Kolaborativni slovar Razvezani jezik - Slavistična revija

1 maj 2014 ... Ključne besede: kolaborativni slovar, metajezik, leksikalna semantika, leksikologija. In the last fifteen years we have witnessed a proliferation of ...

Kolaborativni slovar Razvezani jezik - Slavistična revija - Srodni dokumenti

Kolaborativni slovar Razvezani jezik - Slavistična revija

1 maj 2014 ... Ključne besede: kolaborativni slovar, metajezik, leksikalna semantika, leksikologija. In the last fifteen years we have witnessed a proliferation of ...

URL - Slavistična revija

nja ali prizadeto z dejanjem) pa osmišlja tudi obstoj samotvornega srednjika. Nezane- marljiva je vloga srednjika in zmožnosti diateze v posameznem jeziku, ...

PDF (Srpski) - Slavistična revija

SLOŽENI GLAGOLSKI PREDIKAT U NAUČNOM STILU SRPSKOG JEZIKA. Analiza se sprovodi na korpusu od tri hiljade rečenica ekscerpiranih iz inženjerskih ...

Tukaj - Slavistična revija

Ključne besede: prozodija, ljudska glasba, slovenski dialekti, slovenščina. The article tackles the popular topic of the potential interaction of music and language.

Status skraćenica - Slavistična revija

kom izdvojene su svega tri skraćenice: g. (gospodin), d-r (doktor) i g-đa (gospođa), a saglasno Pravopisnom uputstvu Ministarstva prosvete iz 1929, ...

UDK 811.163.6'342.41 Peter Jurgec Meertens ... - Slavistična revija

samoglasnik [2], ki je klasicno opisan kot kratki naglašeni a (npr. v besedah cas, brat ... prozodicni lastnosti besede, pa je kvantiteta vezana na samoglasnik.

UDK 811.163.6'367.633 Mladen Uhlik Filozofska ... - Slavistična revija

rus. ... Скорбим о тех, кто погиб ужасной мучительной смертью от рук фашистов. srb. ... žalimo za onima koji su umrli mučeniškom smrću od fašističke ruke.

Slavistična revija (https://srl.si) je ponujena pod licenco Creative ...

25 feb 2017 ... šumevce č, š in ž so si v začetku 19. stol. na pobudo Žige Zoisa in ... Aerodorom je prikazan kao kružna prostorna struktura, koja nosi dopunska zna- ... dami woman, mind, insane itd., pevec pa za besedami mind, time, satisfy.

Poetika Pekićevog žanr-romana Besnilo - Slavistična revija

strane, on podrazumeva značenje koje ima mitologema kruga, sa druge, oblik Davido- ve zvezde pojačava skriveni apokaliptički i biblijski smisao romana, ...

Medbesedilne povezave med Slávy dcero Jana ... - Slavistična revija

Ključne besede: Stanko Vraz, djulabije, Jan Kollár, Slávy dcera, slovanski narodni pre ... Kollárjevo pesnitvijo Slávy dcera (Slave hči) in Vrazovo zbirko djulabije.

geolośki terminolośki slovar - Inštitut za slovenski jezik Frana ...

kambrij, v katerem so nastajali Bajkalidi in kaledonidi PRIM.: bajkálska orogenéza, ka ledónska orogenéza áskon -a m najpreprostejši tip spužvinega te-.

Iz knjige BLIŽINA OSREČUJE, Celjska Mohorjeva ... - Srce Razvezani

Prevara v zakonskem odnosu. Bistvo prevare ni spolnost. Pogoste se zdi, da bistvo prevare predstavlja spolnost in hrepenenje po ugodju, ki ga posameznik ...

Revija slovenskih grafičarjev - Revija Grafičar

avtomatizacija ponavljajočih se poslov s pomočjo. ↗ vročih map, hot-folders profesionalna impozicija brošur, revij ali knjig. ↗ uporabniški vmesnik je enostaven ...

Slavistična knjižnica 11 - Slavistično društvo Slovenije

tudi scenski elementi in rekviziti (npr. stoli, mize, vaza, cvetje, pahljača, kozarec), vendar ... Ritmotvorni ponavljanji morata biti vsaj dve (do tri), da ritem začnemo ...

