Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ... - MON KS

10 velj 2017 ... prava sticanja upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije, ... smatrat će se da nema položen vozački ispit za upravljanje motornim ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ... - MON KS - Srodni dokumenti

1 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ...

BOSNA I HERCEGOVINA. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE. VLADA. PRIJEDLOG. ZAKON. O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I ČLANOVA ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ...

17 ruj 2018 ... Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine», broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04,. 25/05, 52/05, 65/05 ... Ana Perković. 23.04.1991. ... Davor Klišanin 29.07.1971. SSS NARODNI ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ... - MON KS

10 velj 2017 ... prava sticanja upravljanja motornim vozilom za pojedine kategorije, ... smatrat će se da nema položen vozački ispit za upravljanje motornim ...

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Vlada ...

14 sij 2019 ... dimnog kanala na dimnjak koksne baterije u skladu sa ... Zamjena instalacije za dovod plina u podrumu sa INOX materijalom -. Zaključno sa ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ... - PUFBiH

Federacija Bosne i Hercegovine. Federalno Ministarstvo financija-finansija. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine. Kantonalni porezni ured Tuzla.

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine ... - Vlada TK

1 мар 2016 ... Ovim zakonom utvrđuju se značajni datumi, događaji i ličnosti na ... obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti za svaku godinu ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and ...

(1) Izbor kandidata za upis u srednju školu vrši se na osnovu ove odluke, koja ... (3) Prvi konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola u Kantonu ... (Dodatni uslova za upis u umjetničku školu/gimnaziju –sportsko izborno područje) ... c) djeca šehida i poginulih i nestalih boraca-branitelja i umrlih ratnih vojnih invalida;.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ...

Federacija Bosne i Hercegovine. KANTON SARAJEVO. Ministarstvo saobraćaja. Босна и Херцеговина. Федерација Босне и Херцеговине. КАНТОН ...

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine ... - Vlada HBŽ

c) dnevne usluge u zajednici - dnevni boravak; pomoć u kući; i druge usluge koje ... (2) Usluga pomoći u kući iz sredstava socijalne skrbi osigurava se u ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON 10 ...

25 kol 2017 ... Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova ... boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Federalno ...

Strategija pružanja savjetodavnih usluga u Federaciji BiH (2017 – 2021). 6. 1. UVOD. Poljoprivredna savjetodavna služba dio je poljoprivredne politike svake ...

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine vlada prijedlog ...

Na osnovu člana 40. stav (5) Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji. Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 86/07, 24/09, ...

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine vlada nacrt ...

promjene u zdravstvenom stanju, odnosno trajno oštećenje organizma koje je prouzrokovano ... I grupa - osobe sa invaliditetom sa 100% oštećenja organizma,.

bosna i hercegovina federacija bosne i hercegovine ... - Općina Tešanj

MATIČNI URED TEŠANJ vodi matičnu knjigu rođenih, matičnu knjigu umrlih i matičnu knjigu vjenčanih za matično područje dosadašnjeg matičnog ureda ...

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I ... - FBA

(ZK uložak 38, k.č. 280/E1);. - Poslovne prostorije u prizemlju ukupne površine 32,68 m2. (ZK uložak 51, k.č. 280/R14);. - Prvi sprat ukupne površine 276,69 m2.

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I ... - pravosudje.ba

ČUPOVIĆ VIKTORIJA, dipl.oec. Mejdandžik 13. Zenica. 032/402-029. 061/892-010 ekonomija finansije. 41. DEDIĆ MUNEVERA, dipl.ecc. Franje Ledera 4/77.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I ... - Vlada TK

(4) Oružje za signalizaciju su pištolji, revolveri, puške i druge naprave koje pod ... takvu municiju, osim municije za lov ili sportsko streljaštvo za lica kojima je ...

