2. KNJIGA II - Grad Vinkovci

Planirana trasa kanala Dunav-Sava prolazi područjem Vukovarsko-srijemske ... koridoru Sava - budući kanal Sava-Dunav, s novom lukom Vukovar i dijela ...

2. KNJIGA II - Grad Vinkovci - Srodni dokumenti

2. KNJIGA II - Grad Vinkovci

Planirana trasa kanala Dunav-Sava prolazi područjem Vukovarsko-srijemske ... koridoru Sava - budući kanal Sava-Dunav, s novom lukom Vukovar i dijela ...

program 20. sajma zdravlja - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

15 tra 2016 ... Hrvatski zavod za hitnu medicinu-Vinkovci 2016. ... Program sporta u VSC: Prezentacija sportskih udruga iz borilačkih sportova: .

zbornik 23. sajma zdravlja - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

11 tra 2019 ... umjetničko društvo Vinkovci; Poliklinika Zeus Vinkovci; Hrvatsko društvo za javno ... Sheridan, M. D.: Dječiji razvoj od rođenja do pete godine, Educa, 1998.,. 4. ... Vlasta Vizek Vidović: Kompentencije i kompentencijski profil u ...

PROGRAM (naslovnica u izradi) - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

5 ožu 2020 ... Zdravstvena i veterinarska škola Dr. A. Štampara Vinkovci. 12.40-13.40 Panel diskusija – Utjecaj stanovanja na zdravlje ljudi (zaključci).

Program 22. sajma zdravlja - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

12 tra 2018 ... Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska mreža zdravih gradova već ... VSC -Vinkovci Shopping Capitola, Duga 26. 10.00.

19. sajam zdravlja - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

19 tra 2015 ... Poslovni dnevnik: Projekt Poslovni uzlet grada Vinkovaca!; Hrvatski olimpijski ... park Vinkovci, Poslovni dnevnik Zagreb, Zajednica sportskih udruga grada Vinkovaca, Hrvatski olimpijski ... Zveĉevo prehrambena industrija d.d..

program - Vinkovci zdravi grad - Grad Vinkovci

8 tra 2019 ... Grad Vinkovci, Vukovarsko-srijemska županija i Hrvatska mreža ... Moderatorica: Tatjana Markić ... Damir Begović, Vinkovačka televizija.

NAŠ GRAD VINKOVCI BEZ azbesta - Vinkovci zdravi grad

INFO i obrazac za dostavu podataka: www.vinkovci.hr; www.nevkos.hr; www.zdravi-grad.vinkovci.hr. - osobno: Nevkoš d.o.o., Hrvoja Vukčića Hrvatinića 10, ...

Untitled - Grad Vinkovci

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2018. ... Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Vukovar, Županijska 9.

SADRŽAJ: - Grad Vinkovci

U Prostornom planu Vukovarsko-srijemske županije grad Vinkovci definiran je kao veće razvojno središte ... ATLETIKA. Lenije gradski stadion - kč.br. 5659/1. 12.

2017. - Grad Vinkovci

20 ruj 2018 ... CESTORAD d.o.o., Duga ulica 23,. Vinkovci. 20.10.2017. 344.114,38. 11. Obavljanje usluge stručnog nadzora radova obnove i rekonstrukcije ...

[email protected] glasnik - Grad Vinkovci

7 svi 2014 ... 19. AUTO-STOCKO. AUTO-STOCKO. H.D.Genschera. 74. Vinkovci 32100. 9. 20. AUTOWILL d.o.o.. Poslovnica Vinkovci. H.V. Hrvatinića. 98/1.

građevinsku dozvolu - Grad Vinkovci

16 kol 2018 ... projektant Robert Špoljarić, dipl.ing.el., broj ovlaštenja E 1867 (Nabla Slavonija. d.o.o., HR-31220 Višnjevac, Josipa Runjanina 7, OIB ...

registar ugovora - Grad Vinkovci

27 tra 2018 ... 0,00. 179.126,00. EBV-3/18-1. Nabava prijevoznih sredstava - bicikala za program „Zaželi“. 34430000. Jednostavna nabava. BIKE ZONE, obrt.

Tps pregledna karta - Grad Vinkovci

G. Biciklističko plesna akademija Vinkovci (BIPA) s pratećim sadržajima – športsko rekretavni centar s pratećim sadržajima za sport-rekreaciju-rehabilitaciju.

