IGRA U NASTAVI/UČENJU STRANOG JEZIKA

Sažetak: Igra u nastavi stranog jezika može da bude od izuzetne pomoći pod uslo- vom da se njena upotreba dobro osmisli. Izbor igre mora da bude usmeren ...

IGRA U NASTAVI/UČENJU STRANOG JEZIKA - Srodni dokumenti

IGRA U NASTAVI/UČENJU STRANOG JEZIKA

Sažetak: Igra u nastavi stranog jezika može da bude od izuzetne pomoći pod uslo- vom da se njena upotreba dobro osmisli. Izbor igre mora da bude usmeren ...

Izlazne kartice u nastavi stranog jezika

IZLAZNE KARTICE. U NASTAVI. STRANOG JEZIKA. JOSIPA KARDUM, PROF. O S N OV N A Š KO L A BENKOVAC, BENKOVAC ...

Film u nastavi hrvatskoga kao stranog jezika: primjer didaktičko ...

To se posebice odnosi na igrani film kao dominantan filmski ... materijal dokumentiraju priče iz života onako kako bi se one i bez filma ... lijep ti bio čitav svijet.

usvajanje vokabulara engleskog jezika kao stranog jezika u ranoj ...

kopisa toliko i pisanja na engleskom jeziku, a vokabular i jezične strukture tih rečenica obično ... Naročito su pogodne dječje pjesmice koje su obično kratke,.

O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa kaO straNOG JEZika

dinka Pasini – Ana Ćavar. HrVATSKi, god. Vii, br. 2, Zagreb, 2009. O NaPrEDNOM stUPNJU HrvatskOGa. kaO straNOG JEZika. Dinka Pasini. Filozofski fakultet.

nastava gramatike engleskog kao stranog jezika

Sažetak: Rad ispituje kako se uvidi analize diskursa mogu primeniti u nastavi gra- matike engleskog jezika. Analiza diskursa bavi se odnosom između jezika i ...

tradicionalna i suvremena igra u učenju i ... - FFOS-repozitorij

suvremenim oblicima igre, obilježja obaju navedenih igara te njihov utjecaj i prednosti. Unutar teorijskog ... Sljedeća je tvrdnja po pitanju stavova Više volim igre koje sam naučio gledajući kako ih igraju stariji ... Zagreb: Matica hrvatska. 13.

Važnost poznavanja stranog jezika struke za mobilnost i zapošljivost ...

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. M. Demerca 1. HR-48260 Križevci [email protected] Renata HUSINEc. Visoko gospodarsko učilište u Križevcima.

Potvrde o znanju stranog jezika Uvjet je minimalno B2 stupanj ...

15 lip 2018 ... Kao dokaz se prihvaća samo potvrda o znanju stranog jezika koji je ... izdati potvrdu o dovoljnom znanju jezika s naznakom stupnja znanja ...

Dodatak I. Potvrde o znanju stranog jezika – Erasmus ... - unizg

Prihvaća se kao dokaz samo potvrda o znanju stranog jezika koji je radni jezik institucije na ... Položen strani jezik na državnoj maturi s odličnom ... mobilnosti moraju ispuniti test jezične procjene ako je njihov radni jezik: engleski, francuski,.

Afektivne strategije učenja engleskog kao stranog jezika. Jagodina

nost afektivnih strategija učenja engleskog jezika kod studenata na nematičnim ... karakterišu emocije, stavovi i vrednosti koje pripisujemo onome što učimo.

učenje i usvajanje leksike engleskog kao stranog jezika kod odraslih

pristupaju učenju leksike engleskog jezika kao stranog, i ima za cilj davanje konkretnog ... 1997) u toku prvog semestra učenja njemačkog jezika na univerzitetskom nivou ukazuju ... 486 pogodnije za početnike, jer sadrže manje materijala koji bi ih mogao zbuniti i ... (ojs.vre.upei.ca/index.php/cjal/article/download/178/154) ...

potiču li udžbenici za rano učenje stranog jezika razvoj strategija ...

namijenjeni su početnom učenju, a udžbenici za četvrti razred četvrtoj godini učenja. Analizirani ... New Building Blocks 4 (NBB4), a iz serije Dip in to su Dip in 1 (DI1) i Dip in 4. (DI4) – te o ... uporaba testova riječi za samoprovjeru vježbanje ...

Učenje stranog jezika u modernom društvu: nove ... - Post Scriptum

usvajanja jezika navode se: nativizam, kognitivizam i interakcionizam. a. Prema nativizmu čovjek posjeduje urođene sposobnosti usvajanja jezika, dakle ...

