1 SMJERNICE GLAVNE UPRAVE ZA PRAVOSUĐE o ... - Europa

13 lip 2014 ... Dostupan je na internetu i dopunjavat će se i ažurirati po potrebi, uzimajući u obzir iskustvo iz njegove ... podrazumijevati da su izraženi u kalendarskim danima. Kad rok ... Popusti dodijeljeni potrošačima za korištenje određenih sredstava plaćanja, najčešće izravna terećenja ... American Express i Diners).

1 SMJERNICE GLAVNE UPRAVE ZA PRAVOSUĐE o ... - Europa - Srodni dokumenti

1 SMJERNICE GLAVNE UPRAVE ZA PRAVOSUĐE o ... - Europa

13 lip 2014 ... Dostupan je na internetu i dopunjavat će se i ažurirati po potrebi, uzimajući u obzir iskustvo iz njegove ... podrazumijevati da su izraženi u kalendarskim danima. Kad rok ... Popusti dodijeljeni potrošačima za korištenje određenih sredstava plaćanja, najčešće izravna terećenja ... American Express i Diners).

glavne značajke uprave nezavisne države hrvatske u velikoj župi ...

8 lip 2019 ... 15 Rafael Brĉić, Italijanski planovi u NDH 1941-1943. (s posebnim ... Ilustracija 1. Zemljopisna karta Velike ţupe Krbava i Psat s kotarevima.

Smjernice za ispitivanje zadovoljstva korisnika javne uprave BiH

dokumentu analizirane su ankete o zadovoljstvu korisnika i korisnica iz dvadeset šest zemalja3, date su preporuke o ... Za primjer iz prakse zahvaljujemo Agenciji za državnu službu BiH. Članovi i članice ... Istraživanje tržišta i marketing IS.

Smjernice za upravljanje voznim parkom - Ministarstvo uprave

b) Informacijskim sustavom nadzora i praćenja automobila (GPS). a) Putni radni list treba sadržavati: 1. Redni broj putnog radnog lista,. 2. Marku automobila,. 3.

pravosuđe i sud javnosti pravosuđe i sud javnosti - Centar za ...

Boris Marić. Daliborka ... (2) Ako je usljed djela iz stava 1 ovog člana pribavljena imovinska korist koja ... V. D., adv. Begović Zdravka da se izvrši uvid u 47 zahtjeva za ... analitička kartica o „protoku gotovine“, sa podatkom lica koje je kucalo ...

Smjernice - ESMA - Europa

Gornji primjer prikazuje UAIF koji ulaže samo u kategorije „drugi uvršteni vlasnički vrijednosni papiri”, „izvedenice s fiksnim prinosom”, „drvo” te u ostale subjekte ...

Smjernice - ESMA - Europa EU

Gornji primjer prikazuje UAIF koji ulaže samo u kategorije „drugi uvršteni vlasnički vrijednosni papiri”, „izvedenice s fiksnim prinosom”, „drvo” te u ostale subjekte ...

Smjernice ECDC i EMCDDA - Europa EU

Preporuke, kondomi i lubrikanti mogu se dijeliti u svim okruženjima, čak ... Na primjer, jedna ljekarna iz Škotske koristi elektronički sistem da locira pojedine.

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA - Europa

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

Uvodne smjernice o Uredbi CLP - ECHA - Europa EU

naziva „Sličnosti i razlike između Uredbe CLP i Direktive DSD/DPD” u „Sažeti pregled ... Za slanje dosjea za prijavu tvari u formatu IUCLID, možete se poslužiti ... Uredba CLP donesena je kao dio zakonodavnog paketa koji također obuhvaća:.

Smjernice o postupanju prema povezanim ... - Eiopa - europa.eu

Za potrebe ovih Smjernica sudjelujuće društvo jest društvo koje izračunava ... Sudjelujuća društva trebala bi utvrditi svoja povezana društva i sudjelujuće.

Smjernice o zahtjevima obavješćivanja i procjeni ... - ECHA - Europa

kontroliran? Dokument ... odreći od veće razine krajnjih točaka za zdravlje ljudi na osnovi strogo kontroliranih uvjeta ... podzemni vlakovi, zrakoplovi. AC2.

Smjernice o zahtjevima za tvari u proizvodima - ECHA - Europa

ukupna količina tvari prisutne u svim proizvedenim ili uvezenim proizvodima koji sadržavaju više od 0,1 % masenog udjela te tvari premašuje jednu tonu po.

