šumska biomasa - šumarski fakultet

Energetska vrijednost 1 m3 zračno suhog bukovog drva ima energetski ekvivalent 300 l ... Tabela 2. Troškovi proizvodnje biomase (Krajnc, N., Domac, J., 2004).

šumska biomasa - šumarski fakultet - Srodni dokumenti

šumska biomasa - šumarski fakultet

Energetska vrijednost 1 m3 zračno suhog bukovog drva ima energetski ekvivalent 300 l ... Tabela 2. Troškovi proizvodnje biomase (Krajnc, N., Domac, J., 2004).

šumarski fakultet sveučilišta u zagrebu šumarski odsjek sveučilišni ...

3. usporedba trofejnih vrijednosti i parametara ocjene trofeja stečenih u različitim lokalitetima ili ... Na temelju napravljene ocjene izrađuju se karte klimatskih anomalija. (odstupanja od ... živućim populacijama ovaca su pokazale da natalna masa utječe na subsekventni rast te oblike ... uspješnija obrana spolnog partnera.

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet šumarski odsjek ... - unizg

20 ruj 2019 ... samo za biološku raznolikos nego i za ljude koji ovise o njoj. ... Jelenska divljač ima sljedeće vrste zuba: sjekutiće (d. incisivi), očnjake (d. caninus), ... preporuka-lovacke-opreme/416-elektricni-pastir-u-zastiti-od-divljaci.html.

šumarski fakultet sveučilišta u zagrebu šumarski odsjek josip ...

drvna sječka, drvni briketi, kogeneracijsko postrojenje. Keywords wood chips, wood briquettes, combined heat and power plant. Sažetak. U radu je prezentirana ...

šumarski fakultet sveučilišta u zagrebu šumarski odsjek eva kljajić ...

sastav, neto kalorična vrijednost i naspina gustoća. Na temelju ... Tablica 7. Maseni udio vode uzoraka drvne sječke iz višemetarskog drva prema EN ISO.

šumarski fakultet sveuĉilišta u zagrebu šumarski odsjek domagoj ...

Ogrjevno drvo, drvni pelet, drvni briket, drvni ugljen, jedinične cijene. Keywords ... Drvo vinove loze za roštilj; str. 16. ... Briket drvnog ugljena za roštilj; str. 25.

sveučilište i zagrebu šumarski fakultet šumarski odsjek ...

5 srp 2019 ... ŠARENI DAŽDEVNJAK (PJEGAVI DAŽDEVNJAK) -. Salamandra salamandra. Šareni daždevnjak je veličine 18-28 cm i upečatljivih boja koje ...

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet šumarski odsjek ...

23 ruj 2014 ... Na području Međimurske županije raste oko 2000 vrsta gljiva od kojih je oko 400 ... Za duboko zamrzavanje nije pogodna, kao ni za kiseljenje.

ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ŠUMARSKI ...

22 ruj 2017 ... Tijelo krpelja čini kapitulum (glava) i idiosoma koju djelimo na ... Nakon što krpelj dospije na tijelo domaćina, on počinje tražiti ... Nalazi se uz obalu Malog jezera, gdje je stanište vlažnije i nešto "divlje" u odnosu na ostala.

pravilnik - Šumarski fakultet

30 ruj 2009 ... ulaze i oni predmeti iz prethodne godine iz kojih student ima potpise, a nije ih položio. Student koji u dvije uzastopne godine nije ostvario ...

ucionica - Šumarski fakultet

predavanjem o obrazovanju visokoškolskih stručnjaka za inovacije. ... As there is a graduate study programme on Wood Product Design at the ... to perfect their knowledge on design and creation of a stress-free project. ... uređenje interijera.

Untitled - Šumarski fakultet

BiH 2009 Izrada ŠGO za ŠGP „Ključko“. - BiH 2009 Izrada pravilnika za obilježavanje granica šuma. - BiH 2009 Obuka ArcGis desktop II: Alati i mogućnosti.

