Geometrijska telesa - Skupnost SIO

Mejne ploskve geometrijskega telesa so ploskve, ki omejujejo geometrijsko telo. ... o Oglato telo — polieder nima ukrivljenih ploskev (npr. piramida). Prostornina ...

Geometrijska telesa - Skupnost SIO - Srodni dokumenti

Geometrijska telesa - Skupnost SIO

Mejne ploskve geometrijskega telesa so ploskve, ki omejujejo geometrijsko telo. ... o Oglato telo — polieder nima ukrivljenih ploskev (npr. piramida). Prostornina ...

3.letnik - geometrijska telesa cGMatej Mlakar, prof. 1

(a) Izracunaj volumen in površino prizme. Izracunaj dolzino ... Izracunaj višino prizme. 7. Pravilna tristrana prizma ima višino enako višini osnovne ploskve.

STATIKA TUHÉHO TĚLESA

Culmannova síla C má směr Culmannovy přímky c, která je spojnicí průsečíků. D, E (obr. 31a). ... Proto byla vypracována metoda vlák- nového a silového ...

Geometrijski liki in telesa

Romb je posebne vrste štirikotnik, je paralelogram, ki ima vse štiri stranice ... V obeh primerih smo uporabili formula za ploščino poljubnega trikotnika: =.

Deformácia pevného telesa Fp = F - gymsnv

po úprave dostávame Hookov zákon: ∆. = 1. = kde ε je relatívne (pomerné) ... Hookov zákon platí pre normálové napätie σn < σu. 15. časť krivky AB zodpovedá ...

Zgodba človeškega telesa - Bukla

mišljanje lahko vodi do naivnih dognanj, osnovanih na tem, kaj jedo in počno Bušmani v Kalahariju ali Inuiti na Aljaski. Težava je v tem, da tudi lovci in nabiralci ...

LIMFNI SISTEM IN OBRAMBA TELESA

Limfociti B (humoralna imunost) so odgovorni za protitelesni imunski odziv. Antigen prestrežejo makrofagi. (fagociti), ki ga prinesejo do limfocita B, ki ima na ...

OKRAŠEVANJE TELESA- TATTO IN PIERCING

Najstarejše tetovaže, ki so jih našli na ljudeh, segajo v čas starega Egipta. Arheologi ... sterilizator ne zadošča, katalog s fotografijami tatoojev, ki jih je izdelal ...

01 Ustroj in delovanje človeškega telesa

4 nov 2016 ... Kosti udov so cevaste. Sredina je izpolnjena s kostnim mozgom. Kosti glave. • Delimo jih na možganski del lobanje ter na kosti obraza in.

Antropologija prostora – metafore telesa v prostoru ... - FDV

KLJUČNE BESEDE: antropologija, metafore telesa, ženski in moški spolni organi, arhitektura, simboli. Anthropology of space – metaphors of body in space: ...

izraznost telesa s tetoviranjem - FDV - Univerza v Ljubljani

Tatu ali tetovaža je rezultat tetoviranja, je nastala podoba, motiv, slika, risba. Ločimo enobarvne ... tetoviranje tradicionalna, običajna in visoko cenjena oblika umetnosti; tam mojstri tetoviranja ... Hrvatska sveučilišna naklada,. Zagreb. Radej ...

Fyzika I (mechanika): kap.5 Kinematika a dynamika tuhého tělesa

Třeba pneumatika se může otáčet kolem svého středu, kde ale žádný ... 69 Joint European Torus v anglickém Culhamu. 70 Ověřte si, že to odpovídá vztahu ...

lepota duha in telesa - Glasbena šola Zagorje

Izdajatelj: Glasbena šola Zagorje, Baletno društvo Mary Jurca ... Fotografije: osebni arhiv in arhiv Glasbene šole Zagorje ... Luč, glasba in dvignite zastor!

Geometrijska tijela

UPUTA: Od sljedećih pet, odnosno deset zadataka dovoljno je konstruirati jednu prizmu, jednu piramidu, valjak i stožac. 1. Konstruirajte sve tri projekcije ...

