argumentacijski pristup - Colloquium: New Philologies

Prema autorima, poricanje ne mora biti plauzibilno, već samo moguće. Prema njima to slijedi iz činjenice da se razgovorne implikature uvijek doživljavaju kao ...

argumentacijski pristup - Colloquium: New Philologies - Srodni dokumenti

argumentacijski pristup - Colloquium: New Philologies

Prema autorima, poricanje ne mora biti plauzibilno, već samo moguće. Prema njima to slijedi iz činjenice da se razgovorne implikature uvijek doživljavaju kao ...

Download full issue - Colloquium: New Philologies - Universität ...

3 Dec 2019 ... Visit Colloquium online at http://colloquium.aau.at ... His Parody), where he compares Miroslav Krleža's Gospoda Glembajevi (The Glembays) ... tices, in particular, the great Soviet film director and theorist Sergei Eisenstein.

kolokvij o bribiru ii. colloquium on bribir ii

larly during the period of Pavao I Šubić. And so, as is well known, Liburnian and. Roman Varvaria lay on Bribirska Glavica, and in the Middle Ages, Breberium.

скачать журнал - Colloquium-journal

Część 1. (Warszawa, Polska). Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. ... THE BUILDING BLOCKS OF STRAW AS A FOUNDATION OF ... tally new technological, constructive-regime parame- ... шие данные , в качестве метода исследования была выбрана апробация в соответствии с тест-кейсами.

часть 3 (2018) - Colloquium-journal

10 июл 2018 ... Lutko S. S.. SIMULATION OF ... ficirovannyh vidov prodovol'stviya [Tekst] / S.A. Ro- ... yatij [Tekst] / A.A. Sychev, S.A. Romanchikov // Sbornik.

Transition: Trauma of the spiritual Renewal - Colloquium: New ...

by Fra Ante Baković. The main thesis of the collection is ... 4 http://www.novilist.hr/Kultura/Knjizevnost/Robert-Perisic-Pisci-su-jedini-popusili-pricu-da-moraju-.

Proceedings of the European Academic Colloquium on ... - TecCOM

contrasts in the business and technical professions, in: Clayann Gilliam Pan- etta (Ed.): Contrastive rhetoric revisited and redefined. Mahwah, NJ: Lawrence Erl-.

Book of Abstracts CERR 2016 - Colloquium on European Research ...

31 May 2016 ... (2001)insists on the fact that brands such as Armani, Decathlon or ... University/Institution: University of Zagreb/Faculty of Economics and ... The reason is that Leclerc is very strong in the west and this retail cooperative.

Pristup informacijama Pravo na pristup informacijama ... - Podi Šibenik

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva Podi Šibenik d.o.o. na ...

NOVI PRISTUP U URBANIZMU

vjetra. • Parapetnim zidovima može se pojačati efikasnost nastrešnice. • Nagnute nastrešnice samo djelimično odvraćaju vjetrove koji struje u pravcu prema dole.

Pristup informacijama - pravosudje.ba

U tom slučaju obratite se našem službeniku za informisanje da vam kaže kad i gdje to možete učiniti. PRIMJER ZAHTJEVA. Ime i prezime podnosioca zahtjeva,.

Ravnopravni pristup - IFES

nAccess.org – prvi globalni resurs za političko učešće osoba sa invaliditetom. ... Titlovi. Su gluvi ili čuju veoma slabo. Easy-to-read (pojednostavljen tekst).

Naknada za pristup informacijama

PODI-SIBENIK d.o.o.. Velimira Skorpika 17b. 22000 ~ibenik. OIB 56846309370 !BAN HR492Ll10061100005783. INDUSTRIJSKA ZONA www.podi-sibenik.com.

Tri praseta-integrativni pristup

http://www.bojanke.com/tripraseta.htm ... да је испред куће вук, најмлађе прасе се препаде. ... Два прасета ништа нису одговорила и зли вук поче снажно.

Razvijati holistički pristup

14 velj 2011 ... Razvijati holistički pristup. Jana Hainsworth. U veljači 2011. godine, Europska komisija objavila je dva Priopćenja koja određuju smjer za ...

