iskoristivost soje različitih kultivara za potrebe proizvodnje biogoriva ...

značilo da ako mahuna sadrži više sjemenki, mahune su duže, a ako je zrno okruglog ... Nutritivna ili hranidbena vrijednost soje proizlazi iz njenog specifičnog ...

iskoristivost soje različitih kultivara za potrebe proizvodnje biogoriva ... - Srodni dokumenti

iskoristivost soje različitih kultivara za potrebe proizvodnje biogoriva ...

značilo da ako mahuna sadrži više sjemenki, mahune su duže, a ako je zrno okruglog ... Nutritivna ili hranidbena vrijednost soje proizlazi iz njenog specifičnog ...

Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na ...

7 srp 2015 ... Riječni promet RH integriran je u europski promet preko koridora VII (dunavski ... Prodaja motornog goriva na području OBŽ u ... Čamci i skele.

nacionalni akcijski plan poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva ...

Biogoriva kao obnovljivi izvor energije su od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku jer mogu zamijeniti fosilna goriva za prijevoz koja u ukupnoj potrošnji ...

Tehnologija proizvodnje soje

U ovom radu analizirana je tehnologija proizvodnje soje na OPG-u „Ivan Barišić-Jaman“ ... Žetva soje. Kvalitetna i pravovremena žetva je jako bitan čimbenik za ...

Tehnologija proizvodnje soje - Repozitorij Fakulteta ...

GNOJIDBA SOJE. Dušik i kalij soja zahtjeva u fazi cvatnje i formiranja mahuna, a fosfor i sumpor u vrijeme formiranja i nalijevanja zrna. Soja nema velikih ...

3.13. Usporedba različitih energenata za potrebe grijanja obiteljske ...

ogrjevnog drva, lož ulja, prirodnog plina i ukapljenog naftnog plina. ELEKTRIČNA ... donja ogrjevna vrijednost. Hd ... E-mail: [email protected]

usporedba različitih energenata i tehnologija za potrebe grijanja

Zahvaljujući novo otkrivenim zalihama te novim uređajima za plinsko grijanje, prirodni plin postaje sve ... Smeđi ugljeni otkopavaju se na ... 2.6. možemo vidjeti zašto su briketi preteča peleta, njihove estetske karakteristike su dosta veće od ...

Usporedba različitih tehnika proizvodnje bioetanola iz ...

la iz lignoceluloznih sirovina najviše pridonose cijena i tran- sport sirovina do ... Celuloza je linearni polimer D-glukoznih jedinica povezanih ... Manoza: 11 /.

Tehnologija proizvodnje različitih sorata krizanteme u Republici ...

cvijet koji je zapravo cvat sastavljen od sitnih cvjetića okruženih laticama. ... U uzgoju margareta i špina ponekad se javlja potreba za primjenom regulatora rasta ...

KARAKTERISTIKE I ISKORISTIVOST CENTRALNOG GRIJANJA

21 ruj 2016 ... Centralno grijanje, konvektor, peć, cjevovod, toplinsko opterećenje ... U današnje vrijeme relativno je najisplativije grijanje domaćinstva i ...

utjecaj trajanja zagrijavanja sirutke na teksturu i iskoristivost ...

mliječne masti i proteina iz sirutke u skutu bila kada se sirutka za proizvodnju skute zagrijavala u ... (napitci u prahu, napitci slični mlijeku, fermentirani napitci i dijetetski napitci) te alkoholni. (sirutkino ... niskog alkaliteta (2 500mg CaCO3/dm.

Energetska iskoristivost ljuske oraha i lješnjaka - sa2020 . 55th ...

Istraživani uzorci, odnosno lješnjak i orah bili su uzgajani tijekom ... lješnjaka (Istarski duguljasti i Rimski okrugli) i oraha (Elit i Šejnovo). Navedene sorte su.

planiranje proizvodnje i razvoj tehničkih sustava kod proizvodnje ...

KLJUČNE RIJEČI: stadij, planiranje, informacijski sustav, proces, proizvodni tok, ... Čekanje radnika na strojevima ili na materijal (loše planiranje proizvodnje).

OMV Biogoriva OK

on semi-arid waste land (e.g. Jatropha Curcas) is being pursued. In addition, the processing of ... Savjetodavna komisija za biogorivo. EU. Biofuels Research ...

