Popis sklopljenih ugovora u 2014. godini - Općina Križ

Savska 50, KAPITEL d.o.o., 10310. Ivanić-Grad, Trg V.Nazora 15 i. ERSTE&STEIERMARKISCHE. BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a u mjesečnim iznosima.

Popis sklopljenih ugovora u 2014. godini - Općina Križ - Srodni dokumenti

Popis sklopljenih ugovora u 2014. godini - Općina Križ

Savska 50, KAPITEL d.o.o., 10310. Ivanić-Grad, Trg V.Nazora 15 i. ERSTE&STEIERMARKISCHE. BANK d.d. Rijeka, Jadranski trg 3a u mjesečnim iznosima.

Popis sklopljenih ugovora Općine Križ u 2016. godini - Općina Križ

11 srp 2017 ... 15.07.2016. 96.275,00 kn PDV. 120.343,75 kn 1 (jedna ) godina Cvipek d.o.o., Ivanić-Grad,. Savska 113, OIB: 85500684167 svakog 10.-og.

Popis sklopljenih ugovora u 2017. godini - Općina Križ

31 ožu 2018 ... Cvipek d.o.o., Ivanić-Grad,. Savska 113, OIB: 85500684167 ispostava računa odnosno privremene/okončane situacie do 10.og u mjesecu.

Popis sklopljenih ugovora u 2014. godini - Općina Sirač

17 sij 2013 ... Deming d.o.o., Sirač,. Petra Svačića 29 112.09.2014. Canofax vi. Josip. Manjkas, J. Haulika. 19b, Bjelovar 05.09.2014. Turistička zajednica.

Popis ugovora u 2014. godini.pdf - Općina Orehovica

9 sij 2014 ... 56.822,50. 15.10.2014. ALPRO –ŠARDI D.O.O.. 57. UGOVOR O IZNAJMLJIVANJU. TRAKTORSKE MEHANIZACIJE I. STROJEVA. 08.09.2014.

Istarska županija Popis preostalih sklopljenih ugovora u 2016. godini

30 tra 2017 ... KRAJCAR OBRT. 14.10.2016 ... Hrvatska glazbena unija za / Hrvatsku glazbenu uniju - ... ISTARSKA KREDITNA BANKA DD UMAG. 7.11.2016.

2014. Popis ugovora sklopljenih u 2014. - Grad Novska

31 ožu 2015 ... 375,00 neodređeno vrijeme. Državni arhiv u Sisku, ... Republika Hrvatska, Državna geodetska uprava, Gruška ... DM" d.o.o.. Novska, Adalberta ...

tablica sklopljenih ugovora u 2019. godini - Općina Kalnik

20 sij 2020 ... APPRR. 3. UGOVOR o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Kalnik u 2019. 2.1.2019. Prema ugovornom cjeniku.

Tablica sklopljenih ugovora u 2016. godini. - Općina Jalžabet

31 ožu 2017 ... Inovativni centar Jalžabet d.o.o., Trg ... Jalžabet. DA. 2. Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca. Broj: O-14-213344 ... KTC d.d., Nikole Tesle 18,.

Evidencija sklopljenih ugovora u 2016. godini - Općina Kloštar ...

1 velj 2017 ... TISKARA BRZI vl. Goran i Zoran Prilika. (OIB: 70622990026),. Budančevica,. Godišnja procijenjena ukupna vrijednost usluga iz ovog Ugovora ...

Registar svih sklopljenih ugovora u 2015. godini - Općina Đurmanec

30 pro 2015 ... 21. rujna. POTOČKI PROMET“. d.o.o., Radoboj 89,. Radoboj. Ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s.

Registar svih sklopljenih ugovora u 2016. godini - Općina Đurmanec

30 ruj 2016 ... 09. rujna. POTOČKI PROMET“. d.o.o., Radoboj 89,. Radoboj. Ugovor o sufinanciranju troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola s.

Popis sklopljenih ugovora u 2016.g.pdf, 15.2.2017. - Općina ...

24.03.2016. 75% cijene karte Samoborček EU grupa d.o.o., Dobriše Cesarića 26, Samobor. 15. Ugovor o korištenju mreže broj 4017-16-004327. 31.03.2016.

popis sklopljenih ugovora 2016 - Općina Marčana

Anton Buršić,. Krnica 34 A. Ugovor o djelu - poslovi distribucije uplatnica za ... Radeki Glavica. Valentina Bahor. Radeki Polje 43. Ugovor o kupoprodaji k.č. br.

popis sklopljenih ugovora 2017. godina - Općina Pitomača

Sedlarica 50. 26. 651-02/17-. 01/24. Ugovor za nabavu roba i usluga bagatelne vrijednosti. 16.01.2017. 31.12.2017. CROMING d.o.o.. Pitomača, Pitomača,.

