poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani - Srodni dokumenti

poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Piramida je geometrijsko telo omejeno z osnovno ploskvijo, ki jo sestavlja poljuben večkotnik, in plašča, ki ga tvorijo trikotniki in se stikajo v skupnem vrhu.

pravilni poliedri - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Opisano je tudi, kje vse se lahko srečamo s poliedri v vsakdanjem življenju. Ključne besede: pravilni poliedri, platonska telesa, tetraeder, heksaeder ali kocka, ...

secesijska arhitektura v ljubljani - PeFprints - Univerza v Ljubljani

18 jun 2015 ... V zgodovini umetnosti je secesija ena najbolj izvirnih in svežih slogov, ... enakovredno zastopani in povezani arhitektura, kiparstvo, slikarstvo in ...

eft - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Na podlagi rezultatov raziskave, lahko torej sklepamo, da tehnika EFT pripomore k uspešnemu razreševanju konfliktov. KLJUČNE BESEDE. Konflikti, čustva ...

kamnik - PeFprints - Univerza v Ljubljani

mestu danes stoji Kemična industrija Kamnik (KIK Kamnik). Leta 1852 je ... SLOVENIJA Turistični vodnik, Založba Mladinska knjiga, Ljubljana, 1995, str. 86.

Download - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Kandidatka: Maja Rozman. Ljubljana, 2014. Page 3. III. Rozman M. Zmanjševanje pojava nadomestnih vedenj šimpanzov z dodajanjem igralnih pripomočkov v ...

Stran - PeFprints - Univerza v Ljubljani

električni kamin, ki bo svojo nalogo opravil več kot odlično. ... Ker električni kamini za prikazovanje ognja ne uporabljajo ne lesa, plina, peletov itd., nam ni.

4069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

figura rimske umetnosti kopija čutne figure helenizma, medtem ko so vladarski portreti in reliefi na ... H. Moore: Ležeča figura, 1938. Vir: Henry Moore's sculpture.

2303Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

vizito do okoliških vasi, kjer so živeli muđahedini (islamski borci, ki so po vojni v BIH ostali v državi). Ker je bila služba izredno nevarna, saj bi moral pregledovati ...

3069Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

V teoretičnemu delu smo opisali bralno pismenost, branje ter ostale komponente branja, bralne strategije ... Branje je proces prepoznavanja serije napisanih simbolov. ... Besedni del pa dopolni tisto, kar ostane neprikazano v ilustraciji.

nakit - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ključne besede: nakit, okras, oblikovanje nakita, materiali, tehnike in postopki ... V tehniki voščenega taljenja je izdelan tudi moj avtorski nakit, ki ga bom ...

1451Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Diplomsko delo z naslovom Zgodbe iz Narnije C. S. Lewisa in domišljija se v ... 4. nadnaravna dobronamerna živalska bitja nastopajo v vsakdanjem svetu, ... Preusslerja iz Nemčije ter Kronike Prydaina (1964–1970) L. Alexandra iz ZDA.

diplomskodelo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

d) Fantazijske motnje niso senzorne motnje, kljub temu pa otrokom z ADHD fantazija onemogoči dostop ... jedel le čokoladne kroglice. Čeprav je ... spomin tako, da imata po dve škatlici enako vsebino (riž, kocke, fižol, proso ipd.), učenec išče.

Fragaria L. - PeFprints - Univerza v Ljubljani

31 maj 2016 ... razširjenosti, naravoslovje za 6. razred, učna priprava. ... Herbarij je vseboval 141 herbarijskih pol vrst F. vesca, F. moschata in F. viridis.

un, 2011 - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Marlenka (Ž). – 2013. (1970). – Krojaček ... Marlenka (Ž). (1955) lahko balon (N). – Prap, Lila (Ž) ... imel pri sebi štiri pasje bombice in je hotel oropati banko.« (str.

matematika - PeFprints - Univerza v Ljubljani

s pomočjo modelov in slike seštevajo in odštevajo dele celote;. • oblikujejo vzorce s premiki in vrteži;. • zapisujejo in berejo števila, večja od milijona;.

kaminska peč - PeFprints - Univerza v Ljubljani

UPORABE KAMINSKE PEČI V. GOSPODINJSTVU. DIPLOMSKO DELO. Mentorica: Kandidatka: doc. dr. Beatriz Gabriela Tomšič Čerkez. Maja Brate. Ljubljana ...