INTERNET U NASTAVI I UČENJU

može ponuditi niz prednosti i pomoći onima koji uče, u samostalnom učenju u kontekstu aktivne i socijalne okoline za učenje. Mladi putem interneta formiraju ...

DISLEKSIJA I POTEŠKOĆE U UČENJU STRANOGA JEZIKA

29 stu 2016 ... Ključne riječi: disleksija, čitanje,ortografija, pisanje, strani jezik. 1. UVOD ... disabilities: A regression-based test of the phonological-core ...

Korelacija i timski rad u nastavi – holistički pristup učenju i ... - Srce

Upravo korelacija u nastavi omogućava učenicima obuhvaćanje cjelokupne stvarnosti, olakšava im učenje i unapređuje nastavni proces pa postaje jedna od ...

Uloga i uticaj maternjeg jezika pri učenju i podučavanju engleskog ...

kao što je to na primjer slučaj sa maternjim i stranim jezikom. Iako je ... gramatike, vokabulara, izgovora i pravopisa engleskog jezika, da (2) nemogućnost ... osnovni oblik glagola bez dodavanja potrebnih gramatičkih nastavaka i slično. ... esej itd.), te učenikov maternji jezik. Metoda prikupljanja uzoraka može biti spontana i.

socijalno-kognitivni pristup samoreguliranom učenju inoga jezika

Ključne riječi: samoregulirano učenje, samoregulirano učenje inoga jezika, samoučinkovitost, strategije, ciljne orijentacije. 1. UVOD. Samoregulacija je važna u ...

mali školski pravopis kao pomoć pri učenju hrvatskoga jezika u ...

0. Uvod. Objavljivanjem Hrvatskoga pravopisa Instituta za hrvatski jezik i jeziko- ... učitelja i nastavnika na kojima je predstavljen Hrvatski pravopis isticali sami ... and Linguistics' Croatian Orthography Manual, is based on a corpus of school.

Multimedij u učenju stranih jezika za početnike - Repozitorij FFZG-a

U završnom dijelu rad sadrži opis osobno izrađenog kratkog tutorijala za učenje njemačkog jezika za djecu i početnike u kojem se pokušalo uvrstiti sve oblike ...

pjevanje i slušanje pjesama u ranom učenju engleskoga jezika

(N=17) koji od prvoga razreda uče engleski jezik, a te su pjesme usvojili i naučili pjevati. Provedeno je istraživanje dovelo do saznanja da je veći dio pjesama ...

odnos strategija učenja i afektivnih čimbenika u učenju stranih jezika

Afektivni su čimbenici, čiji je odnos sa strategijama učenja proučavan u ovom radu ... određenim čimbenicima koji utječu na proces učenja stranoga jezika te.

Dječja igra i rano učenje engleskog jezika - Repozitorij UNIZD

igra i rano učenje engleskog jezika rezultat mojega vlastitog rada, da se ... učimo jezik kako bismo ostvarili pragmatične ciljeve, na primjer radi bolje ... za početnike, Lahor : časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik, 1 (5): 97-. 113.

KREATIVNOST U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

3 ruj 2012 ... jezika važna kreativnost jer po mišljenju učenika kreativne tehnike u ... provodenja kreativnih tehnika u nastavi hrvatskoga jezika, pri čemu nisu ...

Audiovizualno prevođenje u nastavi jezika

Ključne riječi: glazba, karaoke u nastavi, Aegisub, Dutsub, Subtitle Workshop ... nastava (16 nastavnika), Matematika (13 nastavnika), Hrvatski jezik (11 ...

IGRE U NASTAVI TALIJANSKOGA JEZIKA

25 stu 2018 ... U ovom radu razmatra se značenje igre kao aktivnosti ravnopravne drugim tehnikama i aktivnostima koje se koriste u nastavi stranih jezika.

Udžbenik u nastavi engleskog jezika

3. Data: Provides course scores and grades obtained by enrolled students. 4. Diagnostics: Allows you to have an instant view of how the students in ...

DraMskE MEtODE U Nastavi HrvatskOGa JEzika

DraMskE MEtODE: iGrE, vJEŽBE, iMPrOvizaciJE, tEHNikE s. POsEBNiM OBzirOM Na NastavU HrvatskOGa JEzika. Postupci korišteni u odgojno-obrazovnom ...

