SVEUĈILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET Završni rad ...

Slika 5: Prvi parobrod i prva parna lokomotiva. Slika 6: Prikaz parnog motora sa kotlom za dobivanje pare. Slika 7: Prikaz naĉina dovoĊenja i odvoĊenja pare u ...

SVEUĈILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET Završni rad ... - Srodni dokumenti

SVEUĈILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET Završni rad ...

Slika 5: Prvi parobrod i prva parna lokomotiva. Slika 6: Prikaz parnog motora sa kotlom za dobivanje pare. Slika 7: Prikaz naĉina dovoĊenja i odvoĊenja pare u ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za povijest završni ...

liberalnog perioda mijenja se karakter nacionalizma: postaje masovni pokret sa ... pretvara u protudvorski pokret i daje potporu Revoluciji, što je rezultiralo ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET Red. prof. dr. sc ...

strojarstvo. Prof. dr. sc. Vladimir Medica održava nastavu iz kolegija Motori, Pogonski i radni strojevi i ... znanstvenog polja Strojarstvo, Tehnički fakultet Rijeka,.

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET Rijeka, 12.6 ... - RiTeh

12 lip 2018 ... 22. MATIJA DABOVIĆ. 23. DARIO FABIJANČIĆ. 24. INES LOVRIĆ. 25. IGOR GRABAR. 26. VIKTOR MARŠIĆ. 27. KRISTIAN ULJATOVSKI. 28.

1 Sveučilište u Rijeci TEHNIČKI FAKULTET ... - RiTeh - UNIRI

28 ruj 2018 ... Upisi na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u ak. god. 2018./2019 ... Mario Vražić (FER, Zagreb), vrši se reizbor dr. sc. Alfreda ... Rang lista pristupnika za upis poslijediplomskoga sveučilišnog (doktorskog) studija.

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET SENZOR SVJETLOSTI

4 srp 2016 ... 5.1.1 Strujno-naponska karakteristika LED diode . ... Izvori svjetlosti mogu biti svjetleće diode (engl. Light emitting diode - LED), koje emitiraju ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI TEHNIČKI FAKULTET ANALIZA ... - RiTeh

4 tra 2015 ... označen prijenos sa sunčanog zupčanika 1 na vodilo V uz zakočeni vijenac 3. ... Rosić, B.: Planetarni prenosnici – unutrašnji cilindrični parovi, ...

1 Sveučilište u Rijeci TEHNIČKI FAKULTET Fakultetsko ... - RiTeh

27 ruj 2019 ... Katedra za proizvodnu opremu i robotiku – prof. dr. sc. Zoran Jurković. Zavod za konstruiranje u strojarstvu. 1. Katedra za inženjersku grafiku ...

sveučilište u rijeci tehnički fakultet rekonstrukcija sustava goriva ...

14 ruj 2015 ... prikazan je visokotlači parni kotao Đ.Đaković Tip S-300. Na sva tri kotla ugrađeni su Wanson plamenici tip W-2-20 (slika 4) koji rade sa loživim ...

sveučilište u rijeci tehnički fakultet analiza mjera za prevenciju ...

23 srp 2005 ... trenutna akcija gašenja potencijalno velikog požara bitna ako se želi izbjeći tok događaja koji ... U prvom ispitivanju s maketom vlaka metroa (u vidu drvenih jaslica), uspostavila se ... objekti na nekoliko pozicija. ... VdS CEA 4001en:2008-11(03) VdS CEA Guidelines for Sprinkler Systems – Planning and.

Sveučilište u Rijeci TEHNIČKI FAKULTET Fakultetsko vijeće ... - RiTeh

29 ruj 2016 ... Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo. 1. Katedra za mehaniku fluida i hidrauličke strojeve – izv. prof. dr. sc. Zoran Čarija. 2.

sveučilište u rijeci tehnički fakultet strujni mjerni transformatori

Princip rada transformatora. Klasični transformator je elektrotehnički element koji radi na principu elektromagnetske indukcije. Električna energija sa primara ...

sveučilište u rijeci tehnički fakultet algoritam za balansiranje lista ...

