Kako Predlog zakona postaje Zakon - Skupština Crne Gore

jenjenom u odnosu na tekst koji je podnio predlagač ili da predlog zakona ne usvoji. DRUGO ČITANJE. Drugo čitanje počinje razmatranjem predloga zakona ...

Kako Predlog zakona postaje Zakon - Skupština Crne Gore - Srodni dokumenti

Kako Predlog zakona postaje Zakon - Skupština Crne Gore

jenjenom u odnosu na tekst koji je podnio predlagač ili da predlog zakona ne usvoji. DRUGO ČITANJE. Drugo čitanje počinje razmatranjem predloga zakona ...

PREDLOG Na osnovu člana 8 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

(a) hemijski određene izdvojene elemente ili jedinjenja (osim onih iz tarifnih brojeva 3203 ili 3204, ... Pojam "folije za štampanje" iz tarifnog broja 3212 odnosi se samo na tanke listove koji se koriste za ... Samoljepljive ploče, listovi, filmovi, folije ... ventilatore i ventilacione ili recirkulacione kuhinjske odstranjivače mirisa sa ...

PREDLOG ZAKON O OBEZBJEĐIVANJU ... - Vlada Crne Gore

parametara, praćenje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu ... ispitivanje sadržaja radionuklida u vodi za piće koja je priznata od strane organa ... ugostiteljskom objektu, zdravstvenoj ili obrazovnoj ustanovi, ustanovi socijalne i.

PREDLOG ZAKON O TURIZMU I ... - Vlada Crne Gore

17 дец 2017 ... planinarskog doma, bara, picerije, konobe, objekata brze hrane, poslastičarnice, pečenjare, pekare i catering objekta, podliježu kategorizaciji.

PREDLOG ZAKON O OGRANIČAVANJU ... - Vlada Crne Gore

duvanskih proizvoda na tržište-činjenje dostupnim korisnicima, bez obzira na mjesto proizvodnje, besplatno ili ... koji sadrži duhan, sa ili bez aditiva i filtera, i koji ...

3 PREDLOG ZAKON O TRŽIŠTU ... - Vlada Crne Gore

Standardi za stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda. Član 3 ... Vino i maslinovo ulje, mogu se stavljati na tržište, ako ispunjavaju standarde propisane.

PREDLOG ZAKON O PRIPRAVNICIMA U ... - Vlada Crne Gore

Član 3. Pripravnik u sudu, odnosno Državnom tužilaštvu ima pravo i obavezu da se stručno osposobljava u skladu sa ovim zakonom. Pravosudni ispit. Član 4.

Predlog Na osnovu člana 37 stav 6 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

22 нов. 2018 ... Masne kiseline. Arahidna kiselina (eikozanska kiselina). 506-30-9. Behenska kiselina (dokozanska kiselina). 112-85-6. Maslačna kiselina ...

PREDLOG Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

mesne prerađevine koji se konzumiraju u sirovom stanju. Salmonella. 5. 0 ... 1.5. Mljeveno meso i mesne prerađevine živinskog mesa koje se. Salmonella. 5. 0.

Predlog zakona o javnom redu i miru - Vlada Crne Gore

29 сеп 2011 ... Javni red i mir, u smislu ovog zakona, je usklađeno stanje međusobnih ... sistema sankcionisanja prekršaja protiv javnog reda i mira. Naime, za ...

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 2 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Postupak javnog poziva sprovodi privredno društvo u skladu sa propisom kojim je uređena prodaja i ... kojim su uređeni nacionalni parkovi i zaštita prirode.

Predlog zakona o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2016 ...

U Budžetu Crne Gore za 2016. godinu (u daljem tekstu: Budžet) ostvareni su: ... Pozajmice i krediti iz domaćih i inostranih izvora ... Konsolidovane neizmirene tekuće obaveze Budžeta Crne Gore na dan 31.12.2016. godine ... i neizmirene obaveze Budžeta Crne Gore i korigovani gotovinski deficit izmjenjeni za isti iznos.

PREDLOG Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, na osnovu člana 58 Zakona o državnoj imovini, podnijela je Vladi Crne Gore predlog da se za zamjenika.

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

9) majice sa kratkim rukavima;. 10) kravate; ... 10) majice sa kratkim rukavima;. 11) kravate; ... 3) futrole za sredstva za vezivanje;. 4) futrole za rezervni okvir;.

PREDLOG ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ... - Vlada Crne Gore

U Zakonu o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02 i 49/07 i „Službeni list CG“, broj 45/10), u članu 3 stav 1 poslije riječi „školi“ ...

