HRVATSKI JEZIČNI STRUČNJACI NA FACEBOOKU D - darhiv

26 svi 2016 ... METAJEZIK ONLAJN: HRVATSKI JEZIČNI STRUČNJACI NA FACEBOOKU. DIPLOMSKI RAD. (15 ECTS-bodova). Martin Majcenović. Zagreb ...

HRVATSKI JEZIČNI STRUČNJACI NA FACEBOOKU D - darhiv - Srodni dokumenti

HRVATSKI JEZIČNI STRUČNJACI NA FACEBOOKU D - darhiv

26 svi 2016 ... METAJEZIK ONLAJN: HRVATSKI JEZIČNI STRUČNJACI NA FACEBOOKU. DIPLOMSKI RAD. (15 ECTS-bodova). Martin Majcenović. Zagreb ...

Hrvatski stručnjaci na krovu svijeta: iskustvo rada na Himalaji

svijeta: iskustvo rada na Himalaji. Kako bi se spriječile nesreće na opasnim planinskim cestama, indijske su vlasti donijele odluku o gradnji tunela kroz Himalaju.

prenatalni utjecaji na govorno-jezični razvoj - darhiv

7 stu 2018 ... trudnoće na opći razvoj djeteta. Posebno se razmatra utjecaj folne kiseline kao tvari koja je od velike važnosti za prenatalni razvoj. U trećem ...

jezični i izvanjezični utjecaji na obiteljski idiolekt okomito ... - darhiv

(31) hajduk > ajduk, grah > gra, puno žutih cvitova > puno žuti cvitova, ... bi gledali, recimo… kaubojski film, al' to je bilo recimo dva sata, ali svo ostalo vrijeme ...

hrvatsko-talijanski jezični dodiri u istri na korpusu časopisa ... - darhiv

Kljuĉne rijeĉi: Naša sloga, hrvatsko-talijanski jeziĉni dodiri, hrvatski jezik u ... Ima i primjera gdje je najprije naveden hrvatski prijevod pa nakon toga talijanski.

SUVREMENI JEZIČNI SAVJETI ZA HRVATSKI JEZIK

13 ruj 2018 ... PRISTUPNIK: Andrea Jurić. TEMA ZAVRŠNOG RADA: Suvremeni jezični savjeti za hrvatski jezik. MENTOR: prof.dr.sc. Đuro Blažeka. Čakovec ...

Jezični sadržaji u Kurikulumu za Hrvatski jezik za gimnazije

morfema, oblikotvorna osnova, alomorf, gramatičke kategorije riječi, uporaba glagolskih vremena i načina, aktiv i pasiv. ⇒ tvorba riječi: tvorbene sastavnice, ...

Hrvatski jezični savjeti–svakodnevno primjenjiv, praktičan i ...

PRAKTIČAN I SUVREMEN JEZIČNI. SAVJETNIK. Sanda Ham, Jadranka Mlikota,. Borko Baraban, Alen Orlić, Hrvatski jezični savjeti, ŠK, Zagreb, 2014., 187 str.

čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet ... - HAZU-a

21 ruj 2015 ... KNJIŽEVNI KRUG SPLIT ... na primjeru pjesme »Ništa kontra Splita« ... Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU, Trg braće Radića 7, Split.

Dječji jezik i jezični priručnici za djecu - Hrvatski u školi

i izraze s kojima je također često povezan i koji jezični i pravopisni problem (npr. pisanje riječi dijeljenje ... 1999.), ali i zbirke jezičnih savjeta na portalu savjetnik.ihjj.hr i u ... Getting started: The assesment of Orthographic development. /online/.

mrežni rječnici za njemačko-hrvatski jezični par - Repozitorij FFZG-a

Nakon toga slijedi analiza online rječnika, terminoloških portala i korpusa za ... nastavi hrvatskog jezika se u školama uči da je prva knjiga, iako se radi o epskoj.

Kako govori prava dama? Hrvatski jezični bonton u prvoj polovici 20 ...

Važno mjesto među tim savjetima zauzima jezični bonton, odnosno disci- ... Najnoviji bon-ton ili Uputstvo kako da se odijevamo ... ette.pdf (13. lipnja 2017).

marketing in oglaševanje na facebooku

28 jul 2010 ... Splošne informacije o FB nam povejo, da ga ljudje aktivno uporabljajo ... umaknete. alternativa je tudi t.i. like značka , ki jo lahko ustvarite za ...

zaštitite privatnost na facebooku - CERT.hr

kako podesiti svoj profil na Fejsu tako da čuva privatnost. V. E. R ... Facebook je najpopularnija ... boljšanja i dodatci namijenjeni očuvanju privatnosti, Facebook.