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I ... - Grad Tuzla

27 velj 2017 ... unaprijed se može stvarati povečavati konzum, odnosno smanjivati ... nikada neće priključiti i onima koji moraju kupiti peć na pelet i onome ko će se priključiti. ... SABAHUDIN IMAMOVIĆ - vijećnik Stranke demokratske akcije.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE ... - Općina Zavidovići

KULTURNE POLITIKE OPĆINE ZAVIDOVIĆI ZA PERIOD 2018. – 2023. GODINE ... industrije na ovom području, IP “Krivaja” Zavidovići;. - Zbirka starih fotografija ...

bosna i hercegovina federacija bosne i hecegovine ... - pravosudje.ba

Primjer broj 1. „Prvostepeni sud je u obrazloženju svoje presude (strana 11) naveo razloge zbog kojih je, u odnosu na djelo iz tačke 2 optužnice, donio ...

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i ... - Općina Lukavac

18 velj 2020 ... privredu, mlade i BIZ Emir Kasumović, za pravne poslove ... Sluzba za upravu, drustvene djelatnosti, mlade i BIZ ... kontrole kladionica, a u.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i ... - Grad Gradačac

data je saglasnost OŠ „Ivan Goran Kovačić“ za izgradnju područne petogodišnje škole na općinskom zemljištu označenom kao k.č.broj 470/12 (k.č.broj 573/53) ...

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I ... - Grad Mostar

11 pro 2017 ... Filozofski fakultet, Studij logopedija Mostar. II dodipl 23,8. 0. 10. 33,8 Bošnjakinja. 2 ... Agronomski fakultet, Studij povrtlarsko-cvjećarski. Mostar.

Bos^na i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON ...

13 lis 2003 ... Dobrinja - Jezero troiejbuska Linija. 107. KJKP GRAS Sarajevo rj broj 04-27-15780-3/04. 20.10.2004. briše se iz registra RRV -upisuje se.

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH - Zenicablog

I. Sredstva namijenjena stipendiranju. Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa. Bolonjskog sistema ...

Federacija KA Ministars Bosna i He Bosne i He NTON SAR stvo ...

ojedine nacion enje. delegata u Vi i nastanjen j štiti prava prip cionalna manj redlažu jednog rijedloga dele antona, tokom va koji će se ripadnika nac. a u Vijeću.

BOSNA I HECEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I ... - Grad Bihać

Gradskog vijeća. Razlozi donošenja: Služba za imovinsko-pravne poslove i katastar nekretnina zaprimila je zahtjev Hrnjić. Radmile, vl. Obrta Studio Nails „Sara“ ...

Porezna uprava Federacija Bosne i Hercegovine 27.07.2018.

ispostava Centar - 1(jedan)izvršilac. 02. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa,. Kantonalni porezni ured Zenica, Porezna ...

Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина Sud Bosne i ...

19 svi 2017 ... Kao takvo ima isto značenje i stoga vrši istu funkciju tj. uključuje sve ... kući Fikreta Pašića bila tarapana, lupanje vrata, pucnjevi, te da su svi ...

Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина Sud Bosne i ... - Sud BiH

1 pro 2015 ... KZ BIH, po optužnici Tužilaštva BiH broj T 20 0 KTPO. 0008070 ... drvena kuhinjska daska, dio alu – kartonskog pakovanja, šesnaest PVC tanjira, ... Razgovori su bili šifrirani, spominju se „crne felge, boja“ ( razgovor od 06.12.

Bosna i Hercegovina Fereracija Bosne i ... - Grad Goražde

25 ruj 2017 ... REŠETNICA. 15.10.2017. 16,00 sati. Prostorije MZ. 16. MRAVINJAC. 16.10.2017. 18,00 sati. Prostorije MZ. 17. GORAŽDE I. 17.10.2017.

BOSNA I HERCEGOVINA Agencija za sigurnost hrane Bosne i ...

28 kol 2017 ... prehranu bolesnika s mainutricijom ili rizikom njezine pojave. NUTRIXA 200 ml, okus čokolada, jagoda, vanilija, kava. FARMAVITA d.o.o..

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT BOSNE i ... - Univerzitet

Internacionalni univerzitet. Brčko. Босна и Херцегoвина. БРЧКО ДИСТРИКТ ... Интернационални универзитет. Брчко. PRVI CIKLUS: OSNOVNE STUDIJE.

IX Kongres Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine ”Bosna ...