PREDLOG ZAKON O SPORTU I. OSNOVNE ... - Vlada Crne Gore

Profesionalni sportista je lice koje se bavi sportom kao osnovnim zanimanjem i ... Nacionalni sportski savez dužan je da utvrdi sistem takmičenja u sportu za koji ...

PREDLOG ZAKON O OVJERI POTPISA ... - Vlada Crne Gore

nalazi na ispravi njegov. Ovjera potpisa podrazumijeva i ovjeru otiska prsta na ispravi. Član 7. Prije ovjere potpisa ovlašćeno službeno lice, odnosno notar ...

Predlog ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI I ... - Vlada Crne Gore

ZAKON O DRŽAVNOJ UPRAVI. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se poslovi državne uprave, organizacija državne ...

PREDLOG ZAKON O JAVNIM OKUPLJANJIMA I ... - Vlada Crne Gore

Prijava se podnosi policiji u mjestu održavanja javnog okupljanja, odnosno ... Obrazac iz stava 1 ovog člana, propisuje organ državne uprave nadležan za ...

predlog zakon o potvrđivanju protokola između vlade crne gore i ...

PREDLOG. ZAKON O POTVRĐIVANJU ... strana u carinskoj, ekonomskoj ili monetarnoj uniji ili prava i obaveza Češke Republike koje proističu iz članstva u ...

3 predlog zakon o finansijskom lizingu, faktoringu ... - Vlada Crne Gore

I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet zakona. Član 1. Ovim zakonom uređuju se poslovi finansijskog lizinga, faktoringa, otkupa potraživanja, mikrokreditiranja i ...

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu - Vlada Crne Gore

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o žigu. Član 1. U Zakonu o žigu („Službeni list CG“, br. 72/10 i 44/12) u članu 2 stav 2 poslije riječi. „predstaviti“ dodaju ...

Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore

30 јун 2017 ... Da je članom 13 stav 2 Ustava Crne Gore propisano da su ćirilično i latinično pismo ravnopravni, a članom 6 stav 3 da je svako obavezan da ...

Sluzbeni list Crne Gore" br. 40/1 - Skupština Crne Gore

28 јун 2019 ... banaka ostvaruje rast po stopi od 5,38%, krediti ... Djelatnosti domaćinstva kao poslodavca. 0 ... Ukupne pozajmice (bez obaveza za kamate i vremenskih ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist ...

predlog - Vlada Crne Gore

3 i 4 ovog člana ne smiju davati na korišćenje znak pristupačnosti drugim ... Poslije člana 37 dodaje se novi član, koji glasi: „Ĉlan 37a Mladi vozač ne smije ...

Mamula - Skupština Crne Gore

Tvrdjava Mamula treba da postane simbol zajednickih ciljeva i stremljenja ... odluka o Ugovoru o Dugorocnom Zakupu Ostrva Lastavica sa Tvrdjavom “Mamula”.

Rad na daljinu - Skupština Crne Gore

zaposlenog ne mogu postati radnik od kuće po smislu ove Konvencije samo zbog toga što kao zaposleni povremeno obavljaju posao od kuće, a ne na ...

mans 44 - Skupština Crne Gore

21 дец 2015 ... Ep - Kupovna cijena za Akcije ponudena od strane Ponudada (6ija se Ponuda ocjenjuje); ... 23.43 Pro/madam itoldora I loolavionou pagra ad )(eremite. 46.12 Paredovenje a moda$ ... "linex" DOO Podgorica. 1.713,96 FUR.

Untitled - Skupština Crne Gore

privrednih subjekata Poreske uprave i Uprave za nekretnine, pored imena lica koja su vlasnici privrednih ... Vuk Maraš, direktor Monitoring programa. 47 ...

consolidated text - Skupština Crne Gore

organizovanje i izvršenje zadataka revizije, odnosno testiranje, analiziranje i ocjenjivanje ... 143. SAMOSTALNI REFERENT – upisničar. - srednje obrazovanje (nivo IV, ... Administrativni odbor Skupštine Crne Gore je na sjednici održanoj 26.

(jesenjeg) zasijedanja u 201 - Skupština Crne Gore

30 окт 2015 ... međunarodna javnost viđela šta je ta gospoda htjela da uradi 24. oktobra, zloupotrebljavajući građane Crne Gore i manipulišući s njima.

birački spisak - Skupština Crne Gore

13 нов. 2017 ... birača. U tom smislu, registar birača je zbirka ličnih podataka o svim biračima ... 37 Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave: Upit u ...

