simulacije u poslovanju rent-a-car tvrtki - Veleučilište u Šibeniku

are: Sixt, Enterprise Rent-A-Car, Avis, Hertz and Europcar. ... Zagreb aerodrom, Rijeka, Pula, Zadar centar, Zadar aerodrom, Split centar i Split aerodrom.

simulacije u poslovanju rent-a-car tvrtki - Veleučilište u Šibeniku - Srodni dokumenti

simulacije u poslovanju rent-a-car tvrtki - Veleučilište u Šibeniku

are: Sixt, Enterprise Rent-A-Car, Avis, Hertz and Europcar. ... Zagreb aerodrom, Rijeka, Pula, Zadar centar, Zadar aerodrom, Split centar i Split aerodrom.

simulacije u poslovanju rent-a-car tvrtki - Završni radovi Veleučilišta ...

izajmljivanjem motornih vozila u rasponu od nekoliko sati do nekoliko tjedana, ... Izvor: https://www.zaba.hr/home/med/dok/2362/procedura-za-rent-a-car-trgovce.pdf ... ti automobili prodaju kao rabljena vozila ili izvoze u europske zemlje. ... podružnica Sixt Leasing GmbH, a 1993. godine poslovanje AG-a je predano drugoj.

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru - Veleučilište u Šibeniku

16 lis 2015 ... Članak 1. (1) Ovim se Pravilnikom o radu (u nastavku teksta: Pravilnik) Veleučilišta u Šibeniku (u nastavku teksta: Veleučilište), uređuju radni ...

8. Pravilnik o uredskom poslovanju Veleučilišta u Šibeniku

Temeljni pojmovi u uredskom poslovanju su akt, prilog, dokument, predmet, ... Ako posebnim propisima nije drukčije određeno, neupravni akt mora sadržavati.

Untitled - Veleučilište u Šibeniku

13 sij 2017 ... Bana Josipa Jelačića 21, 22 000 Šibenik ... Tajnica ravnateljice Studentskog centra Šibenik, administrativni poslovi, ... Belanom u klubu Makari.

metropolitanizacija - Veleučilište u Šibeniku

14 kol 2016 ... Urbanizacija je povijesni proces na razini cijelog svijeta. Urbanizacijom nastaju i ... gradovi i glavni grad Hrvatske – Zagreb. Cilj posljednjeg ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22 000 ...

22 000 ŠIBENIK. POVJERENSTVO ... Šibenik, 29. prosinca 2014. Temeljem članka ... Odbor će provesti i obraditi Studentsku anketu za ak. godinu 2014./2015.

Poslovna informatika - Veleučilište u Šibeniku

3 ruj 2018 ... 2017/2018, dostupno na: https://moj.tvz.hr/service/popis_pred_ex.php?stu=inf&jezik=hrv,. [1. srpnja 2018.] [19.] Velučilište u Rijeci, Stručni ...

VELEUĈILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŢMENT ...

3 svi 2019 ... 34. 3.23. Japanska jabuka. ... Uzgoj egzotiĉnog voća u Hrvatskoj–brand Exotic King . ... jabuka, nabujak, pita od jabuka, pita od oraha itd.).

self-evaluation 2011 - Veleučilište u Šibeniku

FPZ Zagreb. Technology ... FPZ Zagreb. Technology ... The Polytechnic is not part of the ISVU system (Higher Education Information System), but the programme ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŽMENTA ...

štakor godišnje pojede 18 do 20 kg zrna raznih žitarica, ali najveću štetu ... crni štakor), one koje žive u blizini čovjeka, ulaze u kuće i nastambe, ali se u njima ne.

pravilnik o studiranju - Veleučilište u Šibeniku

studentu, koliko ima ostvarenih ECTS bodova, koje kolegije razlike je obvezan upisati, te koju studijsku godinu upisuje i u kojem statusu. (3) Vrijeme studiranja u ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŽMENT ...

UNESCO SPOMENICI U REPUBLICI HRVATSKOJ KAO ... nematerijalne baštine upisanih na popis Unesco-a koji broji 7 kulturno povijesnih i prirodnih ljepota te 13 ... Ključne riječi: Unesco, kulturna baština, složeni turistički proizvod, doživljaj ... Dioklecijanova palača je 1979. uvrštena u UNESCO-v popis svjetske baštine.

