Epistemička i instrumentalna racionalnost

ovih dviju vrsta racionalnosti intuitivno je plauzibilno;2 ljudi redovito ocje njuju racionalnost tuđih vjerovanja, kao i postupaka (Feldman 2000, Kelly. 2003, Lehrer ...

Epistemička i instrumentalna racionalnost - Srodni dokumenti

Epistemička i instrumentalna racionalnost

ovih dviju vrsta racionalnosti intuitivno je plauzibilno;2 ljudi redovito ocje njuju racionalnost tuđih vjerovanja, kao i postupaka (Feldman 2000, Kelly. 2003, Lehrer ...

Epistemička nepravda, autizam i pokret neuroraznolikosti

22 sij 2019 ... visoko funkcionalan autizam ili blagi autizam. – koje nemaju nuspojava kao što su teški ko- munikacijski problemi i smanjena inteligen- cija.

eksternalizam, skepticizam i epistemička sreća - rifdt

Ključne reči: znanje, skepticizam, veridička epistemička sreća, refleksivna epistemička sreća, internalizam, eksternalizam. Kao i brojni drugi pojmovi, i pojam ...

Racionalnost teističkih vjerovanja u reformiranoj epistemologiji ...

Je li teistička noetička struktura racionalna budući da postoji zlo? ... propozicija da Bog postoji nije upravo temeljna, poput opisanih propozicija koje opisuju ...

ograničena racionalnost u teoriji monopolističke konkurencije

Ključne reči: monopolistička konkurencija, ljubav prema raznovrsnosti, ograničena racionalnost, Diksit-Stiglic-ov model. Naučna oblast: Ekonomske nauke.

vokalno-instrumentalna ia cappella izvedba u tradicijskoj glazbi

'Ej, si - noć na - ši ve - če - ra - li ... diko: „Laku noć!“ ... instrumentalna dionica prati pjevanje, odnosno, pjevanje i ples i vezana je uz tekst i melodiju napjeva.

nastavni predmet vokalno-instrumentalna muzika među ...

Vokalno-instrumentalna muzika zauzima važno mjesto, tj. da je visoko u hijerar- hijskoj ljestvici preferencija studenata prema nastavnim predmetima na učitelj-.

nastavni predmet vokalno-instrumentalna muzika među ... - Doi Srpska

Vokalno-instrumentalna muzika zauzima važno mjesto, tj. da je visoko u hijerar- hijskoj ljestvici preferencija studenata prema nastavnim predmetima na učitelj-.