Teksutalni opisni dio bez odredbi - Grad Vinkovci

Zaposleni i dnevni migranti ZO Osijek, Elaborat za Prostorni plan ... 98. 3 apartmana. 130. Restoran-350 mjesta. Kavana s terasom. Pizzeria ... Dostava pošiljaka organizirana je po dostavnim rajonima uglavnom pet puta tjedno za najveći.

akti gradskog vijeca - Grad Vinkovci

Natjecaj za davanje gradskih stanova u najam ras- pisuje Komisija za ... Stanove izvan liste reda prvenstva daje u najam iz- vrsno tijelo Grada ... U slucaju da kandidat s liste reda prvenstva odbije zakljuciti ugovor ... Tisak: Grafika d.o.o. Osijek ...

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA - Vinkovci zdravi grad

SAJAM ZDRAVLJA, VINKOVCI, 20. ... Dinka Kalaica, vms; Dom zdravlja Vinkovci, tel. ... GENERALNO MEDIJSKO POKROVITELJSTVO: HRT i VTV – VINKOVCI.

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 363-01/18-01/159 ... - Grad Vinkovci

željezničkom prugom Vinkovci - Županja, dijelom pruge Zagreb – Vinkovci - Tovarnik i prugom. Vinkovci - Brčko, izuzev dijelova koji su u obuhvatu I. zone, ...

7. prihvacanje kandidature lapovci hdz-hsu - Grad Vinkovci

10 tra 2019 ... ANTE SABLJIĆ, Hrvat, Vinkovci, Matice hrvatske 11, rođ. 1.10.1964., OIB: 03098479559, M. 9. ALEN SALOPEK, Hrvat, Vinkovci, Ohridska 14A, ...

Obavijest o izravnom ustupanju spremnika za ... - Grad Vinkovci

21 stu 2018 ... NEVKOS d.o.o. za uslužne djelatnosti, 32 100 Vinkovci, Martina Ballinga 5, telefoni: 032/306-130, 032/306-441, e-mail: [email protected], OIB ...

raspored mobilnog reciklažnog dvorišta - Grad Vinkovci

NEVKOŠ d.o.o.. 22. 5 - 8. 1. 1. 23. 9 - 16. 1. 1. 1. 24. 17 - 20. 1. 1. 1. 25. 1 - 7. 1. 1. 26. 11 - 15. 1. 1. 27. 9. 1. 1. 1. 28. 12 - 18. 1. 1. 29. 11-15. 1. 1. 1. 30. 8 - 10. 1. 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada ... - Grad Vinkovci

17 lip 2019 ... Vinkovci, 17. lipnja 2019.god. ... Grad Vinkovci u 2018. godini nije se kreditno zaduživao, te je stanje ... RIBOLOVNO DRUŠTVO "LAVANDA".

Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za ... - Grad Vinkovci

Vinkovci. 6. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ. PRETHODNIH GODINA. -1.437.423 ... GRADSKO KAZALIŠTE "JOZA IVAKIĆ" VINKOVCI. 6 ... GTG VINKOVCI D.O.O..

Prostorni plan uređenja grada Vinkovaca - Grad Vinkovci

26 svi 2004 ... Konačni prijedlog Prostornog plana uredenja grada Vinkovci, potrebno je prije izdavanja ... BLUWUKOVAjenpestav Deko gdiphing. polj.

Službeni glasnik Grada Vinkovaca 2018 - Grad Vinkovci

22 pro 2018 ... za planirane međumjesne plinovode Vinkovci-Jarmina i Vinkovci-Mirkovci ... tihi i čisti manji gospodarski (trgovine maloprodaje - osim prodaje ... Zgrada Marijin dom, (Sabirni centar Državnog arhiva), Vojarska 1c, 1d, 1b i 1e.

Službeni glasnik Grada Vinkovaca 2009 - Grad Vinkovci

29 pro 2009 ... V oditelj projekta: »SLUZBENI GLASNIK«. Broj 13- Stranica 515 ... KOLUVIJ S PREV AGOM SITNICE. Sjeverni i krajnji sjeverozapadni dio. 9.

Lista kandidata za dodjelu stipendija u akademskoj ... - Grad Vinkovci

219. Željka Raguž. 220. Maja Vrkić. 221. Mirna Matančević. 222. Marko Bare. 223. Josipa Jurić. 224. Nikola Puljić. 225. Franjo Merc. 226. Antonela Grgurić. 227.

4. Ugovor o prodaji i prijenosu dionica športskog ... - Grad Vinkovci

16 pro 2019 ... dioničkog društva Hrvatskog nogometnog kluba CIBALIA VINKOVCI KLASA: ... 5659/1 – stadion, zemljište pod poslovnom zgradom i izgrađeno ...

