Abdulah Mušović: Sandžački frazeološki rječnik - CEEOL

Sandžački frazeološki rječnik. (Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar, 2016). Leksikografija bosanskoga jezi- ka bogatija je za još jedan rječnik.

Abdulah Mušović: Sandžački frazeološki rječnik - CEEOL - Srodni dokumenti

Abdulah Mušović: Sandžački frazeološki rječnik - CEEOL

Sandžački frazeološki rječnik. (Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, Novi Pazar, 2016). Leksikografija bosanskoga jezi- ka bogatija je za još jedan rječnik.

HRVATSKI FRAZEOLOSKI RJECNIK

zastarjeli i uzviSeno intonirani frazemi, nerazumljivi i strani suvremenom go vorniku. Rjecnik se sastoji od Predgovora, poglavlja Kako se sluziti rjecnikom, ...

Bosanski frazeološki rječnik pod lupom - updocs.aau.at - Universität ...

4.2 Phraseologische Wörterbücher – das „Bosanski frazeološki rječnik“ . ... nur im kroatischen Wörterbuch eingetragen sind, auch im serbischen Google zu ...

Alisa Mahmutović, Kao frazeološki rječnik, Dobra knjiga, Sarajevo i ...

Kao frazeološki rječnik: rječnik frazema s poredbenom česticom. „kao” Alise Mahmutović leksikografsko je djelo na koje smo dugo čekali. Naime, ovaj rječnik ...

Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik ... - CEEOL

Rječnik stranih riječi bosanskog jezika, Institut za jezik,. Sarajevo, 2011. U posljednje vrijeme među leksikografskim zahvatima u okrilju bosnističke nauke o ...

BOGDAN V. MUSOVIĆ Zavičajne ptice - Montenegrina

... geometrijskim komadima, uglačanim tako da plemenita tekstura drveta u svoj ... na same materijale, njihovu fizičku supstancijalnost i plastička svojstva, umjet-.

Španjolsko Rječnik -hrvatski hrvatskog Rječnik jezika

Veliki. Engleski i francuski englesko-hrvatski školski rječnik rječnik. Latinsko – hrvatski. Leksikon rječnik stranih pisaca. Page 3. Leksikon. Leksikon hrvatskih.

Dugo iščekivan frazeološki dvojezičnik

sko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik. (u redakciji Antice Menac, 1979./1980.) i. Hrvatsko-njemački frazeološki rječnik (u redakciji Josipa Matešića, 1988.).

Abdulah Škaljić – Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku - CIDOM

Izučavajući turski, arapski i persijski jezik za vrijeme školo- vanja interesovao sam ... Rječnik turskih, arapskih i perzijskih riječi u hrvatskom književ- nom jeziku i ...

Abdulah Talundžić Ugledna muslimanska kuća u Sarajevu i život u ...

odigravaju se ljubavne idile za ašikovanje. Djevojka razgovara ... ustane, ova posteljina složi se u dušekluk. ... Posteljina je inače vrlo raskošna, jer su dušeci i.

Zaposleni Radno mjesto ABDIĆ ABDULAH Samostalni savjetnik I ...

ARANITOVIĆ ZORAN. Stariji policajac I klase ... BAHTIJAREVIĆ SENAD. Viši policijski komesar I klase ... dr STAROVLAH MIODRAG. Viši policijski komesar I ...

Rječnik bizovačkog zavičajnog govora Rječnik bizovačkog ...

OŠ Bratoljuba Klaića Bizovac radili su na projektu „Jezik zavičaja.“ ... Vrijedno je spomenuti da su u Bizovcu rođeni: Antun Ullrich galerist, Bratoljub Klaić.

PB Rječnik

Rječnik. a, ab prij. s Ab = iz, od abicio, 3, ieci, iectum = baciti, odbaciti abscondo, 3, abscondi, ab- ... na = latinski jezik) litanīa, ae, f. = litanijska molitva litanĭcus ...

Rječnik

allocation bias otklon zbog načina razvrstavanja ispitanika u skupine alternative hypothesis alternativna hipoteza analogy podudarnost analysis of variance,.

