Strategija upravljanja imovinom Grada Mursko Sredisce 2019.

raspolaganje i korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće su ... izraditi nacrt klasifikacije sve imovine, odnosno podijeliti imovinu prema ABC.

Strategija upravljanja imovinom Grada Mursko Sredisce 2019. - Srodni dokumenti

Strategija upravljanja imovinom Grada Mursko Sredisce 2019.

raspolaganje i korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Mursko Središće su ... izraditi nacrt klasifikacije sve imovine, odnosno podijeliti imovinu prema ABC.

strategija upravljanja imovinom grada zlatara za ... - Grad Zlatar

imovinom u vlasništvu Grada Zlatara za razdoblje od 7 godina. Strategijom ... PBZ. Trg slobode. 150. 90.000,00. 2. HZZO. Park Hrvatske mladeži. 84,68. 18.167, ...

odredbe ppug mursko središće - Grad Mursko Središće

5.1.3 Poštanski promet . ... broj i značaj društvenih funkcija uspostavljenih za razinu naselja ili malog broja naselja u okruženju, mali udio monofunkcionalnih ...

- Grad Mursko Središće : Hlapičina, Križovec, Mursko Središće ...

Grad Mursko Središće: Hlapičina, Križovec, Mursko Središće, Peklenica, Romsko naselje SITNICE, Sitnice, Štrukovec. - Općina Podturen: Celine, Ferketinec, ...

Rezultati 14. utrke Grada Mursko Središće - Akm.hr

31 kol 2019 ... HPD MIV Varaždin. 1. 0. 1. 1. Udruga Frkanovčani. 1. 0. 1. 1. USR Sport za sve Mala Subotica. 1. 0. 1. 1. Individualac. 37. 17. 27. 24. 64. 41.

Rezultati 12. utrke Grada Mursko Središće - Muralist

26 kol 2017 ... Cjevomont Kutina. 1. 1. 0. 1. NK Sloboda Slakovec. 1. 1. 0. 1. ŠRD BSV Ludbreg. 1. 1. 0. 1. AK Rudolf Perešin Gornja Stubica. 1. 0. 1. 1.

plan djelovanja grada mursko središće u području prirodnih ...

30 stu 2019 ... Registar prirodnih nepogoda na području Grada Mursko Središće izrađen je na temelju ... prikupljanje i dostava podataka, prognoza i upozorenja o ... oluja, tuča, led, duža vremenska razdoblja visokih temperatura te jaka kiša ...

plan gospodarenja otpadom grada mursko središće za razdoblje ...

BAT – najbolja raspoloživa tehnika (Best available technique). EU – europska unija. EC – europska komisija (european commission). EEC – europska ...

Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom - Grad Vrbovec

IMOVINOM. - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak). - Zakon o zemljišnim knjigama ...

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

kuna, dok ukupne potrebe koje bi se trebale financirati iz komunalne naknade kao što je košnja zelenih površina, čišćenje javnih površina, zimska služba, ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE BISKUPIJA ZA 2019 ...

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Biskupija za · 2018. godinu ... površine 619 m2 za koju se traži vlasništvo od DUDI-a. ... Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom s danom stupanja na snagu. Zakona prestaje s ...

GRAD MURSKO SREDiŠĆE - Glasila

1 tra 2019 ... osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine”, broj 87/08 i 86/09) ... Međimurske županije”, broj 2/94, 3/96, 4/96 - pročišćeni ... Natječaji i oglasi.

Analiza stanja sustava CZ_2018_Grad Mursko Sredisce

društva Mursko Središće, Križovec i Peklenica koja se nalaze u Vatrogasnoj zajednicu Mursko ... QUADRO d.o.o., Križovec 139 D, Križovec, Mursko Središće;.

10 sjednica Gradskog vijeca - Grad Mursko Središće

13 pro 2018 ... (ponedjeljak) u prostorijama Gradske vijećnice u Murskom Središću, ... RENATA KOVAČIĆ: Ulaganje u zgradu pošte ljekarne 1,3 milijuna, ono ...

Plan razvoja sustava CZ_2019_Grad Mursko Sredisce

Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija civilne zaštite: - termokamera, ... složene helikopterske akcije spašavanja, ... madraci - 100 komada,.

republika hrvatska međimurska županija grad mursko središće

Uređenje gradskog groblja u Murskom Središću . ... pošte i ljekarne za potrebe udruga, kupnja instrumenata, programi udruga kroz umjetničke radionice ...

