ABC DRUŠTVO _ Model napomena 2010 - "Vodovod i kanalizacija ...

Kao što je obelodanjeno u napomeni 6 uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31. decembara 2015. godine iznose RSD 1.421.795 ...

ABC DRUŠTVO _ Model napomena 2010 - "Vodovod i kanalizacija ... - Srodni dokumenti

ABC DRUŠTVO _ Model napomena 2010 - "Vodovod i kanalizacija ...

Kao što je obelodanjeno u napomeni 6 uz finansijske izveštaje, nekretnine, postrojenja i oprema na dan 31. decembara 2015. godine iznose RSD 1.421.795 ...

"VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. VINKOVCI

15 ruj 2015 ... Potrošačko mjesto: 5301-066 Vinkovci, Bosutska 4. Kupac: S 027666. Pero Perić. Bosutska 4, Vinkovci korisnički broj (potrošačko mjesto).

0.3 PZI VODOVOD I KANALIZACIJA F2.pdf

9 феб 2018 ... да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере ... у купатилу: wc шољу са ниским надградним водокотлићем, каду, ... домаће производње, батерије стојеће (за монтажу на санитарном елементу), wc ... Сав остали развод, водоводне вертикале и хоризонтални развод у.

VODOVOD I KANALIZACIJA

PEHD 1000 gradske mješovite kanalizacije. . Poklopci su lijevano željezni, ispitnog opterećenja 400 kN, Ø 60 cm, u lijevano željeznom kvadratnom okviru dim.

PJN 02/18 - TROŠKOVNIK VODOVOD I KANALIZACIJA

Nabava, doprema i montaža polipropilenskih kanalizacijskih cijevi , kao tip "HT", proizvod "PipeLife", spajanih međusobno naglavcima s gumenim prstenom, ...

vodovod i kanalizacija - NP Brijuni

Fekalna kanalizacija iz građevina će se odvoditi u biopročišćivač i dalje u upojni bunar. Oborinska vode se ispušta na slobodnu površinu oko objekta. 2.1.2.

EJt - JP Vodovod i Kanalizacija doo Zenica

12 ožu 2018 ... 15.06.2018. operative i RJ. Radionica. 36. 23. DIJELOVI ZA PUMPE PROIZVOĐAČA. ELKO-ELEKTROKOVINA. ROBA [42124000-4. 20.000,00.

ZASUNI - KD Vodovod i kanalizacija

Red. Šifra Naziv materijala. Jed. Količina. Cijena. IZNOS broj mj. 1. 15979 Zasun eliptični - EVO kom. 2. DN 50 , PN 10 s ručnim kolom. 2. 15982 Zasun eliptični - ...

vodovod i kanalizacija - Ljekarna Zadar

sanitarna oprema: WC školjke, umivaonici, tuš kade, kada, sudoper. - sanitarna armatura ... Dobava i ugradnja podoravne PLITKE tuš kanalice bez poklopca ...

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OGULIN, I.G. Kovačića 14 Na ...

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Ogulin na području aglomeracije Grada Ogulina pruža vodne usluge javne odvodnje sa uslugom pročišćavanja otpadnih voda u III ...

Untitled - Vodovod i kanalizacija Split

21 ožu 2019 ... a) Poslovni centar Split 10.880) 10.815 5.034 5.785 10.819 100. Grad Split. 10.439 10.403 ... Antonio Kardum, dipl.ing. Drago Davidović, dipl.oec. ... 2018-R/15 Rezervni auto dijelova za osobna i teretna vozila. 34300000-0 ...

prosinac - Vodovod i kanalizacija Karlovac

1. GRAD KARLOVAC, Karlovac, Banjavčićeva 9, OIB 25654647153, zastupan po gradonačelniku Damiru Mandiću,. 2. OPĆINA DRAGANIĆ, Draganić ...

Untitled - JP Vodovod i Kanalizacija doo Zenica

nabavku dijelova zapumpe proizvođača Elko-Elektrokovina i prihvata se preporuka ... pojedinačne cijene prilikom fakturisanja umanjiti za navedeni procenat.

Ponudbeni troškovnik - JV 71/2019 - KD Vodovod i kanalizacija

Antifriz koncentrat lit. 140. Sveukupno (bez PDV-a). Naziv. Jed. mjera Količina. Jedinična cijena kn, bez PDV-a. UKUPNO po stavci kn, bez PDV-a. 1. 4. 5 = 3x4.

vodovod i kanalizacija - Nacionalni park Brijuni

Upojni bunar za “BIOMAT 15”. 3.19. Upojni bunar za ... a sastoji se od: - odvodnje sanitarnih otpadnih voda iz objekta u biopročišćivač i dalje u upojni bunar.