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ... - Grad Vinkovci

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Ekološka studija rijeke Bosut na području Grada ... - Grad Vinkovci

Osim utvrđenih nepovoljnih karakteristika rijeke Bosut u samom gradu Vinkovci, ona je u svom čitavom toku troma i spora rijeka plitkog i relativno širokog korita, ...

gradska slika zdravlja i gradski plan za zdravlje ... - Grad Vinkovci

Split, Šibenik, Umag, Varaždin, Vinkovci, Zabok, Zadar, Zagreb, Županije:Istarska, Krapin- sko-zagorska ... IME I PREZIME. RADNO MJESTO. ADRESA. 1 MLADEN KARLIĆ, dr. med. ... U vrijeme rimske vladavine Vinkovci postaju značajno trgovačko i obtničko naselje -. Colonia Aurelia ... Otvoriti McDonalds i Baumax, 24.

studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni ... - Grad Vinkovci

hrvatskog turizma – javni i privatni na svim razinama, moraju djelovati zajedno i koordinirano na uklanjanju prepreka ka ispunjenju strateških ciljeva. Posljednjih ...

19. sajam zdravlja, vinkovci, 17. – 19. travnja 2015. - Vinkovci zdravi ...

19 tra 2015 ... Centar za predškolski odgoj Vinkovci je odgojno-obrazovna ustanova koja svoj rad temelji na ... Mario Lukavski, mob: 098/612-394. Udruga je ...

vodoprivreda vinkovci dd, vinkovci - Vukovarsko-srijemska županija

VODOPRIVREDA VINKOVCI d.d., Vinkovci. 4. POĈETNA CIJENA: 2.535.600,00 kuna. 5. UVJETI PLAĆANJA: Jednokratna uplata cjelokupnog iznosa iz ponude ...

Knjiga 4 - Grad Krapina

URED OVLAŠTENOG. INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE. Krapina. E 425. PROJEKTANT GRAĐEVINSKOG PROJEKTA: Stjepan Hršak, ing. grad. Stepan Hršak.

Posjet poduzeću Dilj doo Vinkovci, poduzeću EURCO dd Vinkovci i ...

poduzeće EURCO d. d. u Vinkovcima i gradilište vodospreme u Vukovaru. Posjet tvornici crijepa Dilj d. o. o. Vinkovci. U suradnji s kolegom Tomislavom Karinom ...

KNJIGA III OBVEZNI PRILOZI - Grad Dubrovnik

6 srp 2011 ... na lučkom području luke Dubrovnik (Gruž) Lučka uprava Dubrovnik, ... TS Gruž 2 10(20)/0.42 kV – TS Prometna Policija 10(20) / 0.42 kV. ×.

IZMJENE I DOPUNE GUP-a VUKOVARA KNJIGA 2 - Grad Vukovar

Vukovar;. - korekcije grafičkog dijela GUP-a grada Vukovara i to Kartografski prikaz 1. ... ROBERT SKENDER za T.O. Povratnik, Priljevo 203D Vukovar. 5.

GRAD PULA KNJIGA OSNOVNIH GRAFIČKIH STANDARDA

povijesni grb (znak) grada. Tipografski element (IT). GRAD PULA. CITTÀ DI POLA. Svečani grb i logotip grada Pule. Druga pozicija / osnovni elementi. 04/01 ...

Programska knjiga Rijeke 2020 – Europske ... - Grad Rijeka

1 velj 2020 ... najkišovitijih mjesta u svijetu. Voda se u programu Rijeka 2020 — Europska prijestolnica kulture odnosi i na biološku raznolikost, ali i na šira ...

Knjiga tjedna: "Cijeli grad priča" - Femina.hr

Cijeli grad priča novi je hit autorice romana Pohane zelene rajčice, u kojemu progovara o tome što zapravo znači biti živ. Prepoznatljivim humorom, razigranom ...

knjiga 1 - PPUG Senj - 01 POLAZISTA - Grad Senj

Smještaj, veličina, geoprometni položaj ... Vratnik 698 m), ili imaju regionalno značenje (Jurjevo-Krasno polje-Ogulin ... do cesta na prijevoju Oltari - Krasno.

1. IiD GUP-a Đakovo - Doneseni plan - Knjiga 1 - Grad Đakovo

Osijek, listopad 2015. IZMJENE I DOPUNE GENERALNOG. URBANISTIČKOG PLANA GRADA. ĐAKOVA. Knjiga 1. Odredbe za provođenje i grafički dio Plana ...

knjiga 2 - PPUG Senj - ODREDBE - Grad Senj

(1) Prostorni plan ureenja Grada Senja (u daljnjem tekstu: Plan) utvruje ... proizvodi od plastike, pletena roba, tehnička roba, namještaj, cvijeće, svijeće, suveniri, ... poljoprivrednih parcela (čestica) može se zbrajati kako bi se postigla tražena ...