Radno pravo - Veleučilište u Šibeniku

LITERATURA. 1.ZLATOVIĆ, D., MALENICA, I. , Novo hrvatsko radno pravo, Libertin naklada, Rijeka, 2013. Asistent: Vesna Jurin Bakotić, dipl.iur. Kabinet: br.13.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŢAMENT ...

2 Dobre, R.; Inovacije, tehnološke promjene i strategije, VUŠ, Šibenik, 2005. ... U istraţivanjima portala Moj Posao iz 2015. godine, u kojem su sudjelovali ...

turističko vrednovanje velebita - Veleučilište u Šibeniku

Botanički rezervati – Zavižan – Balinovac – Zavižanska kosa, Visibaba. - Rezervat šumske vegetacije – Šumski predjel Štirovača na Srednjem Velebitu.

vozni sklop vozila - Veleučilište u Šibeniku

Izvor: Tehnika motornih vozila, str.215, prijevod Goran Popović, Zagreb 2006. ... Geometrija kotača je usklađenje nagiba kotača, nagiba rukavca, polumjera ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL MENADŽMENT STRUČNI ...

11 srp 2015 ... TURISTIČKA DESTINACIJA ŠPANJOLSKE ... Novinski kiosci, štandovi na kojima se prodaju ptice u krletkama te cvijeće, proricatelji s kartama ...

PK-10 Turističke agencije i turoperatori - Veleučilište u Šibeniku

Korištenje MS Power Point prezentacije. Predavanja su kombinirana primjerima koja su usklađena sa teorijskim sadržajem. Studente se potiče na interaktivnu.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL PROMET PREDDIPLOMSKI ...

Dvotaktni motor ima mnogo lakši zamašnjak i manje vibracija, zbog toga što je ... Dvomaseni zamašnjak čine primarno i sekundarno kolo zamašnjaka te ...

PREHRANA SPORTAŠA Završni rad - Veleučilište u Šibeniku

se razvila posebna grana prehrane-sportska prehrana. Danas sigurno ... 1 Verbanac D.,: O prehrani što, kada i zašto jesti, Školska Knjiga, Zagreb, 2003., str. 56.

obilaznica grada vodica - Veleučilište u Šibeniku

22 kol 2015 ... Raskrižje 1 . ... Zona spoja obilaznice na postojeće raskrižje D8 s ŽC6087 . ... Knjige: • Željko Korlaet:``Uvod u projektiranje i građenje cesta´´ ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU UPRAVNI STUDIJ PREDDIPLOMSKI ...

... u Turopolju, Kaznionica u Valturi,. Kaznionica i zatvor u Šibeniku i Zatvorska bolnica u Zagrebu. 4 Ministarstvo pravosuđa, Izvještaj o stanju i radu kaznionica, ...

VELEUĈILIŠTE U ŠIBENIKU UPRAVNI ODJEL PREDDIPLOMSKI ...

Predsjednika Republike Hrvatske, njegove ovlasti u polupredsjedničkom sustavu ... zamijenjen je polupredsjednički sustav tzv. čistim parlamentarnim sustavom.

pravilnik o završnom radu - Veleučilište u Šibeniku

12 ožu 2014 ... Veleučilišta u Šibeniku na 17. sjednici, održanoj 24.veljače 2014. godine donijelo je. PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU. I. OPĆE ODREDBE.

JASMINA FERENČAK FOODPAIRING ... - Veleučilište u Šibeniku

Autohtona jela - Skradinski rižot i Poljički soparnik. Autohtono jelo grada Skradina je Skradinski rižot koji se rijetko kuha jer je priprema strahovito zahtjevna, a i u ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU PROMETNI ODJEL PREDDIPLOMSKI ...

Osnovni dijelovi ovjesa su vodilice kotača, opruge, amortizeri te stabilizatori. Ovjes ... Spoj pojačanog amortizera i opruge (obično zavojne) nazivamo opružnom ...

PK-10_B41 Poslovna statistika - Veleučilište u Šibeniku

R a d n o o p terećen je stu d en ta. V rsta n a sta v e. B ro j sa ti. Nastavnik. O / I. Poslovna statistika. 6. 150. OPIS KOLEGIJA. Dijana Mečev. Dijana Mečev. B-41 ...

izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Šibeniku

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog ... Krešić, G. Trendovi u prehrani, FMTU, Opatija, 2012. 5 ... preuzimanje, raspored).

np „ krka“ - Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku - Veleučilište u ...

prihoda (vlastita sredstava) od naplate ulaznica, koncesija i organizacije izleta. 9 Javna ustanova Nacionalni park Krka: Plan upravljanja, 2011. Dostupno ...

