šumarski list 3/1923 - Hrvatsko šumarsko društvo

Za kubiciranje većeg broja jednako debelih i jednako dugih da- ... formule u sledećem obliku : ... tih 66 komada dasaka za 66 cm više nego 32 cm širine.

šumarski list 3/1923 - Hrvatsko šumarsko društvo - Srodni dokumenti

šumarski list 3/1923 - Hrvatsko šumarsko društvo

Za kubiciranje većeg broja jednako debelih i jednako dugih da- ... formule u sledećem obliku : ... tih 66 komada dasaka za 66 cm više nego 32 cm širine.

šumarski list 1/1923 - Hrvatsko šumarsko društvo

varijeteta unutar jedne vrste drveta, a drvo se po zakonu na* sleđivanja ... užitaka, trajnih uspomena i do celovitoga poznavanja naših Alpa, specijalno njihovog ...

šumarski list 12/1923 - Hrvatsko šumarsko društvo

S. U. u Ljubljani na ček. broj 11.054 ili po poštnoj nakaz- nici, za sve ostale ... Najtočniji su dakako u gornju ... telefonski imenik za cijelu kraljevinu. Cijena će im ...

šumarski list 2/1953 - hrvatsko šumarsko društvo

tabela za ove glavne vrsti drveta: bukva, hrast, smrča, bor i jela. Tabele. 66 ... iz tabele I, koji niz masa, odnosno niz oblikovisina, treba upotrebiti za kubiciranje.

šumarski list 11-12/1990 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 stu 1990 ... bor, kao izrazito brzorastuća vrsta u mladosti, a za njim nešto ... drom kod smreke, smoljenje debla, pojava sekundarnih mladica (živica), te.

šumarski list 4/1888 - Hrvatsko šumarsko društvo

Na Harcu imadu daske dužinu od 3-5 doGm.,. a u Thirinžkoj su najobičnije dužine od 3-5 do 4 m. Rezanje dasaka na 12 mljetačkih stopa dužine potiče iz onih ...

šumarski list 9/1940 - Hrvatsko šumarsko društvo

borovih šuma za dobivanje terpentinskog ulja i kolofona. Izišle su uredbe ... izvesne vrste insekata, koje napadaju kod četinara baš iglice a etersko ulje nije u ...

šumarski list 7/1920 - hrvatsko šumarsko društvo

r2 v 1 ili r2 X 3-U159 X 1. Cijena se određuje po kubičnom metru. § 239. Hrastov uglast lijes ... Pripuštaju se ove pogreške: Kod sušenja drva nastale pukotine, ako ne ... svaki pojedini komad, već prema tome, da li je taj oblik češći ili rijeđi.

šumarski list 3-4/1997 - Hrvatsko šumarsko društvo

5 ožu 1997 ... sadnicima proizvodile su se sadnice uglavnom crnog bo ra (1,5 ... P.dulcis D.A.Webb -badem ... Zavirimo i u "Mali oglasnik" o kupoprodaji šu.

šumarski list 3-4/2012 - Hrvatsko šumarsko društvo

23 ožu 2012 ... Pasji zub (Erythronium dens canis L.), floristički element bukovih šuma. Dog's tooth Violet (Erythronium dens canis L.), floristic element of beech ...

šumarski list 2/1886 - Hrvatsko šumarsko društvo

Taj posao dao bi se najkašnje u 6-godišnjoj zabrani s priličnim ... pako uz takove odnošaje djelovao primjer lugara, dospjevšeg u sudbenu iztragu radi uporabe ... još sveudilj neznaju, da se danas već i bukove diižice u trgovini plaćaju i ... Molba. Pošto nam iizprkos opetovane molbe u broju XIL i I. o. 1. — koju upravismo na ...

šumarski list 6-7/1959 - Hrvatsko šumarsko društvo

liko i cijela željeznička pruga Karlovac—Rijeka, koja je izgrađena još. 1873. godine. ... drvo potječe. Drvo taksodija iz šuma oko Meksičkog zaljeva je tamnije,.

šumarski list 7-8/2000 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 srp 2000 ... skoj te čeka simboličan poklon šumara, duborez u hras tu pod nazivom Tamburaši i snehe, rad našeg zajedni čkog prijatelja prof. Miroslava ...

šumarski list 3-4/2001 - Hrvatsko šumarsko društvo

28 ožu 2001 ... Kesterčanek, F. Ž. (1896c): Jošte jedna o izložbi lovstva u Budimpešti. ... tla, prihranu sadnica orezivanje donjih grana te prorede. Pod zaštitom ...

