XIV Osječko-baranjska županija - Ministarstvo znanosti

20 pro 2019 ... Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek ... Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek ... Umjetnička škola Beli Manastir, Beli Manastir.

XIV Osječko-baranjska županija - Ministarstvo znanosti - Srodni dokumenti

XIV Osječko-baranjska županija - Ministarstvo znanosti

20 pro 2019 ... Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek ... Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek ... Umjetnička škola Beli Manastir, Beli Manastir.

Znamenja Osječko-baranjske županije - Osječko-baranjska županija

Grb i zastava jedinice lokalne i podru~ne (regionalne) samouprave utvr|uju ... Ovaj grb podijeljen je @upaniji u trenutku pripajanja Slavonije prostoru pod vla{}u ...

t -'r - Osječko-baranjska županija

Izo-građenje Konzalting d.o.o., Dunavska 43, Osijek i. 2. ... Zajednica ponuditelja: Fasader boja d.o.o., Vilajska 9, Osijek i Plastomet, obrt za plastičnu i metalnu ...

Agroekonomika - Osječko-baranjska županija

Ružica Lončarić, Krunoslav Zmaić, Snježana Tolić, Tihana Sudarić,. Igor Kralik, Davorin Turkalj, Jelena Kristić, Ana Crnčan. AGROEKONOMIKA priručnik.

izvje š ć e - Osječko-baranjska županija

Centru za socijalnu skrb Osijek. 1.050.820,00 kuna ... obveznika plaćanja cijene skrbi ili temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, te prihodi ostvareni od.

Tabela III - Osječko-baranjska županija

PU osječko-baranjska ... osječko-baranjska svojim rezultatima na ovom planu najviše dokazuje svoju uspješnost. ... Omalovažavanje policijskih službenika MUP.

Untitled - Osječko-baranjska županija

Centar za kulturu knjižnica, Čepin. Naziv programa. Izdavanje knjiga Malva i Tri priče. Nabava knjižne i neknjižne građe. Knjiga: Hrvatska nagrada za mir-deset ...

Navodnjavanje - Osječko-baranjska županija

Sustav navodnjavanja „kap po kap“ ... lokalizirano navodnjavanje (kap po kap i mini rasprskivači); ... (derivat nafte), to je i investicijska cijena uređaja velika.

statut - Osječko-baranjska županija

škole “August Harambašić“, Donji Miholjac (u daljnjem tekstu: Škola), ... rub ispisan natpis: Republika Hrvatska, Osnovna škola „August Harambšić“, Donji.

REPUBLIKAHRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA ...

Valpovo, I. L. Ribara 6. 104677866, Valpovo. 4. MARKO JUKIĆ. Hrvat. Valpovo, Augusta Šenoe 55. 103676304, Valpovo. 5. RUDOLF FUDERER. Hrvat.

županijska - Osječko-baranjska županija

4 tra 2019 ... I. gimnaziju Osijek, Regionalni centar za gospodarenje otpadom, Regionalni cen- tar za distribuciju voća i povrća, Gospodar- ski centar Osijek ...

Vina - Osječko-baranjska županija

Đakovačka vina te Feravino. Od manjih proizvođača među najpoznatije se ubrajaju vinarije Josić, Kalazić, Antunović, Brzica i Misna vina. Osijek-baranja county ...

kopački rit - Osječko-baranjska županija

19 ruj 2019 ... parkom Dunav-Drava iz Mađarske prstenovano 10 mladih orlova. • monitoring ... vodostaj Dunava u Vukovaru u navedenom razdoblju nije uvjetovao provedbu niti jednog stupnja obrane od ... Drava–Vrbovka: P.S.≥ 500 ...

zapisnik - Osječko-baranjska županija

30 sij 2020 ... Ivana Katavić. Milardović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, 12. Kata Kovačević, v.d. pročelnika. Upravnog odjela za opću upravu, ...

Ugovor - Osječko-baranjska županija

njihovom poretku kako je propisano Pravilnikom o obveznom sadržaju idejnog projekta. Idejni projekt mora biti izrađen u formatu koji omogućava promet, ovjeru ...

SUO Karanac - Osječko-baranjska županija

20 srp 2012 ... Građevine za smještaj životinja. Farme za uzgoj teladi Karanac udaljene su minimalno 650 metara od državne ceste D212 (Kneževi. Vinogradi ...