ALGORITAM ZA BALANSIRANJE LISTA ČEKANJA. U ZDRAVSTVENOM ... Tomislav Leček, Web Designer, Ivora Škola Informatike, Varaždin 2009. 12. CSS.

sveučilište u rijeci tehnički fakultet motor s promjenjivom kompresijom

11 srp 2018 ... Slika 3.2. Nacrt konvencionalnog motora s unutarnjim izgaranjem [1]. Motor s fiksnim kompresijskim omjerom energiju izgaranja predaje klipu ...

sveučilište u rijeci tehnički fakultet tehnike prekidanja struje - RiTeh

2 svi 2016 ... Rijeka, svibanj 2016. ... vrijeme gorenja luka kako bi se energija luka moglo svesti na ... Nakon toga, za vrijeme gorenja luka, prijelazna.

Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 365 KB - Fer

26 lis 2012 ... Tel: (051) 651 444 (centrala); 651 403 (dekanat); Faks: (051) 675 818; 651 416; E-mail: [email protected] OIB 46319717480; Mat. br. 3334317.

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci rijeka robi ... - PFRI - UNIRI

RIJEKA. PRIMJENA SATELITSKE NAVIGACIJE U SUSTAVU ZA ... poziciju i vrijeme na jednoj točci na Zemlji, ili u zraku i svemiru oko nje, uz pomoć ... Skandinavske zemlje (Norveška, Švedska, Danska i Finska) zajedno pokrenule.

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci maja supičić modeli ...

PUTNIKA ZA KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA ... prijevozne jedinice, koji je vozni red, koji je raspored prometnog osoblja, gdje su zastoji i ... analizu vožnje prijevoznog sredstva, produljenje ili skraćenje linije, dodavanje ili ispuštanje.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci marija mitar frazemi u ...

Mentorica: dr. sc. Maja Opašić, poslijedoktorandica. Marija Mitar. FRAZEMI U ROMANIMA „PROSJACI I SINOVI“ I „VJEČNO NASMIJANO. NEBO“ IVANA RAOSA.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI - UNIRI

Inkluzivna pedagogija dr.sc. Nataša Vlah. 30 0 30. 4. O. Semestar : 4. MODUL. PREDMET. NOSITELJ. P V S ECTS STATUS7. Evaluacijska istraživanja dr.sc.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci rijeka branimir šoštarić ...

Povećanje učinkovitosti motora s unutarnjim izgaranjem pomoću parnog ... Za vrijeme stajanja vozila, radilica motora miruje ili se okreće izrazito malim brojem ...

sveuĉilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci matea naglić poslovni ...

Informacijski sustavi na kontejnerskom terminalu Brajdica . ... pregledu ili “Fitosanitarni pregled na BIP stanici” ukoliko se radi o takvoj vrsti pregleda. 6.4.1.1.

sveuĉilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci matea naglić ... - PFRI

Informacijski sustavi na kontejnerskom terminalu Brajdica . ... pregledu ili “Fitosanitarni pregled na BIP stanici” ukoliko se radi o takvoj vrsti pregleda. 6.4.1.1.

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci maja supičić ... - PFRI

PUTNIKA ZA KD AUTOTROLEJ D.O.O. RIJEKA. DIPLOMSKI RAD ... prijevozne jedinice, koji je vozni red, koji je raspored prometnog osoblja, gdje su zastoji i.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci model autonomne kuće ...

12 lip 2017 ... ... jedinice materijali. Ključne riječi: pasivna kuća, autonomna kuća, sunčeva energija, calabash, kuće od konoplje, kuće od bala slame, Istra ...

Lovro Maglić, dipl.inž. Sveučilište u Rijeci Pomorski fakultet u Rijeci ...

Lovro Maglić, dipl.inž. Sveučilište u Rijeci. Pomorski fakultet u Rijeci. Studentska 2. 51000 Rijeka. IZOBRAZBA OPERATERA I AKREDITACIJA CENTARA.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci marija mitar o nekim ...

se dodiri izravno afirmiraju kao jezično posuđivanje. Riječ je o „svakom preuzimanju neke jezične jedinice iz jednog jezika u drugi. Jedinice koje se posuđuju ...

sveučilište u rijeci pomorski fakultet u rijeci rijeka robi bošković ...

RIJEKA. PRIMJENA SATELITSKE NAVIGACIJE U SUSTAVU ZA UPRAVLJANJE ... udaljenosti od pojedinog satelita do korisničke antene – trilateracija.

Filozofski fakultet u Rijeci Sveučilište u Rijeci Odsjek za povijest ...