Šumarski fakultet - unizg

15 ožu 2017 ... Zrinka. Abramović. 0068230138 preddiplomski. 2. Marko. Abrlić. 0068222592 preddiplomski. 3. ... Martišković. 0068222251 preddiplomski.

radovi 2 - šumarski fakultet

Sphaeropsis sapinea je široko rasprostranjena parazitna gljiva u Srbiji i Crnoj ... da gljiva može izazvati sušenje mladih biljaka, ali da tada kolonizira i korenov ...

drveće i grmlje - Šumarski fakultet

slikom (175 vrsta). Osim autohtonih vrsta prikazane su i neke najčešće strane (alohtone) vrste drveća i grmlja koje su kod nas više ili manje udomaćene. Za vrste ...

ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Pravilnik o načinu i uvjetima prodaje božićnih drvaca iz vlastite proizvodnje (urednički pročišćeni ... Ariš, Bor, Cedar, Čempres, Jela, Smreka, Pseudotsuga,Tisa.

radovi works - šumarski fakultet

Genetička struktura obične jele (Abies alba Mill.) sa područja Očevije. Uvod - Introduction. Obična jela (Abies alba Mill.) predstavlja najvažniju vrstu četinjača u.

Šumarski fakultet na Ambienti 2018.

Studenti i nastavnici Šumarskog fakulteta u Zagrebu osmislili su heterogeni i modularan sistem koji ... Zagreb; Vrtni centar Flora, Zagreb; Rasadnik. Šumarskog ...

odsjek Hortikultura - šumarski fakultet

RI EČ BR ŠLI E. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu je osnovan 1948. godine i jedna je od najstarijih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

godišnjak yearbook - Šumarski fakultet

15 srp 2015 ... Zrinka bridić. ... 9. 2016. Author: Zrinka bridić ... Mandić Luka, Marković Lucija, Martišković Dario, Mihić Mijo, Mogorović Mi- haela, Mršić Darko ...

ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ...

je noćni ormarić lako dostupan i krevet smatra izuzetnom udobnim. ... dosegle dob odluĉujuću za mirovinu ili štićenika koji prima invalidsku mirovinu i koji.

korice -2017 sveska 47-02.cdr - šumarski fakultet

Štete od divljači na području kantona Sarajevo i Srednjobosanskog kantona. (1 – 18) ... opterećenja na kotačima skidera Woody 110 (MARENČE (2005).

UNIVERZITET U SARAJEVU ŠUMARSKI FAKULTET NASTAVNI ...

Metod pravouglih koordinata i polarni metod za iskolčavanje detaljnih tačaka u horizontalnim kružnim krivinama. 5. Crtani uzdužni profil. Polaganje nivelete. 6.

20. ožujka 2020. godine - Šumarski fakultet

... turizma Republike Austrije. 5. Ograničenja gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj zbog zakonske regulative (EU i RH), mr. sc. Zdenko Bogović, Hrvatski.

ODREĐIVANJE SPECIJA ANORGANSKOG ... - šumarski fakultet

Najvažnija jedinjenja arsena u prirodi su oksokiseline As(III) i As(V). Anorganska jedinjenja arsena su najtoksičnije specije arsena. Metilirana jedinjenja arsena ...

vodič za brucoše - Šumarski fakultet - unizg

Voditeljica. Danijela Piršljin Bunjevčević dipl.iur. 385 1 2352400 [email protected]. Stručna referentica. Branka Devčić. 385 1 2352575 [email protected].

VARIJABILNOST NEKIH MORFOLOŠKIH ... - šumarski fakultet

PROVENIJENCIJA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvatica L.) Variability of some morphological characteristics of 16 provenience of the. European beech (Fagus ...

katalog opreme - Šumarski fakultet - unizg

Namjena mu je da bude naša posjetnica studentima, kolegama u Hrvatskoj i inozemstvu te partnerima u ... It is our wish that this Catalogue, beside of.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET ZAVOD ZA ...

bjelica (Elaphe longissima), te obična smukulja (Coronella austriaca). Papuk je stanište vrste Microtus liechtensteini – ilirski voluharić kojem je to uz Turopolje i.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET Hrvoje ...

24 lip 2008 ... ŠUMARSKI FAKULTET. Hrvoje Marjanović. MODELIRANJE RAZVOJA STABALA I ELEMENATA. STRUKTURE U MLADIM SASTOJINAMA.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET ... - InnovaWood

25 svi 2015 ... d a n a s. 6 zavoda. 7 laboratorija. 5 NPŠO šumski vrt ... Izniman kadrovski znanstveni potencijal. - Vlastiti Nastavno pokusni šumski objekti.