Vuka - Osječko-baranjska županija

Ovom Odlukom Javno vodoprivredno poduzeće za slivno područje Vuke-Drave-Dunava. "Vuka" p.o. Osijek upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku ...

Tradicionalnih okusa - Osječko-baranjska županija

tradicionalnoj kuhinji. Uz spomenute specijalitete, u ponudi su i razna jela od mesa i divljači, pašteta od riječne ribe, domaći kruh, kao i popularni smuđ a la orly.

ponudbena dokumentacija - Osječko-baranjska županija

Dimenzije rukometnog igrališta iznose 20,0x40,0m. Širina svih crta na rukometnom igralištu iznosi. 5cm osim gol-crte koja između vratnica iznosi 8cm. Sve crte ...

PROSPEKAT EKOLOZI.cdr - Osječko-baranjska županija

ratarske kulture krmne kulture vo arstvo ć ljekovito bilje povr eć. Struktura ekolo ke sto arske proizvodnje Osje ko-baranjske upanije u 2004 š ž č č mlije ne krave.

2014. godine - Osječko-baranjska županija

8 lip 2010 ... mjerenja u državnoj, županijskoj i gradskoj (Osijek) mreži za praćenje kakvoće zraka, mjerenja ... ruža vjetrova u Osječko-baranjskoj županiji.

Temeljem članka 10 - Osječko-baranjska županija

sudjelovanje u izradi Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada, u suradnji s MZOE i. JLS;. - poticanje ... 5. Našice. 26.03.2018. Da. 6. Osijek. 11.04.2018. Da. 7. Valpovo. 23.12.2014. Da. 8. ... Petrijevcima ima Gradnja d.o.o., a Unikom d.o.o. iz Osijeka ima dozvolu za obavljanje djelatnosti ... otpada, raspored odvoza.

Zadruga za XXI. stoljeće - Osječko-baranjska županija

U to vrijeme u Hrvatskoj djeluje oko 200 poljoprivrednih zadruga. Nakon promjena i ... Industrijska zona bb, pp 74, Đakovo. Kontakt: (031)840 ... PLODINE. Bjelolasička 29, Čepin. Kontakt: (031)383 288. Upravitelj: Gojko Leventić. PLODOVI ...

osječko – baranjska županija (031) - Zeleni telefon

Franje Kuhača 9. 031 229 216 [email protected]. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENO GOSPODARSTVO I PROMET. Franje Kuhača 9.

Stambeni krediti - Osječko-baranjska županija

u projektu "Stambeni krediti u funkciji ... na stambene kredite u okviru provedbe projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja ... Osijek, 26. ožujka 2019. Župan.

glazbeni program - Osječko-baranjska županija

porazio je čitavu filistejsku vojsku pa su filistejci podmitili Dalilu da zavede Samsona kako bi otkrila tajnu njegove snage. Opasna zavodnica Dalila je nakon ...

izvješće o izvršenju - Osječko-baranjska županija

Slovački centar za kulturu Našice Ostavština tradicijske kulture suvremenom društvu ... 1.000,00. 1.000,00. 125. Udruga za razvoj civilnog društva i promicanje u kulturi Etno media,. Đakovo ... Neriagi i nerikomi tehnika u keramici. 2.000,00 ...

BROSURA 11-one page.cdr - Osječko-baranjska županija

DOWNLOAD CROATIAN LANDMARKS APP FROM GOOGLE PLAY ... Županije ima 7 gradova (Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek, ...

javni natječaj - Osječko-baranjska županija

24 tra 2015 ... Korisnici kredita su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: trgovačka društva ... Krediti se ne odobravaju za refinanciranje postojećih kredita, odnosno zatvaranje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim institucijama. 4. ... Societe Generale Splitska banka d.d. i.

mr. sc. Davor Brun~i} - Osječko-baranjska županija

Osje~ko-baranjska `upanija / Osijek-Baranja County. Osijek, Trg Ante Star~evi}a 2. Prijevod / Translated by mr.sc. Tihomir @ivi}. Grafi~ki prikazi / Graphics.

informacija vodoopskrba - Osječko-baranjska županija

Vodovod Osijek d.o.o. - Osijek ima jedinstvenu razvodnu mrežu i 1 zonu opskrbe te pokriva ... (Izvor: Strategija upravljanja vodama, Zagreb 2009. god.).

proizvodnja mesa - Osječko-baranjska županija

kao što su tržišne prilike, posebice na odnos cijena stočne hrane i stočarskih proizvoda. ... svinjskoga mesa iz onih zemalja u kojim se obavlja cijepljenje protiv svinjske kuge. 1.3. ... prirasta i što kvalitetnije svinjske polovice i meso. 6.3.1.