6. Geometrijska tijela

i piramide. Obla geometrijska tijela su, primjerice: stožac, valjak i kugla. Svako geometrijsko tijelo je omeđeno plohama. Ukoliko su sve plohe dijelovi ravnine.

18. Geometrijska optika

Geometrijska optika. U dosadašnjim razmatranjima titranja stalno smo naglašavali i koristili valni aspekt fenomena na primjer svjetlosti. No postoji dio primjene ...

Geometrijska tijela - TTF

Konstruirajte sve tri projekcije (a) valjka, (b) stošca visine v=7cm, kojem ... presjek tijela projicirajućom ravninom, prava veličina presjeka te mreža tijela s.

Geometrijska optika

... geometrijske optike, zrcala, totalna refleksija, disperzija svjetlosti, leće, oko i načini korekcije vida. Zakoni geometrijske optike ... riječi na primjerima zadataka.

5. Geometrijska vjerojatnost

Geometrijska vjerojatnost. 1. 5. Geometrijska vjerojatnost. 1. Unutar pravilnog dvanaesterokuta se bira tocka na slucajan nacin. Izracunajte vjerojatnost da se ...

Spomladansko čiščenje telesa Sedenje ubija Alergije ... - Doktor 24

7 apr 2016 ... Kapsule SiliFit vsebujejo silibin, ... ohrovt, artičoka, avokado in rdeča pesa), za- čimbe za jetra ... Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus.

Stefan-Boltzmannův zákon a záření černého tělesa Soubor

kde c je rychlost světla ve vakuu, k je Boltzmannova konstanta a h je Planckova konstanta. Konstantní členy na pravé straně rovnice se často sdružují do jediné ...

Geometrijska konstrukcija hiperbole

Geometrijska konstrukcija hiperbole. Za izbrani različni točki v ravnini A in B ter število r, ki presega razdaljo med njima, je množica točk, za katere velja, da je ...

Geometrijska definicija parabole

18 ožu 2018 ... točku parabole zvati tjeme parabole i označavat ćemo ju s T. Slika 2. Ako imamo točku P2 na pravcu s, ali izvan dužine FD, koja je bliža točki F ...

Těžiště tělesa - Střední odborná škola stavební Karlovy Vary

▻ Každé těleso má jediné těžiště. Page 5. ▻ Poloha těžiště tuhého tělesa je stálá. Pokud se nemění rozložení hmotnosti ...

D. Hrupec, Geometrijska teorija gravitacije, ČIS 2

Newtonova zakona, te opći zakon gravitacije. Posebna teorija relativnosti. Galileijevo načelo relativnosti (prirodni zakoni imaju isti matematički oblik u svim ...

Geometrijska optika - Departman za fiziku

16 окт 2012 ... nastavne teme: „Geometrijska optika“ za III razred gimnazije. - Master rad -. Mentor: Dr. Dušanka Obadović. Student: Marina Dorocki. Novi Sad ...

geometrijska tijela i plohe - Element

PREKRIŽI SVE ŠTO IMA OBLIK LOPTE. Page 2. 2. OBOJI GEOMETRIJSKA TIJELA KOJA NISU KUGLE. PRE ŽI GEOMETRIJSKA TIJELA KOJA NISU KUGLE.

geometrijska tijela - Škola za život

Imenovanje oblika (kugla, kocka, kvadar, piramida, stožac, valjak). Igra – pridruži ime ... kutiji uspoređujući geometrijsko tijelo ispred kutije s predmetom koji.

Geometrijska vjerojatnost u svakodnevnom životu

riješiti primjenom geometrijske vjerojatnosti. Ključne riječi: vjerojatnost, geometrijska vjerojatnost, primjena u svakodnevnom životu. Geometric probability in real ...

IL Mikroskopiranje - Skupnost SIO

Mikroskopiranje – opazovanje očem skritega sveta www.scien x.eu scien [email protected]. Zavod RS za šolstvo. Mikroskopiranje je ena izmed osnovnih metod/tehnik ...

Behaviorizem - Skupnost SIO

(stimulus). Teorija učenja temelji na S-R reakciji (angl.: stimulus – respons, slo.: spodbuda – odgovor). B. F. Skinner je leta 1930 razvil teorijo behaviorizma, ...

