PREDLOG ZAKON O OGRANIČAVANJU ... - Vlada Crne Gore

duvanskih proizvoda na tržište-činjenje dostupnim korisnicima, bez obzira na mjesto proizvodnje, besplatno ili ... koji sadrži duhan, sa ili bez aditiva i filtera, i koji ...

PREDLOG ZAKON O OGRANIČAVANJU ... - Vlada Crne Gore - Srodni dokumenti

PREDLOG ZAKON O OGRANIČAVANJU ... - Vlada Crne Gore

duvanskih proizvoda na tržište-činjenje dostupnim korisnicima, bez obzira na mjesto proizvodnje, besplatno ili ... koji sadrži duhan, sa ili bez aditiva i filtera, i koji ...

PREDLOG ZAKON O OBEZBJEĐIVANJU ... - Vlada Crne Gore

parametara, praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ... ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi za piće koja je priznata od strane organa ... ugostiteljskom objektu, zdravstvenoj ili obrazovnoj ustanovi, ustanovi socijalne i.

PREDLOG ZAKON O TURIZMU I ... - Vlada Crne Gore

17 дец 2017 ... planinarskog doma, bara, picerije, konobe, objekata brze hrane, poslastičarnice, pečenjare, pekare i catering objekta, podliježu kategorizaciji.

PREDLOG ZAKON O PRIPRAVNICIMA U ... - Vlada Crne Gore

Član 3. Pripravnik u sudu, odnosno Državnom tužilaštvu ima pravo i obavezu da se stručno osposobljava u skladu sa ovim zakonom. Pravosudni ispit. Član 4.

3 PREDLOG ZAKON O TRŽIŠTU ... - Vlada Crne Gore

Standardi za stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Član 3 ... Vino i maslinovo ulje, mogu se stavljati na tržište, ako ispunjavaju standarde propisane.

PREDLOG ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... - Vlada Crne Gore

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, broj 45/10), u članu 3 stav 1 poslije riječi „školi“ ...

PREDLOG ZAKON O OVJERI POTPISA ... - Vlada Crne Gore

nalazi na ispravi njegov. Ovjera potpisa podrazumijeva i ovjeru otiska prsta na ispravi. Član 7. Prije ovjere potpisa ovlašćeno službeno lice, odnosno notar ...

PREDLOG ZAKON O SPORTU I. OSNOVNE ... - Vlada Crne Gore

Profesionalni sportista je lice koje se bavi sportom kao osnovnim zanimanjem i ... Nacionalni sportski savez dužan je da utvrdi sistem takmičenja u sportu za koji ...

PREDLOG ZAKON O JAVNIM OKUPLJANJIMA I ... - Vlada Crne Gore

Prijava se podnosi policiji u mjestu održavanja javnog okupljanja, odnosno ... Obrazac iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za ...

Predlog ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI I ... - Vlada Crne Gore

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se poslovi državne uprave, organizacija državne ...

3 predlog zakon o finansijskom lizingu, faktoringu ... - Vlada Crne Gore

I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se poslovi finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i ...

predlog - Vlada Crne Gore

3 i 4 ovog člana ne smiju davati na korišćenje znak pristupačnosti drugim ... Poslije člana 37 dodaje se novi član, koji glasi: „Ĉlan 37a Mladi vozač ne smije ...

PREDLOG Platforme o učešću delegacije ... - Vlada Crne Gore

Platforme o učešću delegacije Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, koju predvodi Luka. Mitrović, v.d. direktora i stalni predstavnik Crne Gore u Svjetskoj ...

predlog nacionalni plan za implementaciju ... - Vlada Crne Gore

13 јул 2019 ... Y8 Otpadna mineralna ulja koja ne odgovaraju svojoj prvobitnoj namjeni; ... Sektor transporta (automobili, kamioni, autobusi, vozovi, brodovi i ...

PREDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ... - Vlada Crne Gore

24 јан 2019 ... 8. Artemisia abortanum L. Bоžićno drvce. Herba. 0,80. 9. Amanita caesarea. (Scop:Fr). Blagva, Rujnica. 3,50. 10. Ballota nigra L. Crna kopriva.