5a) Analiza stanja sustava civilne zastite na ... - Grad Mursko Središće

18 pro 2019 ... Križovec i Peklenica koja se nalaze u Vatrogasnoj zajednicu Grada Mursko ... QUADRO d.o.o., Križovec 139 D, Križovec, Mursko Središće;.

Cjenik za grad Mursko Središće i općine Sveti Martin ... - MURS EKOM

Cjenik za grad Mursko Središće i općine. Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec od 01.07.2019. godine. Cijena odvoza MKO za domaćinstva - posude 60 ...

Strategija upravljanja javnim dugom za razdoblje 2017. - 2019.

31 pro 2016 ... Nužna poluga za aktivno upravljanje javnim dugom je redovito utvrđivanje, objava i ocjena provedbe Strategije upravljanja javnim dugom čiji ...

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama 2019-2022. godina ...

31 мар 2019 ... Za izradu Nacionalne strategije za period 2019-2022, korišćen je UNITAR vodič za pripremu ... Mirnovec Montenegro” D.O.O,. Cetinjski ... Vlada Crne Gore, preko firme Miteko Beograd u toku 2007. godine iz KAP-a, izvršila.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2018. GODINU.pdf

Matej Severović, predsjednik m. Vesna Stuburić, ... Odluka o iznosu naknade za zakup poslovnog prostora u Domu Cernik (»Službeni glasnik« ... raspolaganja imovinom uključujući i načine utvrđivanja početnih cijena pri prodaji i davanju u ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE ...

30 lip 2019 ... 2019. godinu donesen je 06. prosinca 2018. godine. Donošenje Godišnjeg ... Manifestacija porcijunkulovo. 66.358,35 ... Izvođači radova na.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U ...

31 pro 2015 ... KNAUF d.o.o., Knin, radi eksploatacije mineralnih sirovina na EP ... Prijedlog Odluke o prodaji dionica društva PEVEC d.d. Bjelovar na uređenom tržištu kapitala ... određuje cijene njihovih usluga te u znatnijoj mjeri ne koriste ... PLOČE izgradnja Terminala rasutih tereta u luci Ploče. 9. 43105/15. 19. 11.

Strategija upravljanja javnim dugom 2019-2021 - Uprava za javni dug

30 сеп 2018 ... економске показатеље, анализу трошкова и ризика и тржишних услова који утичу на управљање јавним дугом. У сврху анализе кори-.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNISTVU OPCINE PREKO ...

Općina Preko prvi put izrađuje Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu. Općine Preko (dalje u tekstu i kao Plan upravljanja) za razdoblje od godinu ...

izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu ...

31 pro 2015 ... Tar – Vabriga i projekti na otoku Visu (Češka vila i bivša vojarna ... Zahtjev Općine Sveta Nedjelja za darovanje nekretnina u vlasništvu ...

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE LOPAR ...

Predmet poslovanja trgovačkog društva LOPAR VRUTAK d.o.o. su ... katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske, prema Pravilniku o središnjem.

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM OPCINE VISOKO ZA 2018.pdf

Omega d.o.o.. Breznica 3A,. Breznica aktivan. Ukupna površina 17969 m2. 3. Površina poduzetničke zone pod infrastrukturom (ceste, parkirališta, zelene.

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Sisačko-moslavačke ...

Sisak, 29. ožujka 2019. ... Nekretnina na adresi Sisak, Rimska 28 (etažno vlasništvo) ... VODOPRIVREDA Sisak d.d., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 11.

prijedlog plan upravljanja imovinom u vlasništvu republike hrvatske ...

regulator odreuje cijene proizvoda ili su država te državne ustanove i poduzeća ... većinu europskih infrastrukturnih tvrtki (Italija, Francuska, Poljska, Slovačka, Belgija i ... aparata i osovinski ležajevi). ... Pevec, PIN, Poljoopskrba - Bilogora,.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u ... - CERP

PIK RIJEKA d.d., Rijeka, KONČAR - ELEKTROINDUTRIJA d.d., Zagreb, DALMA d.d., Split, POUNJE TRIKOTAŽA d.d.. Hrvatska Kostajnica, u ukupnoj ...