MINI SLOVAR

A TEMPO v prvotnem tempu ATTACCA nadaljevanje brez premora, AUGMENTACIJA ... MAESTOSO veličastno MAGGIORE oznaka za odsek skladbe v durovi ...

GEOLOŠKI TERMINOLOŠKI SLOVAR IN GEOGRAFSKI ...

geografski terminološki slovar (Kladnik in sod., 2005), ki je prav tako nastajal več desetletij. Pri obeh slovarjih je bil soizdajatelj Inštitut za slovenski jezik Frana ...

LGBTQ slovar - Kulturni center Q

ŠTRIKANJE / (ZA)ŠTRIKATI. 1. osvajanje na štrik placih. Da bi zaštrikal tipa, je dvakrat posvetil z lučmi, in tip se je približal njegovemu avtu. 2. osvajanje med ...

slovar - Univerza v Novi Gorici

abominazion [abominatsi'on] f abominacija f, stud m, gnus m, odpor m, ogabnost f. // fr. abominatio abominevul [abomi'nevul] adj ostuden, gnusen, zoprn, mrzek.

Gledališki terminološki slovar - ZRC SAZU

(npr. dramske vrste: tragedija, komedija, tragikomedija, drama in nespecificirani nazivi: gluma, igra, igrokaz, komad). Zelo bogato je zajeto tudi ţargonsko izrazje, ...

slovensko-latinski slovar - Fran

Slovensko-latinski slovar: po Matija Kastelic - Gregor Vorenc, Dictionarium Latino-Carniolicum, ... Iztočnice so lahko tudi več besedni izrazi: npr. glagoli s se.

Dodatek F Francosko-slovenski slovar - nneli

spojka s stremenom => clevis and tongue coupling assemblage a rotule spojka z betičem in ponvico => ball and ... entre-lames lamelna izolacija => commutator.

Dodatek D Nemško-slovenski slovar - nneli

elastična spojka => elastic joint aufschiebbarer Endverschluß ... dvoodcepna spojka => double branch joint ... lamelna izolacija => commutator segment ...

SLOVAR KARDIOLOSKIH IZRAZOV.indd - Za srce

med aritmije, tudi redno bitje srca, če srce bije s hitrostjo ... zamašene srčne žile z vstavijo v srce novih ... Kompenzirano srčno popuščanje stanje, ko je srčna.

slovar govorov zadrecke doline - ZRC SAZU

ajmprem ~ 'a:jmp're:m -a (in aj-) m O NŠ prežganje: 'ja:s 'n~č ... AJMPREM: 'a:te 'ma: 'ra:t "a:jmp'r!?:m9ve ... juha, pripravLjena iz jušnega koncen- trata: 'na:š na ...

SLOvar BOvŠKEGa GOvOra - Založba ZRC - ZRC SAZU

Plet. šeflja; gl. tudi ženfandelc, žufangelc šibra || šě:bra -e; -e ž – 1. šipa; 2. naboj, napolnjen s šibrami šic* || šě:c -a; -ĝ m – dober, natančen strelec šica* || ší:ca ...

slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije

INTERFERE – interferirati, motiti. INTERFERENCE – interferenca. INTERMEDIATE – (1) vmesna spojina, intermediat (v metabolizmu ali reakcijski poti); (2).

Prvi Slovar makedonskega knjižnega jezika s ... - KU ScholarWorks

V tem obdobju je z ustano- vitvijo makedonske države makedonski jezik doživel svojo kodifikacijo. Kodifikacija makedonskega knjižnega jezika je bila povezana ...

GOSPA BOVARY IN SLOVAR SPLOŠNO PRIZNANIH RESNIC

literarni esej z naslovom La orgía perpetua (Brezkončna orgija), izčrpna študija o romanu Gospa ... procès de Madame Bovary«, v: Flaubert 1964/II: 750). Gre za ...

Pravni terminološki slovar - Lektorsko društvo Slovenije

14 nov 2018 ... Pravni terminološki slovar. ZRC SAZU, Založba ZRC ... Pravni jezik : jezik prava. • Jezikovna ... PISNI JEZIK). *leksikon; slovar; enciklopedija ...