Pristup Yogina - Danijel.org

centar (čakra), dakle, uz to što je centar seksa, predstavlja i centar govora, centar istine. ... nemanifestiranog) i života bića, kojem je temelj korijenska čakra,.

mobilni-pristup-apple-ios-eduroam

Unutar svog pretraživača upišite pojam „eduroam installer“. ... odaberite rezultat „eduroam installer“ prikazan na slici 1. Slika 1. ... Spajanje s mrežom „eduroam“.

Metodički pristup Hamletu - Srce

4 lis 2009 ... zatim Hamlet razgovora s drskim i inteligentnim grobarom, onda govori nad lubanjama ... tovi prijatelji, bili bi mu pokazali sadržaj pisma. Ove su ...

Kompetencije i kompetencijski pristup obrazovanju

15 lis 2012 ... me riječ kompetencija poprima značenje nadležno- sti, prava odlučivanja, stručnosti, sposobnosti i znanja koja neka osoba ima u određenom ...

DIJAGNOSTIČKI PRISTUP DJETETU S ANEMIJOM

Anemija srpastih stanica nastaje zbog toga što u stanjima hipoksije HbS postaje netopiv, stvara kristale što rezul- tira nastankom mikroinfarkta u mikro- cirkulaciji ...

PRAVO NA PRISTUP PODACIMA U MEDICINSKOJ ...

liječničke djelatnosti.46 Medicinska dokumentacija je uredno vođena i onda ako zabilježeni podaci ... uputnice specijalistu ne sadrže sve potrebne podatke.72. 67 Tako ... kojih boluje ozlijeđeni radnik (šifra prema MKB) te predviđeno trajanje.

pristup pravosuđu - Alan Uzelac

Nadripisarstvo kao medij promicanja ekonomskih interesa odvjetništva. ................................................................................................. 13. 3.2. Različiti potencijalni ...

Terapijski pristup osteoporozi - Srce

11 svi 2011 ... dio pristupa bolesniku s osteoporozom, kako bi se postigla primjerena zaštita od prijeloma, u većine bolesnika ... niza bolesti i vodeći su uzrok sekundarne osteo- poroze. Ne treba ... tovanim injekcijama i visoka cijena nazalnog oblika ... on Trial Long-term Extension (FLEX): a randomised trial. JAMA 2006 ...

STRATEŠkI PRISTUP IzLASkU PODUzETNIkA NA ...

11 sij 2018 ... raspolaganju prilikom odluke o izlasku na međunarodno tržište. ... [email protected]; demonstrator kod profesora Ive Andrijanića ... sad su međutim pretežno bila fokusirana na poslovanje velikih poduzeća na među-.

Dijagnostički i terapijski pristup pri glavoboljama

i standardizirani u Međunarodnoj klasifikaciji glavobolja, koja ... A. Barem 2 napadaja koja zadovoljavaju B i C ... B. Traje satima ili danima ili nema remisije.

Intuitivni pristup geometrijskoj vjerojatnosti

Pravokutnik je podijeljen dijagonalom na dva trokuta - sivi i bijeli, kao što prikazuje Slika 1, iz kojeg slucajnim odabirom biramo neku tocku. Kolika je vjerojatnost ...

novi pristup obrazovanju - CARNet

21 sij 2002 ... Jadranka Damjanov: Novi pristup obrazovanju. NOVI PRISTUP OBRAZOVANJU prof. dr. sc. Jadranka Damjanov. Filozofski fakultet, Sveučilište ...

Agentni pristup u računalnim igrama

Umjetna inteligencija. Kao što navodi autor Steve Rabin (DeLoura, 2001), većina programera se drži jednostavne tehnike umjetne inteligencije koja radi dobro.

Etimološki pristup učenju kemije

imenovanja kemijskih elemenata. Povijest pak organske kemije otkriva, upravo kroz imena spojeva, da se temeljila prije svega na izolaciji čistih tvari iz prirodnih ...

Prava u Ravni. Vektorski Pristup

На основу једнакости два вектора добијамо параметарски облик jедначине пра- ве. (3). L : x = x0 lt y = y0 mt. 1.3. Kanonski oblik jednaqine prave.