RJEČNIK EUROPEIZAMA

RJEČNIK EUROPEIZAMA. Krsto Spalatin: Petero jezični rječnik europeizama, Nakladni zavod MH, Zag reb, 1990. Drago Šimundža. Hrvatska je leksikografija ...

Geodetski rječnik

Jasminka Kušan, grafički dizajner ... godina ovog stoljeća kada su s karata Južne i Sjeverne Amerike, Afrike i Azije nestajale pos- ljednje bijele mrlje. U to je ... eader, kao besplatni program za čitanje i ... mjerilom okomitim na pravac gledanja.

RJEČNIK: HRV – ENG / ENG - HRV - Vertiko

RJEČNIK: HRV – ENG / ENG - HRV www.vertiko.hr priredio: Stjepko Vrsalović, dipl.ing.građ. Aktivni sustav (primarni sustav). Active system (Primary system).

Čekavski rječnik

godine Rječnik omišaljskoga govora Iva- na Mahulje. ... rječnik na 394 stranice, kratice i bilješka o autoru koju je ... Sinonimi su navedeni i kao posebne natu-.

SUMARTINSKI RJEČNIK

čimula, f. (u A. Rj. č'imula) samo klica od kupusa čimulica, f., dem. od čim ula; govori se i prokolice; i spor. prokule u Dubrovniku čit6vnica, f. (:čitaonica).

Rječnik grecizama

adenin (âd±n) purinska baza C5H5N5, ve`e se za timin adenom (âd±n) benigni ... ovojnica; pukne prije ro|enja osim u rijetkim slu~ajevima kada se dijete rodi u.

Grčki rječnik

poúj > podágra – zamka, kostobolja âgrój – njiva (lat. ager, skr. ajra). • nómoj> âgronómoj – poljski, seoski, âgrónomoj – razdijeljena zemlja. • Ónoj >.

SELAČKI RJEČNIK

Rječnik govora Selaca na otoku Braču sadržava leksičko blago jednoga mjesnoga govora koji pripadajužnočakavskomu dijalektu čakavskoga narječja, tj. dijalektu s ... jasno pokazuju da je riječ o tipično čakavskom govoru. Među takvim ...

rječnik simbola

J. Chevalier. A.Gheerbrant rječnik simbola mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Nakladni zavod Matice hrvatske ...

Rječnik dubrovačkog govora.pdf

Говор Дубровника је штокавски ијекавски са карактеристичном мелодиозношћу, условљеном акцентом, дужином слога и бојом изговорених гласова.

NACRT ZA DUBROVACKI RJECNIK

NACRT ZA DUBROVACKI RJECNIK. PolazeCi od anjenice da nema cjelovitog rjeenika dubrovaCkih rijeCi, autorica je pokusala osmisliti vlastiti rjeenik. U ovom ...

Rječnik arhivske terminologije

papirus, papir, pergamena, film, magnetska vrpca). Vidi i Podloga. (Medium, Support). Odabiranje - postupak kojim se iz registraturnog gradiva na temelju ...

RJECNIK HRVATSKIH I SLAVENSKlli

rom na to da je prvi termin uglavnom u uporabi u slavenskim jezicima (rusko rne, ukrajinskome ... Kristian Lewis, Rjecnik hrvatskih i slavenskih lainih prijatelja.

Rječnik pojmova i definicije

POLJOPRIVREDA - jest gospodarska djelatnost koja obuhvaća bilinogojstvo, stočarstvo i s njima povezane uslužne djelatnosti, sukladno skupinama 01.1, 01.2, ...

HRVATSKO-TALIJANSKI RJECNIK«

»HRVATSKO-TALIJANSKI RJECNIK«. Objavljivanje bilo kojeg rukopisa starohrvatskih tekstova nesumnjiv je dobitak za hrvatsku filologiju. Sto je rukopis iz ...

Opći pravni rječnik

Opći pravni rječnik. (Narodne Novine d.d., listopad 2006.) Sažetak. Od listopada 2006. godine Pravna biblioteka Narodnih novina d.d. bogatija je za još.