Učinkovitost mehanizirane izrade kratko ... - Šumarski fakultet

Ključne riječi: ogrjevno drvo, proizvodnost, prerezivanje i cijepanje, duljina, promjer, kakvoća ... drva, uređaj za prepiljivanje (pila lančanica), hidraulični.

urbana ornitofauna u gradu sarajevu - šumarski fakultet

Gugutka. Collared Dove. Streptopelia decaocto. 25. Jastreb kokošar. Goshawk. Accipiter gentilis. 26. Kobac ptičar. Sparrowhawk. Accipiter nisus. 27. Kos crni.

Upravljanje proizvodnim sustavima u preradi ... - Šumarski fakultet

Vrbovsko. ELGRAD, usluge ... pokazuje primjer ljepionice u koju ulaze furniri i ploče. ... 2. vrstom djelatnosti koja pokriva radne zadatke u praktičnoj realizaciji i.

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet drvnotehnološki ... - unizg

13 ruj 2019 ... NAMJEŠTAJ I OPREMANJE INTERIJERA PLOVILA. Furniture and boat interior ... drvo prima ili ispušta vodenu paru. Taj proces nazivamo ...

procjena osutosti krošanja stabala - Šumarski fakultet

Ono se javlja u većem ili manjem opsegu u svim sastojinama. Stabla propadaju i odumiru i ... Propadanje šuma procijenjuje se na temelju procjene oštećenosti ...

IZRADA DISPOZICIJE BONITETNIH RAZREDA ... - Šumarski fakultet

Relativni visinski boniteti su intervali srednjih visina (prinosa) sastojina, ... uzorka u pogledu najvažnijih faktora (geografski položaj, starost, visinski bonitet i sl.).

šumarski fakultet sveučilišta u zagrebu drvnotehnološki odsjek ...

22 ruj 2017 ... proizvodnji stolica, dok je proizvodnja kuhinjskog namještaja bila najmanja i to ... Grad Zagreb: Emmezeta, IKEA, Interijeri Dekanić, Furnitura, Meblo trade ... kuhinjske/blagovaonske stolove, klupske stolove i uredske stolove.

MEHANIZACIJA [UMARSTVA 2001 2004 ... - Šumarski fakultet

Zagrebu Šumarski institut Jastrebarsko šovec, Ante ... rezervni dijelovi uklju~uju sve dijelove koji su istro- ... no otvaranje, izgra|eni su traktorski putovi gusto}e.

Šumarski fakultet SuZ obilježava važnu obljetnicu i ... - unizg

20 ožu 2015 ... drvne tehnologije (HKIŠDT), Hrvatsko šumarsko društvo (HŠD), Akademija šumarskih znanosti (AŠZ) i dr. Na samoj konferenciji će sudjelovati ...

UTICAJ HRASTOVE IMELE (Loranthus ... - šumarski fakultet

odumiranja stabala hrasta kitnjaka ima hrastova imela - Loranthus europaeus Jacq. U ovom radu ... i bijela imela ( Viscum album L.) na području uprave šuma ...

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet drvnotehnološki odsjek ...

22 ruj 2017 ... Izvor: https://www.pravimajstor.com/stranice/uradi-sam/izrada- ... Kuham na radnom otoku koji je istovremeno i šank, pa mogu vidjeti ukućane ... Konstrukcija kuhinjskog namještaja mora biti čvrsta i stabilna, jer su kuhinjski.

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet zavod za ekologiju i ...

22 srp 2016 ... na lokalitetu boravi značajan broj globalno ugroženih vrsta ili drugih vrsta od globalne važnosti (A1 kriterij) - patka njorka. (Aythya nyroca) ...

GENETIC DIVERSITY OF FORESTS IN BOSNIA ... - šumarski fakultet

Ključne riječi: Bosna i Hercegovina, genetički varijabilitet, obična jela, smreka, jasen. Izvod. This paper presents research of genetic variability of forest trees in ...

Utjecaj načina sidrenja na vrijednosti ... - Šumarski fakultet

cijelih stabala ili njihovih dijelova od mjesta sječe (panja) ... ma koriste traktorski skupovi (poljoprivredni traktor ... MS 33V proizvođača Hittner d.o.o. Bjelovar).

