I Finansijski izveštaji

23 апр 2015 ... Izmene MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 18 „Nematerijalna ulaganja“ -. Pojašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije (na ...

I Finansijski izveštaji - Srodni dokumenti

I Finansijski izveštaji

23 апр 2015 ... Izmene MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ i MRS 18 „Nematerijalna ulaganja“ -. Pojašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije (na ...

03. Finansijski izveštaji kao predmet analize.pdf

Aktiva (rastuća likvidnost). Pasiva (opadajuća dospelost). Nematerijalna sredstva. Sopstveni kapital. Nekretnine, postrojenja i oprema. Dugoročne obaveze.

Finansijski izveštaji 31. decembar 2018. godine i ... - Trgopromet

16 апр 2019 ... Grupa Univerexport – Trgopromet ad, Subotica (u daljem tekstu “Društvo”) je ... „Trgopromet“ za promet robe na veliko i malo Subotica.

EXPOBANK AD, BEOGRAD Finansijski izveštaji 31. decembar 2017 ...

9 јан 2018 ... Na dan 31. decembra 2017. godine Banka je imala 174 zaposlenih (31. ... uslove finansijskih instrumenata i da li isti sadrže odredbe koje bi mogle ... Svi krediti i pozajmice se inicijalno priznaju po fer vrednosti uvećanoj za ...

Finansijski izveštaji za 3. kvartal 2014. god. - Vode Vojvodine

433.846. 1,45. 16. 1. Продаја акција и удела (нето приливи) ... Откуп сопствених акција и удела. 330. 34. 2. Дугорочни и ... Ванбродски мотори. 764.000,00.

AIK BANKA AD, BEOGRAD Finansijski izveštaji 31. decembar 2018 ...

25 мар 2019 ... Prihodi od kamata na finansijska sredstva ... Nominalna kamatna stopa na oročenu štednju u dinarima do godinu dana kretala se u rasponu od 2% do ... Generale Banka, Eurobank, Erste Bank, Addiko Bank, Sberbank.

ad beograd finansijski izveštaji za 2016. godinu i ... - Đuro Salaj

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja privrednog društva „ĐURO SALAJ“. a.d., Beograd (u daljem tekstu: Društvo), koji obuhvataju Bilans stanja na ...

erste bank ad novi sad pojedinačni finansijski izveštaji za godinu ...

31 дец 2017 ... Akcionari Banke su Erste Group Banka AG Beč u daljem tekstu Erste Group sa ... koji je trenutno klasifikovan kao krediti i potraživanja i dalje meriti na AC. ... vidljivim tržišnim informacijama; plus (ako je vrednost obaveza) ili minus (ako se ova vrednosti odnosi na ... Minusi na tekućim računima, kreditne.

FINANSIJSKI PLAN

Finansijski plan pored operativnog i marketing plana predstavlja najznačajniji deo biznis plana. ... Zalihe - sirovine, nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi. • VIGP sirovina = svi ... finansiranje određenog poslovnog poduhvata. Mogu biti: 1.

Finansijski pokazatelji.pdf

Pokazatelji likvidnosti. • Pokazatelji ... odnos između racia likvidnosti i neto obrtnih sredstava: • Opšti racio likvidnosti > 1 - Neto obrtna sredstva > 0. • Opšti racio ...

III.3. Finansijski sektor

štednje do oko 7 odsto GDP do kraja 2007. godine i osposobiti finansijski sistem za ... Zagrebačke i Univerzal banke, tako da će broj banaka u FBiH do kraja prve ... Uglavnom zbog povećanja kamatne stope na obavezne rezerve od strane ... prilagoditi svoju deviznu izloženost i omjere likvidnosti. ... najčešće u eurima.

Finansijski izveštaj - Град Чачак

котао за загревање пластеника ... казан за ракију ... радова на реконструкцији скупштинске сале града Чачка закључен са ДОО „Студио БАУХАУС“.

Konsolidovan finansijski izveštaj EPS grupe

31 дец 2018 ... GmbH, Савезна Република Немачка (RWE AG), са учешћем у ... МСФИ 15 „Приходи по основу уговора са купцима“ (на снази за ... Приходи од продаје електричне енергије се признају у периоду када је електрична енергија ... отпремнина за добровољни раскид радног односа (2018. година: ...

Finansijski-položaj-preduzeća - Univerzitet PIM

likvidnosti, pri čemu se analizom kratkoročne ravnoteže ocjenjuje likvidnost preduzeća, dok se ... Ljudi koji solventnost izjednačuju sa likvidnosti preduzeća a.

godisnji-finansijski-izvestaj-za-2018-godinu

ZLATKO. MILIĆ. KOVILJ. 78.000,00. 0,00. 78.000,00. 0,00. 78.000,00. Редован рад. MARINA. SELULIĆ. IVANJICA. 25.500,00. 0,00. 25.500,00. 0,00. 25.500,00.

