Demistificirani C - tutoriali.org

E, prevoditelj barata kao s podacima tipa double, dok sve ostale brojeve tretira kao int. Operatore dodjele tipa moguće primijeniti i na konstante, na primjer: ...

Demistificirani C - tutoriali.org - Srodni dokumenti

Demistificirani C - tutoriali.org

E, prevoditelj barata kao s podacima tipa double, dok sve ostale brojeve tretira kao int. Operatore dodjele tipa moguće primijeniti i na konstante, na primjer: ...

Demistificirani C .pdf

nosno E, prevoditelj barata kao s podacima tipa double, dok sve ostale brojeve tretira kao int. Operatore dodjele tipa moguće primijeniti i na konstante, ...

Demistificirani [email protected] za developere

Povezana s globalnim i nacionalnim autentikacijsko-autorizacijskim sustavima: eduroam, eduGAIN i NIAS. (e-Građani). • Web: http://www.aaiedu.hr. • E-mail: ...

DEO 1 - tutoriali.org

Stavite prazan CD u uređaj za snimanje i pritisnite Burn da bi počelo ... Ako želite da produžite razmak između kraja jedne i početka sledeće pesme, priti-.

# - tutoriali.org

Osnove Python jezika //.. # ... Kljucna rijec def oznacava pocetak definisanja funkcije. ... pogledajte u "Python Library Reference"..tamo se nalazi dosta funkcija.

5 6 0lndqryl - tutoriali.org

MS Access (1) Osnove upravljanja relacionim bazama podataka. 261291, 32-029, , 67$1'$5' ... ZZZ ,QWHU%(67 FR X. NORMALIZACIJA BAZE PODATAKA.

09 poglavlje.qxd - tutoriali.org

Kao što znate, sve na Internetu ima svoju adresu, pa tako i korisnici e-maila imaju svoje adrese. Želite li, ... Kako svaka e-mailadresa sadrži u sebi znak @, morate ga znati pročitati. Taj se znak čita “et”. (iz engleskog at) ili rjeđe “manki” (iz engleskog monkey). ... Slično tome, možete ih odabrati i pritisnuti na tipkovnici Del.

Pascal - tutoriali.org

Stvarajući programski jezik Pascal, Wirth je težio da nauči učenika da programira tako da ne mora da menja logiku ... broj, znak, kôd neke instrukcije i sl. Kako je ...

Sadržaj - tutoriali.org

Slanje Wordovog dokumenta u PowerPoint 389 • Umetanje. PowerPointovih prezentacija u Word 392 • Umetanje i povezi- vanje podataka iz programa Microsoft ...

UVOD U SQL - tutoriali.org

STRUKTURIRANI JEZIK UPITA. SQL kratica zapravo znaюi Structured Query Language гto bi se moglo prevesti kao strukturirani jezik za upite. Izgovara se ...

001 Book DVD.qxd - tutoriali.org

koji radi na masteringu DVD-a. Mogli bismo reći kako je DVD-Video za DVD ono što je CD-. Audio za CD. Sam format ne sadržava zaštitu od kopiranja, već se ...

diplomski rad - tutoriali.org

Linux je operativni sistem koji u poslednje vreme dobija sve više na značaju. Nastao je 1991. godine kada je Linus Torvalds pokrenuo varijantu Unix-a na svom ...

WORD - tutoriali.org

Unhide – služi da se skriveni radni listovi ponovo učine vidljivim. ... podataka, koji su skriveni u listama sa grupisanim podacima. ... Zovu se smajliji ili Smiley:.

Gmail - tutoriali.org

KAKO DA učitate bilo koji Google program u Gmail ... može da ugradi Google Reader, Notebook, Docs, Remember the Milk, ili bukvalno bilo koju drugu web ...

Cisco - tutoriali.org

ACK. Polje URGENT POINTER je validno. URG. Značenje. Bit ... Pristupni VPN (Access VPN). – Intranet VPN ... u suprotnom, ima značenje kao polje Type ...

