PREDLOG Na osnovu člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ...

25 јул 2019 ... polutečnog i tečnog stajnjaka; rezervoari za stajnjak; pumpe za pražnjenje rezervoara, ... Izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje uključujući i mikro-rezervoare, ... Russian Federation/Ruska Federacija ... Imajte na umu da je ugovorena cijena (bez PDV-a) sa Direktoratom za plaćanja za ...

PREDLOG Na osnovu člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ... - Srodni dokumenti

PREDLOG Na osnovu člana 26 stav 3 Zakona o poljoprivredi i ...

25 јул 2019 ... polutečnog i tečnog stajnjaka; rezervoari za stajnjak; pumpe za pražnjenje rezervoara, ... Izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za navodnjavanje uključujući i mikro-rezervoare, ... Russian Federation/Ruska Federacija ... Imajte na umu da je ugovorena cijena (bez PDV-a) sa Direktoratom za plaćanja za ...

PREDLOG Na osnovu člana 23 stav 4 Zakona o zdravstvenom ...

Cijena pakovanja. A03FA01 metoklopramid tableta. Galenika. Klometol ... A05AA02 urzodeoksiholna kiselina kapsula. Dr Falk Pharma GmbH. Ursofalk.

PREDLOG Na osnovu člana 10 stav 2 Zakona o metrologiji ...

UREDBU. O IZMJENAMA I DOPUNAMA. UREDBE O ZAKONSKIM MJERNIM JEDINICAMA. Član 1. U Uredbi o zakonskim mjernim jedinicama („Službeni list ...

PREDLOG Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, na osnovu člana 58 Zakona o državnoj imovini, podnijela je Vladi Crne Gore predlog da se za zamjenika.

PREDLOG Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

mesne prerađevine koji se konzumiraju u sirovom stanju. Salmonella. 5. 0 ... 1.5. Mljeveno meso i mesne prerađevine živinskog mesa koje se. Salmonella. 5. 0.

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 3 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

9) majice sa kratkim rukavima;. 10) kravate; ... 10) majice sa kratkim rukavima;. 11) kravate; ... 3) futrole za sredstva za vezivanje;. 4) futrole za rezervni okvir;.

PREDLOG Na osnovu člana 28 stav 2 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

Postupak javnog poziva sprovodi privredno društvo u skladu sa propisom kojim je uređena prodaja i ... kojim su uređeni nacionalni parkovi i zaštita prirode.

Predlog Na osnovu člana 37 stav 6 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

22 нов. 2018 ... Masne kiseline. Arahidna kiselina (eikozanska kiselina). 506-30-9. Behenska kiselina (dokozanska kiselina). 112-85-6. Maslačna kiselina ...

Na osnovu člana 123 stav 3 i člana 124 stav 5 Zakona o zaštiti ...

kredita CSPK-a (gimnazija, ekonomska, informatika, konzervacija, arhitektura ili ... Stručni ispit se polaže po Programu za polaganje stručnog ispita (u daljem ...

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o osiguranju, člana 11.4. Statuta

je lice koje sa Osiguravačem zaključuje ugovor o osiguranju; OSIGURANIK ... nom ugovoru o osiguranju; PONUDA je pisani zahtev ugovarača osiguranja.

Na osnovu ĉlana 17. stav 2. i ĉlana 72. Zakona o hrani („Službeni ...

Ako se sok od koncentrisanog voćnog soka proizvodi od voća koje nije navedeno ... za voćni sok proizveden od jabuka ili krušaka, uz dodatak jabuka, gdje je to ...

Na osnovu člana 17. stav 3. tačka f) i člana 72. Zakona o hrani ...

f) određivanje reducirajućih šećera izraženih kao invertni šećer ili dekstrozni ekvivalent. (Luff - Schoorl metoda); g) određivanje reducirajućih šećera izraženih ...

Na osnovu člana 31. stav 2. i člana 56. Zakona o udruženjima i ...

Registra, u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Član 2. (Subjekt upisa u Registar). Udruženje i ...

Na osnovu člana 11 stav 1, člana 14 stav 5 i člana 103 Zakona o ...

elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu: Agencija). 5) Pozivni znak: jednoznačni alfanumerički identifikacioni znak kojim se identifikuje ...

