teorije lukova - Građevinski fakultet

To je zapravo i konačan cilj kod konstrukcije lukova – kvalitetan luk je onaj kod kojeg moment savijanja ne postoji, već se ravnoteža sila ostvaruje tlačnim ...

teorije lukova - Građevinski fakultet - Srodni dokumenti

teorije lukova - Građevinski fakultet

To je zapravo i konačan cilj kod konstrukcije lukova – kvalitetan luk je onaj kod kojeg moment savijanja ne postoji, već se ravnoteža sila ostvaruje tlačnim ...

Couplet-Heymanova teorija lukova - Građevinski fakultet

U križnom svodu svi se pritisci koncentriraju u unaprijed određenoj točci, stoga svodnu konstrukciju ne nose plohe zida nego stupovi i lukovi. Križni svod, kakav ...

MODELI ZIDANIH LUKOVA Models of Masonry Arches - Građevinski ...

Najprije se u nekom mjerilu nacrta pretpostavljena os luka. Zatim se oblikuju pete i rubovi, te se luk podijeli na nekoliko odsječaka. Prema gustoći materijala i ...

Kako čitamo tuđe umove: odnos teorije teorije i simulacijske teorije

... stanje, kontekst, simulacijska teorija (ST), teorija teorije (TT), zrcalni neuroni ... citne simulacije i teoriju radikalne simulacije Dakle, zrcalni neuroni su empi-.

GRAĐEVINSKI FAKULTET

NAPRAVLJENOG OD PORTLAND CEMENTA (J. PITT, L. K. CROUCH, ... vode i agregata (šljunka i pijeska). Godišnje ... Porozni beton je skuplji za 10–40% od obiĉnog betona. ... Korišten je dominanto krupni agregat (omjer 4-8/8-16=60:30).

Zbirka riješenih zadataka iz Teorije leta I - Fakultet prometnih znanosti

u drugom poglavlju sadrži niz zadataka iz osnova mehanike fluida koje su ... Nagib krivulje uzgona aeroprofila. 1/rad. ∞. Tlak neporemećene struje zraka. Pa.

Broj 17 - Građevinski fakultet - SUM

Katedrala Notre-Dame građevina je snažnog simboličnog ... Notre Dame pretrpila štetu posebno na drvenim ... Neobičan tlocrt, krovni i zidni vitraji, konstrukcije ...

nestabilnost - Građevinski fakultet

NESTABILNOST | BROJ 14 | PROSINAC 2016. | 1. NESTABILNOST ... prohodnom ukoliko visina snijega na kolniku nije veća od. 10 cm i odvijanje ... samo može biti bolji ili lošiji. 11. Koji su Vam planovi za budućnost? Radite li doktorat i do kojeg ... što su nagrade zaista dobre, možete upoznati Maribor, upoznati kolege s ...

Stubiste - Građevinski fakultet

Krakovi stubišta ponašaju se kao uzdužno nosive ploče, dok su podesti poprečno nosivi. Proračun za takav sustav, koji je u nastavku primijenjen, nalazi se u ...

Untitled - Građevinski fakultet

Zagreb, 5. srpnja 2017. Fakultetsko vijeće Sveučilišta u Zagrebu Građevinskog fakulteta na 195. redovitoj sjednici održanoj 5. srpnja 2017., na temelju članka ...

nestabilnost - Građevinski fakultet - SUM

Zovko, Marin Pilić, Kristina Kraljević, Anamaria Golemac. Vanjski suradnici: Monika Mlakić, Danijel Bevanda, Mirela Šetka Prlić,. Ivan Baričević, Bogdan Šinik.

Preuzmite PDF - Građevinski fakultet

ispitivanja svojstva betona, uz dodatak pepela kao zamjene za dio cementa i to u ... Za ispitivanje tlačne čvrstoće prema normi HRN EN 12390-3 koristila se ...

Poz300 - Građevinski fakultet

3.1 Analiza opterećenja. Poprečni presjek: ... Kontinuirano opterećenje: Lagana betonska podloga 7,5 cm ... Opterećenje na rešetku: 500. 500. 100. 167. G. 500.

