Bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

isti dugovi preduzeća i banaka nisu otpisani. Naime ... Za sve pomenute funkcije guvernera, viceguvernera, članova Saveta postoje odred- ... Vuković D. prevod, Ballard A. – Korporacijsko upravljanje u finansijskom ... www.banke-online.rs ...

Bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum - Srodni dokumenti

Bankarstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

isti dugovi preduzeća i banaka nisu otpisani. Naime ... Za sve pomenute funkcije guvernera, viceguvernera, članova Saveta postoje odred- ... Vuković D. prevod, Ballard A. – Korporacijsko upravljanje u finansijskom ... www.banke-online.rs ...

Revizija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

premu ispita iz predmeta Kontrola i revizija hotelijerskog poslovanja. Očekujem ... Izraz interni revizor i interna revizija je imao štetno sporedno značenje za neke.

master rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

23 авг 2016 ... koje nosi njihova pozicija, imaju mogućnost da utiču na akcije zaposlenih. Na primer ... Konobar: “U redu, doneću vam ramstek kakav želite.”.

magistarski rad - Singipedia - Univerzitet Singidunum

I HOTELIJERSKI MENADŽMENT. BEOGRAD. POSLEDIPLOMSKE STUDIJE. MAGISTARSKI RAD. Uloga i značaj promocije za razvoj turizma Srbije. Mentor:.

informatika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kada se čuje reč 'informatika' odmah se pomisli na računar ili na naučnike, programere, matematičare ... Prednosti ove topologije: lako se insta- lira i povezuje ...

Ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Najjednostavnija situacija je ukoliko Grčka može da proizvodi samo ... Kada poredimo oportunitetni trošak u proizvodnji vina, vidimo da Francuska ima niži ... me, troškove nabavke sirovina (meso, lepinje, začini, salata), troškove radne snage,.

neuromarketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

su nosile crne, bele, zelene, plave ili ţute uniforme, dobijale su jednake ... pokaţe drugima zahvalnost, saosećanje, ljubav i druge emocije mnogo brţe ... Istraţivanje je uključivalo 44,9 % ispitanika ţenskog pola i 55,1% ispitanika muškog pola.

menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

nizaciono poslovanje. Knjiga Menadžment: principi, koncepti i ... Stoner (Stoner J.A.F.) organizaciono okruženje deli na elemente tzv. direktne i indirektne akcije ...

eksternalije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

devizni kurs budžet javni dug berza spoljnji dug konkurencija. TRGOVINA modeli. KAMATE monopoli monetarna politika fiskalna politika eksternalije. KAPITAL ...

Multimedija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Vežba 2.3.1: Pregled i promena atributa digitalne slike ........... 68 ... kreirati pogodnu formu navigacionog elementa, npr. oval ili zaobljeni pra- vougaonik, koji üe se obojiti ... raşunara i programa za obradu i slaganje teksta, kao što je npr. Word.

Preduzetništvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

doživljavaju znatno brži rast – preko 500 zapsolenih i preko 30 miliona dolara prihoda u ... razmotriti pitanja prevoda i prilagođavanja kulturi ciljnog tržišta. ... preduzećima, radi jačanja njihovog poduhvata u smeru online distribucije ... nih granica, predstavljaju jedan od najbržih načina da se realizuje globalna strategija.

Web dizajn - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Danas postoji veliki broj web sajtova, a još veći broj web stranica. Prema ... Ceo ovaj postupak je, za početnike, najbolje prvo uraditi na papiru, pa tek tada.

Kriptologija I.pdf - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Kriptologija je nauka o zaštiti podataka koja je dugo vremena bila orijentisana samo na profesionalne sisteme za zaštitu podataka (vojska, policija, ...

Investicije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

investitor da kupi akcije određenog proizvođača automobila (znači finansijsku aktivu), i da na taj ... 192 Grejem B., Inteligentni investitor, Masmedia S,. Beograd ...

Advertajzing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Toyota Motor Corporation) koristi dodatne agencije u ... Da li nagradna igra koju organizujete izaziva uzbuđenje proglašenja pobednika ili se publika ... pojačanje sluha preko dnevnog lista Politika ili preko TV-a. Mediji – ... Slušanost radija je najveća ujutro, jutarnji segment 6 − 10h je vreme pripreme za dnevne aktivnosti ...

osiguranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kompanije, a Nemačka zemlja u kojoj je osiguranje najbolje naučno ... osiguranje pomoći na putu često se povezuje sa uslugama koje pružaju auto-moto.

Logistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

205. 6.3.1. Razlika između skladišta i distributivno centra i razlozi za postojanje skladišta ... Materijalna dobra nemaju sopstvenu inteligenciju koja bi bila usmerena na realizaciju ... oblik ( šipka, prizma, valjak, lopta, nepravilan itd.), ... preduzeća su, zbog velikog publiciteta koji se daje ekologiji, u tome videla svoju poslovnu.

Verovatnoća i statistika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

VEROVATNOĆA I STATISTIKA SA ZBIRKOM ZADATAKA. Autor: dr Ivana Kovačević. Recenzenti: dr Nenad Cakić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u ...

Međunarodna ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1 tona željeza i dve unce zlata jednake vrednosti, kao što su jedna tona zlata i jedna tona ... tava iz depozita u Evropi i na drugim mestima, da bi se nadoknadio potreban kapital ... efektivni strani novac, osim kovanog zlatnog novca. Valutom se ...

Restoratersko poslovanje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

i težak rad i želja da se napravi nešto kvalitetno”. Taj odgovor je bio daleko ... delu ili postavljena kao šank (pult) u prostoru za usluživanje. Pored toga ... Kapu je potrebno namestiti pre ulaska u sam kuhinjski prostor i pre početka rada, jer je ...

osnove atletike - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Na kraju svakog poglavlja nalaze se pitanja za proveru znanja i literatura. Istorijski razvoj discipline ... Jednostavnije rečeno, atletiku čine prirodni oblici kretanja ...

upravljanje rizikom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Važnost upravljanja rizikom u finansijskim institucijama. 51. II - UPRAVLJANJE TRžIšNIM RIZIKOM. 1. Tržišni rizici. 57. 2. Tradicionalno merenje tržišnog rizika.

Monetarna ekonomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

politikama najvažnije su monetarna i fiskalna politika. ... Federal Reserve Bank of Chicago, Economic Perseptives, January/February 1988, pg. 3-14 i Harris, ... Mo – primarni novac – gotov novac, žiro računi banaka, blagajna, depoziti države,.

ponašanje potrošača - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Internet prezentacija kompanije treba da bude dizajnirana tako da izgleda atraktivno, da bude jednostavna za ... Poslovni kupci se mogu informisati o proizvodima i uslugama, kupiti ih bez čekanja i ... je to slučaj sa Avon-om i Tupperware-om.

internet marketing - Singipedia - Univerzitet Singidunum

tipa i pristup je bio moguć samo uz pozivnicu dok su druge bile otvorene i njima je mogao pristupiti ... čestitke za praznike i rođendane imaju uticaj. 9.4.2. ... Display oglašavanje je on-lajn forma oglašavanja slična bilbordima, televizijskim i print ... U listi dostupnih načina isporuke potrebno je odabrati opciju Free Shipping.

univerzitet singidunum beograd departman za ... - Singipedia

Ovi bi se ugovori osnivali na BTC-protokolu i bili bi sačuvani u blok- lancima ... Porez na dodatu vrednost (PDV) predstavlja osnovni potrošački porez, koji se ...

DDR Biljana Ivanova - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Posebnu zahvalnost na vođenju kroz istraživački rad, na stručnim savetima, na kontinuiranoj podršci, kao i velikom ... Za analizu kretanja cena nafte i za upravljanje rizicima u naftnoj industriji biće ... trgovačkoj platformi Beogradske berze.

Java programiranje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Programi napisani na jeziku visokog nivoa kao Øto su Java,. C, C , C ... priblißno dobrog prevoda. ȧak i da postoje bolji srpski izrazi, konvencija je da se ime ...

univerzitet singidunum u beogradu medijska ... - Singipedia

1 дец 2018 ... Glavni predmet istraţivanja ove doktorske disertacije jeste medijska reprezentacija, a zatim i konstrukcija postojećih oblika telesnosti, a pre ...

Poslovno pravo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Књига пружа могућност стицања основних, општих и посебних знања из области ... редне делатности, док назив „трговачко право'' у већој мери указује на право ... wp-content/uploads/2011/08/VKS-mera-zastиte-konkurencиje1.pdf ...

doktorska disertacija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

(nizvodni) uticaj nedostatka zaliha u skladištu uzrokuje manje štete na nivou ... gde maloprodaja kompletan posao na upravljanju zalihama prepušta ... U literaturi se može naći podatak da je uvođenje jednog ovakvog sistema u drogerije dm, ...