7 srp 2018 ... Suad Bešlić, predstavnik privrednika/ulagača iz dijaspore u BiH,. - Mr. Sulejman Tabaković, dipl.pravnik. • Očuvanje identiteta, kulture i jezika ...

BOSNA I HERCEGOVINA Konkurencijsko vijeće BOSNA I ...

15 sij 2008 ... (uključujući duhan za lule, duhanski prah i cigare slabijeg kvaliteta) i papiriće za ... Ključni regionalni brendovi za Imperial Tobacco Group su Golden. Virginia, JPS i Van Nelle u Zapadnoj Evropi, Boss, Cabinet i Maxim u ...

Bosna i Hercegovina - ZDK

Osnivanje Javnog servisa Kantonalna radio-televizija projekat je koji mora počivati na principima ... Hrvatski radio Bobovac d.o.o. nije privatiziran, kod.

033 707 100; Fax: 033 707 225 Bosna i Hercegovina Бос

6 lip 2019 ... Križanović, Goran Strukar, Mato Šarić i zaštićeni svjedoci „A“ i „B“ bili ratni zarobljenici ili civilne osobe? 81. U tom pogledu žalba ističe da su ...

BOSNA I HERCEGOVINA

31 sij 2019 ... današnje većine i manjine u BiH, potrebno je ukratko se prisjetiti kako je u prošlosti došlo do toga da su etnička i konfesionalna karta ovih ...

033 707 100; Fax: 033 707 225 Bosna i Hercegovina Бос - Sud BiH

6 lip 2019 ... Križanović, Goran Strukar, Mato Šarić i zaštićeni svjedoci „A“ i „B“ bili ratni zarobljenici ili civilne osobe? 81. U tom pogledu žalba ističe da su ...

Bosna i Hercegovina - Predstavnicki dom

Stjecanje prava vlasništva na temelju zakona. Po samom zakonu ... istim uvjetima prenese vlasništvo na predmetnom suvlasničkom dijelu. (7) Tužba iz ... (1) Samostalni posjednik stječe dosjelošću pravo vlasništva na nekretnini, ako mu je.

bosna i hercegovina - OSCE

Ured za demokratske institucije i ljudska prava. BOSNA I HERCEGOVINA. OPĆI IZBORI. 7. oktobar 2018. godine. ODIHR Izborna posmatračka misija.

PDF ZA WEB 2 - Alterural Bosna i Hercegovina

Čarobna planinska koliba u gustoj šumi blizu Vučje Luke. Kontakt: Jasmin & Nepu ... Bosanska koliba u planinskom selu Gornje Biosko, sa pogledom na ...

bosna i hercegovina - Mess.ba

Prihvata se ponuda ponuđača Bošnjački institut, Fondacija Adila ... Sarajevo, za nabavku usluga iznajmljivanja svečane sale za promociju knjige „Nisam te se nagledao“ u okviru programa Modul Memorije 2018. a kojeg organizuje JU „MES- ...

bosna i hercegovina - ALMBiH

a) određivanjem minimalne i maksimalne visine veleprodajne marže, i nadležnih ... potrebni podaci za izračun tri cijene određenog lijeka, za izračun će se ...

Bosna i Hercegovina - pravosudje.ba

15 stu 2012 ... TELEFON. SUD. JEZIK. 1. AKŠAMIJA KAMALA. Husrefa Redžića 2 ... TOKIĆ VESNA. Bolnička 11. Sarajevo. 061 228 674. KANTONALNI SUD.

bosna i hercegovina - Centrotours

U Stocu su živjeli mnoge poznate ličnosti, među njima i jedan od najvećih bh pjesnika Mehmedalija Mak Dizdar koji je napisao čuvenu pjesmu „Modra rijeka“.

bosna i hercegovina - Srednjobosanski Kanton

Na području Srednjobosanskog kantona utvrđena su tri ribolovna područja . RIBOLOVNO PODRUČJE I. Obuhvata sliv rijeka Fojnice i Lepenice, a dijeli se na tri ...

BOSNA I HERCEGOVINA - Agencija za statistiku BiH

20 ožu 2006 ... Žitarice za doručak i ostali proizvodi od žitarica. 15.61.33.33.00 Žitarice; ... 28.11.23.60.01 Silosi i bunkeri, od željeza ili čelika kg. 2811236001.

