ZAŠTITa PROJEKT d.o.o. - Grad Karlovac

Pevec. BANIJA-ILOVAC 2. Ova obuhvaća 53 ha. U zoni posluje tvrtka HS Product. Također ... prići sa stražnje strane, a u radno vrijeme oko zgrade je parkiran ...

ZAŠTITa PROJEKT d.o.o. - Grad Karlovac - Srodni dokumenti

ZAŠTITa PROJEKT d.o.o. - Grad Karlovac

Pevec. BANIJA-ILOVAC 2. Ova obuhvaća 53 ha. U zoni posluje tvrtka HS Product. Također ... prići sa stražnje strane, a u radno vrijeme oko zgrade je parkiran ...

ZAŠTITA PROJEKT doo - Grad Duga Resa

MODNI STUDIO obrt za krojačko trgovačke usluge, vl. Marija Buneta, Stara ... 39, Duga Resa. 253. FOTO NIKA d.o.o. u stečaju, Trg Svetog Jurja 4, Duga Resa.

projekt „zaštita zubi“ – hodogram aktivnosti - Labin Zdravi Grad

PROJEKT „ZAŠTITA ZUBI“ – HODOGRAM AKTIVNOSTI. 1. AKTIVNOSTI ZA TRUDNICE. • Promoviranje zdravog načina života (prehrana, higijena) - izabrani ...

Dječji vrtić Četiri rijeke Grge Tuškana 9a, Karlovac ... - Grad Karlovac

29 kol 2019 ... VRTIĆA „ČETIRI RIJEKE“ ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018. ... Radno vrijeme vrtića prilagođeno je potrebama roditelja tako da vrtić ... Tako primjerice plodine i prirodnine obogaćuju znanja i ... Blagdani, praznici i rođendani.

Izlazi prema potrebi Broj 10. Godina XLVII. Karlovac ... - Grad Karlovac

12 stu 2012 ... 11,23%, a broj stanovnika naselja Karlovac smanjen je za 2.225 tj. 4,59%. ... Karlovac, 5 Poliklinika (Poliklinika ''Vura'', Poliklinika ''Dr. Došen'', ...

Izlazi prema potrebi Broj 6. Godina XLVI. Karlovac ... - Grad Karlovac

11 svi 2011 ... (aquapark za djecu i ostalo). R0164. 48.780,49. 60.000,00. 80. Nabava robe i usluga za uređenje grada u turističke svrhe. R0166. 60.975,61.

Izlazi prema potrebi Broj 11 Godina LII. Karlovac, 10 ... - Grad Karlovac

10 srp 2019 ... WEB aplikacija - ... istoimenog projekta u kojem uz Grad Karlovac sudjeluju gradovi Ogulin i Ozalj i ... WEB aplikacija – programsko rješenje katastra ... urbane opreme, provedbu projekta „Javni bicikli“ i održavanje kamera,.

Izlazi prema potrebi Broj 8. Godina XLX. Karlovac ... - Grad Karlovac

4 svi 2015 ... KORISNIK 27628 02 GRADSKI MUZEJ KARLOVAC. 5.106.283,00 ... Sufinancirajne "Karlovačkog tjednika" d.o.o. ... OPARNICA NADA-umrla.

Izlazi prema potrebi Broj 6 Godina LII. Karlovac, 22 ... - Grad Karlovac

22 ožu 2019 ... (3) Ograde se mogu izvesti kao metalni elementi (kovano željezo, željezna bravarija, aluminijske pregrade), mogu biti u kombinaciji sa staklom ...

Izlazi prema potrebi Broj 9. Godina XLX. Karlovac ... - Grad Karlovac

27 svi 2015 ... k.o. Karlovac 2, Dječjem vrtiću „Četiri rijeke“ iz Krlovca. 644. 131. ... o prihvaćanju izvješća o radu za 2014. godinu Društva Zelenilo d.o.o.. 646.

Izlazi prema potrebi Broj 7. Godina L. Karlovac, 29 ... - Grad Karlovac

29 ožu 2017 ... DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC. 11.932.453 ... rashodi za uslugu ˝javni bicikli ˝ - 35.000,00 kn. AKTIVNOST: ... KAUFLAND Hrvatska k.d.. 720.338.

Izlazi prema potrebi Broj 21. Godina L. Karlovac, 22 ... - Grad Karlovac

22 pro 2017 ... pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za ... Reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i ... 16 i 18, 18a i 18b i Sarajevska ulica.

Izlazi prema potrebi Broj 3. Godina LI. Karlovac, 21 ... - Grad Karlovac

21 velj 2018 ... Tablica 18: Zaposleni u pravnim osobama u Gradu Karlovcu ... G Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala ... troškovi vezani s poljoprivrednom djelatnosti, te rabljena oprema kupljena od fizičkih osoba.