Finansijski izvještaj RTCG za 2013. godinu

Ovaj novi, redizajnirani "online medij" je za samo godinu dana ... (UEFA Liga šampiona), serijski program (Budva na pjenu od mora, Sulejman Veličanstveni). 3.

Finansijski instrumenti i menadžment finansijskih ... - Univerzitet PIM

Finansijski rizici kao sastavni dio poslovnih rizika mogu se podjeliti u sedam grupa: rizik neispunjenja suprotne strane (i kreditni rizik), valutni rizik, kamatni rizik,.

Depozitni i finansijski potencijal - Univerzitet Singidunum

Depozitni potencijal banke predstavlja deo finansijskog potencijala banke koji se formira ... Depozitni novac po viđenju ( a – vista depoziti) se nalaze na tekućim.

FINANSIJSKI IZVESTAJ CBK-a /Za treći kvartal 2018 - BQK

31 дец 2017 ... Od pozajmice. 17 ... Saldo od 31 Decembar 2017 30,000,000.00 22,682,588.69. (881,467.91) ... Akteri u evru na dan izveštavanja su.

finansijski izveštaj o poslovanju jkp - Vodovod Subotica

1 јан 2014 ... finansijskog lizinga - NLB leasing, gde je ugovoreno izmirenje obaveza po ... motorna vozila, kancelarijski nameštaj i sve druge nekretnine, ... izvršena putem licitacije, a na osnovu odluke Nadzornog odbora Preduzeća.

konkurentski i finansijski efekti me unarodnih ... - doiSerbia

25 мар 2013 ... Analiza okruženja i upravljanje rizikom prilikom poslovanja u tranzicionim ... Rast kamatnih stopa uslovio je da kupci nekretnina počnu da kasne sa ... 45 SWISSLION GROUP, DOO, NOVI SAD ... 395 Stewart III G. Bennett.

Predmet 13-Napredni finansijski menadžment-rješenja

On je kupio 50.000 akcija i prekršio pravilo poslovanja da sva poslovanja ... radnog dana na periode od 15 minuta, gdje prvih 45 minuta rada ponedjeljkom.

Šestomesečni finansijski izveštaj - Ministria e Financave

30 јун 2018 ... Inv. stolovi, stolice za škole KS. 1,941,000. 1,000,000 ... Aparatura i radni alati. 21,600. 21,600 ... Obnova fudbalskog stadiona FK Kika. 40,000.

GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ORGANIZACIJA ... - CPCD

Udruga umirovljenika Posušje. 128. Udruga za civilne ... Udruženje građana povratnika u Banja Luku, Banja Luka. 151 ... Banja Vrućica-Teslić. Pomoć članu ...

FINANSIJSKI IZVESTAJ CBK-a /Za treći kvartal 2016 - BQK

2016. Skraćenice koriṡćene na izveṡtaju: CBK –Centralna Banka Republike Kosova ... Od pozajmice. 17. 1,310,961.46 ... Imamo smanjenu poziciju tekućih računa u odnosu na dan 31 decembar 2015. Međutim ... na isti period prošle godine.

FINANSIJSKI IZVESTAJ CBK-a /Za drugi kvartal 2016 - BQK

Finansijski izvestaj CBK-a za drugi kvartal 2017. Stranice 3 od 17. Pregled finansijskog stanja. Prema podacima. Beleška. 30 Jun 2017. 31 Decembar. 2016.

FINANSIJSKI IZVESTAJ CBK-a /Za pervi kvartal 2015 - BQK

31 мар 2016 ... Finansijski izvestaj CBK za pervi kvartal 2016. Kao okvir za izvestavanje i sastavljanje finansijskih izvestaja CBK utvrdjeni clanom 54 Zakona.

Finansijski menažment kao sredstvo za donošenje investicionih ...

Ključne reči: finansijski menadžment, investicione odluke, investiciona ulaganja, neto sadašnja vrednost, interna stopa prinosa. 1. UVOD. U razvoju preduzeća ...

PDF Izveštaj revizora sa mišljenjem Konsolidovani finansijski ...

OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (u daljem tekstu „Banka“) je pravni sledbenik Kulske banke. a.d. Novi Sad. Kulska ... devizna štednja položena kod banaka;.

Finansijski izvještaji za 2015. godinu - Triglav osiguranje, ad

31 pro 2015 ... Triglav osiguranje. ad („Društvo”) je akcionarsko društvo osnovano sa sjedištem u ... uključuje 2 hiljade KM ulaganja u Triglav auto d.o.o. Banja Luka. ... Za izračun rezervi za nastale a neprijavljene štete (IBNR) Društvo koristi ...

konkurentski i finansijski efekti me unarodnih preuzimanja ... - Index of

Analiza okruženja i upravljanje rizikom prilikom poslovanja u tranzicionim privredama........67. 2. ... 74.00. 73'123.4. 23.46. Velika Britanija. 31.65. 76.24. 17'276.0. 28.21. Srbija. 8.64. 33.54 ... Tokyo Stock Exchange Group ... Rast kamatnih stopa uslovio je da kupci nekretnina počnu da kasne sa ... 395 Stewart III G. Bennett.

finansijski pokazatelji uspješnosti poslovanja preduzeća business ...