SLOVAR KARDIOLOSKIH IZRAZOV.indd - Društvo za zdravje srca ...

Ortopneja nastane pri zvišanem tlaku v levem preddvoru pri mitralni stenozi in insuficienci ter pri popuščanju srca. V napredovali fazi lahko nastane pljučni ...

slovar slovenskih eksonimov pojasnila - Geografski inštitut Antona ...

danski darijski divehijski dzongkhajski eskimski* estonski etruščanski evenški ... Dežela kraljice Maud na Antarktiki, Caprivijev pas na severovzhodu Namibije, Daljni ... je Kanadski arhipelag, tako kot Grenlandija, uvrščen k Severni Ameriki.

Rodno osjetljiv jezik Skinite priručnik! - Udruženje za jezik i kulturu ...

roda, socijalnog statusa ili kulture kojoj pripadamo, jezik prije konstruira naše ... u službenoj komunikaciji, da se opredijeli da li je „gospođa ili gospođica“.

jezik i njegovi učinci - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za ovu je temu bitno napomenuti da su u tome rječniku riječi povezane u tvorbe-.

Osvrt na Bogovićev jezik i hrvatski jezik njegova doba

Piše na njemačkom i hrvatskom jeziku, prevodi narodne pjesama na njemački. Piše pjesme, pripovijetke i drame te publicistiku, među kojima i radove o jeziku ...

Engleski jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Zavod za školstvo. ENGLESKI JEZIK. 5. Drugi strani jezik: I razred (četvrta ili sedma godina učenja). Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacija.

Engleski jezik, I strani jezik - Zavod za školstvo

Kupovina: vrste prodavnica, kupovina, moda i odijevanje. Putovanja: ... I wish (present, future). - Passive ... saznanja s područja primijenjene lingvistike, pedagogije i psihologije, kao i pozitivna domaća i strana iskustva vezana za nastavu i.

Njemački jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Izražene potrebe za aktivnim znanjem njemačkog jezika i naša sve intenzivnija ... samostalno korišćenje rječnika, priručnika, gramatika i drugih praktičnih izvora ...

KRITERIJI OCJENJIVANJA – HRVATSKI JEZIK 3. RAZRED JEZIK ...

uvećanice kao vrstu imenica. Razlikuje umanjenice i uvećanice. Piše umanjenice i uvećanice. (uz točnost iznad 90%). 8. DVOTOČJE I ZAREZ. U NABRAJANJU.

predmetni program NJEMAČKI JEZIK, I strani jezik

Zavod za školstvo. NJEMAČKI JEZIK. 2. 1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA. PRVI STRANI JEZIK ... Konjunktiv II (Gegenwart); ... Konjunktiv II (Vergangenheit);.

ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I ... - APOSO

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja. 5. Ishodi učenja za jezik – Bosna i ...

NJEMAČKI JEZIK Drugi strani jezik - MON KS

Nastava njemačkog jezika treba da doprinese daljem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i da osposobi učenika da na njemačkom jeziku komunicira na ...

3 ASEMBLERSKI PROGRAMSKI JEZIK – JEZIK RAČUNARSKOG ...

4 мар 2010 ... Zajedno sa prezentiranjem skupa instrukcija kojim raspolaže asemblerski jezik računara otkrivamo način čuvanja programa u računaru.

ZNAKOVNI JEZIK KAO PRIRODNI JEZIK GLUHIH

povijesnog razvoja preko Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ pa sve do ... je vidljivo da je prag čujnosti u području prikazanom na slici (vidi sliku 1).

Hrvatski jezik[1] Srpski jezik[2]

Hrvatski jezik[1]. Srpski jezik[2] ... SLOVENI. SLAVENSKI JEZICI. SLOVENSKI JEZICI ... *RJEČNIK JE AUTORIZIRAN, ON GA JE AUTORIZIRAO. *AUTORIZIRAN ...

Hrvatski – jezik naših majki i naše djece - Institut za hrvatski jezik i ...