Smjernice o glavnim pojmovima AIFMD-a ... - ESMA - Europa EU

Smjernice o glavnim pojmovima AIFMD-a (Alternative Investment Fund Managers. Directive/Direktive o upraviteljima alternativnim investicijskim fondovima) ...

Smjernice za identifikaciju i nazive tvari prema ... - ECHA - Europa EU

Ulje krizanteme i iz njega izolirani izomeri . ... 268-897-3), ni ista kao ricinusovo ulje, epoksidirano (nije na ... (dm), pomnoženo s koncentracijom uzorka (g/ml).

Vodič kroz PRAVOSUĐE - Ministarstvo pravosuđa

Maja Grubišin. Iva Vlahek. Nikolina Milić. Vanessa Pomykalo. Zrinka Oreb. Mirna Minauf. Valentin Jakovac. Ilustracije: Josip Sršen. Prosinac 2016. godine ...

Hrvatsko pravosuđe u devedesetima: od državne nezavisnosti do ...

Autor razmatra ulogu i položaj sudaca u Hrvatskoj nakon demokratskih ... glasova prevladati glas predsjednika DSV-a napala je Hrvatska udruga sudaca (HUS).

zeničko-dobojski kanton ministarstvo za pravosuđe i upravu ... - ZDK

Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta lokaliteta tvrtki DOO “Eurotrade“ DOO ... Odluka JP „Parking servis“ d.o.o Zenica - cjenik usluga („Službene novine ...

HRVATSKO GRAĐANSKO PRAVOSUĐE IZMEĐU ... - Alan Uzelac

ovršnog prava – ovrhe na temelju vjerodostojne isprave) obradit ćemo u drugim ... Annex I, EPRS, EU, Brisel, 2016, v. i http://www.europarl.europa.eu7studies. ... ski sud navodno nije vidio: mogućnost da sam dužnik predloži ovrhu na plaći ili.

Izvješće o radu Ministarstva uprave za 2015 ... - Ministarstvo uprave

26 tra 2016 ... Istim Zakonom omogućen je privremeni upis u registar birača unutar ... Osim službenih upita, odgovoreno je na 401 upit građana zaprimljen ...

uredi državne uprave u županijama - Ministarstvo uprave

državne uprave, ustrojena za obavljanje poslova državne uprave na području županija te obavljaju ... Međimurskoj županiji. 23. 11. 32. 9. 57. 49. 66 ... Ured državne uprave u: Bjelovarsko- bilogorskoj županiji. Brodsko- posavskoj županiji.

Studija glavne ocjene prihvatljivosti

... prolazi linijom Josipovac (stacionaža Drave 29 400 km)-Bizovac-Normanci-Bijela Loza- ... U crpnoj stanici je smještena strojarska, elektrooprema i oprema za ...

GLAVNE ZNAČILNOSTI MAGMATSKIH, SEDIMENTNIH IN ...

Porfirska struktura vtrošniki amorfna osnova. 0,3 mm. - osnova kamnine je nekristaljena, amorfna,. - posamezni deli kamnine so izkristaljeni – vtrošniki,. - velikost ...

Izvještaj s glavne rasprave - Documenta

preživjele žrtve: Milka Bunčić, Jovo Krajnović, Mijo Krajnović, Branko Stanković; ... Objekt u Marinom Selu, Ribarska koliba, nije bio ograđen, bio je otvorenog ...

GLAVNE KARAKTERISTIKE POLJODJELSKE BILJNE ...

2) Nepovoljni raspored plodnog tla. 3) Neravnomjerni raspored stanovništva. 4) Neravnomjerna distribucija kapitala, znanja i tehnologije. 5) Različiti politički ...

Zapisnik sa redovite Glavne skupštine - Jadroagent

Javni bilježnik Velibor Panjković iz Rijeke, Ante Starčevića 4, temeljem čl. 286. Zakona o trgovačkim društvima, a na poziv uprave društva pozvan je da pristupi u.

Hoteli Zadar d.d. - odluke Glavne skupštine

10 lip 2010 ... Za predsjedavajućeg Glavne skupštine imenuje se Denis Fudurić državljanin Republike. Hrvatske s prebivalištem u Kućelima, Mihelići 23, ...

Sto-unutarnje boje - glavne karakteristike Sve za savršeni zid

15 sij 2017 ... sve unutarnje boje koje je razvila tvrtka Sto ispitane su od strane TÜV-a, čime je ... StoColor In dostupna je u širokoj paleti boja prema StoColor.

