ... - EUR-Lex

30 svi 2018 ... o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te ... i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani,.

2016/ 1628 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - EUR-Lex

16 ruj 2016 ... razvoja motora, u toj bi fazi trebalo dozvoliti privremeno stavljanje na tržište motora bez EU homologacije tipa. Trebala bi biti dopuštena i ...

Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

13 tra 2006 ... primjenjuju na kretanje osoba preko granice, ne mogu dostatno ostvariti države ... Takva popuštanja u režimu granične kontrole su privremena, prilagođena ... Države članice obavješćuju Komisiju o uzorcima iskaznica.

Uredba (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11 ...

17 velj 2004 ... Putnici čiji je let otkazan trebali bi moći ili ostvariti povrat novca vrijednosti karte ili ostvariti preusmjera vanje po zadovoljavajućim uvjetima i ...

Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

28 lip 2013 ... Moguće je da cjepiva protiv bjesnoće kojima su cijepljeni ... zahtjeva u pogledu valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće ... (b) mora izmjeriti razinu neutralizacijskih protutijela protiv virusa bjesnoće u serumu koja mora iznositi ...

Uredba (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

19 ožu 2008 ... mima iz članka 66. 3. Savjetodavno ... (f) jednosjedi i dvosjedi giroplani najveće dopuštene uzletne mase koja ne prelazi 560 kg;. (g) glajderi s ...

br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o ... - EUR-Lex

8 lip 2018 ... Ne, ako su energetska vrijednost ili količina hranjive tvari u proizvodu zanemarivi, nutritivna deklaracija za tu hranjivu tvar može se zamijeniti ...

Uredba (EZ) br. 864/2007 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

31 srp 2007 ... o pravu koje se primjenjuje na izvanugovorne obveze („Rim II”) ... 1. Uredba kako je zadnje izmijenjena. Uredbom (EZ) br. 1791/2006 (SL L ...

(EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o ... - EUR-Lex

8 lip 2018 ... Nutritivna deklaracija . ... Obvezna nutritivna deklaracija . ... navesti u neposrednoj blizini naziva proizvoda, otisnuti na ambalaži ili etiketi tako ...

br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustav - EUR-Lex

18 srp 2015 ... Brišu se recepti za prhko i lisnato tijesto, kao i opisi njihove pripreme, s obzirom na to da su to osnovne vrste tijesta koja se pripremaju po ...

Uredba (EU) 2018/1724 Europskog parlamenta i Vijeća ... - EUR-Lex

21 stu 2018 ... uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno ... općenito upotrebljavanim prekograničnim načinima plaćanja, uključujući debitne ili kreditne kartice. ... Zahtjev za izdavanje Europske iskaznice zdrav- stvenog osiguranja (EHIC). Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC).

DIREKTIVA 2014/24/EU EUROPSKOG ... - EUR-Lex - Europa

28 ožu 2014 ... i uključiv rast” („strategija Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv ... društva s ograničenom odgovornošću, sveučilišta, javna ili privatna, te ... siti, između ostalog, na zapošljavanje osoba koje duže vrijeme traže ... privremeno udruženje poduzeća, koja na tržištu nudi izvo ... Office of Manpower Economics.

direktiva 2014/24/eu evropskog parlamenta i savjeta - Uprava za ...

izbora javnog naručioca, mogao biti cijena ili mogao biti zasnovan na pristupu ... Agences de l'eau ... Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Koja je razlika između Europskog vijeća i Vijeća Europske unije ...

Vijeća Europske unije? ○ Kako mogu posjetiti te dvije institucije? ○ Mogu li pratiti rad ministara u Vijeću? ○ Kako mogu doći do dokumenata. Europskog vijeća ...

B EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA ... - EUR-Lex

1.1.2018 ... 19 · 19.12.2017. 02014L0024 — LV — 01.01.2018 — 002.001 — 1 ... šādu iekārtu uzstādīšana ēkās vai citās būvēs: — sanitārtehnika ... CPV kodi; ja līgums ir sadalīts daļās, šo informāciju sniedz par katru daļu. 6. Galvenās ...

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA ... - EUR-Lex

28.3.2014 ... panta 1. punkta piemērošanu līdz 2018. gada 18. oktobrim, izņemot ... saliekamo konstrukciju montāža un uzstādīšana būvlaukumā. ... CPV kodi; ja līgums ir sadalīts daļās, šo informāciju sniedz par katru daļu. 6. Galvenās ...

DIREKTIVA (EU) 2015/ 720 EUROPSKOG ... - EUR-Lex

6 svi 2015 ... (17) Važno je osigurati, na razini cijele Unije, priznavanje naljepnica ili oznaka za biorazgradive plastične vrećice za nošenje i plastične ...

B DIREKTIVA 2006/126/EZ EUROPSKOG ... - EUR-Lex

22 srp 2018 ... izrada lažnih kartica: stvaranje novog predmeta koji se umnogome podu dara s ispravom ... zaštitna kaciga;. 6.1.2. nasumična provjera stanja guma, kočnica, upravljača, prekidača za ... čima koji imaju diabetes mellitus. Ako je ...

(EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I ... - EUR-Lex

11 lis 2016 ... Agencija dostavlja prvi nacrt tekućeg akcijskog plana državama člani cama do 1. prosinca 2011. ... tržište ulja za svjetiljke i tekućine za upaljače za roštilj s oznakom R65 ili ... za proizvodnju vrtnog namještaja, npr. vrtni stolovi,.

UREDBA (EU) 2019/ 518 EUROPSKOG PARLAMENTA I ... - EUR-Lex

19 ožu 2019 ... u Uniji i naknada za preračunavanje valuta. (Tekst značajan za EGP). EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir ...

(EZ) br. 1333/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I ... - EUR-Lex

17 ožu 2016 ... se upotrebljavati specifičniji E brojevi i imena navedeni u Uredbi (EU) br. 231/2012 (1), isključujući sinonime, ako su imenovani prehrambeni.

DIREKTIVA (EU) 2019/ 1023 EUROPSKOG ... - EUR-Lex

26 lip 2019 ... učinkovitosti postupaka koji se odnose na restrukturiranje, nesolventnost i otpust duga i o izmjeni. Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o ...

Uredba (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i ... - EUR-Lex

22 stu 2011 ... UREDBA (EU) br. 1169/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi ...

Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i ... - EUR-Lex

11 pro 2013 ... Kako bi se uzela u obzir različitost cijena u cijeloj Uniji, ... logija s ciljem poboljšanja trženja i cijena; ... Lampuga (Coryphaena hippurus).

Uredba (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i ... - EUR-Lex

31 pro 2008 ... Svi prehrambeni aditivi trebaju biti obuhvaćeni ovom Uredbom, te je stoga u svjetlu znanstvenog napretka i tehnološkog razvoja potrebno ...