Otpremna stanica Graberje - Ministarstvo zaštite okoliša

Otpremna stanica Graberje, Graberje Ivanečko bb, 10310 Ivanić Grad. Oznaka ... Pregled zaduženih osoba – stručnih djelatnika operatera, članova Kriznog stožera PRSrH, za ... Sigurnosno tehnički listovi za opasne tvari na lokaciji (Prilog 2);.

Otpremna stanica Graberje - Ministarstvo zaštite okoliša - Srodni dokumenti

Otpremna stanica Graberje - Ministarstvo zaštite okoliša

Otpremna stanica Graberje, Graberje Ivanečko bb, 10310 Ivanić Grad. Oznaka ... Pregled zaduženih osoba – stručnih djelatnika operatera, članova Kriznog stožera PRSrH, za ... Sigurnosno tehnički listovi za opasne tvari na lokaciji (Prilog 2);.

Otpremna stanica Beničanci - Ministarstvo zaštite okoliša

(NN 39/06, 106/07), tehnički nadzor obuhvaća nadzor nad posebnom ... Sklopljen je Ugovor između INA d.d. i DVD Donji Miholjac i DVD Beničanci o pružanju vatrozaštitnih ... jednoj (prvoj) smjeni u radno vrijeme od 07 – 15,00 sati. ... Pregled prijenosnih vatrogasnih aparata na lokaciji Otpremne stanice Beničanci.

pretovarna stanica lastovo - Ministarstvo zaštite okoliša

utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Lastovo. Radni nalog/dokument: RN/2016/021-4 ... 37. 2.3.9.2. HR5000038 Park prirode Lastovsko otočje.

pretovarna stanica dubrovnik - Ministarstvo zaštite okoliša

Ministarstvo), zahvat izgradnja pretovarne stanice Dubrovnik, spada u kategorije: ... temperatura najhladnijeg mjeseca viša od –3 ºC i niža od 18 ºC. ... i maksimalna trenutna brzina vjetra (Vmax u m/s) i pripadajući smjer vjetra po mjesecima u ...

ministarstvo zaštite okoliša i energetike prijedlog plan zaštite okoliša ...

Općenito o financiranju zaštite okoliša u Hrvatskoj . ... Hrvatske omogućiti zdrav i ugodan život u očuvanoj prirodi i okolišu, s ekonomijom koja omogućava održiv ...

18.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 ožu 2019 ... 26. 3.2.4 ...... Prostorni plan Općine Trnovec Bartolovečki . ... 6) Stari mlin na vodotoku „Jezerčica“ moguće je urediti u turističkoj i/ili edukacijskoj.

11.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

11 ruj 2019 ... Istočno od EL-TO Zagreb nalaze se Dom sportova i ... 9 Odluka o zaštiti izvorišta Stara Loza, Sašnjak, Žitnjak, Petruševec, Zapruđe i Mala Mlaka (Službeni glasnik Grada ... za 2018. godinu izvješća ispitnih laboratorija. ... Mjerna postaja „Prilaz baruna Filipovića“ smještena je na krovu Doma zdravlja Zagreb.

16.08.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

3 kol 2019 ... Dogradnja čvora Dugopolje na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: ... Analiza utjecaja klimatskih promjena provedena u nastavku odnosi se ...

25.03.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 ožu 2019 ... MANDIĆA ISPOD PRUGE OSIJEK-ZAGREB I NOVE INTRAZONSKE. CESTE S ... Prosječna temperatura zraka, prema izvršenim mjerenjima za razdoblje od 1993. ... Maksimalna trenutna (sekundna) izmjerena brzina vjetra.

27.09.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

27 ruj 2018 ... Sanacija odlagališta komunalnog otpada Kik, Općina Lovinac u. Ličko-senjskoj županiji ... Rijeka Ričica je lokalna erozijska baza za sve vode i.

27.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

25 velj 2019 ... žičare Sljeme sa izgradnjim nove donje postaje nije potrebno ... na zatvoreno eksploatacijsko polje kamenoloma s ostacima Paintball centra.

Prelog ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA - Ministarstvo zaštite okoliša

pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Podbrest - Prelog nalazi se na popisu ... Ulazni podaci za analizu preuzeti su od DHMZ-a koji je izradio projekcije ...

23.11.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

13 stu 2018 ... 10 Izvođenje priključka prometnice uz nasip Save na JYSK, Mc Donalds i ... Izvorište Zapruđe smješteno je između Save i Avenije Dubrovnik, ...