Predlog za ustupanje na korišćenje, bez naknade ... - Vlada Crne Gore

imovine stara o namjenskom korišćenju državne imovine, Uprava je predložila da ... UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE PROSTORA.

PREDLOG Na osnovu člana 8 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

(a) hemijski određene izdvojene elemente ili jedinjenja (osim onih iz tarifnih brojeva 3203 ili 3204, ... Pojam "folije za štampanje" iz tarifnog broja 3212 odnosi se samo na tanke listove koji se koriste za ... Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije ... ventilatore i ventilacione ili recirkulacione kuhinjske odstranjivače mirisa sa ...

PREDLOG AKCIONI PLAN prilagođavanja ... - Vlada Crne Gore

27 дец 2018 ... prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu ... Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom ... stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog ...

Predlog rješenja o imenovanju međunarodnog ... - Vlada Crne Gore

nagrade, u sastavu: Ivan Lovrenović, Bosna i Hercegovina, Rusanka Lyapova,. Bugarska, Bogumil Đuzel, Makedonija, Dušan Šarotar, Slovenija, Jovica Aćin, ...

Predlog za davanje koncesije za eksploataciju ... - Vlada Crne Gore

Ponuđač je u ponudi uspio da dokaže i dokumentuje: • postojanje iskustva u ... ili eksploatacionih rezervi, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda. 4. Prava i obaveze ... Ponuđač je u ponudi uspjeo da dokaže i dokumentuje: • postojanje iskustva ...

PREDLOG Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

mesne prerađevine koji se konzumiraju u sirovom stanju. Salmonella. 5. 0 ... 1.5. Mljeveno meso i mesne prerađevine živinskog mesa koje se. Salmonella. 5. 0.

Predlog Na osnovu člana 37 stav 6 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

22 нов. 2018 ... Masne kiseline. Arahidna kiselina (eikozanska kiselina). 506-30-9. Behenska kiselina (dokozanska kiselina). 112-85-6. Maslačna kiselina ...

PREDLOG Na osnovu člana 9 stav 1 alineja 7 i ... - Vlada Crne Gore

3 јан 2020 ... Voće, osim brusnica, ribizla, bazginih bobica i plodova planike*. 0,10. *30 MDK se primjenjuje nakon pranja i odvajanja jestivog dijela. 3.1.17.

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

9) majice sa kratkim rukavima;. 10) kravate; ... 10) majice sa kratkim rukavima;. 11) kravate; ... 3) futrole za sredstva za vezivanje;. 4) futrole za rezervni okvir;.

predlog osnove za učešće crnogorske delegacije ... - Vlada Crne Gore

5 јун 2014 ... osvrt na rast broja zaposlenih, fluktuaciju osoblja i pruženu obuku). ... QP.5.4/01: Validacija metoda kalibracije ... subjekata (EORI). U okviru ...

PREDLOG Na osnovu člana 3a stav 2 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Crne Gore, po osnovu kojeg može steći crnogorsko državljanstvo prijemom. (u daljem tekstu: poseban program). Upotreba rodno osjetljivog jezika. Član 2.

predlog plan realizacije mjera za unaprijeđenje ... - Vlada Crne Gore

9 окт 2014 ... Izmjeniti Zakon o poreskoj administraciji u cilju formiranja Odjeljenja ... Izmijeniti Zakonik o krivičnom postupku u cilju omogućavanja ...

PREDLOG Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, na osnovu člana 58 Zakona o državnoj imovini, podnijela je Vladi Crne Gore predlog da se za zamjenika.

Predlog zakona o javnom redu i miru - Vlada Crne Gore

29 сеп 2011 ... Javni red i mir, u smislu ovog zakona, je usklađeno stanje međusobnih ... sistema sankcionisanja prekršaja protiv javnog reda i mira. Naime, za ...

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 2 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Postupak javnog poziva sprovodi privredno društvo u skladu sa propisom kojim je uređena prodaja i ... kojim su uređeni nacionalni parkovi i zaštita prirode.

Predlog Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Marijana Laković-Drašković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe u ... 3) Grozdana Laković, načelnik Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i.