10 феб 2015 ... FINANSIJSKI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI POSLOVANJA. PREDUZEĆA. Nedžad Hodžić, dr. Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije ...

finansijski benčmarking u bankarstvu - Udruženje banaka Srbije

Bankarstvo, 2016, vol. 45, br. 3 ... comparison are the measurable elements due ... Banka. Korporacija. Princip opadajuće likvidnosti. Dominacija finansijske imovine ... OTP banka Srbija a.d. Novi Sad. OTP. 40.704.329. Halkbank a.d. Beograd.

polugodišnji finansijski izveštaj sp lasta za 2019 godinu

0039. 6. Спорна и сумњива потраживања. 0040. 17 Остала дугорочна потраживања ... ПозитивнЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И позитивни ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ ...

ALFA-PLAM Finansijski izveštaj za 2018.godinu

И. ЗАЛИХЕ (0045 0046 0047 0048 0049 0050). 0044 ... 32.017. III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ.

ZTC „Banja Vrućica“a.d. Teslić FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI za godinu ...

31 дец 2015 ... privrednog društva ZTC „Banja Vrućica“ a.d. Teslić na dan 31. decembra ... Trgovinski popusti, rabati i slično umanjuju nabavnu vrijednost.

Finansijski instrumenti na deviznom tržištu - Prirodno-matematički ...

Devizno tržište i devizni kurs. U ovoj glavi će biti opisan način funkcionisanja deviznog tržišta i formiranja deviznog kursa. U Poglavlju 1.1 razmatran je pojam ...

nlb banka ad banja luka finansijski izvještaji za ... - Banjalučka berza

31 дец 2015 ... Dopune su primenjive za period počev od ili posle 1. januara 2016. godine. Dopune uskog ... pozajmice date bankama, dospjela potraživanja od drugih banaka. Novčana ... Obaveze za blokirane i ugašene račune. 88. 380.

Godišnji finansijski izvještaj organizacija civilnog društva u Bosni i ...

Organizacija za istraživanje, ruralni razvoj i prirodnu okolinu, Banja Luka. 96 ... Udruga umirovljenika Posušje. 128. Udruga za ... 1.000,00. Banja Vrućica-Teslić.

Finansijski izvještaji za 2018. godinu i izvještaj nezavisnog revizora ...

obaveze za fondove dobitaka i naknade za privređivanje igara na sreću. ... Najveći dio prometa čine igre Loto 7/39, te instant i ekspres srećke. Loto 7/39 i Loto ...

Medijska scena: Finansijski udar na javni servis ... - BH novinari

vorila je Asma Uddin, pravnica i urednica internet- ... programa koji emituje TV OBN (turske serije: Sulejman veličanstveni, Djevojka imena Feriha, Kismet,.

CENTRALNA BANKA CRNE GORE Finansijski iskazi 31. decembar ...

Krediti i avansi koji se mjere po amortizovanom trošku ... Prihodi po osnovu lizinga (bez bilo koje stimulacije date korisniku lizinga) priznaju se ... poslodavca za penzijsko i invalidsko osiguranje se obračunavaju po stopi od 5.5% na ... zaključe i ovjere kod nadležnog organa ugovor o hipoteci u korist CBCG do konačne.

godisnji finansijski izvestaj 2013 sa izvestajem revizora.pdf - Alfa Plam

Kupovina akcija i udela (neto odlivi ). 320. 132.425. 0 ... Štednjaci, peći i kamini za etažno grejanje; ... Vrednost 1 akcije na Berzi dostigla do tada najveći iznos od 527,77 EUR (prema srednjem ... 1629-Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta,.

Godisnji finansijski izvestaj za 2018. godinu za PP "Vojvodina"

1 јан 2020 ... 0033. 048 и 9 Остали дугорочни финансијски део 049 | пласмани. IV. ДУГОРОЧНА ... ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ.

Plan rada i finansijski plan za 2016. godinu

1. ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА. АПОТЕКА ЗАЈЕЧАР. ПЛАН РАДА. И. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АПОТЕКЕ ЗАЈЕЧАР. ЗА 2016.

finansijski lizing i finansijeri lizing aranžmana sa osvrtom na ...

„leasing“, izuzetno razvijen i prihvaćen u međunarodnoj poslovnoj praksi. Ovaj metod ... ničkih definicija, lizing objašnjava kao posebna vrsta ugovora koji sadrži.

Profesionalni dio ponude: Finansijski dio ponude - Crnogorski ...

Pravo učešća na tenderu imaju pravna i fizička lica sa teritorije Crne Gore. II Ponuda treba da sadrži: Profesionalni dio ponude: -Tačan naziv i adresu ponuđača,.