ŠUMARSKI FAKULTET - Katedra hemijsko-mehaničke prerade drveta

ploče ploče na bazi mineralnog veziva (cementne iverice heraklit gipsane ploče i dr.) te ploča od drugih lignoceluloznih materijala (na pr. ploče od slame). Ispitiv ...

alepski bor, crni bor, obični bor, zelena duglazija ... - Šumarski fakultet

9 svi 2019 ... 2018. / 2019. VJEŽBA 7. Ekologija šumskih vrsta drveća. (alepski bor, crni bor, obični bor, zelena duglazija, američki borovac, europski ariš).

šumarski fakultet preddiplomski studij šumarstvo josip žaček ...

Taksonomski status i rasprostranjenost močvarne žute perunike (Iris pseudacorus L.). Močvarna žuta perunika prirodno je rasprostranjena na području Europe, ...

indukcija rizogeneze kod crne ribizle (ribes ... - šumarski fakultet

HESSAYON, D.G. (2001): Cvatući grmovi, Mozaik knjiga, Zagreb. JOVANOVIĆ, B. (2000): Dendrologija, Univerzitetska štampa, Beograd. KURTOVIĆ, M., GAŠI ...

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet odsjek preddiplomski studij ...

jama smještena je u Strogom prirodnom rezervatu Hajdučki i Rožanski kukovi. Slika 1. Lokacija Nacionalnog parka Sjeverni Velebit u Republici Hrvatskoj ...

sveučilište u zagrebu šumarski fakultet prediplomski studij urbano ...

(Primula leitnibelianri), Kitajbelov pakujac (Aquilegia kitnibeli), zlatan (Lilium martagori) i tamnogrimizni ljiljan (Lilium ealanniae). S obzirom na sve navedeno, ...

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Ivan Prebanić Analiza ...

Sastav močvarne vegetacije čine sljedeće vrste: barski čistac, bijeli primak, ... godišnjaci: jeleni tijekom druge godine života, šiljkani (Slika 1) – jelen ne izgleda.

šumarski fakultet preddiplomski studij šumarstvo matija vizjak ...

5 ruj 2016 ... na staništima niskoga raslinja i grmlja te na kiselim tlima poput vriština. Rod Calluna Salisb. je monotipski rod s vrstom Calluna vulgaris /L./ Hull ...

upotreba novih tehnika sadnje sadnica kod ... - šumarski fakultet

Za istraživanje su korištene sadnice smrče, trogodišnji klijanci, iskopane iz prirodnog ... Za ovaj eksperiment korišteni su plastični kontejneri zapremine 2 litra.

Radovi Sumarskog fakulteta u Sarajevu 1-2009 - šumarski fakultet

Ključne riječi: Imela, kitnjak, Loranthus europaeus. 1 JP "Šume ... Na području Motajice hrast kitnjak je u prošlosti gradio vrlo kvalitetne ... Šumarski list XIII.

VJEŽBA 7 Ekologija šumskih vrsta drveća ... - Šumarski fakultet

9 svi 2019 ... Stenovalentne vrste su vrste uske ekološke valencije, zapremaju relativno malen prostor u biosferi. Primjer: obična jela dolazi u uskom pojasu ...

Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet Valentina Lovrić, Bruno ...

leaf cuttings; 4. reznice od lista s pupom – leaf bud cuttings. 1. Reznica od stabljike je svaka reznica koja je uzeta od glavnog izdanka biljke odnosno bilo koji ...

neki korelacijski odnosi izme u svojstava pupova ... - šumarski fakultet

kalemljenje koriste se sijanci proizvedenih od formi divlje trešnje, glatke kore, sitnih, crnih i gorkih plodova koji kasno sazrijevaju. Zbog ranog i obilnog cvjetanja.

izbor tipa rasponske konstrukcije i njen uticaj na - šumarski fakultet

Za mostove malih raspona na šumskim putevima može se preporučiti marka betona. MB30. Minimalna debljina armirano betonske ploče za putne mostove je 16 ...

zdravstveno stanje šumske vegetacije otoka veliki ... - šumarski fakultet

1 Šumarski institut, Jastrebarsko, Hrvatska - Forest Research Institute ... Gillette. Intenzitet oštećenja je srednje jak do jak. Na kalifornijskom libocedru uočeni.