Greda POZ 511 - Građevinski fakultet

Ime i prezime. ZAVOD ZA KONSTRUKCIJE. JMBAG. PROGRAM IZ KOLEGIJA BETONSKE I ZIDANE KONSTRUKCIJE 2. 19. 3. PRORAČUN GREDE POZ 511.

mag. ing. aedif. - Građevinski fakultet

9 lis 2019 ... Ivana Lanča. 2011. 68. Bojan Popeškić. 2011. 69. Jasna Kvaternik. 2011. 70. Marko Vukušić. 2011. 71. Sanda Hunjak. 2011. 72. Martina Šopić.

građevinarstva - Građevinski fakultet

Prager, A.: Trojezični građevinski rječnik, Zagreb: Masmedia, 2003. 2. Jakić,B. - Hurm, A.: Hrvatsko-njemački rječnik: s gramatičkim podacima i frazeologijom, ...

Nasipi i brane - Građevinski fakultet

prijevoz tla, (d) dozer za razastiranje s plugom za pluženje, (e) skrejper za grubo ravnanje i razastiranje, (f) grejder za fino ravnanje, (g) valjak sa stopama za ...

Vježbe 3 - Građevinski fakultet Osijek

Na tijelo mase 8 kg djeluju dvije sile, i , gdje je prva sila veća. ... Luster mase 44 kg visi na 3 užeta, čije su duljine 2,0 m i jednakih napetosti, te se nalazi 1,5 m.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET Doc. dr. sc ...

25 tra 2012 ... U svemiru prirodnih satelita ima jako puno, jer gotovo svako svemirsko tijelo kruži oko nekog drugog tijela. ... podvodne granice tektonskih ploča. Festival znanosti, 25.04.2012. ... GEOGRAFSKI POLOŽAJ HRVATSKE. Festival ...

lagane konstrukcije - Građevinski fakultet

Proračun elemenata od stakla kao dio glavne nosive konstrukcije (grede, stupovi, tlačni i vlačni elementi itd) još uvijek je tema laboratorijskih i teoretskih analiza.

hidrotehničke građevine - Građevinski fakultet

22 tra 2008 ... 2.1.2 Opterećenje horizontalne vitke fiksne cijevi silama otpora i ... KD služi za proračun težine bloka GA primarne uniformne umjetne betonske obloge. ... linarnoj valnoj teoriji za koju se većina autora slaže da se za izračun ...

Stjepan Lakušić - Građevinski fakultet

Lakušić, S 2005 Analiza međudjelovanja kotača i tračnica – analiza provedena za ... Lakušić, S 2002, ekspertiza o utjecaju geometrije tračnica na zatvaranje ... oštećenja elemenata zatvaranja gornjeg ustroja kolosijeke u Ulici Dubrava s.

Stabilnost kosina 1 - Građevinski fakultet

20 velj 2009 ... Zagreb, ožujak 2012. Geotehničko inženjerstvo 4 - TI. 10. Primjeri klizanja kosina – odlagališta otpada. Bandung ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU I. dr.sc ...

tel: 387 36 355000; fax: 387 36 355001; e-mail: [email protected]; web: www.gfmo.ba. Popis studen-ata/tica i dodijeljenih mentor-a/ica za akademsku 2013.

Konstrukcije od užadi - Građevinski fakultet

zbrojevi projekcija svih sila prednapona u štapovima priključenima u i-ti čvor na osi ... Priključak zateznog kabela na sidreni temelj; sa otvorenom priključnom ...

Mihaela Zamolo, 21 - Građevinski fakultet

HKAIG- rad u raznim stručnim tijelima Konore i Razreda građevinara. 2002 - 2003 Rad na uređenju HRN ENV 1998 (eurokod za potres). 2001-. Stalni programi ...

godišnjak 2019. - Građevinski fakultet - SUM

31 pro 2019 ... Mr.sc. Anton Vrdoljak, prof. mat. ... [email protected] ... Vrdoljak i Kristina Miletić, te voditelj službe za informatičku podršku Božo.

bacc. ing. aedif. - Građevinski fakultet

9 lis 2019 ... Popis stručnih prvostupnika inženjera građevinarstva - bacc. ing. aedif. R. br. Ime i prezime. Godina završetka studija: 1. Ivan Babić. 2008. 2.