Krvni Pristup - edtna/erca

najjeftinija i najlakša dostupna metoda nadzora mada je veoma malo studija procijenilo ... LZO. Lična zaštitina oprema. MR. Magnetna rezonanca. MRA.

Debljina – klinički pristup - kardio.hr

Barijatrijska kirurgija. Suradljivost bolesnika je ključ- ni čimbenik utjecaja na konačnu evaluaciju učinkovitosti dostupnih mogućnosti liječenja debljine jer.

lOGOterapijski pristup depresiji - Srce

Boris Vidović, Logoterapijski pristup depresiji čovjek, već stanje koje je vrlo složeno i duboko, te ima svoje nega- tivne posljedice na cjelokupan život osobe kao ...

zahtjev za pristup informacijama - EFZG

Napomena: Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

pristup studijskoj akt fotografiji - unizg

[ slika 20, autor slike Rino Gropuzzo ]. “Zapravo, teško je razdvojiti erotsku od akt fotografije, a i pitanje je što je kome erotično. Nekome je erotična fotografija na ...

PREOPERATIVNA EVALUACIJA I ANESTEZIOLOŠKI PRISTUP ...

Sažetak. Maligna hipertermija (MH) predstav- lja farmakogenetičko oboljenje skeletne muskulature koje se javlja u vidu hipermetaboličkog odgovora na.

Krvožilni pristup - edtna/erca

Prstenje, ručni satovi i narukvice ne smiju se nositi tijekom obavljanja aktivnosti ... ovome pravilu je nošenje pojedinačnog običnog vjenčanog prstena koji se ... 'Mjerenje dinamičkoga venskog i arterijskog tlaka je najjeftinija i najlakša metoda ...

bihejvioristiˇcki pristup neizvjesnosti - Repozitorij PMF-a

da ljudi ishode ne promatraju kroz njihove ”prave” vrijednosti vec kroz korisnost tih istih ishoda. Velik broj istrazivanja, kao što je Allaisov paradoks, pokazao je ...

Pristup cjelovitom tekstu rada

1 Osim ako nije drukčije naznačeno, korištenje termina muškog spola „socijalni radnik i/ili socijalni radnici“ u ovom izvještaju obuhvaća i socijalne radnike i ...

LEKSIKOGRAFSKl PRISTUP HOMOFORMIMA, AßUNDANTNIM ...

mäe, u rjecca za tjeranje macaka - mäc, m svezanj karata. Uz navedene rjecnike ima i onih u kojima je morfoloski opis dat iskljucivo uz ho moformne natuknice.

Nov pristup građenju drvenih mostova

desetak godina u Europi i Sjevernoj Americi drveni mostovi češće pojavljuju kao cestovni i pješački mostovi, postali su značajniji. Ukratko je prikazano građenje ...

STRUKTOGRAMI–NOVI PRISTUP DOKUMENTIRANJU SUSTAVA ...

DIJAGRAM TOKA / Flowchart. Dijagram toka (ISO 5807:1985) uobičajeni je tip dijagrama koji predočuje algoritam ili proces, pokazujući korake kao geometrijske ...

Interdisciplinarni pristup nastavi kao preduslov za razvoj ...

U radu su opisane aktivnosti kojima se razvijaju gore navedene kompetencije, kao i načini njihovog praćenja. Ključne riječi: interdisciplinarnost, zlatni presek, ...

INTEGRALNI PRISTUP U PROSTORNOM PLANIRANJU – TEMELJ ...

17 lip 2015 ... U ovome je radu prikazan integralni pristup u planiranju i upravljanju obalnim ... Značenje “integralno” u upravljanju obalnim područjem.

Suvremeni pristup liječenju starenja kože

kao što su hijaluronska kiselina, kalcijev hidroksilapatit i poli-L-laktična kiselina, a ... Park DM (2015) Total facelift: forehead lift, midface lift, and neck lift. PubMed ...

institucionalni pristup u resocijalizaciji poremećaja u ... - darhiv

PRILOG 2: Shematski prikaz Doma za odgoj djece i mladeži Zagreb . ... http://www.brda.hr/dom-za-odgoj-djece-i-mladezi-split/ (pristupljeno: 05.09.2014.).

pristup i zbrinjavanje nedonoščeta s rds-om - Hrvatska proljetna ...

bijele tvari, tenzijski pneumotoraks, bron- hopulmonalna displazija, sepsa i novoro- đenačka smrt. Intrakranijalne komplika- cije povezuju se s hipoksemijom, ...