DRAMSKI POSTUPCI U NASTAVI B/H/S JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

čari dramske igre. S druge strane, dramska aktivnost stavlja učesnika u sasvim specifičnu situaciju u kojoj biva aktivirana njegova samosvijest, samoaktivnost i ...

poučavanje klišeja u nastavi engleskog jezika

27 tra 2011 ... Prema Longmanovom rječniku poučavanja jezika i primijenjene lingvistike (Richards i Schmidt, 2002: 75) klišej je riječ ili izraz koji je izgubio.

Individualizacija i diferencijacija u nastavi i ocenjivanju jezika ...

Zato individualizacija i diferencijacija moraju da budu deo svih aspekata ... kulturnih oblika i zainteresovanog znanja koje daje značenje proživljenom iskustvu.

PRIMJENA RAČUNALA U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA

10 lip 2014 ... U prvom zadatku u kojem je bilo potrebno neupravni govor pretvoriti u upravni, eksperimentalna skupina odnosno skupina koja je vježbe ...

KOMUNIKACIJA U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA Suvremeni ...

monografija, urednice Marijana Češi, Mirela Barbaroša – Šikić. Naklada Slap i Agencija za odgoj i obrazovanje, 2007. Komunikacija u nastavi hrvatskoga.

pogodbene rečenice u nastavi njemačkog jezika

POGODBENE REČENICE U NASTAVI NJEMAČKOG JEZIKA. U nastavi stranih jezika jedan je od važnih zadataka obrada gramatičkih struktura. Kao i svi ostali ...

POTICANJE KREATIVNOSTI U NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Autorica razlikuje kognitivne, motivacijske i osobine karaktera i ... sudjelovanjem u igri započne razne igre zamišljanja, da se zamišlja u raznim ulogama. Ako.

jezičnometodički predlošci u nastavi hrvatskoga jezika

Stoga svakako valja poticati ažurnost kod provjere novih spoznaja, ali ne treba niti ... zamijetiti jesne i niječne rečenice, ne samo slušno već i vizualno. Nisu niti ...

eTwinning projekti u nastavi hrvatskog jezika u OŠ

22 stu 2013 ... hrvatskog jezika u OŠ ... Zatvoren: 25.veljače 2013. ... NATJECANJE (završi priču - literarni radovi učenika). • 6. ... iz Poljske i naša škola).

Strip u srednjoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika

čitati na dvije razine: kao parodija špijunskog žanra i popkulturne mitologije, te kao oštra satira koja secira i društvenu sadašnjost i povijesne istine (npr. Grunf je ...

Produktivne vještine u nastavi stranih jezika

22 нов. 2017 ... Dok pristupi dopuštaju određene varijacije u praksi, metode tačno opisuju šta i kako nastavnik treba ... Nema univerzalne metode za učenje stranih jezika kombinacija više ... Ne postoji najbolja tehnika za sve prilike i učenike.

PRAVOPIS U RAZREDNOJ NASTAVI HRVATSKOGA JEZIKA

Ključne riječi: pravopisni sadržaji, razredna nastava hrvatskoga jezika, vježbe. UVOD ... stavljenom pisanju riječi, interpunkcijski i pravopisni znakovi te kratice.

Metode i postupci u nastavi hrvatskoga jezika

Cilj ovog rada opisati je nastavne metode i postupke u nastavi hrvatskoga jezika. ... nastave kao što su izvori znanja, oblici rada, nastavna sredstva i slično. Iako su ... Gospodarstvo i suvremeni svijet zahtijevaju solidnu opću naobrazbu,.

Upotreba tableta u pripremnoj nastavi hrvatskog jezika

Najviše je korišten Google prevoditelj, koji ima i zvučni zapis riječi. Također, učenici su na tabletima instalirali virtualnu tipkovnicu za arapski jezik te.

elementi i kriteriji ocjenjivanja u nastavi engleskog jezika

29 ruj 2016 ... Elementi i kriteriji - Engleski jezik. Page 2 of 6. ELEMENTI OCJENJIVANJA: ČETVEROGODIŠNJE ŠKOLE. TROGODIŠNJE ŠKOLE.

primjena računala u nastavi njemačkog jezika - darhiv

10 lip 2014 ... U prvom zadatku u kojem je bilo potrebno neupravni govor pretvoriti u upravni, eksperimentalna skupina odnosno skupina koja je vježbe ...

