Колективни уговор код послодавца О.Б. - Болница "ђорђе ...

Kolektivni ugovor kod poslodavca ... sekretar za zdravstvo Doc dr Zoran Gojković. 2. ... Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Opšte bolnice "Đorđe ...

Колективни уговор код послодавца О.Б. - Болница "ђорђе ... - Srodni dokumenti

Колективни уговор код послодавца О.Б. - Болница "ђорђе ...

Kolektivni ugovor kod poslodavca ... sekretar za zdravstvo Doc dr Zoran Gojković. 2. ... Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Opšte bolnice "Đorđe ...

глас болнице - Болница "ђорђе Јоановић"

5 мај 2017 ... истог или вишег нивоа здравствене заштите даје изабрани лекар Дома здравља на ... „Дерматологија“, аутора Проф.др Ђорђија Карадаглића и ... Удружење "Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК" je на основу ...

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ ...

репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Синдикат високог образовања Србије и Влада, закључују: Посебан колективни уговор за ...

посебан колективни уговор за основне и средње школе

Репрезентативни синдикати: Синдикат образовања Србије и Грански синдикат просветних ... Посебан колективни уговор је објављен у "Службеном.

Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим ...

Godišnjim planom rada ustanove utvrđuje se raspored radnog vremena zaposlenih. ... 1) pola prosečne plate - za 10 godina rada ostvarenog u radnom odnosu,.

Посебан колективни уговор за запослене у установама ... - svos

1. sklapanje braka - 7 radnih dana; ... 1. deci zaposlenog, starosti do 11 godina života, poklon za Novu godinu u ... za 10 godina rada - 50% prosečne plate;.

Посебан колективни уговор за здравствене установе чији је ...

8 јан 2019 ... Репрезентативни синдикати: Синдикат запослених у здравству и ... Колективни уговор код послодавца, односно правилник о раду (у ...

Посебан колективни уговор за високо образовање - svos

Посебан колективни уговор за високо образовање. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ. Члан 1. ... плата запослених у јавним службама. Ако се истовремено стекну ...

ПРИМЕР 27.5. Уговор о купопродаји непокретности УГОВОР О ...

уписана у лист непокретности бр. ____. К.о. ______, а на основу правноснажног допунског решења Основног суда у Младеновцу О.бр. ______ од ...

рачунање дана плаћеног одсуства запосленом код послодавца ...

neradni dani (ako su to subota i nedelja) se ne računaju u radne dane. ... skladu sa Zakonom o državnim praznicima i drugim praznicima u Republici Srbiji ("Sl.

Ђорђе Мариловић

Г. Дракић, Шестојануарска диктатура и правна држава, Зборник радова „Владавина права и правна држава у региону“, Источно Сарајево 2014, стр.

I"""':·:·:E~~~?~~:·:·:""'""I - Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"

9 srp 1992 ... ka Skupštine općine Karlovac - ST ARI GRAD »DU-. BOVAC• ... U vrijeme kada treba graditi ne rušiti. ... vih Banova je u radno vrijeme Klu·.

školski program rada I -IV - Ђорђе Крстић

Настава I, II, III и IV разреда одвијаће се у приземљу и на I спрату школе. После једног ... ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ПРИПРЕМНИ И ПЕРИОД ПОЧЕТНОГ ... Радна свеска – српски језик за други разред основне школе, Марела.

за недељу: Болница

у периоду од :28.03.2016. до: 03.04.2016.године. Мерно место: Болница. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПОЛЕНОВИХ ЗРНА У ВАЗДУХУ.

ЂОРЂЕ СТРАТИМИРОВИЋ У РЕВОЛУЦИЈИ И РАТУ 1848–1849.

Ђорђа Сратимировића, а поред њега деца су му била Софија, Тодор, ... 11 септембра 1848, улазе у рат против Мађарске. Бан Јелачић је у прогласу од.

Ђорђе Оташевић ФРАЗЕОЛОШКИ РЕЧНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Овај речник је резултат рада на пројекту. 178021 Ойис и сшандардизација савременої срӣскоi језика који финансира Министарство просвете и науке ...

за недељу: Болница - pancevo.rs

до: 13.03.2016.године. Мерно место: Болница. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КОНЦЕНТРАЦИЈЕ ПОЛЕНОВИХ ЗРНА У ВАЗДУХУ. Биљни таксони / Датум.

20 - Општа болница Шабац

лапароскопске хирургије и др Горан Каљевић координатор испред ресорног ... ректума са 11,9% учешћа био је други разлог смрти од малигних болести ...

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ ИВАЊИЦА ...

126 Verapamil Tbl 80 mg tbl. 250. 127 VerapamilAmp 5mg/2ml amp. 15. 128 Varfarin Tbl 5 mg tbl. 150. 129 Fosfomicin kesice 8g kesica. 5. 130 Flogocid mast g.

стојалиште „болница“ - Општина Битола

Стојалишта: Дисконт, Ченто, Лавчанска, Трафостаница, ВЕРО 1, Болница, Бактериолошка, Касарна, Ракометно, Железничка станица 1, Руска црква, ...