Morfološka raznolikost tradicijskih kultivara graha (Phaseolus ...

najviše se koristi grah zrnaš, nešto manje grah mahunar, a mlado zrno graha sezonski. Kao stočna hrana i u ljekovite svrhe upotrebljavaju se stabljika, lišće, ...

Produktivnost, kemijski sastav i održivost introduciranih kultivara ...

Istraživane su sljedeće vrste i kultivari trava: engleski ljulj (Lolium perenne L.) cv. Calibra i Pimpernel (43,8 kg ha-1), talijanski ljulj (Lolium multiflorum Lam.) cv.

biogoriva - Arso

LESNA BIOMASA. V skupino lesne biomase, ki jo je smotrno upora- bljati v energetske namene, uvrščamo: manj kva- liteten les iz gozdov, les iz površin v ...

biogoriva - FKIT

3. za konvencionalna biogoriva kao što su biodiesel i bioetanol, cijena proizvodnje znatno varira ovisno o vrsti sirovine. 4. upotreba jestivih agrikultura za ...

Gospodarske značajke nekih introduciranih vinskih kultivara (Vitis ...

25 velj 2000 ... Izvršeno je mjerenje količine šećera i ukupnih kiselina u ... Alkohol u vinu određen je metodom destilacije vina koja ... neprovrelog šećera.

263 vegetacijski prostor utječe na prinos kultivara celera apium ...

uzgoj celera na tom području mogao biti uspješan. Međutim visoke temperature u ljetnim mjesecima kada maksimalne temperature često prelaze 30 0C i duža.

3 nutritivna vrijednost pet kultivara rajčice uzgojene na kamenoj vuni ...

10 velj 2009 ... Nutritivna vrijednost pet kultivara rajčice uzgojene na kamenoj vuni. 4. ABSTRACT. Quality of fresh tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) ...

Alge u proizvodnji biogoriva - PBF

drugih izvora biogoriva. • Biogorivo iz algi ne sadrži sumpor, nije toksično i biorazgradivo je. • Alge su jedini prirodni izvor koji ima potencijal da u potpunosti ...

cjenik sjemena rwa kultivara uljane tikve u 2020. godini - Agroklub

RWA Hrvatska d.o.o. | Član grupe RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft | Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek, Hrvatska | Tel.: 385 31 333 300 ...

utjecaj razmaka sjetve i kultivara na prinos i sastavnice prinosa uljne ...

golica ĉime se znatno narušava kvaliteta sjemenke, odnosno kasnije ulja (Pospišil, 2013.). 4.7. ... Primijenjena tehnologija proizvodnje uljnih buča u pokusu.

Obračun trošarine za biogoriva - PisRS

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE: DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE ... 1. bioetanol. (1000 l ). 2. biodizel. (1000 l ). 3. etil tertio butileter. (1000 l ). 4. bioplin. (m3). 5.

Biogoriva u prometu i ekološki doprinos - Repozitorij Veleučilišta u ...

Nakon toga, prikazan je utjecaj najznačajnijih vrsta biogoriva (biodizela i bioetanola) na performance motora (snaga, moment te potrošnja goriva) s unutrašnjim ...

Novi trendovi u proizvodnji etanola kao biogoriva - FKIT

na cijena goriva i petrokemijskih sirovina, te potreba za sigurnijom dobavom ... Bioetanol, sirovine, fermentacija, lignoceluloza, integrirani bioprocesni sustavi ...

U GOSPIĆU Mario Marković BIOGORIVA U FUNKCIJI SMANJENJA ...

(http://estudent.fpz.hr/Predmeti/E/Ekologija_u_prometu/Materijali/Nastavni_materijal_alt · ernativna_goriva.pdf, pregled: 18. travnja 2016.) Mogućnost masovne ...

biogoriva - Završni radovi Veleučilišta u Šibeniku - Veleučilište u ...

biogoriva (biodizel i bioetanol) u odnosu na druga alternativna goriva očituje se ... palminog ulja je veliki prinos i umjerena cijena u usporedbi s ostalim jestivim ...

Irena Klemenčić: Naknade i poticaji za biogoriva u prijevozu

dizel, bioetanol, biometanol, bioplin, biovodik, bio-ETBE (etil-ter-butil-eter), ... ga goriva i motornog benzina, odre|ene prema Pravilniku o utvr|ivanju cijena ...