1 skracenica - Veb-sajt 26. saziva - Skupština Crne Gore

25 окт 2016 ... Uvazeni gospodine Brajovicu,. Savjet Agencije za sprjecavanje korupcije, na sjednici od 24. marta 2017. godine usvojio je. IZVJESTAJ O ...

Desa - 30 - Veb-sajt 26. saziva - Skupština Crne Gore

Idemo sad na utvrđivanje dnevnog reda, nešto ćemo smanjiti taj obim utvrđivanja nekim ... takozvano poravnanje i isplata 40 miliona evra za ruske partnere. Drugi ... Cijenio sam i prošli put da je dobro da u direktnoj komunikaciji sa ... Milićem i kolegom Simovićem. ... socijalnog staranja i Goran Kuševija, pomoćnik ministra.

Izlaganje predsjednika Skupštin - Skupština Crne Gore

19 јул 2018 ... danas, Crna Gora je zajedno sa nama, sjedimo za istim stolom i zajedno donosimo odluke. Nezavisnost Crne Gore je zagarantovana. ​" Tada ...

PREDSJEDNIK IVAN BRAJOVIĆ - Skupština Crne Gore

strane učesnika ili kod postavljanja pitanja ili kod odgovora niko neće biti zakinut tako da ... Ne znam hoćete li biti u četvrtak na ovaj "obračun kod O.K. korala",.

Godišnjak Demokratskih radionica - Skupština Crne Gore

pročitate šta su novinari odjeljenja III-a OŠ ,,Štampar Makarije“ iz Podgorice saznali o temi ... Filip, Jovana i Ilija ističu da je pravo na mišljenje jedno od osnovnih ...

Predlog ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ...

6) doplata je novčana razlika izmeĎu cijene zdravstvene usluge i iznosa kojeg ... 7) društvo za osiguranje je pravno lice koje obavlja djelatnosti dopunskog ... osiguranja u obaveznom zdravstvenom osiguranju u svojstvu osiguranika, u skladu sa ovim zakonom u trajanju od najmanje dva mjeseca bez prekida, ili četiri ...

PREDLOG AKCIONI PLAN prilagođavanja ... - Vlada Crne Gore

27 дец 2018 ... prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu ... Rukohvat na zaštitnoj ogradi stepeništa izveden u kontinuitetu cijelom ... stepenice nije izvedeno taktilno polje upozorenja, u punoj širini stepenišnog ...

Predlog za davanje koncesije za eksploataciju ... - Vlada Crne Gore

Ponuđač je u ponudi uspio da dokaže i dokumentuje: • postojanje iskustva u ... ili eksploatacionih rezervi, odnosno ukupnog tržišnog proizvoda. 4. Prava i obaveze ... Ponuđač je u ponudi uspjeo da dokaže i dokumentuje: • postojanje iskustva ...

PREDLOG ZA IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ... - Vlada Crne Gore

24 јан 2019 ... 8. Artemisia abortanum L. Bоžićno drvce. Herba. 0,80. 9. Amanita caesarea. (Scop:Fr). Blagva, Rujnica. 3,50. 10. Ballota nigra L. Crna kopriva.

Predlog odluke o objavljivanju Ugovora između Crne Gore i ...

imajući u vidu odlučnost Crne Gore za sprovođenje reformi na putu prema. Evropskoj uniji i NATO-u te spremnost Republike Hrvatske da na tom putu pruži.

predlog za sporazumni razvod braka - Sudovi Crne Gore

Predlog za sporazumni razvod braka. 14. Opcija 2. - Tužba za razvod braka. 14. Izdržavanje bračnog/vanbračnog druga. 16. Podjela imovine i ko ostaje da živi u ...

PREDLOG Platforme o učešću delegacije ... - Vlada Crne Gore

Platforme o učešću delegacije Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, koju predvodi Luka. Mitrović, v.d. direktora i stalni predstavnik Crne Gore u Svjetskoj ...

predlog nacionalni plan za implementaciju ... - Vlada Crne Gore

13 јул 2019 ... Y8 Otpadna mineralna ulja koja ne odgovaraju svojoj prvobitnoj namjeni; ... Sektor transporta (automobili, kamioni, autobusi, vozovi, brodovi i ...

