zanesljivost ugotavljanja volumna dreves in lesne zaloge sestojev z ...

formule za izračun ocene pravega volumna debla v raziskavi o primerjavi preteklih, sedanjih in prihodnjih metod določanja volumna v Tennesseeju, ZDA.

zanesljivost ugotavljanja volumna dreves in lesne zaloge sestojev z ... - Srodni dokumenti

zanesljivost ugotavljanja volumna dreves in lesne zaloge sestojev z ...

formule za izračun ocene pravega volumna debla v raziskavi o primerjavi preteklih, sedanjih in prihodnjih metod določanja volumna v Tennesseeju, ZDA.

Merjenje minutnega volumna srca

14 okt 2013 ... minutni volumen srca; Fickovo načelo; termodilucija; analiza pulznega vala; skozipožiralnična dopplerska preiskava. Key words: cardiac output ...

Zanesljivost - LPVO

23 okt 2013 ... Osnovni pojmi. 23.10.2013. Zanesljivost. • Srednji čas do odpovedi (MTTF - mean time to failure) je povprečni čas, v katerem naprava odpove.

Zanesljivost merjenja obsega gibljivosti skočnega sklepa v stoječem ...

Ključne besede: dorzalna fleksija, skočni sklep, meritve gibljivosti, zanesljivost. ABSTRACT. Background: Increase of the ankle joint range of motion is a ...

Algoritmi za inkrementalno ucenje odlocitvenih dreves na ...

Algoritmi za inkrementalno ucenje odlocitvenih dreves na spremenljivih podatkovnih tokovih. S svojim podpisom zagotavljam, da: • sem diplomsko delo izdelal ...

domače lesne vrste - CPI

javor, gorski jelša, črna jesen ... ima javor rebraš. Pri nekaterih vrstah javorja opazujemo teksturo ptičjih oči. Takšen javor imenujemo javor ptičar. Les se dobro ...

pomen strokovnega vzdrževanja dreves v urbanem okolju

Slika 12: Breze na Gortanovi ulici. 20. Slika 13: Platane na Gortanovi ulici pred olistanjem (A) ter v olistanem stanju (B). 21. Slika 14: Srebrna lipa v svoji bujnosti.

opisi sadnih dreves v naši ponudbi - agronet.si

JAJČNE KREME, INDIJANSKA. BANANA, PAW – PAW. RAST: Cveti v aprilu in ima ... topno in spominja na mešanico okusov banane, ananasa in manga.

sodobna tehnologija pridobivanja in rabe lesne biomase na ... - ZGS

Mehanizacija Miler. Branko Miler. Šentanel 20a, 2391 Prevalje. ℡: 02 823 19 59. ✆: 041 747 181 bra[email protected]. K otel Turbomatic 48, proizvajalca ...

Potenciali in možnosti rabe lesne biomase v Sloveniji - Gozdarski ...

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016. Toplarne ... Briketi (10 kg vreče). Peleti (15 kg vreče). €/t (z DD. V. ) 2016-II. 2017-I. 2017-II. 2018_-I. 2018-II* ... akcije za promocijo daljinskih/mikro sistemov ogrevanja.

visoka šola za varstvo okolja možnosti izrabe lesne biomase za ...

6 jan 2014 ... pri eni večji kurilni napravi je lažje zagotavljati zanesljivost oskrbe s toploto, ... kljub relativno zelo majhni investiciji v sam ogrevalni sistem, letni.

Potenciali lesne biomase v Sloveniji ter pomen kakovosti lesnih goriv

Podatki na nivoju občin so dostopni na: ... Spar, Bauhaus,. Obi, Merkur, ... Cene lesnih pelet ... Za male peči/kamine in centrale sisteme morajo biti peleti v.

Raziskava trga Avstrija Ogrevanje na lesne pelete in sekance - iCon

sekancev ter proizvajalcev kotlov in peči na biomaso, bo v prihodnjih nekaj letih ... Bauhaus, niso najbolj primerni za distribucijo peči na pelete ali sekance, ker ...

katalog dreves in grmovnic drevesnice štivan - Drevesnica Štivan

Habitus: zimzeleni grm goste zbite rasti h: 1.5m š: 2m cvet: bel. Lega: sonce . Tla: normalna vrtna vlažna. Značilnosti: primeren za žive me e.