scena4-2010_Layout 1

S obzirom da je Mundručo, osim predstave, snimio i film Fran‐ kenštajn projekat ... skoro ceo 20. vek, do početka 21. i samim tim prepliće se sa svim važnim odred‐ ... predstave sa simultanim prevodom, šta misle o cenama ulaz‐ nica, gde i kako ih ... ljudi (1993), Sivi dom (1984), Pozorište u kući (1984), Povratak otpisanih.

scena4-2010_Layout 1 - Srodni dokumenti

scena4-2010_Layout 1

S obzirom da je Mundručo, osim predstave, snimio i film Fran‐ kenštajn projekat ... skoro ceo 20. vek, do početka 21. i samim tim prepliće se sa svim važnim odred‐ ... predstave sa simultanim prevodom, šta misle o cenama ulaz‐ nica, gde i kako ih ... ljudi (1993), Sivi dom (1984), Pozorište u kući (1984), Povratak otpisanih.

scena3-2010_Layout 1

NORA KRSTULOVIĆ. TEATAR.HR – 34. ALEKSANDAR MILOSAVLJEVIĆ. POZORIŠNA KRITIKA U SRBIJI, DANAS (JUČE, SUTRA) – 39. IVAN MEDENICA.