Eva Rokavec - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ena najbolj znanih in najlepših od osmih vrat, ki so vodila v Babilon, so Ištarina vrata (Slika. 8). Slikovit barvni učinek se pojavi na dvoriščni fasadi prestolne ...

Temperatura - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Alkoholni termometer je za mer- jenje temperature različnih tekočin. Živosrebrni termometer se uporablja za merjenje temperature zraka v prostoru. Digi-.

3099Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Life and work of the writer Ela Peroci, including a list of her works in alphabetical and chronological order, is presented later on. Theoretical part is concluded ...

1359Kb - PeFprints - Univerza v Ljubljani

5.2 Konstrukcija elipse s pomocjo male in velike kroznice . . . . . . . 37. 5.3 Geometrijska konstrukcija elipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38. 5.4 Vrtnarska konstrukcija ...

abu graib - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Celotna kompozicija slike je naslikana iz zornega ... Slika spominja na fotografije javnih usmrtitev, ki so nastale med vojno v Vietnamu pa tudi na znano podobo ...

govorni razvoj - PeFprints - Univerza v Ljubljani

določene predispozicije za govor (centri v možganih, govorni organi), ki pa jih ne more razviti, če govora ne sliši. Otrok z rojstvom »vstopi« v družinsko okolje in ...

gloria krapež - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Tehnike, kot so pletenje, kvačkanje, vezenje, se ne uporabljajo v domačem okolju, kot so se ... tekstilnega izdelka, šivanje gumba, pletenje šala …) pomembno ...

dioklova cisoida - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Nemci jo zapišejo kot Zissoide, Angleži kot cissoid, Francozi kot cissoïde, Španci kot cisoide, Italijani, Katalonci in Luzitanci kot cissoide,. Madžari cisszoid, Baski ...

bogastvo in mladi - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Graf 24: Prikaz odgovorov učencev na to, kako postati bogat – SU. ... Predšolski otroci tudi menijo, da bogat ne more postati vsak oz. da je revščina dedna.

desetiške predpone - PeFprints - Univerza v Ljubljani

mesures, kratica zanj je BIPM, sedež pa ima v pariškem predmestju Sèvres. Naloga BIPM je ... Pogovorno za dekagram uporabljamo besedo deka. Predpona ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETEA ... - PeFprints

Čaj iz plodu deluje rahlo diuretično in blago odvajalno, predvsem pa je pomemben ... Celice, ki mejijo na traheje, dobijo izgubljeno vodo iz ksilema. Zaradi izgube vode v ... Campanula trachelium L. (koprivasta zvončica). VII–IX. /. /. Cardamine ...

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta - PeFprints

Mednarodno veljavni opozorilni znaki (piktogrami) so razdeljeni v več skupin: (1) ... Kemija kot ena temeljnih naravoslovnih in eksperimentalnih ved preučuje ...

Download (15Mb) - PeFprints - Univerza v Ljubljani

uporabijo tudi proizvajalci mobitelov, ko telefon oblečejo v zlato in drage ... učinka vzajemno preolikujeta, podobno kot dve žarišču tvorita eno elipso.352 Tako ... poudarek na jeziku kot na fiksni družbeni strukturi, ki povsem določa vsebino.

diplomsko delo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Izdelane so zelo natančno, pravilno in s posebnim občutkom za detajle in simboličen prikaz dogodka. Mojstrstvo lahko vidimo na poslikavi Dipilonske vaze.

diplomska naloga - PeFprints - Univerza v Ljubljani

4 jun 2011 ... Vključila sem tudi dele telesa, po katerih zelo hitro prepoznamo kokoš/petelina. V kokošjo družino sodi tudi piščanec, zato sem opisala izvalitev.