HRVATSKl POREDBENI RJECNIK

Osim sto bi bio poredbeni i razlikovni rjecnik, posredno bi to bio dakle i ... toloskih istrazivanja, nastali u njemu onoga casa kada se jedan od njih, stokavski,.

SE-KS-Rjecnik-tisak.vp - VUKA

NJEMAČKO-HRVATSKI RJEČNIK OSNOVNOG NAZIVLJA ... Korišteni su materijali koji su u korelaciji s ostalim predmetima struke imajući pri tom na umu i.

rječnik - Grad Prelog

1 tra 2016 ... Međimurski metro dečki vu prevuskim ... 30. travnja na Dan Međimurske županije, a kupone će, ako predsjednica ... RJEČNIK. Romantičar: ...

RJEČNIK KAO VRELO VESELJA

No zato su inđipoti (vražićak, vragolan, nemirko, nestaško, zloćko, mangup, nevaljalac, obješenjak, derle, derište, balavac, balavander) uredno u rječniku, što mi ...

Kupite rječnik! - skriptarnica

do početka XIX. st. Hrvatski čestotni rječnik. Moguš, Bratanić, Tadić. Prvi veliki rječnik hrvatskoga jezika u kojemu su riječi poredane prema čestoti pojavljivanja.

Džepni rječnik za građevinare

epni rječnik za građevinare prvenstveno je zamišljen kao pomoćni nastavni ... na ustaljene nazive: građevinski fakultet, građevinski stručnjak koji nisu u skladu s ...

đurđevečki rječnik - Srce

zvučni suglasnici na kraju riječi bilježeni bez posebne oznake za takvu re alizaciju. Potpuno se ... i sušilo. Fanec -nca m. lanac. Den'g s$ lanec. Fami adv. I Ta: ni i s 'ad. Lami s'i ga m'ogel, ... pr'a:lka pra:lk'§:, Gpl. pra:lk'i: f. drvena daščica kojom se udara rublje pri pra nju, prakljača. ... f. veliko zidno ogledalo. Koj 'a: j§ b ila ...

Velik i koristan rječnik

Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik autorice Ani- te Peti-Stantić s pravom možemo nazvati velikim, a razloga za to ima mnogo. Do.

Kupite rječnik! - MojKvart

Strojarski rječnik energetskog strojarstva i osnova strojarstva. (Eng-hrv i hrv-eng). Ljerka Bartolić. Rječnik vrlo iscrpno obrađuje područja turbostrojeva, motore s ...

RJEČNIK ŠUMARSKIH POJMOVA

RJEČNIK ŠUMARSKIH. POJMOVA. Pripremili: ... ŠUMSKE VLAKE – sekundarna mreža šumskih puteva kao privremeni građevinski objekat. Služi za privlačenje ...

Rječnik EU pojmova.pdf - Regionalna konkurentnost

Sam izraz ima prilično neprecizno opće značenje u općem postupku revizije. Međutim ... professional books and documents such as invoices, lists of terms and ... European Strategy for Jobs and Growth, EU Headline. Targets) and Council ...

rječnik simbola - American Orthodontics

RJEČNIK SIMBOLA. American Orthodontics koristi simbole usklađene s EN 980 navedenih na popisu usklađenih europskih standarda; ISO 15223-1 i ISO 7010 ...

Mali rječnik bankarenja - Erste

Jednostavni kamatni račun u svojoj osnovi podrazumijeva primjenu relativne kamatne ... kamate, troškovi postupka prisilne naplate (ovrhe), a primjer negativnih.

pomorski rjecnik Pritchard.pdf Preuzmi

aerosol /ˈ ərəˌs l/ (noun) koloidna suspenzija čvrstih ili tečnih čestica u plinu aerosol ... alternating current (AC) (noun) (electr) COMPARE direct current (DC) izmjenična struja ... chartered in vessel cost (noun) (mar law) cijena broda u čarteru ... seasickness (safety) morska molest anti-seasickness medication tablete protiv ...

rjecnik zagrebacki.pdf1 - WordPress.com

kocen - ogrizak koh - kolač koh čokolada - čokolada za kuhanje kojn - konj kokica - mala kokoš. Kokošinjec – purgerski naziv za kavanu Corso kolec - kolac ...