Zapisnik s Glavne skupštine 2017. - proficio.hr

Gospođa Ana. Vukšić prezentirala je Izvješće Uprave 0 poslovanju grupe u 2016. (dvijetisućešesnaestoj) godini, u tekstu koji se nalazi u privitku zapisnika, ---. --.

Kutjevo d.d. - Odluke Glavne skupštine, 27.08. 2015.

Željko Jurić. Fel B Fan'a. KUTJEVO d.d.. Odluku dostaviti: - javnom bilježniku za proizvodnju i promet poljoprivrednih prehrambenih proizvoda. - HANFA, SRPI.

Odluke redovne glavne skupštine - Dalekovod

15 srp 2016 ... Točka 2. Daje se razrješnica članovima Uprave Društva u sastavu Alen Premužak, Branimir Alujević i. Miro Leko za poslovnu 2015. godinu.

Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za EM

... prolazi linijom Josipovac (stacionaža Drave 29 400 km)-Bizovac-Normanci-Bijela Loza- ... U crpnoj stanici je smještena strojarska, elektrooprema i oprema za ...

Konzum - Zapisnik sa Glavne skupštine društva - ZSE

--=-ZAPISNIK ---. 9 redovite godišnje Glavne skupštine dioničkog društva KONZUM ... održana dana 21.07.2005.g (slovima: dvadesetprvogsrpnja ... Skupštine i utvrdio da je Skupština završila s radom u 15,15 sati. === 1. = = = = = 1. HIT [. 1. 1.

Javnobilježnički zapisnik sa Glavne skupštine 15.10.2018. - ZSE

Javni bilježnik. Mato Medić. Kutina, Trg kralja Tomislava 7 ami. Raspravljano dana 15.10.2018. (petnaestog listopada dvije tisuće osamnaeste godine u Kutini, u.

Zapisnik s Glavne skupštine 2015. - proficio.hr

OIB: 39508009387 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja je održana dana 31. (tridesetprvog) ... Nadzornog odbora Jurica Pevec imenovan za zamjenika člana ...

Spačva d.d. Vinkovci - odluke Glavne skupštine - ZSE

11 srp 2017 ... žiro račun: HPB IBAN HR02 23900011100312157, OIB: 02046778584, MB 3300099 [email protected], www.spacva.hr mes energie en hoe.

1. GLAVNE UPORABE ACTARA 25 WG je sistemični insekticid, ki ...

GLAVNE UPORABE. ACTARA 25 WG je sistemični insekticid, ki deluje preko listov in se uporablja: a) na jablanah samo v času po končanem cvetenju jablan za ...

2. UPORABA GLAVNE UPORABE Sredstvo SCORE 250 EC je ...

Sredstvo SCORE 250 EC je sistemični fungicid in se uporablja preventivno, le izjemoma tudi v kurativne namene. Uporablja se na prostem: - na jablanah za ...

Odluke Glavne skupštine 2017. godine - Podravka

2. mr.sc. Slavko Tešija iz Zagreba, Zdenački zavoj 66, OIB: 55337489919,. 3. Luka Burilović iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,. 4.

Odluka o sazivu Glavne skupštine - Čakovečki mlinovi

14 ožu 2019 ... društva TRGOSTIL, d.d. i član Nadzornog odbora društva TRGOCENTAR d.d.;. 5. Katarina Varga, diplomirani ekonomist, OIB: 69972646819, ...

Javnobilježnički zapisnik s Glavne skupštine 4.6.2019 - Petrokemija

Javni bilježnik. Mato Medić. Kutina, Trg kralja Tomislava 7. Raspravljano dana 04. 06. 2019. (četvrtog lipnja dvije tisuće devetnaeste) godine u Kutini, u.

ODLUKU o sazivu Glavne skupštine društva KONZUM dd ... - ZSE

17 svi 2010 ... godine u prostorijama društva Konzum d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1/a, ... 01.12.1 Uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja i sadnog materijala, ...

2. UPORABA GLAVNE UPORABE: Sredstvo CUPRABLAU Z ULTRA ...

Sredstvo CUPRABLAU Z ULTRA WP se uporablja kot preventivni, dotikalni (kontaktni) fungicid in baktericid: a) na trti za pridelavo vinskega in namiznega ...

Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 25. lipnja ...

25 lip 2011 ... "Lewisova simbolika i Državna matura 1". Uz prikladne problemske zadatke ukazano je na najčešće pogreške u prikazima struktura molekula ...

Odluke Glavne skupštine 22.09.2017 - Đuro Đaković

22 ruj 2017 ... Hrvoje Knežević, dipl. ing. strojarstva, A. M. Reljkovića 2a, 35 000 Slavonski Brod,. OIB:16405883521 dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, ...