8 ruj 2016 ... Naime, Zelena potkova ili Lenucijeva potkova je termin koji se koristi za niz od osam trgova koji čine Trg Nikole Šubića Zrinskog, Trg Josipa ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Diplomski studij ...

9 lis 2011 ... ekstraverziju za koju je ustanovljeno da doprinosi objašnjenju radne uspješnosti u modelu koji nije kontrolirao ... ocjenjivanja treba odrediti posao i kriterije radne uspješnosti. ... Domino testovi, koji su korišteni u ovom radu.

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci RIJEKA MATIJA ...

berlinska kriza i njezini uzroci koji će dovesti do prvog većeg sukoba među ... Ključne riječi: Treći Rajh, berlinska kriza, zračni most, bitka za Berlin, Berlinski zid, ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za kulturalne ...

U ovom radu bavim se teorijama mode, suvremenim medijima te ... Riječ moda potječe od latinske riječi modus, što znači način ili posebnost na koji nešto ... ukrašavanje spadalo bi oslikavanje tijela, sakaćenje ili tetoviranje, a netjelesno ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci ... - Repozitorij FFRI

Nadalje, u Hanoi tornju se od djeteta traži da postavi tri diska u zadani položaj na štapu, što predstavlja primjer dobro definirane problemske situacije u kojoj ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Odsjek za povijest ...

5 ruj 2017 ... takav primjer, a to je hotelski kompleks Haludovo Palace u blizini Malinske (slika 14.). Ovaj hotel izgrađen je 1970. godine, a projektirao ga je ...

Sveučilište u Rijeci • University of Rijeka - Filozofski fakultet u Rijeci

književnost, bajronizam, bovarizam i sl). 3. imenovati i opisati kronološkim načinom knj. razdoblja i njihove značajke s naslova kolegija. 4. analizirati i ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci komparativna ... - UNIRI

... natjecanja, boduje i rezultat ostvaren na testu intelektualnih sposobnosti (Postani student). ... 19 Primjer dodatnih provjera jest test intelektualnih sposobnosti čiji su rezultati uzimaju i obzir prilikom upisa ... http://pedagogija.ffzg.hr/web-new/.

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Diplomski ... - UNIRI

1 http://www.ffri.uniri.hr/files/Upisi/2016-2017/Informacije_uvjeti_upisa_preddipl_2016-2017.pdf. 2 http://www.trinom.hr/trinom/drzavna-matura-i-upis-na-fakultet ...

sveučilište u rijeci flozofski fakultet u rijeci odsjek za pedagogiju ...

Knowlesom, ostatak Sjeverne Amerike je bio upoznat s pojmom andragogija. Ključne riječi: andragogija, obrazovanje odraslih, cjeloživotno učenje, poznati ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za kroatistiku ...

Ciklus povijesno-trivijalnih romana Grička vještica sastoji se od 7 dijelova: Tajna. Krvavog mosta, Kontesa Nera, Malleus Maleficarum, Suparnica Marije Terezije ...

sveučilište u rijeci građevinski fakultet u rijeci zbornik radova

geodezije, Sveučilište u Splitu, Split, Element, 2006. [3] Agroskin, I.I. ... boja – konačni usvojeni protoci po pojedinoj grani, žuta boja – linijski gubici po pojedinoj ... number and structure of the functions and users of the city center facilities. Being a ... Srijeda. ; 65; … Series1. ;. Četvrta k ; … Series1. ; Petak. ; 70;. 13%. Series1.

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - FFRI

pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci (analizirane su studijske evaluacije sljedećih generacija ... Katehetski salezijanski centar. 7. Matičević, S. (1934) K ...

sveučilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za pedagogiju ...

ocjenjivanja u nastavi je nastavnikovo provjeravanje i ocjenjivanje učenika, a taj ... 1. analitičko opisno praćenje i ocjenjivanje od 1. do 3. razreda osnovne škole.

sveuĉilište u rijeci filozofski fakultet u rijeci odsjek za ... - UNIRI

POIMANJE PRIJATELJSTVA NA DRUŠTVENIM MREŢAMA IZ ... Zakljuĉna pitanja – utjecaj društvenih mreţa na prijateljstvo . ... I neke se najpoznatije izreke o.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ... - UNIRI

zaključiti da je stručna literatura važna za odgojitelje. Prema autoru Desforges (2001) rad u grupi može povećati polaznikovo postignuće i samopoštovanje.