Vodi za korisnike.ai - Vodovod i kanalizacija Karlovac

Besplatni telefon Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Karlovac - 0800 400 047 ... smješten u zajedničkoj prostoriji zgrade, dostupan za očitanje Isporučitelju.

PLAN NABAVE ZA 2019. g. - Vodovod i kanalizacija Split

15 sij 2019 ... NABAVE PODJELITI. NA GRUPE ... JAVNE NABAVE NABAVE PODJELITI. NA GRUPE ... NABAVE PODIJELITI OKVIRNOG SPORAZUMA.

LETAK interni ili sekundarni vodomjer - Vodovod i kanalizacija ...

Vodomjer je vlasništvo Isporučitelja. Očitanje i raspodjelu potroška vode vrši i dostavlja predstavnik stanara. Očitanje i dostavu potroška vode vrši. Isporučitelj.

cjenovnik usluga kjkp „vodovod i kanalizacija“ do.o ... - Amazon S3

Cijena ispitivanja vodomjera za potrebe prve i naredne verifikacije . ... Montaža ograde (univerzal pletivo) m 2 cijena utrošenog ... vibro nabijač sat. 1 h. 6,70. KV.

glasnik karlovačke županije - Vodovod i kanalizacija Karlovac

3 ožu 2015 ... Odluka o odvodnji otpadnih voda za područje aglomeracije Karlovac ... Optika 12 stupnjeva za endoskopsku salu (1 kom) - Odjel za urologiju.

Idejni projekt Petrinja, strojarske inst, vodovod i kanalizacija.pdf

Veteranski centar Petrinja. IDE]NO RJEIENJE. Bogomir Hrnaii, i.t.ovl.arh artprojekt. Br.proj.: s115044. Datuml. 11.2015. Nikola Zadravec, o. iC artprojekt d-o.o.

Uspješno proveden HACCP sustav 2018 - Vodovod i kanalizacija ...

25.09.2018. – sanitaciju proveli Ivica Tonković, Zdravko Tonković, Stjepan Jarnjević i Matej. Ivanac; ; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je ...

pravilnik o zaštiti osobnih podataka - Vodovod i kanalizacija Split

10 ruj 2018 ... provođenje Procjene utjecaja na privatnost (PIA) prije nastavka jedne ... primatelju u trećoj zemlji i razinu zaštite koja se daje podacima; ... Obrada koju provodi izvršitelj obrade uređuje se ugovorom ili drugim pravnim aktom u.

Uspješno proveden HACCP sustav 2018 - Vodovod i kanalizacija

25.09.2018. – sanitaciju proveli Ivica Tonković, Zdravko Tonković, Stjepan Jarnjević i Matej. Ivanac; ; pranje i dezinfekcija bili su propisno napravljeni što je ...

VODOVOD I KANALIZACIJA doo Split, Biokovska 3, 21000 Split, OIB

19 lip 2019 ... Društvo energetičara Split, Ruđera Boškovića 21, 21000 Split, OIB: 66345182652,. • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet , Ruđera Boškovića ...

Cjenik usluga i radova tvrtke "Vodovod-Vir" d.o.o.

OPIS USLUGE / RADA. CIJENA. Montaia i spajanje cjevovoda na vodovod n u/kanalizacijsku mre2u ... Strojni iskop materUata B iG kategorije. - duljina rcva za ...

Pravilnik o tehničkim uslovima za priključenje na javni vodovod (2010

Pravilnikom o tehničkim uslovima za priljučenje na javni vodovod (u daljem tekstu: ... Vodomerni šaht mora biti minimalnih dimenzija 100 cm u smeru vodomera, 80 cm širine i ... Poklopac vodomernog šahta je tipski liven ili gvozdeni 30 kg težine, prečnika 60 cm ili od čeličnog lima kvadratnog preseka, dimenzije 60 x 60 cm.

JKP "VODOVOD-VALJEVO"

20 апр 2015 ... Cevi za vodu PVC-U, za radni pritisak PN 10 bar. ... vodovodnu mreţu i okrugli šaht poklopci za kanalizacionu mreţu kao i slivničke rešetke svih.

Društvo i tehnologija u romanima "Vremeplov" H. G. Wellsa i "Vrli ...

