LEKSIKOGRAFSKl METAJEZIK

Metajezik je, dakle, jezik-instrument koji sluZi za govorenje 0 jeziku-objektu. Morfem meta- ovdje sluZi za razlikovanje dviju jezicnih razina, razine jezika-objekta ...

LEKSIKOGRAFSKl METAJEZIK - Srodni dokumenti

LEKSIKOGRAFSKl METAJEZIK

Metajezik je, dakle, jezik-instrument koji sluZi za govorenje 0 jeziku-objektu. Morfem meta- ovdje sluZi za razlikovanje dviju jezicnih razina, razine jezika-objekta ...

LEKSIKOGRAFSKl PRISTUP HOMOFORMIMA, AßUNDANTNIM ...

mäe, u rjecca za tjeranje macaka - mäc, m svezanj karata. Uz navedene rjecnike ima i onih u kojima je morfoloski opis dat iskljucivo uz ho moformne natuknice.

Metajezik slikarstva: Semiotika i geometrija kao lingua franca ...

Apstrakt: U okviru teksta autor razmatra pitanje može li se semiotika rabiti kao potencijalni metajezik kojim je moguće utemeljeno govoriti o slikarstvu, odnosno,.