Piet Mondrian - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Slika 13: Piet Mondrian: Composition with Color Planes. 1917. Museum of Modern Art, New York. Delo Kompozicija z barvami ploskvami je ustvaril na ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta - PeFprints

vale đanđa, da hile dova vile. Ka pe jest jekake približuvin, da bi la đikon kanini pucidi vašu bala. Rom đanle, če len trin puta pucidi vašu bala, da le hili bajt. Ka.

mali junaki - PeFprints - Univerza v Ljubljani

5 avg 2019 ... da personalizirane knjige vplivajo na motivacijo za branje in na razvijanje ... želi govoriti z njima in jih naučiti, kar se ji zdi super kombinacija.

Globalno segrevanje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

spoznal, da se Zemljina atmosfera do neke mere obna- ša podobno kot topla greda, ko se ta segreva. John. Tyndall (1820–1893) je okoli 1860 dokazal, da sta ...

geometrija slike - PeFprints - Univerza v Ljubljani

25 avg 2016 ... pravi začetek abstraktne umetnosti. (Lynton, 1994). Slika 6: Piet Mondrian, Kompozicija z velikim rdečim letalom, rumeno, črno, sivo in modro, ...

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULETA ... - PeFprints

vsebujeta cinkov glukonat, praški in krema za dojenčke vsebujejo cinkov oksid, ... Zn2 ioni s sulfidnimi ioni (S2–) tvorijo belo amorfno oborino, cinkov sulfid.

zvezdasti mnogokotniki - PeFprints - Univerza v Ljubljani

24 avg 2014 ... ... magicni hek- sagram, sakralna geometrija, Davidova zvezda. ... 4 Zvezdasti mnogokotniki in sakralna geometrija. 19 ... Slika 24: Srcna cakra.

selektivni mutizem - PeFprints - Univerza v Ljubljani

inhibiran oziroma zadržan temperament;. • nizko samospoštovanje in slaba samopodoba;. • nizke intelektualne sposobnosti, zato težko sledijo zahtevam šole; ...

doživljanje neplodnosti - PeFprints - Univerza v Ljubljani

pričakovanj, hkrati pa neplodnost pomeni tudi stigmatizacijo. Neplodnost vpliva ... Ključne besede: neplodnost, doživljanje neplodnosti, partnerski odnos, družba ...

Izhlapevanje in vrenje - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Izhlapevanje in vrenje. Spreminjanje tekočine v plinasto stanje pri nižjih temperaturah od vrelišča opisujemo kot izhlapevanje. Izhlapevanje poteka le na ...

strip kot slika - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Slika 2 Tapiserija iz Bayeuxa . ... gledalcu.« Iz tega lahko sklepamo, da je strip sekvenčna umetnost, pri kateri sličice skozi zaporedje podajajo neko zgodbo.

UNIVERZA V LJUBLJANI PEDAGOŠKA FAKULTETA ... - PeFprints

Zahvaljujem se asistentu Branku Dragičeviću z Inštituta za oceanografijo ... napihovalka napada ribe, ki so že ujete v ribiško mrežo ali parangal in jih pogoltne. ... predstavlja grožnjo za hrvaški morski ribolov ter za populacije brancina in orade.

Uvod, kratki - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Lorenčič, Tadej; diplomsko delo. 3. 2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA. 1. Položaj in pomen ustvarjalnosti v perspektivi družbe, politike in ekonomije. 2. Kakšne so ...

Katarina Mohorič_Diplomsko delo - PeFprints - Univerza v Ljubljani

KATARINA MOHORIČ. RAZVOJ ... KATARINA MOHORIČ. MENTORICA: IZR. ... Otroci so imeli na voljo različne igrače, kot na primer lesene kocke, iz katerih.