Na osnovu člana 19, člana 24 stav 2 i člana 34 stav 2 Zakona o ...

8 јул 2004 ... "izvozna cijena" je cijena koja je stvarno plaćena, ili plativa za prodati proizvod namijenjen za izvoz iz države izvoznice u Republiku Crnu Goru ...

Na osnovu člana 254. stav 5. i člana 256. stav 1. Zakona o ...

uređaja za prenos snage u pogledu funkcionalnosti sklopova za hod unazad i uređaja za zaustavljanje vozila za osposobljavanje kandidata za vozače. Vozilo.

PREDLOG Na osnovu člana 9 stav 1 alineja 7 i ... - Vlada Crne Gore

3 јан 2020 ... Voće, osim brusnica, ribizla, bazginih bobica i plodova planike*. 0,10. *30 MDK se primjenjuje nakon pranja i odvajanja jestivog dijela. 3.1.17.

Predlog Na osnovu člana 15 stav 1 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Marijana Laković-Drašković, generalni direktor Direktorata za pravosuđe u ... 3) Grozdana Laković, načelnik Odsjeka za prevenciju korupcije, praćenje propisa i.

PREDLOG Na osnovu člana 3a stav 2 Odluke o ... - Vlada Crne Gore

Crne Gore, po osnovu kojeg može steći crnogorsko državljanstvo prijemom. (u daljem tekstu: poseban program). Upotreba rodno osjetljivog jezika. Član 2.

Na osnovu člana 6 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju ...

24 јан 2019 ... bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, na poziciji: 4149 – ostale ... veći dio prerađuju u mliječne proizvode (sir i kajmak). ... Sektor za lov plave ribe je veoma nerazvijen, odnosno karakteriše ga veoma mala ribarska ... prethodnih godina uzrokovale orade (Sparus aurata), Institut za biologiju ...

Na osnovu člana 35. stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo. (Službeni list Republike ... kao i definisanje linija izveštavanja, učestalost i sadržaj izveštaja, da podstakne.

Na osnovu Člana 35, stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj Banci Republike Kosova. (Službeni list ... U slučajevima sporazuma kredita u formi kreditnih linija, minusa u tekućem računu i kreditnih ...

Na osnovu člana 35, stav 1.1. Zakona br. 03/L-209 o ... - BQK

03/L-209 o Centralnoj Banci Republike. Kosovo (Službeni list ... je za likvidaciju bilanca prekoračenja, kreditnih ili sličnih linija u okviru od 30 dana od dana ...

Na osnovu člana 35. stav 1.1 Zakona br. 03/L-209 o Centralnoj ...

03/L-209 o Centralnoj banci Republike Kosovo. (Službeni list Republike ... kao i definisanje linija izveštavanja, učestalost i sadržaj izveštaja, da podstakne.

852. Na osnovu člana 45 stav 3 Zakona o eksplozivnim materijama ...

sredstva za: - vatromete razreda I, II i III u skladu sa standardom MEST EN 15947-4 - crnogorski standard - Pirotehnički proizvodi - Vatrometi, kategorije 1, 2 i 3 ...

Na osnovu člana 65 stav 7 Zakona o međunarodnoj i privremenoj ...

Na osnovu člana 65 stav 7 Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca („Službeni list CG“, broj 2/17),. Ministarstvo unutrašnjih poslova donijelo je.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 10. Zakona o slatkovodnom ...

5. smuđ (Stizostedion lucioperca L.); 6. som (Silurus glanis L.). ... Određuje se cijena 1 kg (jednog kilograma) ribe u iznosu od: 1. 15, 00 KM za I grupu;. 2. 12, 00 ...

645. Na osnovu člana 14c stav 1 Zakona o identifikaciji i registraciji ...

uzgoj na otvorenom, na kojem koke nosilje trajno ili povremeno borave i/ili se drže. Član 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ...

Na osnovu člana 58. stav 1. Zakona o ... - Merkur osiguranje

značenje: OSIGURAVAČ je “Merkur osiguranje” a.d.o. Beograd;. UGOVARAČ OSIGURANJA je lice koje sa Osiguravačem zaključuje ugovor ... Poček (karenca).