Popis sklopljenih ugovora tijekom 2013. godine - Općina Marčana

31 pro 2013 ... 7,000.00 jednokratno. Đurđica Stanić Pula,. Negrijeva 1. 22.07.13. DA. 73. Predugovor o kupnji dijela k.č. 466 k.o. Krnica (99 m2) 23.07.13.

Popis sklopljenih Ugovora u 2019. godini 01.01.2019 ... - Nasadi doo

1 sij 2019 ... GPT ĐURASEK d.o.o., Ugovor o nabavi pogrebne opreme. 16.04.2019. HPB d.d., Ugovor o dopuštenom prekoračenju po poslovnom računu ...

popis svih ugovora zaključenjih u 2016 godini - Općina Bilje

22 sij 2016 ... IVONA KIŠ. ZLATA. VRANJEŠEVIĆ ... DOMAGOJ. HLEVNJAK. 10. MJESECI. DA. -. 88. ... Mjesečno IVONA ŠTIMAC. 10. MJESECI. DA. -. 99.

pregled sklopljenih ugovora u 2015. godini - Pulapromet

12.02.2015. 696/ts. Ugovor (166/15) izmedu. Pulaprometa d.o.o. i Kaufland. Hrvatska d.d. (Vile Velebita 6,. 10040 Zagreb) - poklon bon. (Uskrsnica) u iznosu od.

pregled sklopljenih ugovora u 2016. godini - Pulapromet

HDS-ZAMP Rijeka. Ugovor o izradi web stranice, održavanja i najmu web prostora – KUB inženjering. d.o.o. Pula. Kaufland Hrvatska d.d. ugovor br. 128/16.

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA U 2018. GODINI-REGISTAR ...

SANITACIJA OSIJEK D.D.. 15.02.2018. USLUGE DERATIZACIJE. 17.391,00. 3. CRVENI KRIŽ DONJI MIHOLJAC. 07.03.2018. POMOĆ U KUĆI STARIJIM.

sklopljenih ugovora bagatelne nabave u 2016. godini evidencija

1 tra 2016 ... 01.07.2016 Arkada d.o.o., Duga Resa,. Kolodvorska 1a,. 327.436,25. EVB-08/16. Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području.

pregled sklopljenih ugovora u 2013 godini.xlsx - Grad Rijeka

BAPTISTIČKA CRKVA RIJEKA. U TIJEKU ... -31.12.2013. GRADSKA VATROGASNA ZAJEDNICA. RIJEKA. U TIJEKU. DA ... 974,59. BITECHNIQUE D.O.O..

Popis ostalih sklopljenih ugovora - Grad Vis

19 sij 2016 ... 06.07.2015.- 06.07.2020. UDRUGA BUTIGA ... NEKRETNINE 2475/112. 15.06.2015. 0,00 kn ... NEKRETNINE 1475/1. 01.04.2015. 59.400,00 ...

Popis preostalih sklopljenih ugovora Primorsko-goranske ... - PGŽ

OŠ IVANA MAŽURANIĆA NOVI VINODOLSKI. DA. 035/05/ ... DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE. ŽUPANIJE ... UČENIČKI DOM PODMURVICE. DA.

Popis sklopljenih ugovora - Grad Sveti Ivan Zelina

10 velj 2019 ... ... za 2018.G. NA DAN: 31.12.2018. ... do 15. lipnja. 2018. Taekwando klub Zelingrad,. Sv. Ivan Zelina. DA. 10 ... (Svetoivanjski dani 2018.).

popis ugovora sklopljenih s pravnim i fizičkim osobama u 2016 ...

OŠ J. ŠURANA VIŠNJAN 05.09.2016. 602-01/16-01/09 2167/05-02-16-1 po obračunu. Ugovor o financiranju produženog boravka u PŠ. Vižinada šk.g.

Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2017. godinu - Koprivničko ...

Datum zaključenja. Ugovorne strane ... križa Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini. 12.01.2017 ... Izložba vina "Vincekovo 2017". 5.000,00 30.06.2017.

Popis preostalih sklopljenih ugovora za 2018. godinu - Koprivničko ...