"Vrli novi svijet" A. Huxleyja. Završni rad. Znanstveno područje: humanističke znanosti. Znanstveno polje: filologija. Znanstvena grana: anglistika. Mentor: doc. dr.

vakuumska kanalizacija i kanalizacija pod pritiskom

kanalisanja naselja. Ključne reči: vakuumska kanalizacija, kanalizacija pod pritiskom. 1. ... Fleksibilno postavljanje cevovoda, cevni materijal nije krut pa je manja ... U ovom sistemu pad kolektora je od 0,2% do 0,7% u zavisnosti od prečnika ...

Model internog akta - "Gradska Toplana" Kruševac

14/15 i 68/ 15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца („Службени гласник РС”, ...

ADF Code Corner: Preventing "Query All" in Model Driven LOV

20 Mar 2013 ... The LOV dialog opens with a search field that indicates search fields as selectively required (see image below). That is that at least one of these ...

Roissy."The End of Beta Providers." Citizen Renegade, June 17, 2010

2 Aug 2011 ... June 17, 2010 by Heartiste · Hanna Rosin wrote a stream of consciousness diatribe against men in The Atlantic recently called “The End.

SMJERNICE ZA OTPIS - interne - za 2010 - Knjižnica "Nikola Zrinski"

27 ruj 2017 ... Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe, NN. 21/02. 1.3. ROKOVI PROVOĐENJA REVIZIJE. Prema Članku 2. Pravilnika o reviziji i otpisu ...

Rješenje o registraciji 01.06.2010 - Sveučilište / Univerzitet "VITEZ"

Novi Travnik. Lična karta - JMB / Putna isprava lična karta: 04DFC0106 lična karta: 07BTM3103 lična karta: 04DNB0529 lična karta: 03DNA0315 lična karta: ...

"Изворник" грађа МИА, 26, Чачак, 2010 - Arhiv Cacak

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Начелство округа рудничког, крађе, убиства, пожари, ... по мраку,као год, што се и данас осећају последице оних „мрачњака”, који су.

"KLOKAN BEZ GRANICA" ZA 2010. GODINU RAZINA ECOLIER BR ...

OSNOVNA ŠKOLA DUBOVAC. KARLOVAC. 101,00 . 42. TONI SROK. OSNOVNA ŠKOLA VIKTORA CARA EMINA. LOVRAN. 101,00 . 43. ANJA STJEPANOVIĆ.

Roissy. "HBD And PUA." Citizen Renegade, Sept. 24, 2010

28 Sep 2010 ... September 24, 2010 by Heartiste. AHE comments: it is ironic the HBD movement is so closely associated with the Game o sphere. on the one ...

"10 za 10": Dobitnici nagrada za 2010.godinu

Crnogorski portal za osobe sa invaliditetom i specijalnim potrebama. Jelica Kasalica ... Elektrotehnički fakultet. Elektrotehnički fakultet. Elektrotehnički fakultet.

10.4" Multi-Color LCD RADAR MODEL 1937 MODEL 1937

Up to 100 AIS and 10 ARPA targets can be tracked and overlaid on the Radar screen to assist the operator in tracking vessel movements. AIS provides a means ...

Moje "prebujenje"! - Društvo Joga v vsakdanjem življenju Maribor

Ta knjiga je bila zame pred mnogimi leti ... ne duhovni iskalec, ve, da se prebuja? ... Znani pisatelj in duhovni vodja Anthony De Mello v svoji knjigi Zavedanje ...

leptiri flajer - Biološko društvo "Dr Sava Petrović"

3 дец 2018 ... 150 vrsta dnevnih leptira, a neki od njih neretko zalaze u gradska naselja, bašte i parkove. Limunovac može da prezimi i da dostigne starost od ...

akcionarsko društvo metalna industrija "alfa-plam", vranje izveštaj ...

18 апр 2019 ... društvene ishrane sa kupovinom nove opreme, nabavka mehaničke prese, radijalne bušilice, izgradnja nove ... Pevec-Bjelovar-Hrvatska.

НДР 2010.indd - НС "Интеграция"

Бузин Иван Сергеевич научный руковолитель лушина В.Л. ... Большинство сетей строится на основе UTP – неэкра- нированной витой пары.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO " BILAN " DOO OREBIĆ ...

Ulaganja u nekretnine. Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne ...

Društvo "Naša djeca" Opatija

Sv.Nikola – Ljetna pozornica Opatija u suradnji s Festivalom Opatija i TZ Opatija. Aktivnosti djece povodom blagdana u mjesecu prosincu – ADVENT U OPATIJI.

katalog fixni brisoleja i zaluzina 09.2010 Model (1)

FIKSNI BRISOLEJ. Izgled-presjek. MF-1013. MF-1012. Oznaka. 191. 0.920. 256. 0.540. LISTA PROFILA. /mm/. Opseg. Težina. /kg/mI/. Ix. 4. /cm /. Wx. 3. /cm /.