25 velj 2015 ... reklama ➧ Onomastika Osobna imena — hodajući spomenici ... Razlikuju se i pridjevi od tih imena: Ma- tein pas ... Sklonidba imenica mati i kći.

hrvatski jezik i književnost – – engleski jezik - "Sv. Franjo" Tuzla

comedia erudita, prvi moderni roman svjetske književnosti, donkihotizam). 27. Hrvatska renesansna književnost. (lirika, epika, drama, vremenske i prostorne ...

Studij Hrvatski jezik i književnost Naziv kolegija Hrvatski jezik u 20 st ...

1 ožu 2018 ... Lj. Jonke, Hrvatski književni jezik 19. i 20. stoljeća, MH, Zagreb, 1971. D. Brozović, Rječnik jezika ili jezik rječnika, Posebno izdanje Kritike, ...

Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje - Institut za hrvatski jezik i ...

Znanstvena strategija Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje 2010.-2015. Tel. 385 (0)1 3783 888; telefaks: 385 (0)1 3783 803; e-pošta: [email protected]; ...

jezik kao predmet proučavanja i jezik kao predmet poučavanja

joj do 2 x više blistavosti boje i sjaja*!. Nema više izgovora – recite DA boji! (http://www.syoss.com.hr/syoss/hr/hr/home/boje-za. -kosu/gloss-sensation.html, 21.

revija 37

to „napokon“ ima duboko značenje, jer ... plaketa. DOBROJUTRO MORE 2OO6. KAROCA. Kroz đardine, kroz pjacete, priko boti o marete ... Karoca gre, gre, gre.

Revija SRP 69-70.pdf

90. Revija SRP. Kostja Gatnik. IN KO PRIDE SMRTNA URA. /strip – karikatura/. ______. Magna purga : Dr. Mapet, 1997. Page 91. Revija SRP. 91. Ivo Antich.

Hrvatski jezik Hrvatski jezik Hrvatski jezik Matematika

Branimir Dakić, Neven Elezović. Matematika. 4769. 3093. ELEMENT MATEMATIKA 3 - 2. DIO udžbenik i zbirka zadataka za 3. razred gimnazija i tehničkih škola.

Revija Joker

8 nov 2013 ... Skratka, Blizzard mamila dela in ljudje jih u`ivajo ozi- roma se ob ... Res nenavadno, kako tematski izdelki prihajajo dru`- no. Ve~ let ne vidimo ...

Revija e-Fotografija 72 PDF

CEWE fotoknjigo vstavite tudi vaše videa. Zakaj si ... ativne možno- sti, ki vam jih ponuja CEWE fotoknjiga. Vaš video pa lahko umestite ... Akcija velja od 1. 10.

Revija e-Fotografija 86 PDF

so akcije in tako ali tako jih brez težav dobite na slovenskih ... 1. nagrada: Moja CeWe foto knjiga, darilni bon v vrednosti 40€ podarja CeWe; 2.-11. nagrada: ...

Revija Lisa - psi

Louise Hay pravi, "da nam Dyer podarja dragulje modrosti in pomaga ugledati zmožnosti, ki jih nosimo v sebi." (drwaynedyer.com). -. [psi]. [psi] je knjiga, ki jo.

Revija Hzmo

Nacionalna blagajna mirovina za starost). S druge strane, Zakonom od 8. lip- nja 1853. ujedna~uju se civilne i vojne mirovine kod dvadesetpet postoje}ih.

Revija e-Fotografija 90 PDF

milijon in več takratnih DM, so postali neupo- rabni in predvsem nekonkurenčni. ... straneh organizatorjev www.bese- nicar.si, www.cewe.si in e-fotografija.si.

Revija e-Fotografija 76 PDF

straneh postaviti fotografije. Kdor. Fotoknjiga – Prvi koraki gre skozi te prve težave in strahove, bo fotoknjigo tudi zaključil. Da vam bo šlo lažje, bom te prve ko-.

Revija e-Fotografija 74 PDF

31 jul 2015 ... Search: Canonova poletna akcija. DO ... Fotoknjiga - pregled programa CEWE.si ... Fotoknjiga in program CEWE (ponovno 16.september).