Odluke Glavne skupštine 30.6.2016. - Podravska banka

Www.poba.hr. Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, tel. 385 72 655 000, fax. 385 72 655 200, e-mail: [email protected], www.poba.hr, OIB: ...

Odluke Glavne skupštine Društva 2018. - Tekstilpromet

32.736.800,00 kn, uplaćeno u cijelosti - Izdano ukupno 81.842 dionica nominalnog iznosa 400,00 kn - Uprava - direktor: Hrvoje Šimić, dipl. oec. Predsjednik ...

Zapisnik i izvješća s Glavne skupštine HKD-a održane 30. lipnja ...

30 lip 2010 ... "Lewisova simbolika i Državna matura 1". Uz prikladne problemske zadatke ukazano je na najčešće pogreške u prikazima struktura molekula ...

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu protiv opt

Haramina, Mihajlo Brmbota, Željko Ivan Fuček, Vlado Čavić, Mario Moguš, Zlatko ... dio iskaza svjedoka u kojemu isti kaže da je Pero Vidović imao 55 ili 60 godina, ali ... Branitelj I. optuženog Emila Črnčeca, odvjetnik Željko Olujić, predložio je ...

Izvještaj s glavne rasprave u kaznenom predmetu ... - Documenta

4 stu 2013 ... Barać je bio vucibatina i probisvijet, a navodno je ubojstvo bilo naruĉeno od ljudi iz Gospića, ĉija imena ne zna, kako bi se prikrilo oĉevo.

Kartica konta Glavne knjige - Međimurska županija

1 sij 2017 ... 03.01.2017. 00101 [011]. 500,00. 500,00 DM DAROVNA KARTICA ZA. PRVOROĐENU BEBU U 2017. 1016A100003. 12.01.2017. 00101 [011].

glavne skupine živil in prehranska piramida - NIJZ

Gledališka igra v promociji zdrave prehrane (zdravega načina življenja) . ... Prehranska piramida je slikovni prikaz izbora in količine živil, ki naj jih jemo vsak dan ...

Glavne sorte maslina na podružju Dubrovažko-neretvanske ...

10 tra 2005 ... Glavne sorte maslina na podružju ... talijanska sorta Leccino koju prate Pendolino, Frantoio, Coratina i druge. Od sorti za konzerviranje, pored ...

Obveza plaćanja turističke pristojbe za glavne i pomoćne krevete za ...

26 velj 2020 ... ... za svaki krevet (glavni i pomoćni) koji se koriste za pružanje usluga smještaja. 1. ... iznosa TP, osim glavnih kreveta, ulaze i pomoćni kreveti.

Glavne poruke i mere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u ... - Unicef

o Glavne poruke MHPSS. D. Resursi i ... Znamo da se virusom mogu zaraziti osobe bilo koje životne dobi, ali za sada ... U ovim smernicama date su ključne poruke i ideje ... o Upoznajte članove porodice i prijatelje, naročito malu decu, o tome.

Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Strateški ciljevi Republike Hrvatske u razvitku riječnog prometa su: - povezivanje Srednje Europe domaćim plovnim putovima rijeka Drave,. Dunava i Save te ...

Izvješće s Glavne skupštine dioničara Sjećanje na prve ... - Tehnika dd

List se dijeli besplatno zaposlenicima, ... SUDOKU. – japanska numerička križaljka. Kako biste riješili sudoku križaljku, kombinirajući bro- jeve od 1 do 9 ...

Studija glavne ocjene prihvatljivosti zahvata - Ministarstvo zaštite ...

58. 4.2.29. Izvor špilja kod kapelice Sv. Mihovil . ... ADIPA, Geonatura, HBSD, SO HPK Sv. Mihovil, SD Karlovac. Prikupljanje faune i gljiva, fotografiranje ...

Glavne poruke i mere za prevenciju i kontrolu COVID-19 u školama

o Glavne poruke MHPSS. D. Resursi i ... Znamo da se virusom mogu zaraziti osobe bilo koje životne dobi, ali za sada ... U ovim smernicama date su ključne poruke i ideje ... o Upoznajte članove porodice i prijatelje, naročito malu decu, o tome.

Odluke sa Glavne skupštine održane 29.03.2018. godine - Vobco.hr

29 ožu 2018 ... Goran Kovač, Slatina, Potočani 23, OIB: 76202458760, direktor društva MESOPRERADA d.o.o.,. Slatina, Industrijska 5. IV. Mandat izabranih ...