485. Na osnovu člana 23 stav 4 Zakona o zaštiti stanovništva od ...

7)izlučivanje uzročnika trbušnog tifusa, paratifusa, drugih salmoneloza, šigeloza, jersinioza, kampilobakterioza, kao i nosilaštvo antigena virusnog hepatitisa "B", ...

388. Na osnovu člana 58 stav 3 Zakona o bezbjednosti hrane ...

njihovog korišćenja, uključujući i nosače dati su u Listi 2 koja je sastavni dio ove uredbe. ... (50): Maksimalno dozvoljene koliĉine E 951 i E 950 ne smijju se prekoraĉiti ... crne nijanse. ... Osobine. Svetlo sive do bele, kristalne ljuspice ili prašak.

370. Na osnovu člana 17 stav 1 Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

režima. Po potrebi: digitalni pregled rektuma, ... Analiza retroalveolarnih,ortopan, snimaka PNS i drugih u ... savjeta, izdavanje uputnica i magistralnih recepata,.

Na osnovu člana 81. stav 6. Zakona o prostornom planiranju i ...

O TEHNIČKIM PROPISIMA ZA DIMNJAKE U GRAĐEVINAMA ... građevinama (u daljnjem tekstu: dimnjaci), zahtjevi za projektovanje, ... Ovim se Prilogom uskladjeno članu 29., stav 4. ovoga Pravilnika propisuju tehnički i drugi zahtjevi i uslovi.

05/88 1 od 20 Na osnovu člana 97. stav 2. Zakona o zaštiti na radu

PRAVILNIK. O OPŠTIM ... namijenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore u kojima se obavlja rad ili se povremeno ... Dužina puta za evakuaciju radnika od mjesta rada do bezbijednog prostora u prizemnim objektima ne može.

777. Na osnovu člana 6 stav 1 tačka 9 Zakona o vazdušnom ...

Značenje izraza. Član 3. Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja: 1) ECAA Sporazum je Multilateralni sporazum između Evropske ...

Na osnovu člana 4 stav 1 tačka 2, Zakona o elektronskim ... - ECO

17 stu 2010 ... namjene) definišu se radio-frekvencije namijenjene za pojedinačne ... VHF. 30 do 300 MHz metarski talasi. B.m. 9. UHF. 300 do 3000 MHz.

Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem platnom ...

sjednici, održanoj 10.09.2015. godine, donosi. UREDBU. O USLOVIMA I NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM. (“Službene novine FBiH” br. 72/15 i 82/15).

Na osnovu člana 67 stav 1, 2 i 3 Zakona o ... - Sudovi Crne Gore

27 нов. 2019 ... I Kandidati Biljana Pavličić, Ivana Petrušić Vukašević, Maja Janković, Danijela Đuković,. Rajko Lopičić, Vitomir Magovčević, Jelena Vučetić i ...

Na osnovu člana 38. stav 13. Zakona o oružju i municiji („Službeni ...

19 феб 2016 ... oružja za koje se sprovodi obuka – pištolja, revolvera, malokalibarske puške, lovačkog oružja – sa olučenim ili glatkim cevima, sportskog ...

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

Uzgoj ostalih životinja : uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska. Pčelar. 3 ... C/10.83. Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe – mljevena kafa (obrada ... Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,.

Na osnovu člana 178. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

se dodeljuju u vidu medalje i zahvalnice. Član 3. Godišnja ... Na licu medalje, u centralnom delu nalazi se tekst MEDALjA ZA HRABROST (ćirilično pismo, font.

Na osnovu člana 131 stav 4 Zakona o radu - Centar za stručno ...

Centar je obavezan da utvrdi način stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih. ... upozoriti zaposlenog o postojanju razloga za otkaz ugovora o radu, ...

NACRT 19. jun 2018. Na osnovu člana 80 stav 7 Zakona o turizmu i ...

19 јун 2018 ... mora da ispunjava limitator nivoa zvuka i limitator nivoa zvuka za mrežno napajanje. Akustički komfor. Član 2. Ugostiteljski objekti shodno ...

454. Na osnovu člana 48 stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti na radu ...

Ovim pravilnikom propisuje se način i postupak procjene rizika na radnom mjestu kod ... -opis građevinskog objekta namijenjen za radne i pomoćne prostorije uključujući i objekte na otvorenom prostoru sa svim pripadajućim instalacijama;.