24 stu 2018 ... MM Plus grupa - Ugovor o oglašavanju na Web portalu. 02.01.2018. KKŽ i MM Plus ... 31.12.2018. Radio Koprivnica - Ugovor za termine radijskog emitiranja. 02.01.2018 ... KKŽ i Prigorski Media d.o.o.. I. dodatak Ugovoru o ...

godišnje izvješće o radu u 2014. godini - Hrvatski Crveni križ

31 ožu 2016 ... 18. Kutina. 14. 1 grad. 19. Ludbreg. 91. HZZ, grad, županija ... Ghetaldus optika d.d. pokrenula je u suradnji s Hrvatskim Crvenim križem akciju ...

popis sklopljenih ugovora grada vukovara u 2018 ... - Grad Vukovar

31 pro 2018 ... PEVEC DD SESVETE. UGOVOR O DONACIJI. 550-01/16-01/3 ... 10.000,00 neodređeno vrijeme plaćanje jednokratno po potpisivanju ugovora.

Popis ugovora Grada Novske sklopljenih u 2013. - Grad Novska

19 velj 2013 ... Veterinarska stanica. Novska. 31.12.2013. DA. NE. TRAJNO. 76. Ugovor o obavljanju usluga ispitivanja uzorka mesa-trihineloza. 07.01.2013.

popis sklopljenih ugovora grada vukovara u 2017 ... - Grad Vukovar

31 lis 2017 ... 3. GRAD VUKOVAR. VTV D.O.O. VINKOVCI ... 13 GRAD VUKOVAR. EURCO DD VINKOVCI ... AUTOWILL D.O.O. VUKOVAR. UGOVOR O ...

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2013 -2014 1 - Grad Novalja

25 sij 2013 ... marine. Novalja. 19.12.2013. 150,000,00 kn 150,000,00 kn. 19.04.2014. ... prostora-. Trgovina. Marko. 03.03.2014. 25.000,00 kn. 31.250,00 kn.

TABLICA SKLOPLJENIH UGOVORA 2019 ... - Općina Jalžabet

31 pro 2019 ... KTC d.d.Nikole Tesle 18. 7 dana po ispostavi računa. 15. Ugovor o izvođenju radova na Rekonstrukciji. (dogradnji Dječjeg vrtića ). 27.3.2019.

evidencija sklopljenih ugovora za 2017. godinu - Općina Jakšić

Alles d.o.o.,. OIB:23412849119. 34 000 Požega ... Ugovor o osnivanju prava služnosti. 23.03.2017. HEP d.o.o.Elektra. Požega ... Agromehanika trgovina d.o.o.,.

POPIS ORGANIZATORA VOLONTIRANJA U 2014 GODINI

BEDEM LJUBAVI VARAŽDIN. 26. Križanićeva 33, Varaždin. 34. 3480. BESKRAJNA MILOST. 27. Matetić Ronjgovljeva 12, Zagreb. 1. 219. BIBLIJSKI INSTITUT.

Popis uzgajivača matica pčela u 2014. godini

Popis uzgajivača matica pčela u 2014. godini. 1 Nikola. Agelić. Vrbanja. Matije Gupca 35. 32254 Vrbanja. 032 863 291. 098 186 7504. 2 Damir. Ban.

Strateški razvojni program općine Križ 2016-2021 - Općina Križ

Uskrs u Križu. Aktivnost udruga Riznica Moslavine,. Općina Križ. II. I. 2017.-2021. 1 500 EUR godišnje. Proračun Općine Križ, donacije, programi prekogranične ...

Studija opravdanosti izgradnje Poduzetničke zone Križ III - Općina Križ

Agromais, Sesvete. 32.209 proizvodnja. Podatkovni centar Križ. 7.400 uslužna. Ager Pharia d.o.o., Zagreb. 13.616 proizvodna. Lidl d.o.o. Hrvatska. 118.594.

pravomoćna građevinska dozvola dječji vrtić križ - Općina Križ

elektrotehnički projekt oznake 01-01/17 od 02.2017. godine, ovlašteni projektant. Mario Vrkić, mag.ing.el., broj ovlaštenja E 2742 (KAMENICKI, d.o.o. za trgovinu ...

POPIS UGOVORA - STANJE NA DAN: 31.12.2019 ... - Općina Gradec

31 sij 2020 ... 01.01. -. 31.12. 2019. Veterinarska stanica Zlatar-. Bistrica d.o.o., Sklonište za životinje „Luč Zagorja“,. Bistrička cesta 2, Konjščina. 01.01. 2019.

Popis ugovora za 2016 – bagatelna nabava - Općina Konavle

6.7.2016 TEXO MOLIOR d.o.o.. 14447744368. 32. UG-133/2016 947-01/16-01/11. 2117/02-03/1-16-1. Ugovor o implementaciji programa upravljanja imovinom.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2016. godinu

15 tra 2016 ... BALDEKIN. COMPANY d.o.o. -. Šibenik. 01.12.2016. DA. Ugovor o dodjeli subvencije. 18.04.2016. 4.500,00 jednokratno. KRISTINA obrt za.