Formule - geometrijska tijela - Antonija Horvatek

Općenito (bilo koja) prizma. V = a · b · c. O = 2ab 2ac 2bc. P. DP. = d1 · c kvadar. V = B · v. O = 2B P. P1 = a · v. P = 3av pravilna trostrana prizma. V = B · v.

Geometrijska i algebarska interpretacija presjeka stošca i ... - TVZ

Presjek stošca ravninom može biti: ➢ kružnica ako je ravnina presjeka paralelna s osnovicom stošca;. ➢ elipsa ako ravnina presjeka siječe sve izvodnice stošca ...

geometrijska optika; preslikavanje na lećama leća F

a iza leće sredstvo indeksa loma n. 3 . • Budući da leća može biti sustav od dvije sferne granice različitih polumjera zakrivljenosti, izvod zakona loma svjetlosti se ...

geometrijska mjesta toˇcaka - Repozitorij PMF-a - unizg

ljine d, kruznica koncentricna kruznici c. Dokaz. 1. DIO: Neka je zadana kruznica c sa središtem u S radijusa r. Neka je duzina AB tetiva te kruznice duljine d.

VDC Tončke Hočevar - Skupnost VDC

... in direktorica VDC Kranj in Nadja Gantar, direktorica VDC Tončke Hočevar. Foto: M. Rozman. Mateja Klančar Golob in Maja Rozman, VDC Tončke Hočevar.

Učne težave - Skupnost SIO

Osebe, ki izhajajo iz manj spodbudnega okolja zaradi revščine. • Disleksija. • Diskalkulija. • Neverbalne specifične učne težave in dispraksija. (dissgrafija) ...

gibanje zemlje - Skupnost SIO

KROŽENJE ALI REVOLUCIJA. Animacija: Kroženje Zemlje okoli Sonca · Animacija: Kroženje Zemlje okoli Sonca. Page 10. POLARNI DAN IN POLARNA NOČ.

individualiziran program (ip) - Skupnost SIO

INDIVIDUALIZIRAN PROGRAM (IP). Ime in priimek otroka : SKLEP O IMENOVANJU STROKOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO. IN SPREMLJANJE IZVAJANJA IP ...

(Geometrijska i algebarska interpretacija presjeka stoıca i valjka ...

ravnine - dobiveni presjeci su: elipsa, parabola i par izvodnica. elipsu ako ravnina presjeka siječe sve izvodnice stošca i nije paralelna s osnovicom stošca;.

obla geometrijska tijela u školskoj matematici - Repozitorij PMF-a

doci do osnovnih formula za oplošje i obujam valjka, stošca i kugle. ... oblih geometrijskih tijela spominju se valjak, stozac te kugla i sfera gdje se usvajaju.

Geometrijska tijela Geometrija prostora sustavno se obraduje u 8 ...

Formula za obujam kvadra usvaja se nakon ... Volumen poliedra, literatura: EM2, str. 246. ... Prije nego promotrimo drugi slucaj, izracunajmo volumen kocke sa.

a geometrijska tijela i plohe. geometrijski likovi - Element

NACRTAJ RAVNU CRTU. PREKRIŽI ZAKRIVLJENE I IZLOMLJENE CRTE. SJECIŠTA CRTA OZNA. ŽI. ČI KRU ČIMA. ODNOSI ME U PREDMETIMA. . CRTA I ...

Zadaci za vjezbu - Geometrijska vjerojatnost.Uvjetna ... - PFRI

8 ožu 2018 ... Zadatak 2. Unutar duzine duljine 1 na srecu biramo dvije tocke. Izracunati vjerojatnost da se od dobivenih duzina moze sastaviti trokut.

Geometrijska i valna optika K3-RJ-1 1. Jednadžba konjuga - pmfst

Petar Stipanović :: Rješenja ispitnih primjera iz Opće fizike 3 :: Geometrijska i valna optika. K3-RJ-1. 1. Jednadžba konjugacije. Veza udaljenosti predmeta (p), ...

poročevalec - Skupnost internirancev Dachau

Slugovi, vem, da so bili izpuščeni na inter- vencijo gestapovca Hriberška. Tone Bučar, povzetek iz življenjepisa, napisanega 6. avgusta 1948. V KZ Dachau sem ...