Predlog plana pripreme ljetnje turističke sezone ... - Vlada Crne Gore

15 апр 2019 ... objektima (privremeni i trajni) za vršenje navedenih djelatnosti: ... ograda, polustablašica, visokih žbunastih biljaka, stablašica). 30.000 ... oduvijek je bio poznat po prodaji šumskog voća (borovnice, maline, kupine, jagode) i.

predlog zakon o potvrđivanju protokola između vlade crne gore i ...

PREDLOG. ZAKON O POTVRĐIVANJU ... strana u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji ili prava i obaveza Češke Republike koje proističu iz članstva u ...

Kako Predlog zakona postaje Zakon - Skupština Crne Gore

jenjenom u odnosu na tekst koji je podnio predlagač ili da predlog zakona ne usvoji. DRUGO ČITANJE. Drugo čitanje počinje razmatranjem predloga zakona ...

PRIJEDLOG ZAKON O POSREDOVANJU PRI ... - Vlada Crne Gore

Posredovanje pri zapošljavanju u inostranstvu ostvaruje se na osnovu prijave potrebe za zapošljavanjem kod ... informišu lica o mogućnostima i uslovima za zapošljavanje nakon povratka sa rada ... radu na određeno vrijeme, odnosno prestanka radnog odnosa zbog prestanka potrebe ... njih čvrsto veže za biro rada.

nacrt zakon o ţeljeznici - Vlada Crne Gore

Upravljanje infrastrukturom, u smislu ovog zakona je: organizovanje i ... Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o željeznici ("Službeni.

Zakon o elektronskim komunikacijama - Vlada Crne Gore

11 авг 2008 ... 1) elektronske komunikacione mreže, radio-stanice, opremu i ... adresa, bez prenosa vlasništva nad brojevima i/ili serijom brojeva i/ili adresa; ... 2) naziv privrednog društva, sjedište, šifru i broj registracije za pravna lica; ... (2) Pretplatnicima se mora omogućiti: besplatna informacija o obimu i svrhi podataka ...

PRIJEDLOG ZAKON O REPREZENTATIVNOSTI ... - Vlada Crne Gore

Poslodavac, u smislu ovog zakona, je domaće ili strano pravno lice, odnosno dio ... Reprezentativnost sindikata kod poslodavca utvrđuje direktor na prijedlog ... Predlog Unije Slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore:.

Prijedlog ZAKON O STRUČNOM ... - Vlada Crne Gore

Korisnik stručnog osposobljavanja. Član 3. Stručno osposobljavanje u skladu sa ovim zakonom može ostvariti lice sa stečenim visokim obrazovanjem koje ...

4 prijedlog zakon o izmjenama i dopunama ... - Vlada Crne Gore

ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU I PAUZAMA U TOKU. RADNOG VREMENA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA ...

P redlog ZAKON O REGISTRIMA PREBIVALIŠTA ... - Vlada Crne Gore

P r e d l o g. ZAKON O REGISTRIMA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA ... 2) prebivališta supružnika, ako se prebivalište ne može utvrditi prema boravištu;. 3) upisa u ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu - Vlada Crne Gore

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu. Član 1. U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10 i 44/12) u članu 2 stav 2 poslije riječi. „predstaviti“ dodaju ...

program razvoja lovstva crne gore za period 2014 - Vlada Crne Gore

Lisica - Brojno stanje lisice na dan 01.04.2014. godine iznosilo je 9.239 jedinki. S obzirom da ... Vatrena stihija brzo se širi i ugrožava staništa divljači. Divljač ...

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

Gornji Ibar'' Rožaje u svojini Crne Gore - Vlada Crne Gore

Osnov sticanja. 932. 18 -. UL.MARSALA TITA Zemljište uz privrednu zgradu. VIŠE OSNOVA. UL.MARŠALA TITA Poslovne zgrade u vanprivredi. VIŠE OSNOVA.

Strategija razvoja saobraćaja Crne Gore 2019 ... - Vlada Crne Gore

U potpunosti je elektrifikovana i obuhvata najviši ţeljezniĉki vijadukt u Evropi ... Sprovesti sve zakonske procedure za aktivnosti za koje se traže dozvole, ... u slučaju nesreća, ili izliva zagađujućih materija; utvrditi sigurnosna pravila za radnike.

program razvoja lovstva crne gore za period ... - Vlada Crne Gore

za IV kvartal 2014. godine, planirano donošenje novog Programa razvoja lovstva Crne ... Za dlakave predatore, divlje svinje i preživare uglavnom registrujemo tragove ili ... Pomodnici idu sa obadvije brojačeve strane na oko pedeset metara ...