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Preddiplomski stručni studij Promet ...

8 lis 2017 ... [email protected] ... Akademski kalendar Veleučilišta u Šibeniku za akademsku godinu ... Golubić, J., Promet i okoliš, FPZ, Zagreb, 1999. 5.

upravljanje vodama primorske hrvatske - Veleučilište u Šibeniku

Područje Primorske Hrvatske podrazumijeva prostor hrvatskog dijela Jadrana, ... Ključne riječi: Primorska Hrvatska, vodni resursi, valorizacija voda, mjere zaštite ... donjo-neretvanskog kraja koji čine: gradovi Metković, Ploče i Opuzen, ...

veleučilište u šibeniku preddiplomski stručni studij menadžment ...

Program preddiplomskog stručnog studija Menadžment, smjer turistički menadžment namijenjen je obrazovanju studenata za stručni rad u menadžmentu na ...

biogoriva - Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku - Veleučilište u ...

biogoriva (biodizel i bioetanol) u odnosu na druga alternativna goriva očituje se ... palminog ulja je veliki prinos i umjerena cijena u usporedbi s ostalim jestivim ...

Akademski-kalendar-2018-2019 - Veleučilište u Šibeniku

Šibenik, 27. travnja 2018. ... Testiranje zimskog semestra i upis u ljetni semestar ak. godine 2018./2019. ... Testiranje ljetnog semestra i upis u ak. godinu 2019.

Veleučilište u Šibeniku Odjel menadžmenta Specijalistički stručni ...

Vlatka Bilas, Sanja Franc, Branimir Arbanas,Utjecaj aktualne ekonomske krize ... Peugeot. Citroen. Škoda. Toyota. Fiat. Hyundai. Chevrolet. Ford. Seat. Mazda.

Pravilnik o ocjenjivanju i vrednovanju rada ... - Veleučilište u Šibeniku

8 ruj 2016 ... sjednici održanoj 5. srpnja 2016. donijelo je. PRAVILNIK o ocjenjivanju i vrednovanju rada studenata na Veleučilištu u Šibeniku. Uvodna ...

veleucilište u vodicama - Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku

Ključne riječi: trgovačka društva, prokura, punomoć, leasing, organi. Mentor: prof.dr.sc ... vlastodavcu oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost. U svemu ... 17 http://www.bing.com/search?q=pbz leasing media, (17.05.2015.) ... Punomoćnik), da u moje ime i za moj račun sklopi ugovor o kupoprodaji osobnog automobila.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ODJEL PROMET STRUČNI STUDIJ ...

hlađenja tekućinom ima dosta dodatnih uređaja koji osiguravaju da se motor ne pregrije, to su: crpka za vodu, hladnjak, ventilator i termostat. Previsoke ...

veleučilište u šibeniku izvedbeni plan nastave opće informacije o ...

Poslovno dopisivanje. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Elektronička komunikacija. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Neverbala komunikacija ...

sustav ubrizgavanja goriva kod otto motora - Veleučilište u Šibeniku

20 tra 2018 ... motori mogu koristiti direktno ubrizgavanje goriva, gdje se gorivo izravno isporučuje u komoru za izgaranje, ili indirektno ubrizgavanje, gdje se ...

opis kolegija opće informacije o kolegiju veleučilište u šibeniku ...

Alfirević I., Saucha J., i dr.: Uvod u mehaniku II, Golden marketing, Tehnička knjiga,zagreb, 2010. Jecić S., Mehanika (kinematika i dinamika), Tehnička knjiga, ...

rashladni sustav motora cestovnih vozila - Veleučilište u Šibeniku

Regulacija uređaja za hlađenje (termometar i termostat) . ... hlađenje te mreže od točno izmjerenih kanalića u bloku motora i glavi motora u kojima cirkulira ...

veleučilište u šibeniku cestovni promet paula marić drvoličanin ...

Osim prema obliku, prometni znakovi razlikuju se i prema osnovnim bojama.3 ... Osnovne boje prometnih znakova su bijela, žuta, crvena, plava, zelena i crna boja ... Poprečne oznake na kolniku obilježavaju se punim ili isprekidanim crtama te ...