Upotreba alga u proizvodnji biogoriva - Repozitorij Odjela za biologiju

Ključne riječi: bioplin, bioetanol, biodizel, mikroalge, makroalge, uzgoj ... goriva proizvedenog iz alga iznosila 300-2600 USD, dok je cijena barela nafte iznosila ...

Gnojidba soje

Soja je značajna leguminoza u ratarskim kulturama, koja razvojem bakterije Bradyrhizobium japonicum na kori- jenu obogaćuje tlo dušikom fiksirajući ga iz ...

SOJE - Savjetodavna služba

Soja (Glycine max L.) je stara ratarska kultura porijeklom iz Azije koja se ... U našim agroekološkim uvjetima žetva soje uglavnom se obavlja sredinom. i u drugoj ...

Gnojidba soje - Petrokemija

Gnojidba soje kao i ostalih poljoprivrednih kultura obavlja se na temelju analize tla ili biljnog tkiva. Soja nema velikih zahtjeva prema gnojidbi dušikom ukoliko ...

Gnojidba soje - Tlo i biljka

3 svi 2018 ... Gnojidba soje. Prof. dr. sc. Vladimir Vukadinović. Soja, u odnosu na kukuruz, sadrži ~50 % više energije po kilogramu sjemena što s fiziološkog ...

ULOGA CIJEPLJENJA U UZGOJU SOJE

njih ciljeva, svakako je i gnojidba soje. Ovdje će biti govora samo o ... odnosu između kvržičnih bakterija i leguminoza, soja, kao i ostale legu- minoze, većim je ...

IMOBILIZACIJA PEROKSIDAZE IZ SOJE (GLYCINE MAX) NA ...

predstavlja jeftin poljoprivredni otpadni proizvod. Pored toga ovaj enzim pokazuje izrazitu termostabilnost kao i mogućnost polimerizacije različitih aromatičnih ...

Vodič za organsku proizvodnju soje.pdf - NS SEME

žetva uz pravilnu podešenost kombajna, istovremeno se poštuju i osnovni zahtevi organske proizvodnje. Gajenje soje u organskoj proizvodnji ima nekoliko.

Zakladanie porastov soje s inokulacnymi ... - RWA Slovakia

Viac informácií získate na našej novej web stránke www.rwa.sk. Majiteľ odrody: Semeces Prograin Inc., Kanada. Zástupca pre SR: IPK AGRO, s.r.o., Košice.

Katalog soje 2020 - Delta Agrar

Sorte starije genetike Dukat, Galeb i Gorštak su i u 2019. godini pokazale opravdanost svoje zastupljenosti na tržištu soje Republike. Srbije, ali i van granica ...

merkantilna proizvodnja žitarica i soje na obiteljskom ...

(obrada tla, sjetva, gnojidba i njega usjeva), te berbu i prinose, a također i korištenje ... Optimalan rok sjetve tritikala je polovica listopada. Žetva se obavlja.

Jelena Ivan,dipl.ing. Setva soje

i privredu korisno, da se u malim jatima gaje i sačuvaju golovrata kokoš. (gološijanka), somborska kapava (ćubasta), kosovski pevač i obična ...

1 UTJECAJ pH VODENE OTOPINE NA KLIJAVOST SJEMENA SOJE

ukupnu masu klijanaca sjemena tri sorte soje (Anica, Ika i Kuna). Dobiven je značajan utjecaj ... Ključne riječi: soja, sorte, sjeme, pH, klijavost. UVOD. Jedan od ...

merkantilna proizvodnja soje u poljoprivredno-prijevozničkom obrtu ...

borba protiv korova, bolesti i štetnika, žetva–berba i poslije žetveni postupci. Soja kao ... Sjeme soje sadrži 40 % bjelančevina, 20 % ulja, više od 30 % raznih.

ponuda sorata i repromaterijala za merkatilnu proizvodnju soje u ...

novu kolekciju sorata soje i počeo ih uzgajati na imanju Korija kraj Virovitice. Čmelikovu soju je proširio ... cm, drugi 50 – 70 cm (Gutschy , 1950). Slika 3.

Ivana Kelava UČINAK HIDROLIZATA SOJE NA PROLIFERACIJU ...

