Grafički prikaz proporcionalnosti i obrnute ... - Antonija Horvatek

Naime, do ove cjeline ("Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost") učenici se na satovima matematike nisu niti susreli s pojmom grafičkog prikaza. Stoga sad ...

Grafički prikaz proporcionalnosti i obrnute ... - Antonija Horvatek - Srodni dokumenti

Grafički prikaz proporcionalnosti i obrnute ... - Antonija Horvatek

Naime, do ove cjeline ("Proporcionalnost i obrnuta proporcionalnost") učenici se na satovima matematike nisu niti susreli s pojmom grafičkog prikaza. Stoga sad ...

PROPORCIJE (primena obrnute proporcionalnosti) - zadaci za ...

Ako se bazen jednom cevi može napuniti za 20h, za koliko časova se može napuniti taj isti bazen ako se istovremeno puni sa 5 takvih cevi? 2. Pešak je za 20h ...

Grupiranje, tablični i grafički prikaz prikaz podataka vezanih za dva ...

alata: Histogram i Zaokretna tablica u MS Excelu. Podaci koje ćemo ... modaliteta promatranog obilježja, pa ćemo ih iz tablice i grafa očitati. Prvi korak u ...

Grafički prikaz lučkog područja 2

linija granice LPN - LNT linija - uvjeti gradnje iz DPU-a. IZRADILI. : Božidar Čulav, dipl. ing. geod. "Geodezija ŠIBENIK" d.o.o.. Miminac 7, ŠIBENIK. PREDMET.

N - Antonija Horvatek

POTENCIJA, SNOBIZAM, PONAVLJANJE, GANGSTER, PLANETARIJ,. ŠNERNOKLE, CINCILATOR, HAZUNFEFER, BRONHIJI, ŽONGLIRATI,. PROLONGIRATI ...

grafički prikaz - Hrvatska komora arhitekata

propisuje obvezni sadržaj i elementi idejnog projekta: "Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta" ("Narodne novine", br. 55/14, 41/15, 67/16). Osim toga, u ...

Zadaci za DZ - Antonija Horvatek

Duljina i površina (ponavljanje). 1. Nabroji mjerne ... Površina pravokutnog trokuta je 1.5 mm. 2 ... Izračunaj opseg i površinu pravokutnika čije su stranice duge:.

rad sa zagradama - Antonija Horvatek

Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. RAD SA ZAGRADAMA. Oslobodi se zagrada i odredi vrijednost brojevnog izraza. Rješenju svakog.

vjeronauk - Antonija Horvatek

5. Poslanica je 21, a Pavlovih ima 14. Koliko poslanica nije napisao Pavao? ... Zbroji sate vjeronauka u cijeloj godini i Božje zapovijedi i od toga oduzmi biblijske knjige. ... 20. Od poslanica oduzmi zbroj glavnih grijeha i crkvenih zapovijedi.

kategorija D2 - Antonija Horvatek

4 lis 2017 ... Ako se nekom broju doda broj 14 dobije se njegov trokratnik umanjen za četvrtinu toga broja. Koja od navedenih tvrdnji je točna za taj broj? A.

slagalica - Antonija Horvatek

Ova slagalica namijenjena je za početno čitanje i pisanje. Osobito ... čitanju i pisati dati jedan listić neka sam pokuša otkriti što više riječi, koje se kriju u slagalici ...

Untitled - Antonija Horvatek

Koristeći poučak o sinusima za trokute MTQ i. BTiN imamo. IQTil sin TiMQ_sin (180° - $T,NB)sin $T NB _ TiBl. |MQ| sin $MTQ sin $ BTN sin BT N IBNI odnosno ...

Kvadriranje - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 4. Kvadriranje - DZ. Ovdje su zadaci koje učenicima zadajem za zadaću.

ovu recenziju - Antonija Horvatek

matematikom uopće nismo radili pretvaranje mjernih jedinica za brzinu i gustoću, a po ... Koliko je dobro dopustiti kalkulator kad se uče osnove računa?

Čitanje - Antonija Horvatek

Treba mu postaviti i podpitanja da se vidi je li shvatio što piše. Npr. nakon što pročita riječi MAMA i KUHA, treba i zajedno pročitati MAMA KUHA, a nakon toga ...

2. prilog - Antonija Horvatek

28 tra 2016 ... Racionalizacija nazivnika. • Linearna funkcija/ graf linearne funkcije. • Kvadratna funkcija/graf kvadratne funkcije. • Funkcija drugog korjena/graf ...

trokut - Antonija Horvatek

Visina trokuta. 1. Nacrtaj trokut sa stranicama dugim 10 cm, 9 cm i 8 cm, i nacrtaj mu sve tri visine. Označi ih odgovarajućim oznakama (i kvadratićem označi ...

Razlomci - Antonija Horvatek

Razlomci - DZ - 5. razred, 10/16. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 74. a) Stjepan je pisao ispit s 20 pitanja. Točno je ...