"Huayño," "Saya," and "Chuntunqui": Bolivian Identity in the ... - jstor

way in which the now famous (or infamous) Lambada was appropriated to ... Caribbean and Brazilian dance music, Kaoma sounds like the house band at.

болница као просторни ратни топос у романима крила ...

чупаве девојке споља су загледале безноге ратнике“ /Краков, 2010: 231/. ... коме се одражава рат (празна црква, гробље) и који је истовремено ...

Rtqitcoog"( vjg"Dqqm"qh"Cduvtcevu - Institut "Vinča"

12 Sep 2018 ... Miran Gaberšček, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenia ... Sandra Veljkovic. 1. ,. Branislav ... [3] S. Hadži Jordanov, Bull. Chem.

1,"Москва и Московская область" 2,"Санкт-Петербург" 3,"Центр

105493,"Беловар". 105494,"Славонски-Брод". 105495,"Вараждин" ... 110731,"Стивенс Поинт". 110732,"Стивенсвилл". 110733,"Стокбридж". 110734 ...

УГОВОР О ПОСРЕДОВАЊУ

Посредник, закључењем предуговора или уговора о купопродаји непокретности, Посредник стиче право на посредничку накнаду у висини 2,0% ...

УГОВОР О ЗАКУПУ

(уговор о закупу) који се закључује између страна уговорница. Уговором о закупу једна уговорна страна (у даљем тексту. „закуподавац“) обавезује се да ...

"Волшебный Фонарь" Или "Камера Обскура": Кино-Роман ... - jstor

19 авг 2017 ... что-то от мюзик-холла» (с. 150), двойник ... На койке. У меня ... программу «превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предо-.

"IngeniuM" na A tempu: "Još ne sviće rujna zora" nosi izuzetne ...

19 tra 2017 ... U Sloveniji postoji duga tradicija muških vokalnih kvarteta, pa smo se odlučili da na ovom nastupu predstavimo naš uobičajeni program.

уговор о ортаклуку - RTRS.tv

Уговорне стране су се споразумјеле да заједнички - ортачки изграде пословни објекат у улици Краља Петра I Карађорђевића, на парцели 694/3.

Уговор о допунском раду

може да закључи уговор о допунском раду с другим послодавцем, а највише до једне трећине пуног радног времена. Евиденцију о радним.

УГОВОР О ПРЕБИЈАЊУ ( КОМПЕНЗАЦИЈИ )

Члан 1. Уговарачи су сагласни да је Предузеће. дана. ______ године, на основу уговора о. бр. ____ од. године извршило плаћање Предузећу. у износу ...

УГОВОР О ДОЖИВОТНОМ IЗДРЖАВАЊУ

Уговор о доживотном издржавању је најважнији наследноправ- ни уговор. Његовом правном значају у великој мери доприноси чињеница да је његов ...

"Kidlit" as "Law-And-Lit": Harry Potter and the Scales of Justice - CORE

614), as he did in Harry Potter and the. Prisoner of Azkaban where, even on their security patrols, he forbade their presence on Hogwarts' school grounds, ...

"Carrot" or "Stick" Approach to Reminder Cards - Proceedings of the ...

The paper weighs the pros and cons of the stick and carrot approaches and also suggests the possibility that strong messages may produce ordering effects in ...

"Divosan Extra" ("Дивосан Экстра") - Научно-исследовательский ...

Средство "Divosan Extra" ("Дивосан Экстра") - (далее по тексту «сред- ство») представляет собой прозрачную бесцветную жидкость со специфическим.

лексемы "мискозуб" и "мискозоб" в современных русском и укра

В украинском языке (в полесском диалекте) использование лексемы мискозу б в значении «небольшая настоящая рыба, используемая в качестве ...

Byron and the Mind of Man: "Childe Harold III-IV" and "Manfred" - jstor

Childe Harold III-IV and Manfred. WARD PAFFORD. I. THE mid-stage of Byron's poetic career, 1816-17, is notabl chiefly for the composition of his two most ...

"Remember Me": "Memento Mori" Figures in Shakespeare's ... - jstor

ance of a memento mori , a physical figure or image of death, often intrudes. 1. ... Panofsky, "Et in Arcadia Ego : Poussin and the Elegiac Tradition," in Meaning.

брачни уговор - pro et contra - ГОДИШЊАК

БРАЧНИ УГОВОР - PRO ET CONTRA. Мр Дарко Радић*. Сажетак: Имовински ефекти брака уређују се правилима законског брачног имовинског режима, ...

УГОВОР О ПОКЛОНУ ЗА СЛУЧАЈ СМРТИ

Оригинални научни рад. 347.472(37) ... располагања, поклон између живих и тестамент, а да поклони за случај смрти, осим оних који се чине на основу ...

Уговор о колективном осигурању 2017

OSIGURANJE. W ... Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. | Kninska 1a, 78000 Banja Luka ... Mladen Trninić, Rukovodilac Poslovnice Banja Luka.