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2017. godinu

31 ožu 2018 ... potpisivanja ugovora GEODEZIJA - Šibenik. 30 dana od potpisivanja. DA. Ugovor o donaciji. 25.01.2017. 3.000,00. MNK "Mirlović Zagora".

Pregled sklopljenih ugovora i dodatka ugovora za 2018. godinu

16 sij 2018 ... Radio ritam d.o.o.. 31.12.2018. DA ... MNK Barutana Šibenik. 13.2.2018 ... Šibenik. 31.12.2018. DA. 41. Ugovor o donaciji. 9.3.2018. 2.000,00.

općina lobor općina radoboj općina sveti križ začretje - Krapinsko ...

OPĆINA LOBOR. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA. 1. Godišnji obračun Proračuna Općine Lobor za 2015. godinu. 414. 2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja ...

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA ZA 2018.pdf

31 pro 2018 ... Plodine dioničko društvo za trgovinu i usluge, ... PLODINE dioničko društvo. Rijeka, Ružićeva 29 ... Lanište 12 c,. Zagreb. 6.250,00. 375,00 na.

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA - 2017.god

FOKUS INFOPROJEKT. D.O.O. DA. 2. UGOVOR O DJELU. 02.01.2017. 1260,00. 01.01.-. 31.01.2017. ĐURĐICA CRNADAK. SAVSKA ULICA. 15,JASENOVAC.

Tablica sklopljenih ugovora od 1.1. do 31.3.2018.

1 tra 2018 ... Đakovačka vina d.d.. NE. Đakovačka vina d.d.. 35. Ugovor o sponzorstvu INA UG-DMS-. 1060124. 19.6.2018. 10.000,00. INA-Industrija nafte ...

EVIDENCIJA SKLOPLJENIH UGOVORA - 2016.god

CIS3000 Express. 08.02.2016. 5.000,00. 6.250,00. Fokus infoprojekt d.o.o.. 37439642333. 30 dana. DA. 5. Ugovor o prijenosu ugovora o opskrbi krajnjeg kupca.

godišnje izvješće o radu u 2015. godini - Hrvatski Crveni križ

31 ožu 2016 ... Gunja, uz napomenu da će razliku sredstava do ukupne cijene vozila ... Našice. Ortopedska tvrtka Otos i tvrtka Bontech (slušni aparati) pružaju ...

Pregled sklopljenih ugovora o sponzorstvima i donacijama

1 sij 2015 ... 20.000,00 OPG HEREGA DUBRAVKO. 182. Sporazum o financijskoj potpori. 11.09.2015. 20.000,00. 20.000,00. OPG MORAVEC OBRT ZA ...

pregled sklopljenih ugovora-2010 - Varkom dd

2 lip 2010 ... METEOR GRUPA. d.o.o.Varaždin. 29.03.2011. 270.797,61. I) UGOVORI O JAVNOJ NABAVI. EV - 20/09 VV. NABAVA MATERIJALA ZA 2010.

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I ...

7 pro 2018 ... STUDENTSKI CENTAR. OSIJEK. ELEKTROMODUL D.O.O.. HITRA PRODUKCIJA. DOKUMENATA D.O.O.. PRIMARIS D.O.O.. FORNIX D.O.O.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ ... - Moslavina doo

7 tra 2011 ... Ivana Canjuga Bedić, Kutina; Odvjetnik Ivan. Bošnjak, Kutina; Odvjetničko društvo Šunić i partneri, Zagreb; Javni bilježnik Mato medić; Javni ...

REGISTAR SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I ... - HEP-a

2 sij 2020 ... zamjena izolacije. Ispitivanje sigurnosnih ventila - Osijek. Eradikacija korova. Litij - Bromid. Ispitivanje radne opreme. Kemikalije za tretman.

PRIMJENA MIROVNIH UGOVORA SKLOPLJENIH S ... - Srce

1 pro 2018 ... na državljanstvo značajna tri mirovna ugovora i to mirovni ugovor s Austrijom ... kriterija boravišta koji je uvršten u Versajski mirovni ugovor, ima ...

Pregled sklopljenih ugovora o sponzorstvu i donacijama

1 sij 2018 ... Varaždin za provedbu projekta "Županijski nogometni instruktor". 23.01.2018. 126.000,00. 126.000,00 ŽUPANIJSKI NOGOMETNI SAVEZ.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ ... - Varkom dd

7 ožu 2011 ... AUTO CENTAR. KOS d.o.o. Varaždin. 22.6.2012. 131.475,60. 3 TERETNA VOZILA DO 3,5t. 22.03.2012. 194.300,00. STRADA. d.o.o.Zagreb.