životopis - Građevinski fakultet Osijek

Područje Radionica af/sc: Depresija, voditelji: Mia Roth-Čerina, Petar Mišković. OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE. Materinji jezik Hrvatski. Strani jezici.

statut - Građevinski fakultet Osijek

Fakultet stupa u pravni promet s trećim osobama samostalno i bez ograničenja. ... skrbi, prati i analizira ostvarivanje plana rada, analizira rezultate rada i poduzima ... imenuje povjerenstvo i određuje vrijeme polaganja ispita po žalbi studenta.

KROVOVI i pokrovi R - Građevinski fakultet

KROVOVI S ROGOVIMA. ▫ Tipični predstavnici ove grupe krovova: • Roženička (prazna) krovišta. ▫ Nagibi – od 30° (40°) do 60°. ▫ Tlocrti – rogovi (preko ...

Zbornik radova - Građevinski fakultet

28 pro 2012 ... Acer ginnala. Amur Maple. Kineski javor. Acer palmatum. Japanese Maple. Dlanolisni japanski javor. Carpinus betulus. European Hornbeam.

Potporne konstrukcije 1 - Građevinski fakultet

zidovi, gravitacijske potporne konstrukcije. (trad. zidovi od kamena, nearmiranog betona, armiranog betona ... konstrukcija kao samostojeći obalni zid ili (b) kao.

Plitki temelji - Građevinski fakultet

Temelji su dijelovi konstrukcije preko kojih se ona oslanja o tlo. Preko temelja se ... Slika 4-2 Temelj samac (lijevo) i temeljna traka (desno). Slika 4-3 Temeljni ...

godišnjak 2017. - Građevinski fakultet

slijedeći potrebe i struke i tržišta, Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru ... Group i Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 8. studenog. 2017.

civil engineering - Građevinski fakultet

During a forty-two-year activity a total of 1332 Diploma Engineers graduated from the ... 5. H-267. Computational Hydraulics. (Hydraulic Engineering Module). 45 15 0. 5.0. 6. G-217 ... 2006. 5. Ž. Pauše: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993. ... Select the adequate laboratory and in-situ test to obtain.

Tablice - Građevinski fakultet Osijek

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku. Građevinski fakultet Osijek. Osnove proračuna i djelovanja na konstrukcije. 2. Opterećenje od djelovanja vjetra.

Dr.sc. Vlatka Rajčić - Građevinski fakultet

Vlatka Rajčić, dipl.inž.građ. - rođenje: 30. kolovoz 1967. Zadar, Hrvatska. - državljanstvo: hrvatska državljanka. - fakultet: diploma- Građevinski fakultet u Zagrebu ...

Untitled - Građevinski fakultet Osijek

11 kol 2019 ... Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek (Hrvatska) ... Šamačka-sjever i Promenada centar, Osijek (s O. Grigićem) - 2. nagrada. 2015. - Studentski ...

Outsourcing - Građevinski fakultet Osijek

34 Buble, M. i dr., Strategijski management, Ekonomski fakultet, Split, 1997., str. 86. 35 Siropolis, N. C. ... Izvor: Kranjec, Z., Vizija, misija i ciljevi održavanja, Zbornik radova, Skup. „ODRŽAVANJE ... provjera spojnih vijaka i spojnica. • provjera ...

fasade prirucnik - Građevinski fakultet

17 svi 2017 ... Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. (NN 29/13, 87/15) i zaštita od požara ...

ugovor - Građevinski fakultet Osijek

U trenutku sklapanja ugovora o građenju, naručitelj mora imati određenu upravnu, građevinsku dozvolu i ... Primjer jedne standardne forme ugovora o građenju ...

Pravilnik o studijima - Građevinski fakultet

I. OPĆA ODREDBA. Članak 1. Ovim se Pravilnikom, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilniku o ...

pomorske građevine - Građevinski fakultet

Pogl 2 Podmorski cjevovodi. 6.3.2013. ... Vrlo učestalu primjenu u izvedbi podmorskih cjevovoda imaju cijevi proizvedene iz plastičnih masa, Sl. 2.1.1.3::1:.