SVEUČILIŠTE U RIJECI POMORSKI FAKULTET U RIJECI ... - PFRI

U Rijeci uslugu javnog gradskog prijevoza vrši komunalno društvo Autotrolej ... Gradski autobusni prijevoz u Rijeci uveden je 29. lipnja 1931. godine s trima ...

Sveučilište u Rijeci Filozofski fakultet u Rijeci Lea Araminčić ...

Prikaz frazema pronađenih u originalnoj verziji pripovijesti „Pad kuće Usher“ ......................... 22. 6.5. Prikaz frazema iz hrvatskoga prijevoda pripovijesti „Krabulja ...

0 sveučilište u rijeci ekonomski fakultet u rijeci ... - Skladištenje.com

poslovne inteligencije, a u slučaju društva Konzum d.d. sustav za potporu ... analizu podataka - sintetiziranje korisnih informacija koristeći analitičke tehnike i ... Kruh bijeli. 01001. KRUH SPECIJAL BIJELI. 2499. 17468,01. 2329. 17093,70.

SVEUĈILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Antonia ...

15 kol 2018 ... (DIPLOMSKI RAD). Rijeka, 2018. ... Rijeka, rujan 2018. ... dom zdravlja bit će ta mjesta tolerancije: prostitutka, klijent i podvodaĉ, psihijatar (…) ...

1 Sveučilište u Rijeci FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI ODSJEK ZA ...

Koje kompetencije učenici stječu kroz kurikulum TZK-a? 4. Kako se obrazuju nastavnici koji realiziraju ovaj sadržaj na razini primarnog obrazovanja? 5. U kojem ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Vlatka ...

2 U radu se koristi izraz Sebični Div, koji se također, ovisno o prijevodu, ... potpunosti shvatiti: Sretni princ, Slavuj i ruža, Sebični Div, Odani prijatelj, Mladi Kralj,.

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Anja ...

popisu na kraju rada, a nju su, uz knjige i znanstvene radove, činili mrežni izvori i ... Povijest političkog kazališta – Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja Ive Brešana ... Prema: http://members.efn.org/~dredmond/Hamletmachine.PDF, str. 5.

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Marijana ...

Ljepotica i Zvijer i Princeza i žabac s obzirom na filmska izražajna sredstva kojima su ... Srednjim planom može se vidjeti cijeli lik, odnosno glumac. ... „Moderni crtić nastoji istaknuti svoju različitost od klasičnog, i u crtežu i u animaciji.

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Gordana ...

14 srp 2018 ... predškolske dobite je li test primjenjiv kod djece predškolske dobi. ... su navedenu hipotezu i navodila da je IQ 120, prag za postizanje visoke ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Martina ...

koriste pjesme, priče i stihove na čakavskom dijalektu, ali i autohtone čakavce, odnosno djecu kojoj je materinski jezik čakavsko narječje koje potiče da što više.

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Matea ...

4.3 Rad Montessori odgajatelja s djecom s problemima u ponašanju. Pri dolasku u vrtić, dijete može pokazivati različita odstupanja u ponašanju, bilo da su.

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Doris ...

Bravo, đače! Pjesmice za automatizaciju izgovora glasa l,lj prema autorici Herljević (2007, str. 15 i. 16).: DANIJELA. Jaje snijela koka bijela, uzela ga Danijela.

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Tina ...

its surroundings, Duga Resa and Sveta Nedjelja. Scales of ... (N=18, 8,7%), dječji vrtić Maza (N=21, 10,2%), dječji vrtić Duga Resa (N=17, 8,3%) i dječji vrtić ...

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Zvonimir ...

sadržajima na satu razrednog odjela (Rađenović i Smiljanić, 2007). Trenutno, prema. Nastavnom planu i programu (2006) taj sat nosi naziv sat razrednika.

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Silvia ...

Ključne riječi: senzorna integracija, teškoće senzorne integracije, senzorna dijeta, ... Također, moguće je da dijete jedan dan bude preosjetljivo na ... U godinu dana korištenja programa vidljivo je značajno napredovanje u svim senzornim.

SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI ... - UFRI

30 sij 2012 ... I. Tekst izjave o akademskoj čestitosti glasi: „Izjavljujem i svojim potpisom potvrĎujem da sam diplomski/završni rad izradi(la)o samostalno, ...