Predlog za ustupanje na korišćenje, bez naknade ... - Vlada Crne Gore

imovine stara o namjenskom korišćenju državne imovine, Uprava je predložila da ... UGOVOR O USTUPANJU NA KORIŠĆENJE BEZ NAKNADE PROSTORA.

Predlog drugog nacionalnog izvještaja Crne Gore o klimatskim ...

kWh – Kilovat sat ... talas, čiji je odziv do 6 sati, od pojave intezivnih padavina. ... sve njene prognoze i proračune u odnosu na usvojenu baznu godinu, odnosno planiranje razvoja ... Pravilna prostorna i vremenska smjena usjeva; ... Karlovac u Hrvatskoj I drugi), prosječan projekat je vrijedio 3 miliona eura, što bi za 360.000.

Predlog rješenja o imenovanju međunarodnog ... - Vlada Crne Gore

nagrade, u sastavu: Ivan Lovrenović, Bosna i Hercegovina, Rusanka Lyapova,. Bugarska, Bogumil Đuzel, Makedonija, Dušan Šarotar, Slovenija, Jovica Aćin, ...

Odgovor na dopis Agencije za sprečavanje ... - Skupština Crne Gore

26 нов. 2018 ... Izmjeniti definicije koriscenja sredstava za izborne kampanje i za ... preporuke (npr. izmijeniti Zakon o izboru poslanika i odbornika - clan 50 i ...

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku ... - Skupština Crne Gore

3 апр 2019 ... biti: kroasani, pužići, mini pancerote, projice,. Sitni kolači (5 kom! osobi) rolnice sa punjenima od sira/zelja, razne pite i sI;. Sitni kolači mogu biti:.

Zahtjev za pristup informacijama, ND Vijesti - Skupština Crne Gore

17 окт 2018 ... ... od ova dva navedena oblika. Unaprijed hvala,. Milos Rudovic. ND Vijesti. 069/423-799 https://mail.skupstina.me/owa/#path=/mail/inbox. 1/1 ...

Finansijska podrška porodici sa djecom - Skupština Crne Gore

1.2.4 Visina dodatka za djecu u Hrvatskoj u 2015. godini . ... Visina dječjeg dodatka za mjesec jun 2002. godine, za prvo, drugo, treće i četvrto dijete iznosi 7,4 ...

iskustva nekoliko evropskih zemalja - Skupština Crne Gore

U Hrvatskoj, kleveta je krivično djelo za koje je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora. Kazneni zakon Hrvatske24, usvojen krajem januara 2011. godine a ...

Switzerland 2014 Mreia za afirnnaciju ... - Skupština Crne Gore

11 нов. 2014 ... tokom prve godine nakon dana ispunjenja a iznos od EUR 2.500.000 ... Tenderska komisija planira ajedeou dinamiku pojedinih faza Tendera: ... Samohrani roditelj koji ima dijete mlade od sedam godina, zaposlena ±ena sa ... Zaposleni je dukan da radi duke ad punog radnog vremena, pored slueajeva.

PREDLOG Na osnovu člana 3a stav 2 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Crne Gore, po osnovu kojeg može steći crnogorsko državljanstvo prijemom. (u daljem tekstu: poseban program). Upotreba rodno osjetljivog jezika. Član 2.

Predlog Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Marijana Laković-Drašković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe u ... 3) Grozdana Laković, načelnik Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i.

predlog osnove za učešće crnogorske delegacije ... - Vlada Crne Gore

5 јун 2014 ... osvrt na rast broja zaposlenih, fluktuaciju osoblja i pruženu obuku). ... QP.5.4/01: Validacija metoda kalibracije ... subjekata (EORI). U okviru ...

PREDLOG Na osnovu člana 9 stav 1 alineja 7 i ... - Vlada Crne Gore

3 јан 2020 ... Voće, osim brusnica, ribizla, bazginih bobica i plodova planike*. 0,10. *30 MDK se primjenjuje nakon pranja i odvajanja jestivog dijela. 3.1.17.

predlog plan realizacije mjera za unaprijeđenje ... - Vlada Crne Gore

9 окт 2014 ... Izmjeniti Zakon o poreskoj administraciji u cilju formiranja Odjeljenja ... Izmijeniti Zakonik o krivičnom postupku u cilju omogućavanja ...

Crna Gora SKUPSTINA CRNE GORE Odbor za prosvjetu, nauku ...

Mubere Kurpejovk, pomodnice ministra prosvjete, razmotrio amandmane na Predlog zakona o visokom obrazovanju: 1) Odbor je nastavio razmatranje preostala ...