PHOTOSHOP - tutoriali.org

Slice Tool, "alat za rezanje". ... boju dok kod Desaturate pretvaramo sliku u crno belu, grayscale. ... Engine je program koji radi konverziju iz profila u profil.

dsl tehnologije - tutoriali.org

korporacije, koje održavaju sopstvene DNS servere i ostale servere Internet usluga (serveri e- ... nastanka ISDN tehnologije, posebne telefonske linije koja se sastoji od dva kanala, sa po 64 ... komunikaciju Internetom, ali bez posredstva telefonske centrale. ... Internet: Bihnet, BiH, http://web.bih.net.ba/saznaj_adsl.html. [10.] ...

gimp - tutoriali.org

Vilberova učionica :::.. 1. GIMP program za obradu grafike. Miloš Popović ... Kristian Đokić, prevod na hrvatski [email protected]. Marko Milenović ...

Untitled - tutoriali.org

informatike i računarstva uopšte. ... Programiranje za početnike (2). ... informacionih kapaciteta kao osnove za podizanje nivoa usluga koje pružaju graanima na ...

04 pc racunala.qxd - tutoriali.org

DIO: DIJELOVI RAČUNALA matičnim pločama. Pojavom Pentiuma Pro, Intel je prešao na slot izvedbe procesora, u čemu ga je slijedio i AMD. Slot izvedbe ...

Datoteke - tutoriali.org

Datoteke. • Podaci se u toku izvršavanja programa nalaze u radnoj, operativnoj memoriji. • Na disku se čuvaju u obliku: – Datoteka,. – Baze podataka,.

programiranje - tutoriali.org

Programiranje je zapravo potpuno drugačiji način razmišljanja od onog na koji smo do sada navikli ... U idućim vježbama gornji i do- ... Navodnici označuju početak ... Ovaj program omogućit će nam da lijevom i desnom strelicom na tipkovnici.

to je to Linux - tutoriali.org

29 sij 1998 ... Ra~unalo. }e se zaustaviti i ~ekati odre|eno vrijeme i zatim }e se eventualno pojaviti login prompt. Kada dobijete prompt, prijavite se i provjerite ...

Priručnik za MATLAB - tutoriali.org

matrica pravougaoni niz brojeva. Specijalno značenje se ponekad pridružuje matricama ... istovremeno, već sekvencijalno. Na primer, ranije navedeni sistem ...

Osnove programiranja - tutoriali.org

Dobru osnovu za detaljnije izučavanje programski jezika kao što su C, C ,. C#, Java. ... je kompjuterski program, šta su to generacije programskih jezika?

Windows Explorer - tutoriali.org

Windows Vista Ultimate je izbor onih koji žele sve na ... 7. 8. 9. 10. Windows Vista. Napomena: Ukoliko nemamo ključ možemo da ga kupimo kod ovlašćenog ...

za početnike Priručnik - tutoriali.org

“Fotografija je danas postala skoro neophodna potreba sva- kodnevnog života kulturnog čoveka. Ona hiljadama ljudi pričinjava ve- lika zadovoljstva, bilo kao ...

Registry Scripting - tutoriali.org

HKCU,SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionAppletsRegedit. Prva sekcija koju vidimo naziva se [Version] i ona je esencijalna sekcija svakog inf fajla.

Macromedia Dreamweaver MX - tutoriali.org

Dreamweaver MX je program za izradu web strana, koji omogucava vizuelno ... Dreamweaver skracuje vreme izrade web prezentacije, a ima i alatke za njihovo ...

osnove matlaba - tutoriali.org

Funkcije za obradu vektora i matrica . ... rez=11 rez. Potenciranje matrice moguće je izvesti samo kod kvadratnih matrica, dok potenciranje među elementima ...

univerzitet u beogradu - tutoriali.org

SEMINARSKI RAD IZ INTERNETA I ELEKTRONSKOG. POSLOVANJA ... elektronskim putem poznato je pod imenom elektronsko poslovanje ( e- business).