2010 Model Year Scheduled Maintenance Guide

The focus is on maintaining your vehicle while it's running great, which goes a long ... Ford Motor Company establishes recommended maintenance intervals ...

Izvješće o kakvoći vode u Vodovod d.o.o. - Vodovod Zadar

Ductil priključna mreža. 8055,00. Lijevano željezo priključna mreža. 820,00. Polietilen priključna mreža. 1348,00. Čelična pocinčana priključna mreža. 18580,00.

Reumatizam 2010;57(2):1-170 - Hrvatsko reumatološko društvo

dr. Goran Ivanišević. Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju. Kišpatićeva 12 ... Aleksandra Bonevski, Gordana Jakovljević, Antonija Balenović, Tomislav Đapić. KRONIČNI ... posjeti više specijalista (ortoped, vaskularni hirurg, der- matolog) ... 3Klinika za ortopediju Klinički bolnički centar Zagreb Šalata 6 10000 Zagreb.

Reumatizam 2010;57(1):1-66 - Hrvatsko reumatološko društvo

Reumatizam 2010. 57(1) što znači da se mjerenjem produkata metabolizma kola- gena tipa II može odrediti ... žena i učestalija je u ljudi žute i crne rase (1). Epidemi- ... koj ljubavi i djelima koje je ostavio u hrvatskoj reumato- logiji i fizijatriji, ne ...

TROŠKOVNIK VODOVOD - v4 - SKINUTE ... - Zagorski vodovod

KRAPINA A. Mihanovića 29/ ZABOK K.Š.Gjalskog 2 DIREKTOR Milivoj Mikša, dipl.ing.arh ... GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT. MJ 1:100. LIST 2 ...

šumarski list 7-8/2010 - hrvatsko šumarsko društvo

18 srp 2010 ... nološki sajam u Klagenfurtu, a u srpnju “Interforst” u Münchenu (Messe München). Prema informacija- ... gađenja od Jakuševca prema Mičevcu u vrijeme pro- mjenjivih ... dwater and air. The Jakuševac-Prudinec landfill used to be a disposal site for ... upisane su i osobe za kontakt, s naznakom broja tele-.

jusk 2010 - Društvo medicinskih biohemičara Srbije

3 јун 2010 ... ph Vukica KOCIĆ-PEŠIĆ, Dr Dušan KOSTOSKI, Prof. dr Marko KONTIĆ, Dr Dejan KRNJAJIĆ, Mr Miodrag. KULJANIN, Prof. dr Milenko ...

šumarski list 3-4/2010 - Hrvatsko šumarsko društvo

31 ožu 2010 ... traktora Timberjack 240C pri privlačenju drvnih sortimenata u prebornim šumama. Influence of ... čar Caterpilar D-4, nakon kojeg slijede TG-50, TG-90. Koncem 1979. ... biljaka omogućuje nam da smišljenim radom mijenjamo.

Zagreb, travanj 2010. - Hrvatsko kirurško društvo

2009. društva. Aktivnosti i rad kolega u Splitu na čelu s prof. dr. sc. ... Jedan urolog postigao je doktorat medicinskih znanosti, a jedan kirurg ... Miho Dadić te dr.

šumarski list 1-2/2010 - Hrvatsko šumarsko društvo

7 sij 2010 ... šumska kozokrvina. 207. Lonicera × purpusii Rehder. Caprifoliaceae ranocvjetna kozokrvina. 208. Lonicera tatarica ... tatarska kozokrvina. 209.

REVMATIK številka 34, oktober 2010 - Društvo revmatikov Slovenije

Ankilozirajoči spondilitis (ali krajše AS) je najpogostejša bolezen v skupini spondiloartritisov. Številne raziskave kažejo, da je tudi že zelo stara. Zanjo značilne ...

Socijalne zgodbe (Social Story) (po Gray 2010) - Društvo Downov ...

28 ožu 2015 ... Osmjeh također može imati i neka druga značenja. • Većinom, kada se netko smije, to predstavlja nešto lijepo. Primjer socijalne priče (Zašto se ...

Planinski izleti v letu 2010 - Planinsko društvo Škofja Loka

10 jan 2010 ... izhodišče: Tuk, na planoto Matić poljana – Ratkovo sklonište in krožno po Mrkopaljski planinski poti. - zahtevnost: zahtevna markirana pot, ...