Plan upravljanja imovinom u nadležnosti CERP-a za 2017.godinu

30 lip 2017 ... Slavonije, Goi, GP Krk, Gradac, Gradnja Osijek, ... Predstečajna nagodba navedenog Društva prekinuta je Rješenjem Nagodbenog vijeća od.

Upravljanje imovinom Grada Krka - Grad Krk

20 ožu 2012 ... KRK, Mali Lošinj, KNIN, RAB,… LIBUSOFT CICOM ... 1. Inventura imovine (Grad Krk, stanje 13.03.2012.) ... ZEMLJIŠNA KNJIGA (Gruntovnica).

Strategija kulturnoga razvitka Grada Siska 2019. - Grad Sisak

kocka vedrine i Narodne knjižnice i čitaonice Vlado Gotovac Sisak te Kulturnom ... Utvrda Stari grad, Holandska kuća, Etnoselo Ušće, Arheološki park Sv. Kvirin, ...

Strategija razvoja Grada Siska Strategija razvoja Grada ... - Grad Sisak

5 tra 2015 ... ladišta na rijeci Kupi te brojne ciglane, mlinovi i pilane. 2.1.2. ... Od ukupnog broja nezaposlenih osoba, njih 24,2% prvi puta traži zaposlenje.

Strategija razvoj Analiza sta Strategija razvoja Grada ... - Grad Šibenik

Grad Šibenik predstavlja administrativno središte Šibensko-kninske županije koja ... Šibenska biskupija ustanovljena je bulom pape Bonifacija VIlI., koja nosi ...

Strategija upravljanja rizicima - Grad Rijeka

Rijeka, 27.6.2017. Gradonačelnik je 27. lipnja 2017. godine donio sljedeći. z a k l j u č a k. A. 1. Utvrđuje se Mapa poslovnih procesa Grada Rijeke i ...

strategija upravljanja portfoliom institucionalnih ... - CRIS UNS

veliki broj hartija od vrednosti (široka lepeza emitovanih hartija oĊ vrednosti ... finansijskim trţištima, nestacionarna i dinamiĉka zavisnost mnogih trţišnih ... ZABA-R-A. 7,3%. 2,7%. 4,2%. 11,9%. 2,9%. 3,8%. 632.5. 136.5. 163.3. RIVP-R-A.

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama - Agencija za zaštitu ...

Međuvladini forum za hemijsku sigurnost (Intergovernmental Forum on Chemical Safety) podstiče države ... Goliath gel. 1,050 ... (rodenticidi su pesticidi za uništavanje glodara, moluskocidi su pesticidi za uništavanje štetnih puževa, akaricidi.

Strategija upravljanja ljudskim resursima u prometnim poduzećima

1 stu 2014 ... zaposlenika, tj. njihove percepcije, očekivanja, ciljevi i ponašanje. Temeljni alati za uspješno uspostavljanje i provođenje te funkcije su politika ...

Proces strateškog upravljanja Što je strategija? Što je cilj ... - EFOS

2 ožu 2017 ... (interna okolina). ○ Govori o tome kako se boriti s konkurencijom! Poduzetničke strategije, Oberman Peterka. Što je cilj svakog poduzeća?

Srednjoročna strategija upravljanja dugom ... - Ministarstvo finansija

Zakonodavni okvir za upravljanje javnim dugom definisan je donošenjem Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti (Službeni list Crne Gore br. 20/14, 56/14 i ...

Nacionalna strategija upravljanja kvalitetom vazduha - Ministarstvo ...

4 јан 2013 ... su povezani sa emisijom ugljen(IV)-oksida koja utiče na klimatske promjene. Ova ... Tematske Strategije predstavljaju okvir za akciju na nivou ... organskog materijala (poput dima cigareta), u hrani sa roštilja, ali i na drugim.

Godišnje izvješće i strategija upravljanja javnim dugom

Republike Hrvatske, odnosno dug op e drÊave (koji ukljuÀuje konsolidirani ... milijardi kuna πto zajedno predstavlja ukupni javni dug Republike Hrvatske od ...

strategija upravljanja vodama federacije bosne i hercegovine 2010.

biološki dva puta (ljeto i jesen). Standardno, od ... 2019.)- vizija BiH 2019. bez mina je ujedno i uvjet za mogući pristup melioracinim površinama. 284 Odredba o ...