1. Uvod u Python - tutoriali.org

Input je funkcija koja je ugrađena u Python programski jezik.). Jednostavno pišući: Input nećemo postići mnogo... Morate da stavite par zagrada na kraju. Tako ...

Windows 7-Instalacija - tutoriali.org

Windows 7-instalacija. Ovo će u kratkom opisu biti uputstvo za instalaciju najnovijeg Microsoftovog operativnog sistema-. Windows 7(sedam).Bez želje da u ...

idemo na internet! - tutoriali.org

interesa, npr. sportski rezultati, mobitel se smije upotrebljavati tek za najkraće poruke i to tek onda kad je to ... može biti tek jednostavan dodatak registarskoj blagajni, programski paket kojega će trgovac implementirati na ... www.battle.net/.

Flash i ActionScript - tutoriali.org

Treće poglavlje predstavlja Pasijans, varijaciju na dobro poznatu igru Solitaire sa. Windows platformi. U ovom primeru posebno je istaknuta manipulacija ...

Subtitle Workshop - tutoriali.org

Dodavanje prevoda. Sve što treba učiniti je da stisnete INSERT KEY ili da kliknete na meniju EDIT => INSERT. SUBTITLE. Linija prevoda će uvek biti dodata iza ...

kurs za pc servisere - tutoriali.org

... PC računara, i. □ osamostaljivanje za samostalan rad. ... se adresa operanada). 2. program i podaci smeštaju se u operativnu memoriju ... memoriji, a samim tim i za ubrzavanje rada računara. ▫ kapacitet keš ... Flicker-free. ▫ preplitanje ...

Programiranje za Internet - tutoriali.org

Stvoren je protokol kojim se paketi prenose mrežom i nazivan je IP – Internet. Protocol. "Internet" u tom ... mreže na koju je priključen računar, a da drugi dio adrese predstavlja broj računara u toj mreži. Naravno ... Dobivanje podataka o korisniku/računaru. 53. TCP/UDP. DNS ... Or die ("Neuspjesno spajanje na server");.

java programiranje - tutoriali.org

Uvod - kako početi programirati u JAVA jeziku. Cilj ovog poglavlja je napisati i pokrenuti jednostavnije Java programe. SADRŽAJ. 1. O predmetu. 2. Programi i ...

Programski prevodioci - tutoriali.org

Primer ciljnog jezika: hipotetski asemblerski jezik. □ Za prevođenje je potrebno: ▫ uspostaviti korespondenciju iskaza izvornog i ciljnog programskog jezika.

Instalacija i konfiguracija - tutoriali.org

Instalacija i konfiguracija deo. U ovom delu: 1 Uvod u Red Hat Linux. 2 Priprema za instalaciju Red Hat Linuxa. 3 Instaliranje Red Hat Linuxa. 4 Postinstalaciona ...

WINDOWS XP pro ZA POČETNIKE - tutoriali.org

Postoji još jedan način kako pokrenuti određeni program a to je klikom na već ... presnimiti na CD disk ( uobičajeno SPRŽITI ) tako da se CD jedinica naziva još i ...

Osnovno o Excelu - tutoriali.org

Tools, pritisnite kosu crtu (/), {est puta pritisnite tipku za pomak udesno kako biste osvijetlili ... se otvoriti okvir za dija- log Formula Palette koji }e vam pomo}i u stvaranju formula. ... zvoljava preljev teksta preko susjednih }elija. Me|utim, tekst se ...

1 Vodič kroz Premiere Pro 2.0 - tutoriali.org

Video montaža: nekada i danas;. • Premiere Pro 2.0: aplikacija za nelinearnu video montažu;. • Upoznavanje sa uobičajenim procesom digitalne video montaže;.

Upoznajte se sa Microsoft Excel-om - tutoriali.org

Microsoft Excel predstavlja program za rad sa tabelama koji vam omogućava da organizujete ... Druga bitna stvar u radu sa Excel-om je prepoznavanje tipova.