šumarski list 5-6/1965 - hrvatsko šumarsko društvo

Josip Pančić zadužio je mnogo i šumarsku struku. On je intenzivno pro učavao šume i njene biljne elemente, stvorivši time važnu osnovu za daljnja istraživanja.

šumarski list 1-2/1960 - Hrvatsko šumarsko društvo

kalabrijski crni i francuski crni bor dalmatinski crni bor bosanski crni bor ! rumunjski crni bor dolina Cerne, 7 forma. 12 lususa sevenski crni bor krimski bor.

šumarski list 5/1928 - hrvatsko šumarsko društvo

Pimpla instigator Fabr. U ove, ose najeznice crno je tijelo, noge crveno smeđe, ... Pimpla examinator Fabr. je osa najeznica nalik na vrstu P. instigator. Samo je.

šumarski list 11-12/2018 - Hrvatsko šumarsko društvo

8 stu 2018 ... 17. svibnja – Đurđevac, prezentacija knjige u izradi o Šu- ... pustinja. Srednju šumarsku školu završio je 1952. godine. Opredje- livši se za ...

šumarski list 5-6/1980 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1980 ... Rauš,Đ., Š eg ulja, N., Topic, J. (1978): Prilog poznavanju močvarne i vodene vegetacije bara u ... kroz sita (1, 9, 15), tretman u tarioniku d dugotrajno intenzivno mućkanje suspenzije. ... ziona), upozorava autor na štetnost tre.

šumarski list 1-2/2009 - Hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatsko šumarsko društvo,. Skrb za hrvatske šume od 1946. do 1996., Knji - ga 2, Zaštita šuma i pridobivanje drva, 211–215,. Zagreb. K r p a n , A. P. B., T. P o r ...

šumarski list 8-9/1938 - Hrvatsko šumarsko društvo

šume nema i čarobna plava slika uokvirena je u ružan) ram surog, haotično ... Breskva kao živa ograda tek je stupila u treću godinu starosti. Parcela Г.

šumarski list 7-8/1933 - Hrvatsko šumarsko društvo

SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulijepljcne ... Najjasniju ćemo sliku međutim o tome ... Oskoruša (Sorbus domestica) ne uspi.

šumarski list 9-10/1891 - hrvatsko šumarsko društvo

slavonskoga gospodarskoga družtva amo/da je XXXL glavna skupština ... lesnina jele u ... Z i km un do V s k y Ferdo, c. kr. šiirnarski savjetnik, Zadar, 1876.

šumarski list 4-5/1982 - hrvatsko šumarsko društvo

To je biljka sredozemnog podneblja, gdje raste kao uvijek zeleni grm ili polugrm. ... Narodni nazivi: obična borovica, kleka, venja, smrika, brin, brina, smrčika,.

šumarski list 1-12/1945 - Hrvatsko šumarsko društvo

Pravila Hrvatskog šumarskog društva. 86. Poziv šumarima Jugoslavije na saradnju oko prikupljanja materijala iz narodno- oslobodilačke borbe. 89. Obavijest o ...

šumarski list 1-2/1995 - Hrvatsko šumarsko društvo

PRIPRAVNICI. Damir Hasl. Vanja Tomljenović-Prica. Emil Balint. Virna Petrović ... Krunoslav Božičević, upravitelj šumarije. Marija Ugrin - Fabeta (mirovina). 68 ...

šumarski list 11-12/1978 - Hrvatsko šumarsko društvo

đuju kulturama bajama, maslina, kestena, višanja, trešanja, dudova, sve ... tiranja bordoškom juhom počam od 6. ... stabilni sistemi za prskanje s cijevima.

šumarski list 1-2/2018 - hrvatsko šumarsko društvo

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije. Financijska pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta. "Izdavanje ovog časopisa sufinanciralo.

šumarski list 3-4/2006 - Hrvatsko šumarsko društvo

4 ožu 2006 ... ujutro od 5,00 do 7,00 sati bio je Romano Božac, redoviti profesor Agronomskoga fakulteta. Sveučilišta u Zagrebu. Emisija je bila posvećena ...

šumarski list 7-8/1955 - Hrvatsko šumarsko društvo

portance de la structure anatomique des aiquilles pour les races du pin noir (Pinus ... formule može se naći u studiji »Tablice postotka prirasta«, Šumarski list br. ... OGLAS. Šumarija Vrginmost održati će na dan 16. VI. 1955. u 11 sati u uredu.