Rastline in njihova rastišča - Skupnost SIO

geographicum. · listasti lišaji – Steljka je zgrajena v obliki lista. Na prečnem prerezu se vidi štirirazločne plasti: zgornja skorja, plast fotobionta, rahel preplet hif in ...

srebro - Skupnost muzejev Slovenije

kerargirit (srebrov klorid – AgCl), tj. ro'evinasto srebro. V naravi najdemo tudi zlitino srebra in zlata, ... ko je predstavljalo srebro v istem. ~asu v Egiptu redkost.

krajevna skupnost - Občina Gorenja vas

duhovnikov daroval apostolski nuncij msgr. Dr. Juliusz Janusz. V letu jubileja je bila zgrajena in blagoslovljena kapelica v Slugovi dolini. Vrhunec praznovanja.

Baker - Skupnost muzejev Slovenije

2. Bron je skupno ime za vse bakrove zlitine, ki ne vsebujejo cinka (Zn) ali ... tenorit (bakrov II oksid, CuO). 2Cu2O O2 → 4 CuO. (2). Tenorit se v vla'nem okolju ...

Moderne metode učenja - Skupnost SIO

Moderne metode učenja: 1. podpora (učenca in učitelja). 2. socialno učenje. 3. inovativno učenje. 4. učenje preteklosti za prihodnost. 5. nabor učnih orodij.

fotografija - Skupnost muzejev Slovenije

1841 imenoval kalotipija, pozitiv, ki je nastal iz takega negativa, pa je poimenoval solna fotografija. Prednost njegovega sistema negativ/ pozitiv je bila predvsem ...

mikroskopija - Skupnost muzejev Slovenije

Uvod. 2. Stereomikroskop. 3. Optični mikroskop. 4. Fluorescenčni mikroskop. 5. Elektronski mikroskop. 6. Ramanski mikrospektroskop. 7. Mikrospektroskop FTIR.

tekstil - Skupnost muzejev Slovenije

Tekstil je termin, ki ozna~uje tekstilne izdelke, med katere spadajo tkanine – tkane strukture, narejene s prepletanjem dveh sistemov niti (osnove in votka),.

GLASILO KATOLIŠKE SKUPNOSTI MiR ... - Skupnost MiR

Tomislav Ivančić: SREČANJE Z ŽIVIM. BOGOM. Knjiga prof. Tomislava Ivančića, ki vsebuje prve zametke hagioterapije. Gotovo Vam bo segla do srca in Vam.

Zbornik SIRIKT 2013 - Skupnost SIO

27 feb 2011 ... Introduction - From Video Games to Programmed Learning ... je bila zelo zadovoljna, saj je pri svojem delu vedno lahko računala na ... vrtca navzven) in s tem vplivati na povečanje kvalitetne komunikacije med otrokom in star-.

Pedagoško-andragoška izobrazba - Skupnost SIO

Udeleženci programa usvojijo jezikovna, pedagoška in psihološka načela ... pedagoško-andragoška izobrazba za učitelje v osnovnem in srednjem šolstvu.

sarajevo - Skupnost muzejev Slovenije

Danes ga sestavlja centralna zgradba z depoji in pet depandans: Svrzina kuća, Despića kuća, Muzej Jevreja BiH, Brusa bezistan in Muzej Sarajevo 1878-1914.

Papir - Skupnost muzejev Slovenije

lesenih polic v novo okolje. Med insekti so posebno nevarne srebrne ribice, ki se zaredijo povsod, kjer je dovolj vlage; papirja ne preluknjajo kot ~rvi, temve~ ga ...

aritmetična in geometrijska sredina dveh pozitivnih števil - Presek

ARITMETICNA IN GEOMETRIJSKA SREDINA. DVEH POZITIVNIH ŠTEVIL. Kljucne besede: matematika, aritmetika, aritmeticna sredina, geome- trijska sredina.