SUBJECT: Clarification Meeting and Site Visit ... - Europski fondovi

˝Kapitel˝ Ltd., Ivanić Grad: Ivica Kusić. -. ˝Sarađen˝ Ltd., Stankovci: Marinko Bolanča. -. ˝Vodoinstalacija˝ Ltd., Zadar: Davor Jurjević. -. ˝Koneko pro˝ Ltd., Zagreb: ...

SUBJECT: Clarification Meeting and Site Visit ... - Europski fondovi - Srodni dokumenti

SUBJECT: Clarification Meeting and Site Visit ... - Europski fondovi

˝Kapitel˝ Ltd., Ivanić Grad: Ivica Kusić. -. ˝Sarađen˝ Ltd., Stankovci: Marinko Bolanča. -. ˝Vodoinstalacija˝ Ltd., Zadar: Davor Jurjević. -. ˝Koneko pro˝ Ltd., Zagreb: ...

europski fondovi za hrvatske projekte - Strukturni fondovi

Što su Strukturni i Kohezijski fondovi, Europski fondovi za ruralni razvoj i ribarstvo, ... Regionalne podsektorske projekte – odnosno seoski turizam i proizvodnju ...

Subject title: SOCIOLOGY Subject code: Subject Status: Semester ...

Study programme: Academic Undergraduate Studies: Financial Management/Marketing. Responsible Staff: Assistant Professor Željko Simić, PhD. Pre-requisite:.

IPA - Europski fondovi

Operativni program za zaštitu okoliša (Hrvatska). ERDF. Europski fond za regionalni razvoj. EU. Europska unija. FLP. Funkcionalni vodeći partner. BDP. (GDP).

1. OPG j - Europski fondovi

2 velj 2015 ... U slučaju da je nositelj OPG-a zaposlen u nekoj drugoj firmi, može li dobiti dodatnih 20% potpore u Mjeri 4.1.? Osoba je mlađa od 40 godina te ...

EU fondovi za sve.pdf - Europski fondovi

EU FONDOVI ZA PODUZETNIKE . ... (Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond) te Kohezijskog ... Rekreativni turizam s (obje) strane granice.

zemlje - Europski fondovi

Neka Vam poljoprivrednici prikazani u ovoj brošuri pokažu „svoje“ krajolike kako ... u proljeće prepune medvjeđeg luka. Anita Pintar 17 ... ulja, meda, soli, raznih umaka i namaza – sve s tartufima. ... su lipe u onom maslinovom ulju. I tako, ja je.

NA0113671HRC_002 (1).pdf - Europski fondovi

Vremenske zone. Ljetno vrijeme. Ljetno računanje vremena u EU-u počinje 30. ožujka 2014. te se ure pomiču za jedan sat unaprijed, a završava 26. listopada ...

Preuzmi - Europski fondovi

PROCJENA RIZIKA I IZRADA MATRICA. ... Radne skupine za izradu Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj (KLASA: 022-03/13-04/487, URBROJ:.

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI) I ...

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI (ESI) I EUROPSKI FOND ZA STRATEŠKA ULAGANJA (EFSU). 2. ZAŠTO SU NA EUROPSKOJ RAZINI ...

kultura i turizam - Europski fondovi

18 stu 2015 ... KULTURA I TURIZAM. OD IDEJE DO KULTURNO TURISTIČKOG. PROIZVODA. PRIMJERI DOBRE PRAKSE. JESENKA RICL predsjednica ...

guidance for beneficiaries - Europski fondovi

(ESI FONDOVI). 2.1. Pregled i opća načela. ESI fondovima zajednički upravljaju Eu- ropska komisija i države članice u skladu s načelom supsidijarnosti.

Ministarstvo turizma - Europski fondovi

uređene javne plaže - plaže koje služe većem broju turističkih objekata i građana. - uređene ... Korisnici ih cijene zbog mira i očuvanih prirodnih kvaliteta ... ležaljke, pedaline, jet-ski, „para-sailing“, daskanje, razne aktivnosti koje uključuju vuču ...

moslavačkoj županiji - Europski fondovi

Kostajnica, Kutina, Novska i Petrinja) te 13 općina (Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, ... trokutaste fortifikacijske izgradnje u Hrvatskoj iz vremena ratovanja s Turcima. ... Uz to su se ostvarile prognoze Ceha trgovine da će veliki trgovački lanci ...