Postoci - Antonija Horvatek

Pošto su primjeri i zadaci koje sam isplanirala za uvodni sat takvi da su njihovi tekstovi. (relativno)dugacki, a do rješenja se dolazi “u trenu”, a takoder se radi o ...

broj Pi - Antonija Horvatek

A spomenimo i neke zanimljivosti o njemu.... Broj se još naziva i Ludolfov broj, a označava omjer između opsega kruga i njegovog promjera. To je iracionalan.

Formule - Antonija Horvatek

opseg i površinu kruga,. ✓ Pitagorin poučak (formule za a, b, c),. ✓ opseg bilo kojeg lika (formula se iščitava sa skice). Bolji učenici bi većinu formula trebali znati ...

Graficki prikaz podataka - << Numericke metode >> - grdelin

graficki prikaz treba ici na graficki prozor racunala gdje se program izvršava. Ako bi argument bio 'gif' dobili bi gif datoteku sa slikom, odnosno ako bi bio 'ps' ...

RAZRADA I GRAFIĈKI PRIKAZ PNEUMATSKE SIJAĈICE KUKURUZA

GLAVNI DIJELOVI I PRINCIP RADA . ... Slika 1. Pneumatska sijaĉica kukuruza: 1. radijalni ventilator; 2. mjenjačka kutija i prijenosnici; 3. Razvodnik zračne ...

3.3. Grafički prikaz funkcije apsolutne vrijednosti - e-Sfera

Grafički prikaz funkcije apsolutne vrijednosti. Prisjetimo se definicije apsolutne vrijednosti x. x x x x. = -. <. ≥. П. М. У. ,. , . 0. 0. Što je graf funkcije apsolutne ...

funkcije i njihov grafički prikaz u srednjoškolskoj ... - Repozitorij PMF-a

Isto tako mogu vrlo precizno crtati, nalaziti vrijednosti za koje funkcija postoji, izračunavati ... crtanje grafa funkcije koristeći transformacije elementarnih funkcija.

Tekstualni zadaci - Antonija Horvatek

tablica množenja i dijeljenja. 1/1. Matematika na dlanu ... velikog skakavca koji je skačući od prednjeg do stražnjeg kuće napravio 10 skokova. Kolika je bila ...

DAN - NOĆ ili BROJNIK - NAZIVNIK - Antonija Horvatek

DAN - NOĆ ili BROJNIK - NAZIVNIK. Ovo je opis igre koja može pomoći učenicima da brže i lakše zapamte koji je broj u razlomku brojnik a koji nazivnik.

Grčki alfabet - Antonija Horvatek

Koristeći grčka slova, zapiši: beta ___, delta ___ , alfa ___ , gama ___ , epsilon ___ , delta ___ , alfa ___ , gama___ , epsilon ___ , beta ___ , gama ___ , delta ...

Konstrukcije trokuta - Antonija Horvatek

Milan Buljan, učenik 6.a razreda. Milan Buljan, učenik 6.a razreda. OŠ Marka Marulića Sinj. OŠ Marka Marulića Sinj napravio je upute kako konstruirati trokute.

Crna kraljica - Antonija Horvatek

Mnoge su legende o toj Crnoj kraljici. Pretpostavlja se da se radilo o Barbari Celjskoj. U svim mjestima gdje je imala svoje posjede pričaju se priče o njenoj zloći ...

prilagođeni program - Antonija Horvatek

Inicijalno testiranje - prilagođeni program. Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 2. Matematika na dlanu. Inicijalno testiranje - prilagođeni ...

1. Čitanje s razumijevanjem - Antonija Horvatek

Inicijalno testiranje - 1. dio - Čitanje s razumijevanjem. Antonija Horvatek http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 1 / 2. Matematika na dlanu. Ime i prezime: ...

Mjerenje kutova - Antonija Horvatek

Ovdje učenici često pogriješe jer je ovo prvi tupi kut kojeg mjere, pa umjesto 140º mnogi očitaju 40º. Na to ih treba upozoriti - veličinu kuta očitavamo iz.

za cijelu ovu cjelinu - Antonija Horvatek

Koliki je opseg kvadrata čija je stranica jednako dugo kao i stranica početnog trokuta? 54. Zadan je pravokutnik čija je jedna stranica duga 6 cm, a druga je za 4 ...

Decimalni brojevi - Antonija Horvatek

Općenito o cjelini "Decimalni brojevi". 1/5. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu ... razred). Ovdje NE ucimo pretvarati mjesovit broj u razlomak i obrnuto, vec ...

Kocka ili kvadrat - Antonija Horvatek

11. sudjelovale u projektu "Kocka ili kvadrat". Učiteljski fakultet ... i mačkama i psima. Za razliku od kvadrata, ... Možemo i kvadrate iz papira izrezati i sami svoju ...

Množenje i dijeljenje s 9 - Antonija Horvatek

Djeljenik je 90, a djelitelj 9. Koliki je količnik? 8. Djelitelj je 5, a količnik 9. Koliki je djeljenik? 9. Množenik je 8, a množitelj 9. Koliki je umnožak? 10. Faktor je 9, a ...