УГОВОР О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ... - Sumatovacka

На основу решења Градоначелинка број 463-2331/13-Г од 15. мај 2013., Град Београд даје на коришћење без накнаде непокретност наведену у члану ...

о соотношении понятий "текст" и "дискурс" в лингвистике

В статье описываются некоторые проблемы интерпретации понятий "текст" и "дискурс" в современной лингвистике. Кратко представлен процесс ...

"НЕЖДАННАЯ ШУТКА" В "МОЦАРТЕ И САЛЬЕРИ" А.С. ПУШКИНА

to the intrusion of disharmony between a creator and his work, intuitively felt by Mozart. ИСХОДНЫЙ ЗАМЫСЕЛ ШУТКИ. "Нежданная шутка", которой Моцарт ...

"Юность, Наука, Культура". Посвящается А.Л ... - НС "Интеграция"

Произведение «Певец во стане русских воинов» (1812) написано в духе ро- ... с точки зрения экономии денежных средств выгодно заменить все лампы.

"@1" special projects payroll BV 70880565 "Vertraco" - IND

Cenosco Custom B.V.. 27314026. Center Parcs Europe N.V.. 34136068. Centerdam Hotel B.V.. 50807137. Centraal Bureau voor de Statistiek. 51197073.

UPUTE ZA RAD S MODULOM "ČLANOVI" U SUSTAVU "VATRONET"

"Vozačka dozvola" – klikom na gumb "Dodaj" otvara se iskočni prozor koji sadrži formu za unos vozačke dozvole. U formi se iz izbornika odabire kategorija ...

"Я" и "Мы": Взлеты и падения рыцаря искусства. — М ... - ImWerden

Он отбы вал уже второй срок. ... Хотя Роба и учился по классу скрипки, а стал ударни ... ударник. Робка долго мучительно сомневался — как быть?.. Со.

"TURCI" I "KMETOVI" - MIT O VLASNICIMA BOSANSKE ZEMLJE

"TURCI" I "KMETOVI" - MIT O VLASNICIMA BOSANSKE ZEMLJE. Svi smo mi već dugo vremena svjedoci destruktivne politizacije historije na Balkanu, pri čemu ...

The Function of the" Hrefn Blaca":" Beowulf" 1801

THE FUNCTION OF THE HREFN BLACA: BEOWULF 1801. KATHRYN HUME. Reste hine pi rfimheort; reced hliuade g~ap ond goldfth; gast inne swaf,.

An Exposition of Disorder: From "Pantagruel" to "Gargantua" - jstor

sojourn of the six pilgrims in Gargantua's mouth (Gar., XXVIlI)/Alcofribas Nasier's voyage through the world in Pantagruel's mouth (Pan., XXXII), etc. 2 R. H. ...

"Les Fous de Bassan" and "Le Torrent": At the Crossroads of ... - jstor

paintings in which several pieces by the same artist are superimposed ... Girard terms Logos Phobou, the discourse of violence, terror, disaster. (220), and ...

"mansfield park:" reading for "improvement" - jstor

To put the problem simply, the novel is customarily seen to set up clashing values: the moral stability and decorous repose of Fanny and. Mansfield Park oppose ...

"M-tel" Podgorica 2 AD " Crnogorski Telekom " - Poreska uprava

AD "Prva banka Crne Gore" Podgorica. 20. 02440261 ... AD ''Invest banka Montenegro'' Podgorica. 28. 02013258 ... 03022480. DOO "Nova Pobjeda" Podgorica.

УГОВОР о донацији - Fondacija Nikola Kojović

Фондација Никола Којовић | Поверљиво | Датум: 20.08.2018. УГОВОР о донацији. Фондација Никола Којовић | непрофитна организација. MB: 28830874.

Уговор о купопродаји акција Монтенегро банке АД

I Kupac i Prodavac 6e udiniti ili se pobrinuti da Banka udini sve Sto je potrebno u skladu s mjerodavni* pruuon,l Oa cgCc izda ovlastenie za imenovanje ...

13.08.18. ПРИЈЕДЛОГ ОБРАСЦА АНЕКСА НА УГОВОР О РАДУ.pdf

АНЕКС УГОВОРА О РАДУ. НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ. 1. Овим анексом врше се измјене Уговора о раду на неодређено вријеме закљученог између.

Уговор о пуноправном чланству Библиотеке у библиотечко ...

NBS-VBS Centar je osnovan u okviru projekta Virtuelna biblioteka Srbije sa ciljem ... da su ugovorom o implementaciji sistema COBISS u Srbiji, zaključenim ...

Брачни уговор - Влада Републике Српске

Такође сам упозорила да сваки брачни супружник може захтјевати да му ... току трајана брачне заједнице (на примјер: уговор о кредиту, уговор о ...

Уговор за пружање услуга фотокопирања - Ministarstvo ekonomije

Plotanje na PVC 100mikrona mat. Plotanje na 80 gr.papiru. Plotanje na 120 gr. papiru. Plotanje na foto papiru. Koričenje metalnom spiralom 6-8mm. Koričenje ...