MALl RJECNIK - VELIKI ZAHTJEVI

Pisanje dvojezicnog rusko-hrvatskoga rjecnika postavlja pred autora po ... ka, a rusko-hrvatski rjecnik ima posebne zahtjeve zbog kontrastivnog aspek.

njemačko-hrvatski rječnik - VUKA

koji su zainteresirani za tu tematiku. Rječnik sadr i više od 3500 temeljnih pojmova iz područja gastronomije, opće, anorganske i organske kemije, biokemije ...

Rječnik za kontrolere - Poslovna učinkovitost

Hrvatski - Engleski - Njemački. Poslovna ... hrvatskog izdanja Rječnika za kontrolere je pridonijeti daljnjem razvoju kontro- ... crmT d.o.o., Ljubljana, Slovenija.

Alois Halder, Filozofijski rječnik

Alois Halder, Filozofijski rječnik, uredio Jure Zovko, prijevod s nje- mačkog Ante Sesar, Naklada Jurčić, Zagreb 2002, 463 str. Objavljivanjem hrvatskog prijevoda ...

Feministički rječnik - Fondacija CURE

INTERSEKCIONALNOST - Analitički alat koji po- maže razumjeti i odgovoriti na način da podrazumi- jeva kako se društveni identitet svake osobe i status sijeku ...

Rjecnik pravnih termina za novinare_Cir

РЕЧНИК ПРАВНИХ ТЕРМИНА - ЗА НОВИНАРЕ. АБОЛИЦИЈА - општи ... не може изјавити редовни правни лек (Види: Понављање поступка, Ванредно.

Rječnik mladih - FFOS-repozitorij

Također, sleng je i semantički polivalentan, tj. jedan izraz može imati više značenja. Sinonimi se uglavnom vežu uz pijanstvo, alkoholna pića, novac, spolne ...

Klasični rječnik stambene Dubrovnika

arhitekture koja u superponiranje redova uključuju i njihov rast - koja, kako ... superponiranje redova - toskanskog, dorskog i jonskog. - nema razloga da otvori ...

RJEČNIK HRVATSKOGA FILOZOFSKOGA NAZIVLJA

Ključne riječi: rječnik, filozofski rječnik, filozofsko nazivlje, hrvatski književni je- zik, sociolingvistika, odabir, sustavna tvorba. Jedan Krstićev prijedlog.

Njemačko-hrvatski ili srpski rječnik

(Abkürzungen). Njemačko-hrvatski ili srpski rječnik . . . . . . . . . . 1. (Deutsch-kroatisches oder serbisches Wörterbuch). Najvažnija poglavlja iz njemačke gramatike.

rječnik govora mjesta siverić

29 lip 2010 ... 10. CRTICE IZ POVIJESTI. »SIVERIĆ« BR. 18 elož – ljubomoran. emper – muški i ženski pleteni odjevni predmet s rukavima ili bez rukava koji ...

Vuk Stefanovic Karadzic - Srpski rjecnik

28 феб 2018 ... библиотекара Јернеја Копитара. • Копитар је превео српске речи на латински и немачки по. Вуковим објашњењима и помогао у другим.

MALI STAROSLAVENSKO-HRVATSKI RjECNIK

slavistike kojima je Staroslavenski jezik jedan od temeljnih kolegija. Rjecnik je objavljen dvije godine kasnije pod naslovom Mali staroslavensko-hrvatski rjecnik.

Klaićev Rječnik stranih riječi

la spikerica Radio-Zagreba Gordana Bonetti, a god. 1967. imala je naša zemlja i svoga zastupnika u ZiriJU. (zagrebački publicisrt. Pero Zlatar) k I tako Gordana ...

rječnik bruškoga govora - Srce

zivi te vrste ribe; s. v. brod donose se nazivi za vrste brodova, posebno ... kndz, -a m sl. knez? 2 . vrst bijele ribe? v. ... ro, umrli pokomolttj -iZn svrše poraditi štogod? barem nešto uraditi ... poimas -g ž palma? palmina grana,.grančica. Nedija 'ol ...