Izlazi prema potrebi Broj 10 Godina LII. Karlovac, 14 ... - Grad Karlovac

14 lip 2019 ... 110/18), Autotransport Karlovac d.d., Gažanski trg 8, Karlovac, OIB: ... oznakama početnih i krajnjih stajališta mora biti istaknut vozni red.

Izlazi prema potrebi Broj 13 Godina LI. Karlovac, 31 ... - Grad Karlovac

31 kol 2018 ... o suglasnosti za prijavu projekta energetske obnove na objektima DV Dubovac,. OŠ Turanj i OŠ Braća Seljan na natječaj u okviru Poziva 4c1.4 ...

Izlazi prema potrebi Broj 15 Godina LI. Karlovac, 12 ... - Grad Karlovac

12 lis 2018 ... Kušec Zdenko. Bašćinska cesta 37. INA. 652,86. 212,50. 0,00. 865,36. 92 ... Mihić Emil. Dvorište 20B, Krnjak. NKN. 6.449,38. 0,00. 151,10.

strojarski projekt- projekt sprinkler instalacije - Grad Poreč

MOKRI SPRINKLER SUSTAV. U pripremnom stanju sprinkler cijevna mreža mokrog sprinkler sustava nalazi se pod tlakom vode koji osigurava jockey pumpa.

strojarski projekt- projekt termotehničkih instalacija - Grad Poreč

Proračun gubitaka topline izvršen je računalnim programom INTEGRA – CAD firme IMPULS SOFT. – Rijeka, prema slijedećim ulaznim podacima: - vanjska ...

strojarski projekt- projekt plinskog priključka - Grad Poreč

Crtež br. 1 - Situacija - instalacija plina. M 1:500. Crtež br. 2 - Dispozicija plinskih instalacija- podrum M 1:100. Crtež br. 3 - Shema plinske instalacije. M - ...

glavni projekt - strojarski projekt - mapa 5 - Grad Bjelovar

Nadstrešnica 2 za smještaj posebnih vrsta otpada ... Za evakuaciju iz poslovne građevine predviđena su vrata i hodnici dovoljne veličine iz svake ... pravilno i pravovremeno reagirati u slučaju požara dok ne počne organizirana akcija gašenja.

zaštita šuma od požara primjenom ipnas sustava karlovac, 2015.

aviona, te rotirajućih televizijskih kamera, koje omogućuju pregled nad određenim ... IPNAS je Web informacijski sustav što znači da mu korisnik pristupa sa.

Mapa 10/10 STROJARSKI PROJEKT – PROJEKT ... - Grad Poreč

00385 91 44 545 44 email: [email protected] | [email protected] ... Statut Hrvatske komore inženjera strojarstva (N.N. 137/2015). 3. Zakon o zaštiti na ...

grad lipik - program mjera - Grad Karlovac

31 pro 2017 ... Mirela Ćordaš, dipl.ing.arh. Vlatka Žunec, mag.ing.arh. ... KURIJA STAROG ŽUPNOG DVORA civilna građevina. CG. E. E. LADVENJAK.

ZAŠTITA PROJEKT doo - Općina Draganić

MEDVEN TRGOVINA d.o.o.,. Draganići 6. 047 / 715 191. GAVRANOVIĆ d.o.o. - prodavonica P-42,. Draganić 34/A. Anita Palaković, voditelj. 047 / 295 566.

ZAŠTITA PROJEKT doo - Općina Netretić

MREŽNICA d.d. - MOTEL DOBRA, Jarče Polje 1/D. 8. ... Za područje odovornosti Općine Netretić komunikacije putem radio stanica na taktičkoj razini koristi se ...

projekt dječji grad projekt dječji grad - Agencija za mobilnost i ...

LUCIJA SRDANOVIĆ - OŠ Spinut 6 razred. KARLA SRDANOVIĆ - OŠ Spinut 5 razred. LUCIJA PRANČIĆ - OŠ ... DECENTIA D.O.O.. PIZZERIA VELO MISTO.

Untitled - Grad Karlovac

21 lip 2019 ... Pokretni ugostiteljski objekt -prikolica sa 16 pivskih setova /stol 2 klupe/ (Shema br. 3; oznaka PUO), ukupno ... PIVSKI KOMPLETI. PIVSKI ...