Državna potpora - Europski fondovi

f) za malu plavu ribu (srdela, inćun i papalina), ... polutrajne riblje proizvode – marinada i dimljeni fileti, slana i dimljena riba i panirane proizvode;. ➢ Kategorija ...

listalica - eu porezi.indd - Europski fondovi

15 srp 2013 ... Provjera poreznih brojeva mogu se obaviti putem linka Eu- ropske komisije : www.ec.europa.eu/taxation_customs/vies odnosno pozivom ili ...

Varaždin, prosinac 2010. - Europski fondovi

2 pro 2010 ... Jasenka Požega, Centar za socijalnu skrb Varaždin. Alenka Rezo ... Geotehnički fakultet Varaždin, Visoka elektrotehnička škola Varaždin i Elektrostrojarska ... povezani komplementarni smjerovi razvoja Varaždinske županije.

STRATEGIJA e-HRVATSKA 2020 - Europski fondovi

Nove tehnologije ubrzano olakšavaju pristup informacijama, istovremeno unapređujući njihova prethodna "analogna" načela. Zajedno s razvojem Interneta, ...

INDIKATIVNA LISTA – ZNANSTVENA ... - Europski fondovi

CeNIKS - centar za napredna istraživanja kompleksnih ... Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak HR-ZOO ... Tehnološki park Varaždin – Centar kompetencije za.

PRAVILNIK O ENERGETSKIM PREGLEDIMA ... - Europski fondovi

(1) Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ...

STRATEGIJA RAZVOJA PODUZETNIšTVA - Europski fondovi

Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. ... Hrvatska ima poduzetničke potporne institucije za pružanje potpore poduzetnicima koje nisu ...

Opći porezni zakon.pdf - Europski fondovi

ostvarene protupravnom radnjom, porezni akt kojim je utvrđena porezna obveza ukinut će se na zahtjev poreznog obveznika. PRIVIDNI PRAVNI POSLOVI ...

Registar neporeznih prihoda - Europski fondovi

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana,. NN 77/99, 133/02 i 48/05. Pravilnik o utvrñivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista NN 142/ ...

priručnik za poljoprivredna gospodarstva - Europski fondovi

1 tra 2013 ... zah tjev za plaćanja popunjava se preko AGRONET sustava. – za štićene mrežne aplikacije kojoj se pristupa se putem in ter netske adrese ...

europski fondovi za hrvatske projekte - SAFU

Smjernice o tome kako uspješno razviti europski projekt, te savjete o ... Želim istaknuti da su decentralizirani projekti iz programa CARDS 2003 i 2004, a zatim i ...

Zakon o mirovinskom osiguranju.pdf - Europski fondovi

Svota mirovine izračunava se tako da se osobni bodovi pomnože s ... osiguranju, za izračun vrijednosnih bodova uzimaju se osnovice od kojih su određene te.

OVRŠNI ZAKON Dio prvi - Europski fondovi

Pravni položaj ovršenika i trećih osoba nakon prodaje nekretnine ______ 50. 9. ... Glava dvanaesta OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA KOJE SE ...

MINUTES OF THE SITE VISIT "Reconstruction of Basic Court ...

28 Aug 2015 ... "M Enterijer Gradnja" doo from Belgrade, Aleksandar Tripković and Mihaela Bujinac,. 5. "ZIDAR" from Negotin, Zlatko Krstić. 6. DYNAIK TRADE ...

EMU General Dynamics Site Visit - Eastern Michigan University

2018, the MSIII & MSIV Cadets from. EMU Army ROTC Eagle Battalion visited the General Dynamics Land. Systems installation to gain a familiarization of the ...

Nacionalni program razvitka otoka - Europski fondovi

Položaj, klima i more. Hrvatski otoci obuhvaćaju gotovo sve otoke istočne obale Jadrana i njegova središnjeg dijela, čineći drugo po veličini otočje Sredozemlja.