09.05.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

od kote Sjeverne vezne ceste i to bez podrumljenja; udaljenost objekta ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: ožujak, 2019. 9.

14.02.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

10 sij 2019 ... nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno Prilogu II. ... Tomislavovog doma na zapadu do hotela Snježna kraljica na istoku, ...

16.09.2019. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

16 ruj 2019 ... kombiniranog pristupa, u nastavku je dan izračun efektivnog ... udaljenosti 300 m od obale u zoni ulaska podmorskog ispusta duljine ... HAK. Interaktivna karta. Dostupno na https://map.hak.hr. Pristupljeno: 11.07.2019. 10.

Elaborat zaštite okoliša za zahvat - Ministarstvo zaštite okoliša

NOSITELJ ZAHVATA: BERMES d.o.o., Zagorska 14, 10294 Donja Pušća ... ugostiteljsko – turističke namjene (hotel, pansion, prenoćište, rastoran, kamp i sl.) ...

18.12.2018. - ELABORAT zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

18 pro 2018 ... zmax (najveća visina dizanja perjanice mješavine vode) = 7,99 m ... Godišnje u Hvaru prosječno 28 dana puše vjetar jačine 6 Bofora ili ... Klimatske promjene za T2m i oborinu u DHMZ RegCM simulacijama ... Starčine, Maslinica, Zelenikovac, Duboka, Gnjurkonice, Vrboska, Jelsa Svirče, Jelsa Pitve, Sv.

elaborat zaštite okoliša - Ministarstvo zaštite okoliša

Dobra voda, Adica. 3073. R-708 sakralni. 11. VUKOVAR. Kapela sv. Roka, (u sklopu kompleksa Eltz),. Županijska 2. Županijska 2. 1790 k.o. Vukovar Z-787.

ELABORAT zaštite okoliša [PDF] - Ministarstvo zaštite okoliša

HR2000891 Jezero Njivice na Krku i HR3000029 Obala između rta Šilo i ... 75 Izvor podataka: BIOPORTAL - Web portal Informacijskog sustava zaštite prirode ... problem pristajanja broda kao i manju sigurnost sustava sigurnosnih kamera na.

plan rada inspekcije zaštite okoliša za 2006 - Ministarstvo zaštite ...

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. RD reciklažna dvorišta. ROO. Registar onečišćenja okoliša. PGO plan gospodarenja otpadom. TOOS tvari koje oštećuju ...

UNUTARNJI PLAN INA Industrija nafte d.d., Otpremna stanica ...

Otpremna stanica Beničanci, K. Zvonimira 249., 31542 Kućanci. Oznaka dokumenta: ... Pregled i servisiranje vatrogasnih aparata obavlja se u propisanim rokovima te se o tome vodi evidencija; ... vatrogastva (DVD Beničanci i DVD Donji Miholjac). ... TELEFON. STSI, d.o.o. Integrirani tehnički servisi. Lovinčićeva 4, Zagreb.

banovci - Ministarstvo zaštite okoliša

okoliša za postrojenje za intenzivan uzgoj peradi, postojeća farma purana „Banovci“, sukladno članku. 85. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj ...

Premantura - Ministarstvo zaštite okoliša

većina ima komercijalnu vrijednost. Među rakovima (Crustacea) treba spomenuti kozice, jastoge, škampe, običnu rakovicu (Grancevola) i grmalja (Grancipor).

LISIČIĆ II - Ministarstvo zaštite okoliša

ETAPA eksploatacije na eksploatacijskom polju "Hula kamen" s ... kamena" (zona određena PPUG Benkovac) na području Buković gaj i Lisičić gaj, i prolazi u ...

gala - Ministarstvo zaštite okoliša

INTENZIVAN UZGOJ PERADI „GALA“ D.O.O. ZA PROIZVODNJU ... Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica (NN 77/10, 99/10 i 51/11). ... Iz taložnice postoji preljev putem kojeg se eventualni višak vode izljeva otvorenom.

SLUNJ - Ministarstvo zaštite okoliša

11 pro 2018 ... državne ceste DC1, dionica 011 (Slunj)” izrađuje se u skladu sa ... Temeljem podataka iz Karte staništa RH (Izvor: Hrvatska agencija za okoliš i ...

LTH Alucast doo - Ministarstvo zaštite okoliša

LTH Alucast d.o.o.. Uska 1, 40 000 Čakovec. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O. POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA ...