šumarski list 1-2/1996 - Hrvatsko šumarsko društvo

šumski jaglac (Primula elatior), oslad (Polypodium vul- gare), praseće zelje ... "Veliki crveni šumski mrav (Formica rufa rufa L.) - dužina tijela mu se kreće od 6-1 ...

šumarski list 12/1914 - Hrvatsko šumarsko društvo

a) za priredjivanje zelenih maslina (à la Picholine) — dužica, murgulja i oblica. b) Za sušenje i soljenje — spomenute tri vrsti i sve ostale vrsti poznate na našim ...

šumarski list 7-8/1988 - Hrvatsko šumarsko društvo

ŠUMARSKI LIST. Znanstveno-stručno i društveno ... Sum. list CXII (1988) 301 ... Medonosne biljke prema trenutku cvjetanja dijelimo na rane (lijeska, vrba, javor) ...

šumarski list 7/1925 - Hrvatsko šumarsko društvo

Bares-y8 — y коју су ce примали одабрани чувари no предходно положеном ... •oni traktori i kamioni, koji čine prayilne kretnje na malim prostorima.

šumarski list 6/1943 - hrvatsko šumarsko društvo

šiške ruj daje kožu vanređnih svojstava daje žutosmeđju kožu, koja postaje ... se preko ukoso položenog đrveta, te se tupim željeznim strugačima ostruže uz.

šumarski list 7-12/1944 - hrvatsko šumarsko društvo

ŠUMARSKI LIST. S A D R 2 A J: Prof. Dr Ing. J. B a 1 e n: Pred podizanjem tvornice celuloze. — Dr Ing. Zl. V a j d a: Mogućnost proizvodnje celuloznog drveta u ...

šumarski list 9-10/2004 - hrvatsko šumarsko društvo

27 ruj 2004 ... kultet ima i svoj školski šumarski objekt Masarykova šuma Krtiny (školske objekte imaju i Agronomski i. Krajobrazni fakultet), površine 10 273 ...

šumarski list 1-2/2005 - Hrvatsko šumarsko društvo

23 sij 2005 ... me i nakon agresije u odnosu na prijeratno razdoblje. ... rede, rezanje grana i dr., jer samo dobro njegovane ... cvatnje tijekom mjeseca srpnja, na mnogo mjesta i na ... ubrajaju u najčešće svojte orhideja na ovoj planini (sit.

šumarski list 1-2/1992 - Hrvatsko šumarsko društvo

kao Zagorje, starodrevan kao Turopolje, Samobor je od najhrvatskijih hr ... odnosno R.O. »Komunalac«. Kasnije ... 24. VIII. 1991. umro je u Brodu, a 28.

šumarski list 6-8/1992 - Hrvatsko šumarsko društvo

4 lip 1992 ... i vegetativno razmnožavanje: povaljenicama, zatim cijepljenjem na podlogu ... Lam. mogu se razmnožavati i reznicama, ali uz mali postotak zakorjenjiva- nja. ... vatsko-slavonsko šumarsko družtvo goji naprama Njegovoj ...

šumarski list 11-12/1936 - Hrvatsko šumarsko društvo

12 stu 2019 ... pripravljeno zemljište sa reznicama, koje trebaju da što dublje dođu u ... koliko su puta sada pašnjaci bolji i vredniji i kako im se stoka brzo goji.

šumarski list 1-2/2014 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 sij 2014 ... Journal of forestry Online: www.sumari.hr/sumlist/en. Naslovna stranica ... Damage caused by freezing rain in Gorski Kotar. ... lučio da radi privatno kao liječnik. No, od ... Jedini problem bio je tko će biti prevodi- telj, što je u ...

šumarski list 1-2/1981 - Hrvatsko šumarsko društvo

1 sij 1981 ... 444-206 i 449-686; račun kod SDK Zagreb 30102-678-6249. ... liriodendron, bambus, casuarinu i si. ... U prvoj godini su sadnice u N. R..

Šumarski list 11-12/2015 - Hrvatsko šumarsko društvo

26 stu 2015 ... skoga lista želimo Čestit Božić te sretnu i uspješnu 2016. godinu. Uredništvo ... Obrazac za izradu elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica ... stiti manji iznos raspoloživih sredstava OKFŠ-a, ali koliko će šumarski ...

šumarski list 7-8/2011 - Hrvatsko šumarsko društvo

marke ting u šumarstvu ... Uporaba sjemena pinije u Hrvatskoj je zanemariva, stoga bi bilo potrebno intenzivirati ... područje predstavlja najvrijednije dijelove zaštićenog područja koje je ... u promet dvije prigodne poštanske marke u sutisku na.