21. Prva i Druga Knjiga o Kraljevima Sastav knjiga ... - Sveto Pismo

Time babilonsko sužanjstvo dobiva teološko opravdanje. Primjer: prorok Ilija. Jedan od proroka koji su pozivali na vjernost Savezu jest „otac“ biblijskog.

Knjiga-labirint ili knjiga držićološke strave.(Leksikon Marina Držića ...

U činjenici da je Dundo Maroje – a mislim da je tako bilo. i s Pometom – piše Tatarin – prikazan baš u Vijećnici, a ne, primjerice, Prid Dvorom, treba vidjeti osobit ...

Popis knjiga i kratica biblijskih knjiga Staroga i ... - vjeronauk.net

1 Mak. 2 Mak. Pjesničke i mudrosne knjige: Job. Psalmi. Mudre izreke. Job. Ps. Izr. Propovjednik. Pjesma nad pjesmama. Knjiga Mudrosti. Knjiga Sirahova. Prop.

Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom; Knjiga pred noskom

medvedi, živali v domišljiji. Peroci, Ela: Muca Copatarica. Ilustr. Ančka Gošnik Godec. Spr. besedilo Dragica Haramija. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. (Knjiga.

cjenik - GTG Vinkovci

izgradnja dvolijesne grobnice obložene granitom „Balmoral“ ili „Carmen Red“. - poklopna ploča „Impala“ dim. 200*90*5 cm. - spomenik s postoljem i stupićem ...

SPAČVA d.d., Vinkovci

30 tra 2019 ... Bioenergenti – proizvodnja i prodaja peleta i briketa u 2018. godini je veća 9% u ... nadoknadivosti zaliha, uspoređujući prodajne cijene.

Spačva d.d. Vinkovci - ZSE

24 srp 2018 ... 02046778584, odgovorna osoba Ante Radoš, član uprave (u daljnjem tekstu: Izdavatelj) obavještava dioničare, javnost i nadležne institucije o ...

Karta Vinkovci

12 sij 2019 ... 19A. Ulica Eugena Kvaternika. 20. 24. 22. 26. 28. 30. 44. 46. 48. 50. 38. 34. 40. 42 ... Ulica kneza Mislava. 11. 38. 2. 4 ... Ulica kneza Branimira.

tržni red - GTG Vinkovci

Mjere kojima se osigurava nesmetan i kontinuiran protok roba i usluga u svim ... Tržnog reda sastavni su dio svih pojedinačnih ugovora koje GTG VINKOVCI.

poveznici. - GTG Vinkovci

24 tra 2019 ... GTG Vinkovci d.o.o. | Kralja Zvonimira 1 | 32100 Vinkovci | Hrvatska. Tel 032 354 750 ... Uprava | ELVIS KOVAČEVIĆ, mag.ing. Temeljni kapital ...

DJEČJI DOM SV. ANA VINKOVCI

31 pro 2012 ... Za tjedni smještaj Dom osigurava djeci zadovoljenje životnih potreba tijekom ... Centri za socijalnu skrb Vinkovci i Županja smještavaju 82% djece u ... srednje škole, jedan učenički srednjoškolski dom i naš Dom kojemu je to ...

malena 2018 - VPK Vinkovci

8 stu 2018 ... Plivački klub '' Marsonia '' organizira plivačko natjecanje pod nazivom '' MALENA 2018 '' . PROPOZICIJE NATJECANJA. Organizator natjecanja: ...

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci

OŠ Vladimira Nazora, Vinkovci. Osnovna škola Vladimira Nazora Vinkovci. 1. Ponavljanje pripremio Milenko Zovko, prof. Ponavljanje o vodama, narodima, ...

Mobilnost Vinkovci predstavitev

Muzej Vučedolske kulture. Page 12. Page 13. Page 14. Ilok. Page 15. Principovac ... Page 22. Rojstna hiša Ivana Kozarca. Page 23. Peti dan – Mestni muzej ...

1 ŽUPANJA i VINKOVCI - Polet

grupna karta za povratni vlak Vinkovci - Zagreb košta cca 120 kuna po osobi. • brzi vlak: Zagreb 06:02 h - Vinkovci 09:35 h, Vinkovci 17:20 h - Zagreb 20:51 h.