Hrvatski znanstveni časopisi - darhiv - unizg

Uređivanje znanstvenih časopisa u online sustavima za organizaciju uredničkih procesa ................................................ ... Znanstveni radovi napisani na engleskom.

papa inocent iii. i hrvatski prostor - darhiv

Ekskomunikacija Nikole - hvarskog biskupa, zadarskog nadbiskupa ....................................................32. 5. Križarski ratovi Inocenta III. na hrvatskom prostoru.

Prijevod s njemačkog na hrvatski Übersetzung aus dem ... - darhiv

MODUL A: DIPLOMIRANI PREVODITELJ ... Prijevod s hrvatskog na njemački ... uvođenja zakona o izvanrednom stanju u njemački ustav, koji bi omogućivali ...

hrvatski ilustrator ivan antolčić - darhiv

u tekst. Slika je često bila bez okvira i pozadine, no uvijek podređena omjerima stupca i obu- ... Uskrsna priča Sunčeva glasnika, Zagreb, Mladost, 1998. Božić ...

Deset najčešćih upita o zaštiti privatnosti na Facebooku - AZOP

LAŽNO PREDSTAVLJANJE. Facebook korisnicima koji smatraju da se neki račun na Facebooku lažno ... Deaktivacija ili brisanje. Korisnici mogu deaktivirati ili ...

Hrvatski državni arhiv 1941-1945 _3 - darhiv

kojima se HDA našao u tom razdoblju. 5.3. Odsjek za Hrvatski Oslobodilački Pokret. U sklopu Zakona o arhivima koji je donesen nedugo po uspostavi NDH, ...

jorge luis borges i hrvatski fantastičari - darhiv

first collections of fantastic prose with Borges's Fictions and The Aleph. Key words: Borges, fantastic prose, Croatian Borgesians, Pavličić, Tribuson ...

Kognitivni pristup prevoĎenju sa slovenskog na hrvatski na ... - darhiv

pridružuju jedinice iz drugog dijela baze, leksikona ili rječnika. Tako dobivene ... „Veliki suvremeni slovensko-hrvatski i hrvatsko-slovenski rječnik“. Zagreb: ...

prevare na facebooku za krisa zbrali dovolj figova krostata čakalne ...

25 okt 2019 ... ₃₀.₀₀₀izvodov - Ankaran, Koper, Izola in Piran - www.obalaplus.si. Letnik I - številka 9 - oktober/november 2019. FIGOVA. KROSTATA.

Sara Katanec Prijevod s njemačkog na hrvatski jezik ... - darhiv

Prijevod s hrvatskog na njemački jezik . ... pripremali za rat protiv Njemačke i njezinih saveznika; i dvije i pol godine, tijekom kojih su često bili u kontaktu s ... te tamo redovito preuzimale uloge muškaraca koji su bili unovačeni. „National ... jasno došla dva fenomena. Kao prvo je ... online.info/html/index.html. Deutsche ...

analiza beletrističkih prijevoda na hrvatski jezik iz ... - darhiv - unizg

11 lip 2017 ... 2.2.1.1. Niz A – knjige Nacionalne tekuće bibliografije . ... Kušnja. Lauren Kate z Maja Markunović ţ ... Po šest su zapisa imali Christina Lauren,.

Analiza književnog prijevoda s turskog jezika na hrvatski i ... - darhiv

Crvena s turskog na hrvatski i francuski jezik. Rad će biti ... slučaju tehničkog prijevoda važno je i da prevoditelj poznaje i termine iz područja na koje se ... između termina Diable i Satan, od kojih prvi potječe iz starogrčkog, a drugi iz latinskog.

najstariji hrvatski glagoljski natpisi u povijesnom kontekstu - darhiv

Aleja glagoljaša i glagoljski lapidariji. 26. 5. Južnohrvatski glagoljski natpisi. 27. 5.1. Glagoljski natpis Župe dubrovačke. 28. 5.2. Konavoski glagoljski natpis. 29.