Na osnovu člana 150 stav 4 Zakona o radu (“Službeni list CG”, br ...

Aneks ugovora o radu. Član 6. Pored slučajeva utvrđenih zakonom, poslodavac i zaposleni mogu ponuditi aneks ugovora o radu i u sljedećim slučajevima:.

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

Na osnovu člana 8a stav 2 Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ...

7 јул 2016 ... Nacionalnim planom za održivu upotrebu sredstava za zaštitu bilja (u daljem tekstu: ... Izvor: Popis poljoprivrede 2010 Zavod za statistiku ... Lista aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u sredstvima za zaštitu bilja koja je ...

Strana 1 Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni ...

Nacionalna politika u ovoj oblasti zasnovana je na osudi svih dela terorizma, nezavisno od ... izveštaj na godišnjem nivou o sprovođenju Strategije za nacionalno koordinaciono telo, koje će izveštaj ... Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Na osnovu člana 225. stav 3. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

o načinu vršenja unutrašnje kontrole. "Službeni glasnik RS", broj ... Ovim pravilnikom uređuje se način vršenja unutrašnje kontrole policijskih službenika i ... Do početnih saznanja o krivičnim delima i drugim vidovima nezakonitog postupanja.

Na osnovu člana 30. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

PRAVILNIK o načinu obavljanja pojedinačnih policijskih poslova ... Ovim pravilnikom bliže se uređuje način obavljanja pojedinačnih policijskih poslova ...

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC ...

partnera, treba da budu jezgro bilo kog odgovora na sajber kriminal. Postoji potreba ... U godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku Republike. Srbije za ...

Na osnovu člana 73. stav 1 tačka 5. Zakona o bankama („Službeni ...

6 феб 2019 ... 17, u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje poslovanje banaka. Banka ... platne kartice putem kartičnog, telekomunikacionog, digitalnog ili ... po sopstvenom kursu, i takav iznos prosleđuje BANCI na knjiženje.

Na osnovu člana 40. stav (2) Zakona o državnoj službi u ... - Vlada TK

8 svi 2018 ... I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE ZA DRŽAVNU SLUŽBU U TUZLANSKOM ... (1) Ispit općeg znanja polaže se u vidu testa sačinjenog od pitanja na ... Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. ... dostavljanje predmeta i akata u rad (interna dostavna knjiga, prijam i ...

887. Na osnovu člana 49 stav 4 Zakona o Vojsci Crne Gore ...

Lijeva strana posebne legitimacije sadrži nazive: "VOJSKA CRNE GORE“ i "VOJNA. POLICIJA"; mjesto za fotografiju u boji, dimenzija 25 x 30 mm; serijski broj ...

Na osnovu člana 165. stav 5. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

Činovi/zvanja označavaju se arapskim brojevima od 1 do 12, računajući od početnog čina/zvanja do najvišeg čina/zvanja koje se može steći u Ministarstvu.

Na osnovu člana 44 stav 2 tačka 3 Zakona o Centralnoj ... - CBCG

otplati omogućavaju brzo ispitivanje razloga kašnjenja u otplati, praćenje kašnjenja u ... Procjena kreditne sposobnosti korisnika kredita za razvojne projekte.

Na osnovu člana 15. stav (7) Zakona o strancima („Službeni glasnik ...

Stranac kome je u Republici Srbiji odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje ne mora dokazivati da poseduje sredstva za izdržavanje iz stava 1. ovog ...

Na osnovu člana 244. stav 4. Zakona o policiji („Službeni glasnik RS ...

29 јул 2019 ... 8) vršenje bezbednosnih provera i uručivanje pismena; ... registarske tablice za vozila kojima se obavlјa auto-taksi prevoz – sa oznakom.

Na osnovu člana 56 stav 4 Zakona o ... - Vlada Crne Gore

na tržište u doziranom obliku (kapsule, pastile, tablete, pilule, vrećice praha, ... purpureous. (crvena riža). Monaholin K iz crvene riže doprinosi održavanju.

608. Na osnovu člana 33 stav 3 Zakona o Vojsci Crne Gore ...

11) pregled analne regije (pilonidalni sinus, fisure, fistule, teži slučajevi spoljnih hemoroida ... prirodnim putem i govor (stenoze, obostrane paralize glasnica,.