2.3_Bajo i Jurinec

duhana u Hrvatskoj, utvrditi visinu trošarina na duhanske proizvode i ... 1000 komada cigareta), a proporcionalna je u postotku maloprodajne cijene cigareta. Domaćoj ... S obzirom da direktiva dopušta državama izbor vrste trošarina, Yurkeli.

2.3_Bajo i Jurinec - Srodni dokumenti

2.3_Bajo i Jurinec

duhana u Hrvatskoj, utvrditi visinu trošarina na duhanske proizvode i ... 1000 komada cigareta), a proporcionalna je u postotku maloprodajne cijene cigareta. Domaćoj ... S obzirom da direktiva dopušta državama izbor vrste trošarina, Yurkeli.

Nina Jurinec - PIF

Nina Jurinec. 4/2017 Opravljen strokovni izpit za ... Objave ARAM, Urška, JURINEC, Nina, HORVAT, Marina, KOŠIR, Katja. Samopodoba in socialna sprejetost ...

Dijana Jurinec: Naknade Financijske agencije za provođenje ovrhe ...

Dostava obavijesti o primitku zahtjeva za izravnu naplatu zahtjev za izravnu naplatu. 20. Povrat osnove za plaćanje po kojoj FINA ne može postupiti.