Zrinka Brnić Prijevod s njemačkog na hrvatski Übersetzung ... - darhiv

Prijevod s hrvatskog na njemački/ Übersetzung aus dem Kroatischen ins ... Nema energije bez cijene – čak i zagriženi ekolozi smatraju da bioplin smrdi do neba ...

stručnjaci za hidroizolacije - Köster

Koncentrat u kartušama za injektiranje protiv kapilarne vlage. 3.041 ... hidroizolaciju zidova i poda npr. ispod pločica u kupaonama. 7.091. KÖSTER BD 50 ... Kemijski otporna impregnacija i završni premaz za KÖSTER PSM i druge podloge.

hrvatski pravopisi u razdoblju 1945–1990: četiri pravopisna ... - darhiv

19 pro 2013 ... 197), *vjeroispovijed, *vjeroispovijedanje/ispovijest > ispovijed, ... nego se pravilna upotreba može provjeriti tek pretraživanjem rječnika.

Stručnjaci iz starog Hidroprojekta - Građevinar

kom fakultetu za predmete Hidraulika i ... rijeka. Izdao je skripta Hidraulika – I. dio. (1962.), knjigu ... koliko aglomeracija (Dubrovnik, Vinkovci i Virovitica).

10:15 – 11:30 Gestalt terapija i psihoonkologija (STRUČNJACI sa ...

Imago partnerska terapija. Voditeljica: Jasna Burnać-Štefok. * Školske fobije. Voditeljica: Radojka Sućeska Ligutić. Važnost supervizije za psihoterapeute.

Stručnjaci za zaštitu prirode iz regije u Sloveniji

Projekt Parkovi Dinarskog luka pro- vodi svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode WWF, a financira- ju Ministarstvo vanjskih poslova. Norveške i Mava ...

Stručnjaci raspravljali o suvremenim aspektima razvoja ... - INTENSE

12 tra 2019 ... Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku predstavljeni završni rezultati projekta ... ća (Ortostep d.o.o., Žito d.o.o., ... i arhitektonskom fakultetu Osijek.

Lista recenzenata (studenti i strucnjaci) za sajt.xlsx

Зоран Јовановић. Дипломирани правник. 7 ... Архитекта. 4. Зоран Булајић. Архитекта. 5. Др Милица Бајић ... Ђорђе Арнаут. Вајар. 9. Богдан Максимовић.

Hrvoje Šimović, Helena Blažić i Ana Štambuk: Što porezni stručnjaci ...

POREZNI VJESNIK 12/2013. Više od 60% ispitanika smatra kako treba smanjiti udjel države u BDP-u mjeren i kroz javne prihode i rashode te da treba uvesti ...

Stručnjaci zaštite na radu u ovlaštenim osobama za poslove zaštite ...

Posao stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenoj osobi: ○ Prednosti: tijekom radnog vremena niste zatvoreni unutar tvorničkog kruga, cca 50% vremena provodi se ...

Jezični savjetnik

i značenje njezinih izvedenica (strategija, strateški/strategijski) u vojnome ... Iz svega navedenog razvidno je da je pojam strategije nadišao svoja prvotna.

JEZIČNI SAVJETI

JEZIČNI SAVJETI. Četvrti broj Hrvatistike donosi nove jezične savjete namijenjene onima koji se u svakodnevnom govoru i pisanju hrvatskoga jezika susreću s ...

JEZICNI NACIONALTZAM

da su nazivi ilirski jezik, slavonski jezik, slovinski jeztk, slovenski jezik itd. stoljeöima znaöili isto Sto i hrvatski jezik nrje toöna. Zanimljivo je da TeZak u zavr5noj ...

ČEŠKI JEZIČNI PURIZAM

Češki jezik i češki jezični purizam u razdobljima nakon Münchenskog sporazuma i nakon Drugog ... U češkom se jeziku purizam često naziva i brusičství, što se.

JEZIČNI PURIZAM JOZE DUJMUŠIĆA

JEZIČNI PURIZAM JOZE DUJMUŠIĆA. U radu se nastoje prikazati i kontekstualizirati Dujmušićevi jezikoslovni do- prinosi očuvanju hrvatskoga standardnog ...

jezični i sadržajni aspekti - Srce

svog pjesničkog govora: »Ja sam Dedo ašik derviš l kiti izranjen padam prid ... značenje je diskreditivno za čarobnu vilu, kojoj se autor obraća u liku derviša, ...

Hrvatske riječi i jezični razvoj

razlikovali veznici kao vrsta riječi i poveznici kao služba u rečenici. Tako bi veznici bili prototipni poveznici, iako nisu uvijek poveznici. S druge pak strane, kao ...

AUGUST šENOA - JEZIČNI ARBITAR

AUGUST šENOA - JEZIČNI ARBITAR. Zlatka Vince. I. .,Daroviti pisci i pjesnici bili su uvijek i svuda glavni nosioci i unapređivači književ- nog jezika" - mogli ...

jezični purizam joze dujmušića - Core

JEZIČNI PURIZAM JOZE DUJMUŠIĆA. U radu se nastoje prikazati i kontekstualizirati Dujmušićevi jezikoslovni do- prinosi očuvanju hrvatskoga standardnog ...