ETIČKI PRISTUP PROBLEMATICI LJUDSKE SEKSUALNOSTI

Sade, D. A. F. de (2004): Justine ili Nedaće kreposti. Zagreb: Globus media. Schopenhauer, Arthur (1925): Metafizika spolne ljubavi. Zagreb: Izdanje „Narodne.

sveobuhvatni pristup personaliziranoj medicini - UNIRI

21 stu 2019 ... u 12,00 sati. Medicinski fakultet, Vijećnica, B. Branchetta 20, Rijeka ... Posljednje godine svog života i rada posvetila je upravo ovom ... jedinih proizvodnih faktora), mijenja relativne vrijednosti (cijene) inputa. U konačnici.

kritički pristup laboratorijskim nalazima u endokrinologiji

va uzrokuje snižene rezultate (1). Rutinska ... Prolaktin. Za prolaktin nema dnevnih koleba- nja u okviru svakodnevnih aktivnosti, ... Blago povišen nalaz kalcinto-.

lektira: problemski pristup, a ne problem - ResearchGate

Ističe se važnost lektire u nastavi književnosti i usvajanju osnovnih ... Junakovića (2000), s popisa lektire za prvi razred, i Miš Božidara Prosenjaka i Alek-.

Kateterizacija mokraćnoga mjehura – suvremeni pristup

30 pro 2013 ... Ključne riječi: infekcije mokraćnoga sustava; retencija urina; urinarna kateterizacija; urinarni kateter. Abstract. Catheterization is a routine ...

POLITIČKA PSIHOANALIZA: PSIHOANALITIČKI PRISTUP NACIZMU

već s dolaskom nacista na vlast u Njemačkoj nastojali objasniti psihološku pozadinu uspjeha nacističkog pokreta, oslanjajući se velikim dijelom i na ranije ...

UPUTA ZA PRISTUP SUSTAVU E-GRAĐANI ... - OTP banka

VJERODAJNICAMA OTP BANKE ... Sustavu eGrađani se pristupa putem web stranice https://pretinac.gov.hr/ ... tj. potvrdite nastavak klikom na link “PRIJAVA”.

Suvremeni pristup u liječenju intrakranijalnih aneurizmi

26 velj 2016 ... Prednji moždani arterijski krug (Willisov krug) je arterijski krug koji tvore četiri arterije: dvije vertebralne i dvije karotidne arterije. Kada njihove ...

INTEGRISANI (PROJEKTNI) PRISTUP UČENJU I PLANIRANJU

10 окт 2018 ... ▫Bogaćenje rečnika novim rečima ‒ dinosaurus, tiranosaurus, triceratopsaurus, paratosaurus, pterosaurus, brontosaurus, biljojedi, mesojedi i.

multidisciplinarni pristup u dijagnostici mijelodisplastičnog sindroma

1 lip 2019 ... Mijelodisplastični sindrom karakteriziraju: a) poremećaji u razvoju krvnih stanica, b) morfološke displazije u jednoj ili više loza s manje od 20 ...

Heuristički pristup rešavanju problema raspoređivanja i ...

23 сеп 2015 ... U radu je prikazana primena metode promenljivog spusta za rešavanje problema optimizacije rada službe hitne pomoći. Imajući u vidu da je ...

PRISTUP POVRATNIM GLAGOLIMA U HRVATSKOM JEZIKU

3 ruj 2017 ... cifini po tome śto se postfiks c veże uz prijelazni ili neprijelazni glagol, ovisno o ... je da ti glagoli pokazuju da je vrśitelj i predmet radnje istovjetan, to jest ... subjekat iskazan u vidu refleksivne zamenice se (Toanac 1982:10).

KRVAREĆI MECKELOV DIVERTIKUL – LAPAROSKOPSKI PRISTUP

Meckelov divertikul je najčešća anomalija tankog crijeva. Nazvan je po Johannu Friedrichu Meckelu 1809. godine, koji je objasnio njegov embrionalni razvoj.