Jednadzˇba pravca - Antonija Horvatek

Nikad još nisu culi za jednadzbu pravca (osim u najavi ... upoznali su pojam jednadzbe pravca, nauci- li kako bi ... zadana njegova jednadzba, te su se upoznali.

matematički klokan l - Antonija Horvatek

MATEMATIČKI KLOKAN. L. 6 100 000 sudionika u ... Rješenja zadataka bit će objavljena 22. travnja 2019. godine na internetskoj stranici HMD-a. Eventualne ...

Ispravi test! - Antonija Horvatek

Ispravi test! Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom ... ponavljanje, dam učenicima jedan riješeni test, te tražim od njih da ga u parovima isprave, napišu ...

matematički klokan b - Antonija Horvatek

Mama Klokanica i njezin sinčić Skočko zajedno imaju 60 kilograma. Mama Klokanica ima 52 kilograma. Koliko kilograma ima Skočko? A) 4 kg. B) 8 kg. C) 30 kg.

Platonova tijela - Antonija Horvatek

Web domaćin: Matematika na dlanu,. Platonova tijela, 3/8. K. Vučić. TETRAEDAR. HEKSAEDAR. OKTAEDAR. DODEKAEDAR. IKOSAEDAR ...

Transformacije formula - Antonija Horvatek

početnoj formuli nemamo razlomke! Tek kad dobro uvježbamo taj postupak, krenut ćemo i na formule s razlomcima... Za vrijeme zapisivanja postupka, učitelj ne ...

Životni zadaci - Antonija Horvatek

Životni zadaci - opseg i površina mnogokuta. Cjelina "Mnogokuti" je pogodna za povezivanje matematike i problema iz svakodnevnog života, kroz što učenici ...

krug i kružnica - Antonija Horvatek

1. DIO – krug i kružnica. Prije upoznavanja s kuglom i sferom podsjetite se malo što znate o njihovim „rođacima“ u 2D svijetu – krugu i kružnici... Kružnica je skup ...

Cjelina Trokut - Antonija Horvatek

trokutu opisana i upisana kružnica -. PRIMJENE. Ovdje ćete naći nestandardne zadatke - životne probleme za čije rješavanje treba konstruirati simetralu dužine,.

Napiši što je spojeno: - Antonija Horvatek

Pisanje - parovi - 3 slova. 1/14. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Napiši što je spojeno: ...

Čitanje i pisanje - Antonija Horvatek

Antonija Horvatek, Matematika na dlanu, http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Sličice: Microsoft, http://office.microsoft.com/en-us/images/. Čitanje i pisanje.

Podsjetnik – razlomci - Antonija Horvatek

Uspoređivanje razlomaka ( <, >, = ) : Rezultat UVIJEK moramo srediti, tj. : - pretvoriti ga u mješoviti broj. - skratiti ako se može. - svedemo na zajednički nazivnik.

Uvod u funkcije - Antonija Horvatek

U 7. razredu uvodimo pojam funkcije. U skladu s novim ... Nakon što se upoznamo općenito s pojmom funkcije, krenut ćemo na linearne funkcije... Antonija ...

Učimo čitati - Antonija Horvatek

Učimo čitati. Ovo je materijal za uvježbavanje čitanja. Mogu ga koristiti učenici koji poznaju slova. Sastoji se od riječi od 4 slova te odgovarajućih sličica, ...

zadaci s razlomcima - Antonija Horvatek

Nekoliko morskih zadačića s razlomcima. 1/5. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu ... cinjenica da su neki razlomci jednaki nekim prirodnim brojevima. O.

Magični kvadrati - Antonija Horvatek

Magični kvadrati. Magični kvadrat je kvadrat u čija su polja upisani brojevi tako da su zbrojevi po retcima, stupcima i dijagonalama meñusobno jednaki.

Kugla i sfera - Antonija Horvatek

geometrijsko tijelo? Kugla je skup svih točaka prostora koje su manje ili jednako udaljene od jedne zadane točke S (središte kugle). Slično kao krug, samo u 3D ...

Odgovori na pitanja! - Antonija Horvatek

Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Odgovori na pitanja! ... http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 40. Mama soli saft. ... c) Trči li zec brzo?

Kategorija math87 - Antonija Horvatek

12 tra 2017 ... 23) Nogometna zagorska liga ima 18 klubova. Svaki klub sa svakim odigra po dvije utakmice: jednu na svome terenu, drugu u gostima.

Aritmetička sredina - Antonija Horvatek

Aritmetička sredina. Antonija Horvatek. 1/5. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Aritmetička sredina. (srednja vrijednost ili prosjek).

5.a Zbrajanje i oduzimanje do 20 - Antonija Horvatek

Razred: ______. Datum: ______. Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 20 - dodatak. 1. Izračunaj i dopuni: 2. Martina je imala 12 flomastera, ali je 3 izgubila.

Cijeli brojevi - Antonija Horvatek

PREDZNACIMA. Pri tom plus (kao predznak) ne treba govoriti/pisati. 1.) Napiši koji se brojevi zbrajaju u sljedećim zadacima, tj. dopuni tablicu: zadaci zbrajamo.

Izračunavanje postotka - Antonija Horvatek

u kojima između više ponuđenih brojeva treba uočiti prave i kroz koje ... b) Pomoću razlomka i postotka izrazi koji dio od ukupnog broja utakmica je ta momčad.