Informacijske tehnologije u poslovanju - Vup.hr - Veleučilište u Požegi

sredstvima mogao raspolagati neovisno o radnom vremenu poslovnice banke. Ova je kartica po ... (npr. e-Bay, Battle.net, Nike store). Takve su usluge besplatne ...

cjenik usluga državnog arhiva u šibeniku - Državni arhiv u Šibeniku

Velimira Škorpika 5 (p.p. 137), 22000 Šibenik I tel/fax: 022 312 514 I e-mail: [email protected] I http://www.dasi.hr I OIB: ... DRŽAVNOG ARHIVA U ŠIBENIKU ...

RENT CAP AND JUST CAUSE ADDENDUM I. RENT CAP AND ...

RENT CAP AND JUST CAUSE ADDENDUM (RCJC PAGE 1 OF 3) ... II. RENT CAP REQUIREMENTS. 1. Subject to certain provisions of Civil Code Section 1947.12 ... of any structural, electrical, plumbing, or mechanical system that requires.

13 Simulacije

ˇCe simulacije izvajamo tako, da generiramo slucajne spremenljivke X z doloceno porazdelitveno funk- cijo FX(x), takim simulacijam pravimo metoda Monte ...

Simulacije

MAŠINSKI FAKULTET NIŠ - PROGRAMSKI PAKETI 2007/2008 ... relativno standardno odstupanje poznato kao koeficijent varijacije v: ( ). ( ). ( ). tE t tv σ. = (2.23) ... max max. *. 2 max. * t2t tw2za t t. 2. 1 tw2t0za t t w. 4. 1. tF gde je: L. H vv. LH.

Računarske simulacije

Računarske simulacije dr Boban Stojanović ... U današnje vreme se kompjuterske simulacije koriste za ... korišćenja nekih osnovnih metoda simulacije. Stečeno ...

2 Monte Carlo simulacije

0.3. 0.4. Gaussova krivulja x y. Primjer. Bacanje kocke). > kocka<-function(n) {. k<-sample(1:6,size=n,replace=TRUE). return(k). }. > kocka(5). [1] 4 2 1 3 6. > ...

4. Diskretne simulacije - EFOS

dokumente i 3) upisati se u Studomat. ... http://web.efzg.hr/dok//INF/Ceric//spo/(3a)_diskretna_simulacija.pdf, 10.10.2013. 3. WhatIs, Discrete Event Simulation ...

jednostavnog programa za simulacije

22 stu 2017 ... simulacija; Keplerovi zakoni; sila trenja; sila otpora zraka. Rad sadrži: 55 stranica, 51 slika, 5 tablica, 23 literaturna navoda. Izvornik je na ...

veleuĉilište „nikola tesla“ u gospiću swot analiza - Veleučilište ...

Drugi primjer SWOT analize dioniĉkog društva je Zagrebaĉka pivovara, povijest ... Proizvodni asortiman Zagrebaĉke pivovare ĉine najprodavanije lager pivo u ...

3.Monte Carlo simulacije - EFOS

▫Primjere Monte Carlo simulacija. Page 3. Upotreba slučajnih varijabli i simulacija ... ali i dodatne simulacije rizika koje uključuju slučajne varijable (Monte Carlo.

Računalniške simulacije zvijanja proteinov - IJS

heteropolimeri, sestavljeni in aminokislin (AK). Aminokisline so sestavljene iz centralnega α-C atoma, na katerega so vezane kisla karboksilna skupina (-COOH) ...

3D SIMULACIJE MODELIRANJA BILJKE BRŠLJANA

One spadaju u žive sustave, stoga biljke spadaju u mehaniku živih sustava, odnosno ... Slika 24. Obrađene tekstura lišća za bršljan na tegli u 3ds Max programu ...

Predavanje 8 SIMULACIJE Monte Carlo 2011

MAŠINSKI FAKULTET NIŠ - LOGISTIĈKE SIMULACIJE 2010/2011 - dr Miomir Jovanović. 1. Predavanje 8. METODA MONTE-CARLO. Von Neumann i Ulam, ...

SIMULACIJE KOLOKVIJUM BY NADICA BANANICA I - Zaokružite ...

Koje od navedenih metoda su kontinulani: a) spuštanje skijaša niz ... Neka je V skup promenljivih, t vreme simulacije i B skup blokova. Tada se trojka KSS = (B, ...

model kontakta s efektima podmazivanja za simulacije ... - FSB

17 lip 2016 ... tlak prenose vrhovi površinskih neravnina čvrstih stijenki, dok se male ... Utjecaj viskoznosti lubrikanta na hidrodinamički tlak i kontaktni tlak ...