Upravljačko računovodstvo - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Управљачко рачуноводство је подсистем рачуноводственог информаци- оног система. „Разлика између финансијског и управљачког рачуноводства ...

Univerzitet Singidunum Razvoj geoinformacionog ... - Singipedia

mobilne aplikacije izračunava udaljenost objekata u datom radijusu i dobijene ... puta, Google Maps nudi satelitske snimke mnogih gradova. ... [27] Michelin,.

Veštačka inteligencija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

11.10.4.2 Koeficijent obučavanja (learning constant). 197. 11.10.4.3 ... Tabela 1.1 – Neke definicije veštačke inteligencije organizovane u 4 kategorije sa Sl.1.1.

Međunarodna gastronomija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

narodnih kuhinja, njihov razvoj, istorijske i društvene uticaje i značenja. ... kaže „američka kuhinja”, misli se upravo na brzu hranu, a ona i jeste hrana na kojoj.

Tematski turizam - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Specifični oblici turizma kao nositelji održivog razvoja destinacije, u knjizi Bartoluci. M, Čavlek N. Turizam i sport - razvoji aspekti, Školska knjiga, Zagreb, str.53 ...

zbirka zadataka - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Prvi deo. Kvantitativne metode – zbirka zadataka. 1. ... x. y a a log. 1 a y. x a ! log. 0. 1 a y x a. S. 2. S. 0. 2. S. S. 3. 2. S. 2S. 0. 2. S. S. 3. 2. S. 2S. 3 ... Odrediti partikularna rešenja sledeþih jedna ina a). 2 ... Rešiti sistem Gausovim postupkom: 2. 2. 3. 1 ... Ozna imo sa A doga aj “ izvu ena crvena kuglica” i sa B “ izvu ena plava.

Upravljanje kvalitetom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

12. Međunarodni naučni skup sa Sinergija 2013. 577. Sekcija 4. UPRAVLJANJE KVALITETOM. Tema: “KVALITET-PUT U EVROPU" ...

strategijski menadžment - Singipedia - Univerzitet Singidunum

22 Gregori G. Dess, G. T. Lumpkin, Alan B. Eisner, 2007, Strategijski menadžment, Data. Status, str. 125. 23 Prokopijević, Miroslav, 2010, Sloboda izbora, Zavod ...

Zbirka zadataka C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Petlja unutar petlje ili ugneždena petlja se često koristi u C programskom jeziku. Korišćenjem ugneždene petlje omogućava se rešavanje problema sa ...

Upravljanje prodajom - Singipedia - Univerzitet Singidunum

deljenje uzoraka su: parfemi, kafa, deterdženti za pranje rublja, čokolade, itd. ... kineskom jeziku pa je na tim osnovama izabrano ime „Ke-kou-ke-la“ što u prevodu ... Companies rive in the New Business Envinorment, Harvard Business School ...

univerzitet singidunum doktorska disertacija - Singipedia

of Ivan Ladislav Galeta), deals with the analysis of concepts, procedures and protocols of experimental and researching approaches within artistic production, ...

Programski jezik C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1.1 Programski jezik C . Predmet „Uvod u programiranje II“ uvodi u osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja korišüenjem jezika C . C jezik ...

marketing u trgovini - Singipedia - Univerzitet Singidunum

direktna prodaja od vrata do vrata (npr. Avon, Kirby, Zepter i drugi oblici MLM. • prodaje) kataloška prodaja (npr. Neckermann). • prodaja preko pošte (oglas u ...

Dizajn pakovanja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

jeftin način da se pakuju i prodaju tečnosti, pene, praškovi i kreme. 1.10. ... U raznim sistemima projekcija nema povećanja veličine, kada treba prikazati kocke koje ... (većina računara i sa MAC i sa PC operativnim sistemima mogu da učitaju ... dva kertridža, jedan sa crnom, a drugi trikolorni sa cijan, magenta i žutom bojom.