Istraživački projekt FINANCIRANJE SPORTA U ... - Europski fondovi

15.000. Biljar klub "METALAC". Organiziranje ... koje su u vlasništvu privatnih osoba, primjerice teretane i fitness centri, koje su prije svega u službi ostvarivanja ...

Operativni program Konkurentnost i kohezija - Europski fondovi

Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora. 2014.-2020. nacrt iz studenoga 2014. Programsko područje. Upravljačko tijelo: ...

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija - Europski fondovi

Matični odbori. U prošloj je godini AZVO nastavio s jednom od svojih zadaća koja se odnosi na potporu radu 23 matična odbora koja sudjeluju u izboru u ...

zakon o ekološkoj proizvodnji i označavanju ... - Europski fondovi

ZAKON O EKOLOŠKOJ PROIZVODNJI I OZNAČAVANJU EKOLOŠKIH PROIZVODA. I. TEMELJNE ODREDBE. Članak 1. Ovim se Zakonom uređuju ciljevi i ...

europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje od 2014. do ...

rarhiju pravnih akata za ESI fondova kako slijedi: • ESI fondovi: kao što je opisano gore;. • Strukturni fondovi: EFRR i ESF;. • Fondovi: tri fonda u okviru kohezijske ...

Popis JLS sa statusom potpomognutog područja - Europski fondovi

11 Biskupija. Šibensko-kninska. 38,00%. 1. PP ... Z. 16 Levanjska Varoš. Osječko-baranjska. 40,06%. 1 ... 90 Satnica Đakovačka. Osječko-baranjska. 56,60%. 2.

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim ... - Europski fondovi

Telefaks: (pozivni broj države) (pozivni broj područja/grada) (...) . Elektronička ... nadležno središnje tijelo (primjenjuje se samo za Irsku i Ujedinjenu Kraljevinu):.

Razvojna strategija PGŽ 2011. -2013. - Europski fondovi

turistička mjesta u kojima se prosječni dnevni godišnji promet u ljetnim ... Lesnina Hrvatska d.o.o.,. 2. ... pristup umirućem, ambulantu za bol i dnevni boravak .

Županijska razvojna strategija Požeško ... - Europski fondovi

8 velj 2011 ... OPG Eletić, OPG Varžak i drugi. ... visokokvalitetnih proizvoda (vino, med..) ... proizvoda, brendiranje visokokvalitenih proizvoda (vino, med..).

europski strukturni i investicijski fondovi za razdoblje od ... - Europa EU

Oxfordshire, Surrey, East i West Sussex, Hampshire i Isle of Wight, Kent, ... Odluke br. 1982/2006/EZ (Vidi stranicu 104 ovog Službenog lista). ... cijske banke;.

Pitanja i odgovori potencijalnih korisnika_Mjera 6 ... - Europski fondovi

financira 100 % vrijednosti projekta (mjera 6.3.1.) i to u dvije rate (po 50 %). Podmjere 6.1,6.2 i 6.3 su neinvesticijske podmjere, te je iznos potpore točno ...

vodič za korisnike potpora iz europskog ... - Europski fondovi

Evidenciju korisnika koji je dostupan na mrežnim stranicama APPRRR-a ... osobi“ kao i unos podataka o kontakt osobi prikazani su na slici 3.12 i 3.13.

Europski strukturni i investicijski (ESI) fondovi - (www.istra-europa.eu).

Komisija odobrila 26. svibnja 2015. — Programom je definirano 16 mjera koje za cilj imaju povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i ...

Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva RH.pdf - Europski fondovi

21 kol 2013 ... Nacionalni sustav potpora sektoru ribarstva . ... podataka iz ribolova). Uspostavljen informacijski sustav u ribarstvu i sustav nadzora ribolovne ...

Europski fondovi za organizacije civilnog društva u ... - Ured za udruge

Partner: Rumunjsko akademsko društvo. Program: CARDS 2003/2004 ... dizanje kvalitete života žrtava seksualnog nasilja pružanjem pomoći i podrške.

Fond: Europski strukturni i investicijski fondovi Operativni program ...

16 tra 2019 ... Operativni program: Operativni program Konkurentnost i kohezija. Kratak opis projekta: Projekt ,,Izrada web stranica Cycling Adriatic” je ...