šumarski list 1/1883 - Hrvatsko šumarsko društvo

Osobito se pako Tomić i Šporer iskreno paziše. Kad je pako g. 1851. kod vlade u Zagrebu, obdržavan prvi državni izpit za osposobljenje za samostalnu ...

šumarski list 1-2/1993 - hrvatsko šumarsko društvo

14 sij 1993 ... šumskog drveća te uzgoj spomenutih vrsta. Ključne riječi: ... Božikovina je veoma cijenjena vrsta u hortikulturi zbog interesantnih zimzelenih ...

šumarski list 11-12/2017 - Hrvatsko šumarsko društvo

7 stu 2017 ... njeni dijelovi) otvara šumu samo ako ima utjecaja na uda- ljenost privlačenja ... konstrukcije, koji u naravi predstavlja traktorski put. Pri- mjenjujući ... četinjače, Jastrebarsko imenovan je nakon povratka iz SAD- a (1. veljače ...

šumarski list 5-6/1915 - Hrvatsko šumarsko društvo

6 svi 2009 ... Bagrem se neprestrano rasprostranjuje, te je za pjeskovite, suhe dijelove nizine drvo budućnosti. Uzgoj se bagrema i sa strane države izdašno ...

šumarski list 5-6/1985 - hrvatsko šumarsko društvo

16 svi 1985 ... L e i n e i*, S.: Ishrana sove kukuvije (Tyto alba Scop.) ... predjele Hrvatske od Granice SR Slovenije (Kumrovec) do Vojvodine (Ilok). Pred.

šumarski list 7-8/2001 - Hrvatsko šumarsko društvo

Područje Uprave šuma Delnice - Gorski kotar i šire ... Gorski kotar je u srednjem vijeku povezan sa sus ... 1428. godine spominje se izgradnja prve pilane na.

šumarski list 1-2/1951 - hrvatsko šumarsko društvo

Koso oštrenje, ... Noževa, izvijenih na jednu stranu (z), može b'ti v-Se, obično 2—4, a najjedno ... v) Najbolji kvalitet testera, a to će biti kod one testete, koja za.

šumarski list 5-6/2003 - Hrvatsko šumarsko društvo

nika Bolesti i štetnici stalna su briga u šumskim rasad ... vom, lovor višnja napadnuta jednom gljivom i platana ... Zaštita topola i vrba od bolesti i štetnika.

šumarski list 9-10/1900 - Hrvatsko šumarsko društvo

kad bi i gruntovnica jedan primjerak katastra imala. No po momu ... I. Delnice sa izklićnom cienom od 10 kruna po m.^ uz naknadnu premjerbu. a) U gumi ,Za ...

šumarski list 7/1940 - Hrvatsko šumarsko društvo

ф = 0,0003 tek, kad je vlak već i z r a v n a n po k u t e v i m a t. j . završno ... stojećim propisima za ulaganje novca siročadi (pupilnog novca), gdje će se čuvati ...

šumarski list 5/1925 - Hrvatsko šumarsko društvo

lazi u otpadak okruglo 94o/0 trupčeve drvne mase. p) Kod greda ... nom snagom napred kreće, kad do njega dopiru sunčane zrake. Te praznine treba ... 0 tome treba saslušati lice koje je naručilo uređenje, a to ... Naočale za lovce. Termometri ...

šumarski list 7-8/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

Twenty lar- vae in 2nd day of 3rd instar were transferred into each of the ... Second day third instar larvae that starved for ... Zagrebačka 20, BiH - 71000 Sarajevo.

šumarski list 9/1924 - hrvatsko šumarsko društvo

Edition de l'Unicm Forestière Yougoslave 2 Rue Vukotinović Zagreb. Red. Ing. MILAN ... »Svakako dakle nezakonito postupa dotična gruntovna oblast, ako bez ...

šumarski list 10-11/1952 - Hrvatsko šumarsko društvo

uslovi i šumska staništa nisu kod nas još racionalno iskorišćena u pogledu ... kod kontrole takovih varijacija kao što su procenat mjehurića zraka u vru ćoj preši ...

šumarski list 3-4/2019 - Hrvatsko šumarsko društvo

i križanci iz roda Aloe, te Bauchinia acuminata L., Casua- ... Aloe arborescens Mill. Afr. –. ○. ○. ○ ... nog okoliša pružaju pogodan poligon za ispitivanje i uzgoj.