1979. god. - Grad Karlovac

13 srp 1979 ... diti dokumentaciju za valorizaciju, zaštitu i urbanističko korištenje ... kutna vrata , te pravi prozor. Zona I ... može adaptirati za blagovaonicu hotela i tako proširiti ... koliko klupa, a za sada je pješačka zona osigurana samo iz-.

bilješke - Grad Karlovac

12 velj 2017 ... 10 HOSTEL KARLOVAC 0.0.0. 11/RAZVOJNA AGENCIJA KŽ-KARLA ... 16 INDUSTROGRADNJA GRUPA D.D.. 17 INSTITUT IGH D.D.. 525.

Utvrde - Grad Karlovac

An old fortress of Dubovac stands on the hill right above Karlovac. It has recently ... žuljka i utvrde Dubovac smješteno ... Dvorac je zbog dugova bio založen,.

primljeni - Grad Karlovac

18 pro 2018 ... SPECIAL d.o.o. PAZIN (U-00814/14-06). Garancija Erste bank d.d. Na iznos od 16.650,00. 16.650,00. 21.08.2014. GHIA SPORT d.o.o. PAZIN ...

Vidimo se u Karlovcu... - Grad Karlovac

Hrvatska se s pravom nazivala “predziđe kršćanstva”, a Karlovac “bedem Hrvatske”. ... Tu su restorani Pod starimi krovovi, Kvaka, Mirna..., pizzerije Tiffany,.

VODOPRIVREDA KARLOVAC dd - Grad Ozalj

VODOPRIVREDA KARLOVAC d.d.. K A R L O V A C , O b a l a F r a n j e R a č k o g a 1 0. OIB: 76937598211. INVESTITOR: GRAD OZALJ, Kurilovac 1, Ozalj.

NOĆ MUZEJA u Karlovcu - Grad Karlovac

19:30 – 20:00 Priča NADA IVELJIĆ: VRBINE GRANČICE, priča Nataša. Vojnović; uzrast: 4 . 21:30 – 22:30 Stručno vodstvo po izložbi SLIKE NAŠEGA KRAJA, ...

PJPK_ 2020_Plan_raspodjele_detaljno.pdf - Grad Karlovac

3. Glazbena škola Karlovac. Koncertna aktivnost Glazbene škole Karlovac. 15.000,00. Redovna djelatnost Karlovačkog komornog orkestra Glazbene škole.

Karlovački vrtuljak - Grad Karlovac

18 svi 2019 ... 13.10 / 440 BILJAKA ZA 440. GODINA GRADA KARLOVCA -. Iva Ferenac / OŠ Turanj. 14.00 / HOKUS POKUS -. Dora Kučan, Marta Sumina.

ugovori 2014. - Grad Karlovac

12 pro 2014 ... 30.12.2014 HEP ODS D.O.O. Zagreb Elektra Karlovac V Mačeka 44. Da. U-01140/14-11 ... 18.12.2014 DRVO TRGOVINA d.o.o.. 140000 Da.

ugovori 2016. - Grad Karlovac

31 pro 2017 ... 4.1.2016 Opća bolnica Karlovac,A.Štampara 3, Karlovac. Da ... 18.11.2016 GAVRANOVIĆ d.o.o.Zagreb, Majstorska 9. 00890. Da. 1500.

Hrvatske vode - Grad Karlovac

14 velj 2019 ... ... Karlovcu, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac, OIB: 25654647153 (dalje u tekstu: Ponuditelj), sukladno odredbi članka 13. stavak 1. podstavak ...

Grad Karlovac - Ministarstvo državne imovine

16 ruj 2019 ... Na temelju članka 4., članka 37. stavka 6. i članka 45. stavka 1. i stavka 3. alineje 4. ... 1. Grad Karlovac, Banjavčićeva 9, 47 000 Karlovac. 2.

donacije / sponzorstva 2015. - Grad Karlovac

4 stu 2015 ... 2.11.2015 Župa Majke Božje Snježne,Kamensko. R-00627/15-10. 700. 2.11.2015 Janja Lipovac. R-00624/15-10. 2000. 2.11.2015 Stjepan ...

plan rasporeda kioska - Grad Karlovac

adresa broj kioska namjena planirani status. 1. 2851/3. Karlovac 1 križanje Ulice Banija i Ulice dr.Ante. Starčevića. 1 trgovina na malo - prodaja tiska, duhanskih ...

plan upravljanja zvijezdom - Grad Karlovac

30 svi 2018 ... 2028. godine (u daljnjem tekstu Plan upravljanja Zvijezdom) – utvrditi ... djelatnosti koje izravno ovise o brojnosti populacije te njihovim eko-.

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRAD KARLOVAC ZA ...

Plan gospodarenja otpadom Grada Karlovca za razdoblje od 2017. do 2022. ... eko otoke. Mobilni eko otoci predstavljaju cjeloviti model zbrinjavanja otpada, ...