Jezični identitet hrvatske iseljeničke zajednic

iseljenika u Čileu i Argentini obranjene 21. rujna 2010. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 4. Više u: ... Hrvati u toj zemlji jedna od najstarijih useljeničkih zajednica. 2.1. ... prezimena i potencijalnih nasljednih govornika hrvatskoga jezika.

glazbenički jezični savjetnik - MUZA - unizg

Krešimir Sučević-Međeral, a od prosinca 2015. i Ana Ostroški Anić. Glavni su zadaci projekta izučiti probleme suvremenoga temeljnoga glazbenog nazivlja u ...

161 LJUDEVIT JONKE I JUGOSLAVENSKI JEZIČNI UNITARIZAM ...

sadski sastanak te 10. prosinca 1954. potpisan Novosadski dogovor, nisu ... deset godina mirnoga suživota u Novosadskom dogovoru izgubila dva – hrvatski i.

PRENATALNI UTJECAJI NA GOVORNO-JEZIČNI RAZVOJ

7 stu 2018 ... trudnoće na opći razvoj djeteta. Posebno se razmatra utjecaj folne kiseline kao tvari koja je od velike važnosti za prenatalni razvoj. U trećem ...

Usvajanje govora kod dvodijalektalnoga djeteta: jezični razvoj ...

U hrvatskim radovima koji se bave istraživanjem usvajanja jezika pronalazimo na- ... vor oca i djetetove okoline)6 kako bismo ih suprotstavili standardnomu hrvatskom jeziku i ostalim varijetetima s ... (= gledati crtani film Pocoyo, 1;10). Iden Ø taj ...

Jezični savjet kao govorni čin neodobravanja - Repozitorij UNIZD

Diplomski sveučilišni studij hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni) ... tekstne vrste (gramatiku, pravopis, rječnik, udžbenik i vodič14) svrstava u reprezentative. ... ‚ona koja se bori', ispraznica ‚floskula', smješko ‚smajli/smiley', sviđalica ...

KAJKAVSKI JEZIČNI IZRAZ U DJELIMA FRANA GALOVIĆA

zbirka pjesama Z mojih bregov, nedovršeni roman Rastanak te, također ... Ključne riječi: Fran Galović; urbana zagrebačka kajkavština; peteranski govor. 1. Uvod.

DISKURSI RANJININA ZBORNIKA I NJIHOV JEZIČNI IZRAZ

Ključne riječi: Ranjinin zbornik, Šiško Menčetić, Džore Držić, petrarkizam, pro - vansalska poezija, latinsko klasično i srednjovjekovno pjesništvo, stilnovizam, ...

pravopisni, jezični i terminološki savjeti za izradu studentskih ... - PBF

25 sij 2013 ... radova izbjegle (iako se autorica u to previše ne pouzdaje). ... Ispred interpunkcijskih znakova (točka, dvotočka, zarez, točka-zarez, upitnik, ...

JEZIČNI SAVJETI I NJIHOVA UPOTREBA U JEZIČNOJ PRAKSI

Red i zakon sestara dominikanki - prvi hrvatski tekst na latinici. ➢ 1347. Šibenska molitva ili Gospina pohvala- latinica- hrvatski jezični prvi pjesnički tekst.

hrvatsko-talijanski jezični doticaji u leksemima za vinogradarstvo u ...

da za čuvanje vina i strojeva koji se koriste za izradu vina kao što su: muljača, preša, krunjača, kotao... Možemo pretpostaviti da su ovi pojmovi u čakavski.

Silvia Kurolt Jezični korpus organskih i konvencionalnih ...

15 ruj 2018 ... Keksi. Keksi s komadićima čokolade keksi1, keksi2. Konzervirani proizvodi. Sjeckana rajčica konzervirano1, konzervirano2. Smeđi grah Borlotti.

JEZIČNI PURIZAM I TURCIZMI U DJELU SATIR M. A. RELKOVIĆA

g) crkva: capellan, fratar, korizma, predika, cathechismus h) apstraktne imenice: faida, hasna, tallent, fallinka i) ostalo: jok vallah, iftersum, villaet, janycsar, ...

tvorba glagolskih neologizama i uklapanje u jezični sustav

prema kojoj je neologizam svaka riječ koja označava novi fenomen ili koncept. Iako su definicije neologizama prilično neujednačene, prije svega zbog ...