Iri Sisak d.o.o. - Ministarstvo zaštite okoliša

SISAK. ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA ocjena o potrebi procjene utjecaja ... Izrađivač: IRI SISAK d.o.o. za istraživanje razvoj i ispitivanje ... 2.11.3. Lov i ribolov .

zelovo - Ministarstvo zaštite okoliša

IZMJENA ZAHVATA VJETROELEKTRANE ST3-1/2 VISOKA-ZELOVO: PROMJENA ... ili masti za podmazivanje za vrijeme rada ili servisiranja vjetroagregata.

Molat.pdf - Ministarstvo zaštite okoliša

četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), a ciljno stanište 1240 - Stijene i strmci. (klifovi) mediteranskih obala obrasli endemičnim vrstama Limonium spp.

mraclin - Ministarstvo zaštite okoliša

7 lis 2019 ... EKSPLOATACIJA CIGLARSKE GLINE NA EKSPLOATACIJSKOM POLJU. "MRACLIN". Nositelj zahvata: KAMENOLOM GORJAK d.o.o. srpanj ...

Untitled - Ministarstvo zaštite okoliša

CALCIT LIKA d.o.o., sa sjedištem u Gospiću, Crikvenička 7 - prihvatljiv je za okoliš, uz primjenu zakonom propisanih i ovim Rješenjem utvrđenih mjera zaštite ...

Metis dd - Ministarstvo zaštite okoliša

ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI. PROCJENE UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ. Metis d.d. Podružnica. Kukuljanovo.

diklo - Ministarstvo zaštite okoliša

27 lip 2016 ... utjecaju na okoliš sanacije i zatvaranja odlagališta Diklo, grad Zadar te ... vode za ljudsku potrošnju 3 mg/L te promatrajući gorenje tablice gdje.

PIK Vrbovec - Ministarstvo zaštite okoliša

(70 t/dan svinjska klaonica i 45 t/dan goveĊa klaonica) te obradu i preradu mesa kapaciteta 488 t/dan (400 t/dan rasijecanje i 88 ... Dimljena rolana lopatica.

Italikacink doo - Ministarstvo zaštite okoliša

Italikacink d.o.o., Ćukovac b.b., 53201 Lički Osik. PREDMET: Stručna podloga zahtjeva za izdavanje okolišne dozvole – Italikacink d.o.o. –Ne tehnički sažetak.

orahovica-1 - Ministarstvo zaštite okoliša

ORAHOVICA-1 (KIO Orahovica) 10,75 glina. EX. 2 725 384 t. EX - istražni prostor, eksploatacijsko polje. Unutar eksploatacijskog polja prolazi niskonaponski ...

WIENERBERGER - Ministarstvo zaštite okoliša

5 ožu 2014 ... stroj, blanjalica, stupna bušilica i brusilica te. 12. MAZUTNA STANICA. Mazutna stanica ... akcija koja ostaje na situ časti dodavač odakle ilicu.

SUO TSH Čakovec - Ministarstvo zaštite okoliša

društvom Belje d.d. kojim postaje vlasnik nekretnina na k.č.br 1216/1, k.o. Vardarac, ... NEMA OCJENE: Makrofiti, Ribe, pH, KPK-Mn, Amonij, Nitrati, Ortofosfati, ...

TLM-TVP, Šibenik - Ministarstvo zaštite okoliša

ljevalicama – čiste otvore na kalupima kroz koje cirkulira recirkulacijska ... uljnih para, pa je za odsis nastalih para instalirana odsisna napa sa ventilator ...

Vjetroelektrana Svilaja - Ministarstvo zaštite okoliša

31 pro 2016 ... 198. Slika 4.15. Zabilježene lokacije vrste crvena čuvarkuća (Sempervivum marmoreum) (Izrađivač: IRES EKOLOGIJA. d.o.o.) .

Prilog 2 - Elektroprojekt dd - Ministarstvo zaštite okoliša

Popis vrsta i količina tvari koje ostaju nakon tehnološkog procesa te emisija u ... melioracijske odvodnje, drenaže i građevine za zaštitu od erozija i bujica. ... Usporedbom broja stanovnika kroz zadnja dva popisa stanovništva zabilježen je pad ...

Zaštita od buke - Ministarstvo zaštite okoliša

o Smjernica o zaštiti od buke Agencije za zaštitu okoliša iz Irske i Velike. Britanije ... o kako zaštita od buke čini dio NRT-a i potpada pod ciljeve IPPC direktive.