Bajke braće Grimm u nastavi Hrvatskoga jezika

12 pro 2018 ... Diplomski studij: Hrvatski jezik i književnost/Njemački jezik i književnost. Mentor: prof. ... IZJAVA. Kojom izjavljujem da sam diplomski rad naslova Bajke braće Grimm u ... Također, ističu se načini na koje je bajka kao književna.

kriteriji ocjenjivanja u izbornoj nastavi iz njemačkog jezika od 5.

KRITERIJI OCJENJIVANJA U IZBORNOJ NASTAVI IZ NJEMAČKOG JEZIKA OD 5.-8. RAZREDA. ELEMENT. VREDNOVANJA. KRITERIJI VREDNOVANJA.

čitanje s razumijevanjem u nastavi hrvatskoga jezika - FOOZOS ...

primarno utvrditi hoće li strategije čitanja poboljšati razumijevanje teksta i tako olakšati i ... Čitanje s razumijevanjem u Nastavnom planu i programu - 2.razred ... Razumijevanje pročitanog teksta, uz sposobnost samostalnog odgovaranja na ...

samostalno stvaranje priĉe u nastavi hrvatskoga jezika

konačan rezultat daju zadovoljavajući sastavak koji učiteljica, ali i učenici ... nastavnoga rada, nastavna područja, nastavne teme, tjedni i godišnji broj sati po ...

mogućnosti međupredmetne korelacije u nastavi hrvatskog jezika i ...

MOGUĆNOSTI MEĐUPREDMETNE KORELACIJE U. NASTAVI HRVATSKOG JEZIKA I LIKOVNE KULTURE U 4. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE. DIPLOMSKI ...

Komunikacijski pristup nastavi hrvatskoga jezika - Azoo

Krešimir Bagić. Figurativnost reklamnoga diskurza. Karol Visinko. Proces stjecanja pismenosti. Mladen Machiedo. Mogućnost primjene književnoga zemljopisa ...

Provjera stečenih spoznaja u nastavi hrvatskoga jezika

Diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti i Pedagogije ... planiranja nastavnog sata te se artikulira nastavni sat hrvatskoga jezika uz ... priprema za nastavni sat zahtijevaju predradnje i vrijeme te ovise o složenosti nastavnih sadržaja.

Suvremeni pristupi stripu u nastavi Hrvatskoga jezika

Strip u osnovnoškolskoj nastavi Hrvatskoga jezika . ... smo do zaključka učenici navode stripove iz školskih listova (Modra lasta, Smib – Durica). To bismo mogli.

Deskriptori učeničkih postignuća u nastavi materinjeg jezika i ...

25 svi 2012 ... Naglasak je stavljen na opisno ocjenjivanje kao kvalitativnu analizu učeničkih postignuća. Ponuđeni ... postignuća u nastavi materinskog jezika. Deskriptori su ... Izuzetno je aktivan/aktivna u razrednim diskusijama. Ističe se u ...

kazalište kao poticaj nastavi hrvatskoga jezika - FOOZOS Repozitorij

9 srp 2017 ... Kratka povijest kazališta. Kazalište postoji od davnina, naravno ne u istom obliku kao danas. Početci kazališta su u. Antičkoj Grčkoj gdje su se ...

otvoren sustav i razvoj kreativnosti u nastavi hrvatskoga jezika

su i opisane razne kreativne tehnike koje se mogu primjenjivati u nastavi. Nastava ... Ključne riječi: kreativnost, kreativne tehnike, nastava hrvatskoga jezika.

dramski odgoj u osnovnoškolskoj nastavi hrvatskog jezika - unizg

51. 9.2.4. Lektira (Tajni leksikon- Želimir Hercigonja) . ... To otvara pitanje učiteljeve kompetencije ... odgovor na pitanje kakvo nam kazalište treba za djecu. Nije ...

metodička obrada debate u nastavi hrvatskoga jezika u srednjim ...

vještina. Kao središnja nit vodilja propitkuju se razlozi za primjenu debate u nastavi. Dakle, jednostavnije rečeno – u ovome redu prepliće se debata kroz prizmu ...

Primjena nastavnih sredstava i pomagala u nastavi hrvatskoga jezika

predmetima2 (ploča, interaktivna ploča, ekran, dijaprojektor, kino-projektor, televizor, videorekorder, radioaparat, CD, DVD, LCD projektor, računalo itd.).

Nastavni plan i program u nastavi bosanskog jezika i književnosti za ...

... na prostorima jugozapadne Srbije (Sulejman Tabaković, Hafiz Salih Gašević,. Ibrahim Biočak Pačariz, Arif Brkić Sarajlija, Nazif Šušević, Hamza Sulejman ...