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama ... - Vlada Crne Gore

31 мар 2019 ... Bez dobre prakse upravljanja i odlaganja, hemikalije predstavljaju rizik ... dokument je izrađen kako bi se pomoglo državama u pripremi ... Sapun, organski površinski aktivna sredstva, preparati za ... 15, pri kojoj su život izgubila dva radnika i 2009. godine izlivanje kaustične sode koja nije imala ozbiljnije.

strategija razvoja grada opatije strategija razvoja ... - FMTU - UNIRI

http://www.automanija.com/41-croatia-rally-2014-hok-porec-opet-domacin-oktanskog-spektakla/ http://www.racing.hr/rally-41-croatia-rally-hok-2014/ ...

Izvješće o stanovima izuzetima iz upravljanja Grada ... - Grad Rijeka

30 pro 2019 ... stan se sastoji od tri sobe, kuhinje, kupaonice, hodnika, lođe i drvarnice, ukupne površine. 67,39 m2. 3. Zadužuje se Odjel gradske uprave za ...

Strategija upravljanja kružnom turističkom rutom - Grad Stari Grad

čija je okosnica Starogradsko polje pod zaštitom UNESCO-a. Provedbom programa turistički će se valorizirati iznimno bogata kulturna baštine područja što će ...

Strategija razvoja grada Zadra - INOVAcija

Ulazak Hrvatske u Europsku uniju prilika je za Zadar da se kao novi grad ... Domaćoj trgovini pridružili su se veliki strani i domaći trgovački lanci kao što su: Billa, Getro, Pevec, Plodine, Konzum, ... radno vrijeme prilagođavati potrebama obitelji.

Strategija razvoja Grada Pazina - iPazin

Visoka škola. 17,4%. 48,0%. 34,7%. Slika 5: Struktura zaposlenih po skupinama djelatnosti. Primarne djelatnosti. Sekundarne djelatnosti. Tercijarne djelatnosti ...

STRATEGIJA KULTURNOG RAZVITKA GRADA ... - WordPress.com

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Osijeku…….32. 7.1.2 ... Rok: do kraja 2017. ... vrijedne da izbori svoje mjesto meĊu zaštićenom svjetskom kulturnom ... revitalizacije prostora i razvijaju strategije kojima bi postale relevantan lokalni i.

3. strategija razvoja grada trogira - Grad Trogir

HZZ. DUGOROČNO. 200.000,00 kn. 26. MJERA 26: Osiguravanje sredstava za poticanje tradicijskih obrta (gradski proračun). GRAD TROGIR. DUGOROČNO.

Strategija turističkog razvoja grada Vodica - Vodice

šatori i kolektivni smještaj za djecu u osnovnoj školi. ... Trebalo se brinuti za izgled mjesta, uređenje i održavanje plaža, pošumljavanje, uređenje šetališta i ...

strategija razvoja grada kraljevice - Grad Kraljevica

Dom za starije i nemoćne osobe Vitanova. Marinići. 11. Ustanova Pleše Željka. Dramalj. 12. Obiteljski dom ANDREA. Rijeka. 13. Obiteljski dom ANJA ANIČIĆ.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA GRADA ... - Grad Karlovac

razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu za Karlovac su važne potpore za obnovu starih tradicijskih kuća i ... Međunarodni studentski stručni forum.

strategija razvoja grada skradina - Grad Skradin

17 svi 2017 ... Grada Skradina postoji dvadesetak gastronomskih lokacija. Glavne delikatese svakako su dalmatinski pršut, brudet od jegulje, skradinski rižoto ...

Strategija razvoja grada Bjelovara - Grad Bjelovar

31 svi 2015 ... rekreacijsku stazu za trčanje dužine 1,17 km. Stručna i znanstvena ... Najbolje rezultate ostvario je Pevec maloprodaja neprehrambene robe d.d. s prihodom od 911.738.874 kn. ... cvjetnih traka, drvoreda i šumaraka značajno.

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA KRAPINE za ... - Grad Krapina

6 pro 2016 ... regulirati promet i parkiranje u centru, obzirom da postojeće stanje ... Auto škola "Dragec promet". Dejan Krkalo. "Samoizbor" trgovina na.

zagrebplanRazvojna strategija Grada Zagreba - Grad Zagreb

rebro; Veternica špilja; Bizečka špilja; Mikulići šuma. razvojni problemi ... Pokrivenost Grada Zagreba javnom rasvjetom ... A36,8% javnim prijevozom,. A37,1% ...