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske ... - Europski fondovi

Putnički prijevoz d.o.o. i HŽ Cargo d.o.o, iste je potrebno osposobiti na svim razinama za ... Trenutna konfiguracija hrvatske željezničke mreže i činjenica ... Razvoj prometa vlakovima po koridorima u km/vlaka u tisućama (2007. ... (br. pozicija).

Knjiga grafickih standarda Europski strukturni i investicijski fondovi .cdr

EUROPSKI STRUKTURNI. LINVESTICIJSKI FONDOVI. Odnos znak logotip V1. Knjiga grafičkih standarda ESI fondovi 2014.-2020.

strategija regionalnog razvoja republike hrvatske ... - Europski fondovi

15 lis 2016 ... Kastav, Dugo Selo, Knin, Trogir, Križevci, Sinj, Nova Gradiška,. Županja, Rovinj, Makarska ... Vanjska trgovina, prema prognozama EIZ-a, trebala bi i dalje imati pozitivan doprinos rastu ... Antoš Žganec Olga. KARLOVAČKA ...

pitanja i odgovora o pravima gradana Europske ... - Europski fondovi

Europska služba za građansku akciju, kako bi informirala i potakla hrvatske građane ... valjanu vizu i podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu u roku od tri mjeseca od ... Boravišna iskaznica koja vrijedi najmanje pet godina bit će izdana u roku ... zdravstvena skrb primjenjuju zakonodavstvo svoje države članice. 23. Kako su ...

opće izvješće o aktivnostima europske unije - Europski fondovi

Visoka predstavnica/potpredsjednica Komisije i iranski ministar vanjskih poslova razgovaraju o iranskom nuklearnom programu. (© Europska unija). 2.

Županijska razvojna strategija Ličko-senjske ... - Europski fondovi

Navedena kreditna linija realizirana je 70% u suradnji s PBZ d.d. Zagreb, ... 4 Izvori: Rezultati upitnika Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA i Program javnih ... U tu svrhu de se koristiti standardizirani prijavni obrazac za projektne.

strategija razvoja krapinsko – zagorske županije - Europski fondovi

10 Potočki prijevoz Radoboj i Presečki grupa. 2. 1,08. 10 ... 100,00. Izvor: Krapinsko–zagorska županija, Upravni odjel za promet i komunalnu infrastrukturu.

ured za udruge vlade republike hrvatske - Europski fondovi

udruga i socijalnih partnera, te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja”. URED ZA UDRUGE. VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ...

Nacrt prijedloga strategije prostornog razvoja RH ... - Europski fondovi

1 srp 2013 ... njegovu istočnom dijelu, a brežuljkasti i gorski krajevi središnjom i gorskom. Hrvatskom. Specifičnost je Hrvatske njezina razvedena obala i ...

Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskog ... - Europski fondovi

vezana uz zapošljavanje, radne odnose i mirovinsko osiguranje. ... zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i ... ostalih institucija na tržištu rada Ministarstvo rada mirovinskoga sustava ... prijava putem usluge e- ... sastanka dok su popratni dokumenti dostavljeni najmanje 10 radnih dana ...

Poštovani čitatelji, pred vama je drugo izdanje ... - Europski fondovi

ma stručni projekti približe širem čitateljstvu. Na kraju, možemo ... brih projektnih prijedloga, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU planira nastaviti sa ...

operativni program u okviru cilja investicija za rast ... - Europski fondovi

31 lis 2014 ... područjima crvene, zelene, bijele i plave biotehnologije i nanomedicine. ... kao što su: preferencijalni poslovni prostori za najam, podrška u vidu organizacije i ... Podsused - Samobor ... u suradnji s lokalnom i regionalnom upravom, uključujući izgradnju stanova koju ... (EOJN) - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

htc form 310 clarification record - WHEDA

HTC FORM 310. CLARIFICATION RECORD. Unit #. Project Name: Time of Clarification: Title: Applicant/Resident's Name: Project #. Date of Clarification:.

correction clarification of rfp - Međimurske Vode

NOVO SELO NA DRAVI. Client: Međimurske vode d.o.o. Čakovec, Country: CROATIA. In Request for clarification/question No. 4. the Answer 3 is modified. No.