w q = e z a j = y m d c = b a d c = b a

PROPORCIONALNOST, OBRNUTA PROPORCIONALNOST, POSTOCI I KAMATE. 1.) Kako pišemo omjer dviju veličina f i k? 2.) Kako se u zapisu k g. = u.

w q = e z a j = y m d c = b a d c = b a - Srodni dokumenti