Kontesa Dora - Osječko-baranjska županija

6 lis 2006 ... o osnivanju Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora". I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovom Odlukom osniva se javna ustanova za trajno ...

Proizvodnja mlijeka - Osječko-baranjska županija

Marcela Šperanda, Davor Kralik, Mislav Đidara, Krunoslav Zmaić ... Bolja opcija od odvojenoga hranjenja silažom i koncentratom za hranidbu krava nakon ...

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD BELI MANASTIR ...

zaštite. 1:25.000. 4.A. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Gradsko naselje Beli Manastir. 1: 5.000. 4.C. GRAĐEVINSKA PODRUČJA-Naselje Šećerana. 1: 5.000 ...

Elaborat zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

Zeleno polje – cestovni most) u gradu Osijeku Hrvatske vode i Grad Osijek, pristupile su ... PJEŠAČKI /BICIKLISTIČKI/PRIJELAZ IZVAN RAZINE. MOST ...

osječko-baranjska županija regionalni operativni program

Đakovo (D7); sabirne ceste (Slatina-Donji Miholjac-Josipovac D34, Požega-Pleternica-. Đakovo (D38) ... kao što su DIK Đurđenovac i Mobilia. Na svjetskom ...

Vinarija Đakovačka vina - Osječko-baranjska županija

ubrajaju vinarije Josić, Kalazić, Antunović, Brzica i Misna vina. ... Restoran, smješten odmah pored vinarije, nije tek nadopuna ponude, nego je riječ o ...

Zupanijska kronika 241-242-web.indd - Osječko-baranjska županija

15 velj 2015 ... Županijska smotra pjevanja u Strizivojni * Advent u osječkoj Tvrđi * ... potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015.

Teme zaštite okoliša - Osječko-baranjska županija

1. teme koje se tişu razlişitih sastavnica okoliša (vode, tlo, zrak, bioraznolikost) ... područja gdje se izgradnjom promijenio režim otjecanja i čistoća oborinskih voda. ... Tablica 111. jasno ukazuju na nejednoliku zastupljenost dobnih razreda ...

Natječaj ideja 2019 - Osječko-baranjska županija

30 ruj 2019 ... Županijska komora Osijek, Kanaan d.o.o. Donji Miholjac i Vuka d.d. Osijek. 2. UVJETI ZA PRIJAVU. Pravo prijave na natječaj imaju:.

Zupanijska kronika 231-232.indd - Osječko-baranjska županija

15 tra 2014 ... županije u okruženju u vrijeme donošenja odluke o sanaciji odbile osigurati sredstva, ... Privredna banka Zagreb d.d. dostavila je. Osječko-baranjskoj županiji ... ba nezaposleno, što je 26 posto radno sposobnog stanovništva.

Zupanijska kronika 224.indd - Osječko-baranjska županija

31 pro 2013 ... Mladi reprezentativac Ante Kuduz kod župana Šišljagića. ŽUPANIJSKI PROJEKTI. Projekt Wine Tour: Postavljena turistička info točka u Belom ...

zupanijska kronika 207-208.indd - Osječko-baranjska županija

30 lip 2012 ... Osječki polumaraton "Nike Ferivi". PODSJEĆAMO NA PROPISE ... Odabrani pro- jekti uvrštavaju se u katalog razvojnih projekata. Županije.

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA «AUGUST ...

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA. OSNOVNA ŠKOLA «AUGUST HARAMBAŠIĆ». DONJI MIHOLJAC. Prilaz stadionu 1. Tel. 031/631-373; Fax. 031/631-073.

Zupanijska kronika 221.indd - Osječko-baranjska županija

15 svi 2013 ... Našice 20. travnja * Beli Manastir 27. travnja * Izložba vina Županije * Središnja proslava u ... Privredna banka Zagreb d.d. (PBZ) svečano.