Bosna i Hercegovina - Parlamentarna skupština BiH

1 velj 2017 ... Orijentacioni radni plan Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i ... Prijedlog zakona o neradnim danima u vrijeme vjerskih praznika u BiH, ... 01,02-50-14-76/17, od 6.1.2017. ... trgovine i ekonomskih odnosa BiH. 28.

Brošura - Geberit Bosna i Hercegovina

Geberit Monolith za WC, umivaonik i bide. Kombiniranje ... Sanitarni modul za WC Geberit Monolith Plus iznimno je svestran. ... dimenzije u centimetri- ma.

Bosna i Hercegovina - Općina Vareš

29 stu 2018 ... Franjkić Florijan. Zvijezda „K-2“. 7. Skerbić Janja ... Tojčić Saša. Zvijezda „K-5“. 16. ... Serezlija Saša i Zlatko i Torić Sanela. Pruga broj 61. 174.

Fotomonografija / Knjiga BOSNA I HERCEGOVINA

Rafting na rijeci Neretvi, Rijeka Rakitnica,. Boračko ... Jablaničko jezero, Rijeka Idbar, ... Zelengore i jedina je rijeka iz BiH koja se ulijeva u Jadransko more.

bosna i hercegovina - Grad Bihać

Ines Džaferović, Kostelski buk d.o.o. 14. Jasmina Beširević – Služba za LER. 15. Dino Čavkić, d.o.o. ČJ. 16. Fadil Čavkić, d.o.o ČJ. 17. Muhamed Felić, d.o.o. ...

Bosna i Hercegovina: Bosansko Kraljevstvo

za svoga trajanja faktično nije bilo jedna od sastavnica Ugarskoga ... Kosača i Pavlovića, koje će obilježiti Bosansko Kraljevstvo u narednom razdoblju. ... 3 nadbiskupa, 11 biskupa, 86 svirača i frulaša, 17 herolda i preko 40.000 konja. Detalj iz ...

bosna i hercegovina - Konkurencijsko‌ vijeće‌ BiH

zabranjenog sporazuma iz člana 4. stav 1. tačka b) i d) Zakona o konkurenciji ... uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine FBiH“ br. ... Dana 11.01.2017. godine, Konkurencijsko vijeće je Vladi KS aktom broj: ... 94/15), utvrđen je popis lijekova koji se izdaju i osiguravaju, na teret sredstava zavoda.

Bosna i Hercegovina Босна и Херцеговина - Sud BiH

12 ruj 2014 ... gotovinu, bez izdavanja računa o prodaji, tako da promet koji je ... Comerc“ doo Kakanj, sa kojima je poslove oko ovjere dogovorio ... dug prema firmi “Čago komerc” doo u ukupnom iznosu od 28.171,01 KM, koji iznos ... da je tokom postupka dokazano porijeklo predmetnog novca, te da su pozajmice.

Page 1 BOSNA I HERCEGOVINA U ZAJEDNIČKOJ ...

USTAV KRALJEVINE JUGOSLAVIJE tzv. “SEPTEMBARSKI” ... mačin donošenja, Ustav se naziva i "Oktroirani ustav", a po mjesecu donošenja. Septembarski ...

Bosna i Hercegovina - Porezna uprava Federacije BiH

Obrazac PK-1001. Zahtjev za izdavanje porezne kartice. Označiti 1 polje. Prvo izdavanje. Izmjena. Poništavanje. Dio 1 – Podaci o poreznom obvezniku.

BOSNA I HERCEGOVINA VIJEĆE MINISTARA Broj:02-16-3 ... - CIN

23 stu 2012 ... vozila. 1. Ford Mondeo. BA7-2,2 TDCI. 2010. 55.300 Dobro. Napomena: Vozilo nije planirano za prodaju. 5. MINISTARSTVO SIGURNOSTI.

Bosna i Hercegovina - Ekonomski institut, Zagreb

kad bi se cijena legalnih cigareta smanjila. Niža cijena legalnih proizvoda od duhana glavni je faktor koji ... peti pušač koristi rezani duhan za motanje i punjenje ...