Odlučivanje u hotelijerstvu - Singipedia - Univerzitet Singidunum

kojima se susreće hotelijerstvo u svetskim i okvirima regiona i Republike Srbije. Prevashodno, udžbenik je namenjen studentima Fakulteta zdravstvenih, pravnih ...

baze podataka - Singipedia - Univerzitet Singidunum

8.4.10 SQL naredba za pravljenje baze podataka - CREATE TABLE ........ 126 ... Široko rasprostranjeno korišćenje baza podataka vezanih za Internet sajtove, koji ... Kao kraci zvezde na centar se povezuju odabrane dimenzije. U primeru to su.

diskretna matematika - Singipedia - Univerzitet Singidunum

PREDIKATSKA LOGIKA. 16. 1.5.1. VALJANE FORMULE. 18. 1.6. ZADACI. 21. 2. OSNOVNI ... Do rešenja uvek dolazimo posle konačno mnogo izračunavanja.

Plivanje 2017 - Singipedia - Univerzitet Singidunum

plivača zbog čega razlikujemo različite stilove plivanja u okviru jedne tehnike. Tehnika ... Svaka tehnika plivanja (kraul, leđno, prsno i delfin) različito angažuje ...

Operativni sistemi - Singipedia - Univerzitet Singidunum

takvog operativnog sistema je MS-DOS. Kada je ... Znacenje. CLONE_FILES. Roditelj i dete dele otvorene datoteke. CLONE_FS ... stemu pomocu naredbe free.

Osnovi ekonomije - Singipedia - Univerzitet Singidunum

OSNOVI EKONOMIJE. Autori: Prof. dr Slobodan Barać. Prof. dr Budimir Stakić. Recenzent: Prof. dr Ilija Rosić. Izdavač: UNIVERZITET SINGIDUNUM. Beograd ...

Strateski menadzment.indd - Singipedia - Univerzitet Singidunum

STRATEŠKI MENADŽMENT. Autori: Prof. dr Milutin Ćirović,. Prof. dr Momčilo Milisavljević,. Prof. dr Slobodan Pokrajac. Prof. dr Branislav Mašić,. Dr Milenko ...

osnove programiranja python - Singipedia - Univerzitet Singidunum

FAKULTET ZA INFORMATIKU I RAČUNARSTVO. TEHNIČKI FAKULTET. Vladislav Miškovic. OSNOVE PROGRAMIRANJA - PYTHON. Drugo izmenjeno i ...

Poslovna etika i komuniciranje - Singipedia - Univerzitet Singidunum

metode poslovne etike i komuniciranja; etika, moral iposlovna etika; komuni- kacije i poslovne komunikacije. Nastojali smo da u tim celinama ukljuşimo i.

Razvoj aplikativnog softvera - Singipedia - Univerzitet Singidunum

dodatku su date opšte smernice za izradu projekta koji predstavlja sastavni deo ispita. One treba da ... program izuzetan, zato što niko osim autora ne može da ga shvati. PROBLEM. PP1. PP 3 ... procesu razvoja softvera vodi računa o postojećim rizicima. To se postiže tako ... Free Technology Academy, 2011. 3. I. Maršić ...

Održivi razvoj i ekologija - Singipedia - Univerzitet Singidunum

sveobuhvatnih definicija održivog razvoja glasi: održivi razvoj predstavlja integralni ekonomski, tehnološki, socijalni i kulturni razvoj, usklađen sa potrebama ...

Projektovanje i izgradnja hotela - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Nacrt projekta Burj Al Arab (Tower of the Arabs) nastao je u oktobru 1993. ... U Manjim hotelima i motelima fasade mogu biti izrađene od cigle, zatim malterisane ... Za stare prostorije, kada su uslovi provetravanja i ventilacije dovoljni, ... Električna pečenjara je tepsija s poklopcem u kojoj se namirnica prži, pohuje i kuva.

univerzitet singidunum master rad turistički potencijali ... - Singipedia

centri pružaju idealne uslove za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam. ... Strategija razvoja turizma Republike Srpske, Univerzitet Sinergija, (Diplomski rad), str.

VoIP cloud sistem - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Protokol za rezervaciju resursa (ReSource ReserVation Protocol, ili skraćeno RVSP) RSVP je namenjen za aplikacije u realnom vremenu (IP telefonija, video po ...

osnove java programiranja - Singipedia - Univerzitet Singidunum

Izvlačenje loto brojeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... od niza koraka (kao što se program sastoji od niza naredbi), a kuvar sprema jelo izvršavajući redom svaki ... uobičajenog i sastoji se od kombinacije prevođenja i interpretiranja. Ova šema je ...