Izvještaj o stanju u Vojsci Crne Gore za 2018 ... - Vlada Crne Gore

1 феб 2019 ... Najznačajnija vježba Vojske u Crnoj Gori je bila „Odlučan odgovor ... rada i funkcionalnosti „Help Desk“ (servisa IK opreme) Vojske, kojim je ...

strategija upravljanja vodama crne gore - Vlada Crne Gore

Ukupna emisija zagađenja od stanovništva, turizma i industrije u Primorskom, ... Zverinjak, od budvanskih bujica Kučac, od barskih bujica Željeznicu i Rikavac, koje se ... Str.5 na mjestu gdje se spominje Zakon o vodama dodati da su zadnje ...

USTAVNI SUD CRNE GORE PODGORICA Vlada Crne Gore ...

ponovo odlučivati o njihovom eventualnom postavljenju za tumača. ... nejednakosti građana pred zakonom jer stalni sudski tumači treba da polažu ispit za postavljenje ... sudskog tumača stekla prije njegovog stupanja na snagu, zbog čega je ...

akcioni plan za ishranu i bezbjednost hrane crne ... - Vlada Crne Gore

voće (jabuke, grožđe, agrumi), masline i vinova loza. Stočna ... niskih cijena i slabe naplate, što je onemogućavalo puni povraćaj troškova. ... kompakt-diskove ili video-kasete školskim danima (vidi grafik 9) kao i 3,6 sati dnevno tokom vikenda.

arhitektonski atlas crne gore architectural atlas of ... - Vlada Crne Gore

Arhitektura zgrada je dosta jednostavna, tradicionalna ... vijenac formiran od kamenih ploča. ... je takav da se krovni vijenac naslanja direktno na nadprozornik.

predlog za sporazumni razvod braka - Sudovi Crne Gore

Predlog za sporazumni razvod braka. 14. Opcija 2. - Tužba za razvod braka. 14. Izdržavanje bračnog/vanbračnog druga. 16. Podjela imovine i ko ostaje da živi u ...

Predlog drugog nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim ...

kWh – Kilovat sat ... talas, čiji je odziv do 6 sati, od pojave intezivnih padavina. ... sve njene prognoze i proračune u odnosu na usvojenu baznu godinu, odnosno planiranje razvoja ... Pravilna prostorna i vremenska smjena usjeva; ... Karlovac u Hrvatskoj I drugi), prosječan projekat je vrijedio 3 miliona eura, što bi za 360.000.

Predlog odluke o objavljivanju Ugovora između Crne Gore i ...

imajući u vidu odlučnost Crne Gore za sprovođenje reformi na putu prema. Evropskoj uniji i NATO-u te spremnost Republike Hrvatske da na tom putu pruži.

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016 ...

U Budžetu Crne Gore za 2016. godinu (u daljem tekstu: Budžet) ostvareni su: ... Pozajmice i krediti iz domaćih i inostranih izvora ... Konsolidovane neizmirene tekuće obaveze Budžeta Crne Gore na dan 31.12.2016. godine ... i neizmirene obaveze Budžeta Crne Gore i korigovani gotovinski deficit izmjenjeni za isti iznos.

Vlada Crne Gore

kada se odnosi na Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske označava ... Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija i Sjeverna Irska nadležno. 5.

atlas - Vlada Crne Gore

27 дец 2018 ... Atlas crnogorskih plaža (katastar plaža), kako bi se precizno ... ostale sportske aktivnosti (tobogani, vaterpolo, pedaline, skijanje na vodi,.

Untitled - Vlada Crne Gore

... godine od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno raspoređivanja na radno ... Vrijeme trajanja javne rasprave: od 27.03.2019. godine do 17.04.2019. godine. ... VICTA. Mladuilonac. Potpis ministra, odnosno rukovodioca organizacione ...

Komanski most - Vlada Crne Gore

Anđela Jovanović, predstavnik zaposlenih i. - Nebojša Obradović, predstavnik korisnika. Broj: Podgorica, ____ 2017. godine. VLADA CRNE GORE.