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta likovno ... - PeFprints

Slika 2: Vincent van Gogh, Cesta s cipreso in zvezdo, olje na platnu, 1890, 92 x ... V prvem planu slike so barve najmočnejše, nenasičene, rumeno-oranžnim ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta oddelek za ... - PeFprints

Ključne besede: inkluzija, otroci s posebnimi potrebami, vidiki učiteljev ... 2.1 Definicija inkluzije . ... 3.2 Novosti, ki jih prinaša inkluzija za učitelje .

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta sandra ... - PeFprints

hidroksid, natrijev etoksid in natrijev propoksid (Fanguri in Milford, 1999). Slabost uporabe baze kot katalizatorja je nastanek stranskega produkta, mila. Milo.

uporaba zemlje v slikarstvu - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Ključne besede: slikanje, slikarske tehnike, naravni pigmenti, zemeljski pigmenti, ... Slikarske tehnike in moja praksa priprave risal in slikarskih sredstev .

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta biotehniška ... - PeFprints

20 okt 2011 ... Ljubljanica, kraško porečje Ljubljanice, analiza vode, hitri testi, nitratni ion, fosfatni ion, amonijev ion, sulfatni ion, pH, trdota vode, pesticidi.

obudimo igre preteklosti - PeFprints - Univerza v Ljubljani

deleža posameznika za dosego skupnega cilja. Prikaže tudi soodvisnost, nujnost in lepoto medgeneracijskega sodelovanja. Ključne besede: stare igre, kulturna ...

Kalitev fižola in koruze - PeFprints - Univerza v Ljubljani

tkiva, ki jih potrebujejo za začetno rast, dokler mlada rastlina ne začne fotosintetizirati in si ... Ostala semena bodo za primerjavo oziroma jih bomo v različnih fazah rasti herbarizirali. 6. Posodi ... ali rastlino posušimo za herbarij (slika 5).

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta diplomska ... - PeFprints

diplomska naloga nastala, hvala za njeno pomoč, za vso podano strokovnost ... diplomirala na temo animacije v vzgojno-izobraževalnem projektnem delu in od leta 2006 ... ko smo ustvarjali v računalniški sobi, smo veliko pozornosti namenili.

igre in igrače skozi čas - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Igrače so osnova otrokove igre in hkrati vzgojno sredstvo, ki otroka spodbuja k opazovanju ... velikost in masa celotne igrače morata ustrezati otrokovi starosti in njegovim zmožnostim ... telesa ter debelost (Medved Cvikl, 2010). Trg igrač je ...

Nevizualna recepcija v kiparstvu - PeFprints - Univerza v Ljubljani

V likovno didaktičnem delu predstavim kiparske tehnike in materiale, ki spodbujajo uporabo vseh čutov in ozaveščajo njihovo pomembnost. Le-te so primerne ...

univerza v ljubljani pedagoška fakulteta poučevanje ... - PeFprints

3.4 Kiparske tehnike . ... risanje. Dvodimenzionalne ploskve so tudi površine, ki omejujejo kiparske volumne.« ... »Temeljna tehnika dela z glino je modeliranje.

strip – gibanje – animacija - PeFprints - Univerza v Ljubljani

Slika 56: Simboli za jezo drug za drugim poletijo iz glave lika … ... Smrad, ki veje iz kupa smeti ali pa dim in para iz vroče skodelice kave, v stripu upodobimo z dvema ali več valovitimi ... Če vlada prepričanje, da je gledanje risank aktivnost za.

Stiska posameznika v neoliberalizmu - PeFprints - Univerza v Ljubljani

manuals, The Secret by Rhonda Byrne and You can heal your life by Louise L. Hay, ... 38 Na Hrvaškem je bila knjiga Tajna najbolj prodajana knjiga leta 2008, ...

Sonja Miklaužič Somentorica - PeFprints - Univerza v Ljubljani

31 maj 2012 ... pop art rehabilitacija kiča v umetnosti ali gre tudi tukaj za lucidno ... Relativisti pa zagovarjajo tezo, da umetnost in kič postaneta to kar sta na ...