31 kol 2015 ... HeLa stanice uobičajeno rastu u medijima kao što je DME medij uz dodatak 5-10% (v/v) seruma, najčešće fetalnog telećeg seruma (FBS).

kritično razdoblje zakorovljenosti u proizvodnji soje na području ...

8 lip 2018 ... Aleksandra Sudarić, znanstveni savjetnik na Poljoprivrednom institutu Osijek, član ... soje i žetveni indeks pri međurednom razmaku 70 cm. 53 ... soje*. Vrijeme uzimanja uzoraka i GDD**. 2014. 2015. 2016. sjetva. -. 07. 05.

SMERNICE INTEGRIRANE PRIDELAVE SOJE Verzija - Integrirano ...

Tako lahko z vključitvijo soje v kolobar pred pšenico zmanjšamo ... njiv s sojo narasle s 50 ha na približno 2900 ha, kolikor je bilo posejanih v letu 2017. O.

ispitivanje efikasnosti herbicida u usevu soje - Izbis

Laguna, Monam u suzbijanju korova u usevu soje. Na svim lokalitetima ispitivanja ... su primenjeni folijarno. Svaki herbicid ispitivan je na po 2 različita lokaliteta.

Utjecaj herbicida na fotosintetsku učinkovitost soje - Repozitorij ...

Laguna 75 WG je sistemični i djelomično rezidualni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova u soji. Primjenjuje se od nicanja do razvoja četvrte ...

BIOHEMIJSKE PROMENE TOKOM STARENJA SEMENA SOJE

Klju~ne re~i: starenje, lipidna peroksidacija, seme, soja, superoksid-dizmutaza, peroksidaza. UVOD: Pod uticajem nepovoljnih uslova sredine, kao i ~uvanja ...

tehnologija uzgoja soje za ljudsku prehranu - Repozitorij ...

25 ruj 2019 ... agrotehnike) gnojidba nije imala utjecaj na povećanje količine proteina u zrnu soje. Ukoliko dođe do nedostatka dušika simptomi će se prvo ...

Zaštita soje na lokaciji Drenovci - Repozitorij Fakulteta ...

tvrdokrilaca kao što su razni hruštevi, žitni pivci, gusjenice podgrizajućih sovica, rovci i drugi. ... (lucernina), popci, crni hruštevi, podgrizajuće sovice i drugi.

Klijavost sjemena soje i krmnog graška u zavisnosti od pH ...

Po dva kultivara soje (Anica i Ika) i dva kultivara krmnog ... Kultivar soje Ika imao je najveću energiju klijanja ... Ključne riječi: pH, soja, krmni grašak, klijavost.

PRIDELEK ZRNJA SOJE - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

KG soja / Glycine max / poljski poskus / sorte / dolžina rastne dobe / pridelek / ... fakultete v Ljubljani izvedeni poljski poskusi s sortami soje: Tisa, Ika, Olna,.

Pregled i perspektive tržišta soje u Republici Hrvatskoj do 2030 ...

22 velj 2019 ... površina, prinosa, proizvodnje, uvoza, izvoza i cijena soje pod ceteris paribus ... potrošnji, uvozu i izvozu promatranog tržišta do 2017. godine.

Poljoprivredni institut katalog soje 2017 FINALNO.indd

Od srednje ranih sorata zastupljene su sorte Ika, OS Zora, Tena i. Sara, od ranih sorata Sanda i ... Aleksandra Sudarić– soja. Tel. 385 31 515 530 e-pošta: ...

Primena izolata proteina soje u tehnološkom ... - Semantic Scholar

soja postala daleko najjeftiniji izvor visokokvalitetnih proteina. Prema po dacima američkih ... Za industriju prerade mleka najinteresantniji su proteini soje koji se.

Biljka dobrog duha Demonstracije Zaštita soje za ... - Agromarket

1 мај 2017 ... čičak (Xanthium strumarium), kereće grožđe (Solanum nigrum), poponac. (Convolvulus arvensis) i svaka od na- vedenih kombinacija je i više ...

PRIRUČNIK ZA GAJENJE SOJE DaNUBe SOya - Donau Soja

Žetva. 6.2. Sušenje i čuvanje. 7. Danube Soya standard kvaliteta i proces sertifikacije ... Značaj gajenja soje u dunavskom regionu i potencijal za uzgajanje. 1.1.