Slobodna zona Osijek d - Osječko-baranjska županija

Osnivači Slobodne zone Osijek d.o.o. su Osječko – baranjska županija, Slavonska banka Osijek,. Niveta Osijek, Saponia Osijek, Zračna luka Osijek i Tranzit ...

biljeznica 3 izdanje.indd - Osječko-baranjska županija

Poduzetnička bilježnica pruža cjeloviti pregled svih potrebnih informacija (što je potrebno ... vaša tvrtka, kako ćete poslovati (pravni oblik, vlasništvo, radno vrijeme. ... U nastavku su navedeni minimalno-tehnički uvjeti za rad8 kojima moraju ... inkubatoru BIOS (Osijek) ili Poduzetničkom inkubatoru OSVIT (Donji Miholjac), a.

republika hrvatska osječko-baranjska županija ... - Grad Osijek

30 svi 2016 ... U 2015. održani su izbori za Sabor RH, provedene su aktivnosti vezane za ... Projekciju za 2017. i 2018. godinu u iznosu od 442.120.000,00 kn. ... poduzetničke kredite iz programa kreditiranja poduzetnika „Lokalni projekti ...

republikahrvatska osječko-baranjska županija grad valpovo gradsko ...

20 stu 2019 ... ZELENI VAL-AUTO ŠKOLA. Josipa Jurja ... AUTOŠKOLA SIGURAN PROLAZ ... Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek. 1 ... Ostvaren je pilot projekt navodnjavanja u Brođancima u vrijedosti 1 milijun kuna i to.

republika hrvatska osječko – baranjska županija grad osijek ...

„Izvršenje Posebnog dijela Proračuna Grada Osijeka za I.-VI. 2017. po ... Kako su se istodobno održali izbori za tijela Grada Osijeka i tijela Osječko-baranjske županije ... Odluka o uključivanju Grada Osijeka u Projekt „Lokalni projekti razvoja-.

Zupanijska kronika 226_2.indd - Osječko-baranjska županija

15 lis 2013 ... upravne škole Osijek * 65 godina Nogometnog kluba Metalac * Otvorena ... preseliti u Osijek i zaposliti u njemu stručnjake s ... zivom Mystic.

Zupanijska kronika 264j.indd - Osječko-baranjska županija

31 ožu 2017 ... Učinci pripajanja Ljekarni Beli Manastir i Đakovo Ljekarni Osijek * Sastanak 22. ožujka 2017 ... Upravnog odbora čine predstavnici tvrtki Adcon,.

Zupanijska kronika 275_final_web.indd - Osječko-baranjska županija

30 tra 2018 ... službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu ... Energetska obnova zgrade Graditeljsko-geodetske škole Osijek na adresi Drinska 16a, Osijek, vri- ... biti rasadnik dobrih i zdravih ideja te nuditi ono što je danas potrebno ...

Zupanijska kronika 267_final.indd - Osječko-baranjska županija

31 srp 2017 ... i razvojne projekte * Traži se novi model financiranja HNK-a Osijek * Dobit Vuke d.d. ... pilot tečaja na oba sveučilišta. ... auto poligonu obavlja se osposobljavanje polaznika autoškola i provođenje dijela vozačkog ispita, dok.

Zupanijska kronika 262j.indd - Osječko-baranjska županija

15 stu 2016 ... Saša Forgiü, Ivan Karaliü, Gordana Kibel, Ljerka Ništ-Kokolari. Uredništvo: Branko Vrbošić ... Arhitekt Bruno Andrašić predstavio je idejno rje-.

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda - Osječko-baranjska županija

11 tra 2018 ... Fincon j.d.o.o., K. Tomislava 90, OŠ Ante Starčevića, Viljevo, PS. 31433, 385 31271904,. Kapelna. Podgorač, 87279661894, 19-. 07042018.

Javna priznanja OBZ 2016 KB.indd - Osječko-baranjska županija

INA Trgovina Poslovna jedinica Osijek, PZh. 1996. ... za suočavanje sa stoljetnom folklornom baštinom izraženo ne samo glazbom već i odjećom. ... Otvaranje Poslovno trgovačkog centra Portanova u Osijeku u ožujku prošle godine po-.

operativni plan razvoja cikloturizma - Osječko-baranjska županija

datum: Osijek, studeni 2017. ... ruta i akcije vezane uz njihovo opremanje potrebnim sadržajima. Dakle ... http://hotspots.net.hr/wp-content/uploads/2017/09/RI-TZ-VSZ- ... bicikla koji iznosi 0,60 m (neki bicikli imaju širinu volana i do 0,80 m).

Zupanijska kronika 269_final.indd - Osječko-baranjska županija

31 lis 2017 ... Mato Ravlić, Slavoniju DI d.o.o. u Slavonskom Brodu vodi njegova kći Martina Ravlić Janković,. Đakovo hrast d.o.o. vodi sin Mato Ravlić, ...