Rudarsko – geološko - Ministarstvo zaštite okoliša

ventil, koji se ugrađuje na dubini od oko 50 m, kao i plinotijesni navojni spojevi (tzv. ... karakterizira antropogeni utjecaj, te s time povezano osiromašenje biljnog i životinjskog svijeta. ... gniježđenja tvori kolonije, često zajedno sa crnom čigrom.

Grad Opatija - Ministarstvo zaštite okoliša

GRAD OPATIJA, Maršala Tita 3, 51410 Opatija. PREDMET: ELABORAT ZAŠTITE OKOLIŠA UZ ZAHTJEV ZA OCJENU O POTREBI PROCJENE. UTJECAJA NA ...

unutarnji plan - Ministarstvo zaštite okoliša

35400 Nova Gradiška. Za postrojenje. Skladište UNP-a ... ispostava Nova Gradiška. Strossmayerova 17, Nova. Gradiška. 112, 194. Opća bolnica Nova Gradiška.

grad kraljevica - Ministarstvo zaštite okoliša

9 lis 2019 ... NARUČITELJ. GRAD KRALJEVICA, Frankopanska 1a, 51 262 Kraljevica. PREDMET ... kraja XVIII. st. kada je i osnovana župa. Najveći zamah ...

l. za informiranje javnosti - Ministarstvo zaštite okoliša

Kod proizvodnje acetilena kao sirovina koristi se kalcijev karbid koji se doprema u hermetički zatvorenim spremnicima kapaciteta 100 kg. Na taj način sprečava ...

Hartmann d.o.o., Koprivnica - Ministarstvo zaštite okoliša

Ministarstvo) Zahtjev za provođenje postupka utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeće postrojenje Hartmann d.o.o., Dravska b.b., Koprivnica.

EZO_Brodski Stupnik - Ministarstvo zaštite okoliša

... BS/2017-102,. Leko –biro d.o.o., Slavonski brod, prosinac 2017. god ... BS/2017-102, koje je izradila tvrtka Leko –biro d.o.o. iz Slavonskog broda. Dogradnja ...

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I ...

25 velj 2008 ... Ministarstvo jest ministarstvo nadležno za poslove prostornog uređenje i graditeljstva. Članak 3. Osoba koja je položila stručni ispit može ...

za proizvodnju crijepa - Ministarstvo zaštite okoliša

rade se i specijalni crijepovi i sljemenjaci za te tipove crijepa. Kapacitet tvornice je oko 15 miliona crijepa različitih formata i vrsta. Kvaliteta sirovine i gotovih ...

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša, obveznici dostave podataka u registar, način, metodologije i.

ministarstvo zaštite okoliša i prirode - Zagrebinspekt

Ovim Pravilnikom propisuje se obvezni sadržaj i način vođenja registra onečišćavanja okoliša. (u daljnjem tekstu: ROO) obveznici dostave podataka u ROO, ...

FERRO PREIS doo - Ministarstvo zaštite okoliša

Sažetak Zahtjeva za utvrđivanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša za postojeća postrojenja. FERRO PREIS d.o.o.. Dr. Tome Bratkovića 2, Čakovec. Studeni ...

Ferro – Preis doo - Ministarstvo zaštite okoliša

14 stu 2012 ... Tehničko tehnološko rješenje postrojenja. Ferro – Preis d.o.o.. Dr. Tome Bratkovića 2 Čakovec. Studeni, 2012.

mikro pivovara - Ministarstvo zaštite okoliša

Nositelj zahvata: ZAGREBAČKA PIVOVARA d.o.o. 10 000 Zagreb, Ilica 224 ... Ekoregija: Panonska. Države. Nacionalno (HR). Obaveza izvješćivanja. EU.

slavonski brod - Ministarstvo zaštite okoliša

Brodska tvrđava (kč.br. 2415/1, 2415/8, 2415/11, 2415/12, 2415/13, 2415/15, 2415/16,. 2415/17, 2415/18, 2415/19, 2415/20, 2415/21, 2415/22, 2415/23, 2415/7 ...

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ...

182. 8.3.2. Modernizacija meteorološke motriteljske mreže DHMZ-a . ... Prikupljanje podataka i sustavna motrenja u Republici Hrvatskoj ... Kao važan aktualni dokument koji određuje razvojnu politiku do 2020. godine može se istaknuti.