Čisto, čišće, najčišće - Grad Karlovac

koriste septičke jame za sakupljanje otpadnih voda moći koristiti usluge pražnjenja septičkih jama. Vodovoda i ... U želji da očistimo naše rijeke, cijena.

27gv- procjena pozar izm 1.2 - Grad Karlovac

Kaufland Hrvatska, Trg Hrvatskih Branitelja 2, Karlovac. PROIZVODNJA ... prići sa stražnje strane, a u radno vrijeme oko zgrade je parkiran veliki ... 16. Tina Ujevića 2. -1 1 12. 2. 40 suha. 20×30. R. NE. 1.5. 17. Tin Ujevića 3. -1 1 12. 2. 40.

ODLUKA O UREĐENJU PROSTORA ZA ... - Grad Karlovac

Tenda može pokrivati isključivo zakupljenu površinu terase, što znači da njeni ... U slučaju promjene cijena odnosno visine zakupa za terase na ugovore ...

Agrometeorološka radionica za poljoprivrednike ... - Grad Karlovac

12 ožu 2019 ... DHMZ-a. Jelena Ferina, dipl. ing. fiz. Državni hidrometeorološki ... je i radarska slika koja ima mogućnost animacije proteklih termina pa se tako.

Groblje Mala Švarča - Grad Karlovac

koje se s unutarnje strane moţe zasaditi zaštitno zelenilo. ... Budući da se radi o malom groblju s cca 60 ukopa godišnje, ovim Planom je ... u postojeći krajobraz neposredne okoline (vrsta i veliĉina drveća i grmlja, naĉin i raspored sadnje i sl.) ...

ugovori 2013. godina - Grad Karlovac

23 pro 2013 ... 1.1.2014 VETERINARSKA STANICA d.o.o. DUGA RESA. Da. U-00895/14-06. 1.1.2014 VETERINARSKA AMBULANTA VET PLUS d.o.o.. Da.

trg garaža-tehnički23-10-2013x - Grad Karlovac

uvođenje pješačke zone središnjim dijelom Trga uz rješavanje prometa u mirovanju (podzemna garaža) i osiguranje interventnog prometa.Promet treba biti ...

objava sudskih predmeta - Grad Karlovac

91269093498 Zagreb, Prilaz Đure Dezelića 44. REPUBLIKA ... 87703553516 Domobranska Ulica 26b, 47000 Karlovac Grad Karlovac Prava vlasništva.

letak reciklažno dvorište - Grad Karlovac

1 kol 2019 ... reciklažno dvorište na lokaciji Zagrebačka 17d. TO. Grad Karlovac. Banjavčićeva 9, 47000 Karlovac. Reciklažno dvorište Mala Švarča:.

KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD KARLOVAC ... - OŠ TURANJ

22 kol 2019 ... OSNOVNA ŠKOLA TURANJ. TURANJ 18. M.B. 3592740; OIB 26248257038. TEL/FAKS: 047/638-678 e-mail: [email protected]

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM ... - Grad Karlovac

25 lis 2018 ... Delfin I Bubamara, predsjednik GČ. Švarča Berislav Brozović. Razlozi neprihvaćanja pojedinih primjedbi zainteresirane javnosti na određene ...

Staze za nordijsko hodanje - Grad Karlovac

Korisnici potpora - dobri primjeri iz prakse. CircuitMess d.o.o., vl. Albert Gajšak – poduzetnik početnik, proizvodnja, sajmovi. Obrt za modni dizajn Igor Dobranić.

PLAN RAZVOJA CENTRALNIH TOPLINSKIH ... - Grad Karlovac

3-2: Trenutni toplinski konzum isporučen od tvrtke Gradska toplana d.o.o. ................... ... obadvije koncepcije korištenje biomase (peleti i drvna sječka). Pri tome ...

program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i ... - Grad Karlovac

omogućiti provedbu DDD mjera kao opće mjere za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. ... uporabu sredstva nadležnog tijela državne uprave. ... uvjetima bez vjetra pa je svaki adulticidni tretman na otvorenom prostoru kod jačeg vjetra ... Cilj suzbijanja muha je sprečavanje prijenosa mikroorganizama i zaraznih bolesti.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA ... - Grad Karlovac

razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu za Karlovac su važne potpore za obnovu starih tradicijskih kuća i ... Međunarodni studentski stručni forum.

drvored u ulici janka draškovića - Grad Karlovac

Franje TuĊmana i Drvoreda kestena uz desnu obalu rijeke Kupe, potez prije i ... o Raspored – razmak sadnje je 12.5 metara stablo od stabla, u liniji sadnje, ...