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU II. dr.sc ...

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU. FACULTY OF CIVIL ENGINEERING UNIVERSITY OF MOSTAR. Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, ...

NASPOT11-boja - Građevinski fakultet

“kontrafor” od pilota d > 60 cm. ( 90 – 120 cm ). T.Ivsic NP 11. 2009 / 2010. 8. Ugrađene potporne konstrukcije. Armiranobetonska dijafragma izvedena u tlu.

normiranje - Građevinski fakultet Osijek

strojevi koje ti normativi obuhvaćaju danas više uglavnom ne postoje na našim gradilištima. ... U građevinarstvu je za primjenu pogodan grafički način snimanja.

Ranko Keindl - Građevinski fakultet

RADNI STAŽ: -GZP TEHNORAD, Zagreb, rukovoditelj gradilišta i tehnički direktor do 1969. godina. -Služba razvoja INA-OKI (Zagreb), viši stručni suradnik (do.

Damperi - Građevinski fakultet Osijek

agregata na gradilištu, a zglobni damperi s većim brojem osovina mogu se koristiti i na javnim prometnicama. napisao: mr.sc. Držislav Vidaković,d.i.g., viši ...

Vježbe 4 - Građevinski fakultet Osijek

Ako zanemarimo trenje i otpor zraka, izračunajte maksimalnu visinu H na koju se popne iznad kraja piste. (43) (0,6 m). 6. Helikopter mase 810 kg, iz mirovanja, ...

građevinski fakultet - Sveučilište u Splitu

stabilnosti betona. U očvrslom stanju potrebno je odrediti dinamički modul elastičnosti i tlačnu čvrstoću za starost betona od 7 i 28 dana. Na uzorcima očvrslog ...

Džemal Bijedić - Građevinski fakultet

fakulteta Sveučilišta u Rijeci i. Građevinskog fakulteta Univerziteta »Džemal Bijedić« u Mostaru, stranke se dogovaraju da će zastupati zajedničke interese na ...

Mehanika tekućina - Građevinski fakultet

Ova činjenica naziva se hidrostatski paradoks. Slika 2.7 Sile tlakova na dno posuda različitih oblika bočnih kontura pri jednakim razinama vodnog lica od dna.

FERT strop - Građevinski fakultet

Proračun ploče krovišta – „FERT” strop – POZ 501. 2.1. Analiza opterećenja. 2.1.1. Stalno opterećenje – opterećenja su zadana u prilogu Opterecenja – slojevi.

Jesenski ispitni rok - Građevinski fakultet

RAČUNALNA GRAFIKA II. 16:00 (STUDIO). Četvrtak. 27. kolovoza. MATEMATIKA. 10:00 (AMFITEATAR). ARHITEKTONSKE. KONSTRUKCIJE I MATERIJALI. III.

Stabilnost kosina 2 - Građevinski fakultet

Slika 3-21 Primjer približnog pronalaženja kritične klizne plohe: kosina s nizom probnih kružnih kliznih ploha te istaknutom kliznom plohom koja među probnima ...

broj 2 - Građevinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Najviša zgrada na svijetu za kratko vrijeme preuzela je mjesto od Empire State Buildinga, a onda od Scars tomja. Gradilište jc na donjem Manhattanu, sa zgrada ...

civil engineering - Građevinski fakultet - UNIRI

Timošenko, S. Otpornost materijala 1 i 2, Građevinska knjiga, Beograd, 1972, ... student will learn to create simple VBA programs in Excel and will get familiar ...

sveučilište u zagrebu građevinski fakultet - Crosbi

14 stu 2018 ... uglavnom odlučuju za PVC zbog niže cijene i jednostavnijeg održavanja. ... topline rubnog dijela stakla na prozoru Troha-Dil Struktura.

prezentacija za brucoše - Građevinski fakultet - UNIRI

GRAĐEVINARSTVO osnovne informacije za studente 1. godine. Rijeka, 1. ... 1976. do 1978. godine – Građevinski fakultet u Rijeci ... Fotokopirnica, knjižnica.