Upoznajte se sa Microsoft PowerPiont-om - tutoriali.org

Sadržaj prezentacije, čije izvođenje se naziva slide show, obično čine tekst, slike, ... novu prezentaciju, koja će biti snimljena sa ekstenzijom tipa PPT ili PPS.

skripta za vežbe iz predmeta - tutoriali.org

MeĎutim, ni udaljeno skriptovanje nije bez problema zbog načina na koji radi. ... Applet je izdvojen iz HTML-a. Tip promenljive se ne ... U JavaScript-u termin. 'globalno' odnosi se na tekući dokument koji je učitan u prozor ili okvir čitača.

Upoznajte se sa Microsoft Word-om - tutoriali.org

Microsoft Word je program za obradu teksta koji možete koristiti za izradu i ažuriranje raznovrsnih poslovnih i ... 2. sadržaj trenutno izabranog foldera;. 3. polje za ...

WINDOWS REGISTRY Priručnik - tutoriali.org

u tri dela po 10 komada su domain identifieri i na kraju ovaj zadnji broj je relativni ... Znaci kljucevi su ekvivalent folderima u win exploreru i mogu sadrzati vise.

Kompletni DVD Shrink 3.2 vodič - tutoriali.org

stream u stvarnom vremenu. Ti programi mogu transkodirati čitavi DVD film u samo par ... Nero ili neki drugi komercijalni program za prženje DVD-a. 0: Priprema.

Outlook 2000 Microsoft - tutoriali.org

sami ozna~avati poruke (primjerice da vam to slu`i kao podsjetnik). Osim toga ... vam vi{e ne}e trebati podsjetnik na tu transakciju. ^im vam ... potsjetnik, 140.

Operativni sistem Free BSD - tutoriali.org

Free u imenu znači da se može koristiti besplatno, čak i za komercijalne ... Slogan "The Power to Serve" (snaga da služi) dobija pravo značenje kada se vidi da ... FreeBSD se može instalirati sa CDROM-a, flopija, MS-DOS particije ili preko ...

računarska grafika - uvod - tutoriali.org

Rasterska grafika je više praktičnija nego vektorska grafika za fotografe i obične korisnike. Vektorsku grafiku koriste grafički dizajneri i DTP uređivači (prelamači).

program za obradu grafike - tutoriali.org

Pravljenje jednobojnog oblika ... GIMP je postao omiljeni program među korisnicima, zaštićen GNUovom ... Moguće je u Gimpu otvoriti i više slika odjednom.

Osnove C prorgramiranja Autor - tutoriali.org

U danasnje vreme, uglavnom se koristi za sistemsko programiranje, mada se ... Programski jezik C je case sensitive sto znaci da je 'string' razlicito od 'String'.

Zastita od virusa i spyware-a - tutoriali.org

21 sij 2005 ... inficirati BOOT sektore 360 KB disketa IBM PC kompjutera brzo je osvojio ... virusa, kao naprimjer Chernobyl koji su sadržavali kod za brisanje.

Programiranje za apsolutne početnike - tutoriali.org

U ovoj knjizi objašnjen je program Dev C , autora: Colin Laplace, Mike Berg, Hongli Lai. Program se ... Sada ćemo računalo iskoristiti za računa- nje. ... Da bismo bolje razumjeli izradu programa koji koriste prostor za spremanje brojeva ...

Java za mlade programere (1) - tutoriali.org

Java je računarski programski jezik koji je razvila firma Sun. Microsystems. Programski ... Možemo postaviti i pitanje Zašto učiti programski jezik? Postoji više.

Programski jezik Java - tutoriali.org

Programski jezik Java. 1. Osnovne napomene o programskom jeziku Java. 2. Osnove programiranja. 3. Rad sa objektima. 4. Liste, programska logika i ...

Upoznajte se sa Microsoft Windows XP - tutoriali.org

(kompjuter će je gledati kao najvažniju – znači samo jedna može da bude ... Toolbar, ili polica za alat, na kojoj se nalaze ikone koje pozivaju procedure koje ...