Procjena Ivanić-Grad ver 66 siječanj 2016 - Grad Ivanić-Grad

Veterinarska stanica Ivanić-Grad . ... Dalekovodi i transformatorske stanice . ... Pregled subjekata u kojima boravi veći broj ljudi na području Grada Ivanić-Grad. RB ... razvoja i izgradnje tehnički prihvatljivog koncepta odvodnje i pročišćavanja ...

Procjena Ivanić-Grad ver 66 siječanj 2016 - Grad Ivanić-Grad - Srodni dokumenti

Procjena Ivanić-Grad ver 66 siječanj 2016 - Grad Ivanić-Grad

Veterinarska stanica Ivanić-Grad . ... Dalekovodi i transformatorske stanice . ... Pregled subjekata u kojima boravi veći broj ljudi na području Grada Ivanić-Grad. RB ... razvoja i izgradnje tehnički prihvatljivog koncepta odvodnje i pročišćavanja ...

strategija razvoja turizma ivanić-grada 2016-2020 - Grad Ivanić-Grad

3 svi 2017 ... 45. 3.3.3. Hotel Sport na Izletištu Petek . ... domaće agencije Insula-tours i Petek-tours, održavanje manifestacija u gradu te školske izlete.

SREDNJOJ ŠKOLI IVAN ŠVEAR IVANIĆ GRAD IVANIĆ-GRAD

6 svi 2019 ... Tina Barišić. Tena Boštjančić. Katja Cupek. Ana Hasan. Ema Hasan. Marta Janjanin. Martina Krajpl. Katja Palaić. Lara Piščak. Ema Popović ...

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Ivanić-Grad

3 Plodine, Savska ul. 91, Ivanić Grad. . 4. Restoran Ivanićanka, Trg Vladimira. Nazora 2, Ivanić Grad. . 5. Restoran Garfield, Etanska ul. 4,. Ivanić Grad. . 6.

kurikulum dv ivanić grad - Dječji vrtić Ivanić Grad

Kurikulum se shvaća kao teorijska koncepcija koja se u praksi određenog vrtića ... o organizaciji i ovakvom pristupu pripreme djeteta za polazak u jaslice ili vrtić.

Službeni glasnik 1-2016 - Grad Ivanić-Grad

19 ožu 2016 ... trgovačkog društva Protronic d.o.o. za promet i usluge, Trg. Vladimira Nazora 8, 10310 Ivanić-Grad i Grada Ivanić-Gra- da, Park hrvatskih ...

Službeni glasnik 2-2016 - Grad Ivanić-Grad

11 lip 2016 ... U skladu s tom nakanom, Gradsko vijeće Grada Novske, na sjednici od 07. ožujka 2016. godine i Gradsko ... ukupne površine 5.596 m2 ponuditelja Ljiljan S d.o.o.,. Željeznička 2, Kutina, OIB: 32056006555 zastupan po.

Prostorni plan Grada Ivanić-Grada (pročišćeno ... - Grad Ivanić-Grad

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.. Odgovorna osoba za provođenje javne ... PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA IVANIĆ-GRADA.

DJEČJI VRIĆ IVANIĆ GRAD Park hrvatskih branitelja 3 IVANIĆ ...

12 lis 2009 ... dokumentacije, potrošnog i uredskog materijala. 02.02.2009. NAJ-DOMUS d.o.o.,. Zagreb, V. Varićaka 11. 1 godinu. 4. Održavanje strojeva u.

Prostorni plan Grada Ivanić-Grada - Grad Ivanić-Grad

ZELINA BREŠKA, GREDA BREŠKA, ŠEMOVEC BREŠKI. IZDVOJENA PODRUČJA ZAŠTITE KULTURNIH DOBARA. POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA ...

- IVANIĆ GRAD 2020 -Velikim koracima naprijed u ... - Grad Ludbreg

n/a. Radio Ludbreg d.o.o.. „Ovdje Radio Ludbreg“, prvi put se čulo u eteru u ljetu 1966. godine. Sve je započelo sa samogradnjom radio-postaje koju su izradili.

prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija - Grad Ivanić-Grad

DOMINIK. Srednja škola Ivan Švear ,. Ivanić-Grad. - opća gimnazija. 2. 5,00. 5,00. 25,00. 30,00. 2. BEKAVAC. ROKO. Tehnička škola Ruđera Boškovića,. Zagreb.

ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ... - Grad Ivanić-Grad

Osnovna škola Đure Deželića, Park hrvatskih branitelja, Ivanić-Grad. 15. Osnovna ... Osnovna škola Josipa Badalića, Zagrebačka 11, Graberje Ivaničko. 17.

Odgovor Hrvatskog zavoda za zdravstveno ... - Grad Ivanić-Grad

Mihanovićeva 3. 10001 Zagreb, p.p. 158. OIB: 02958272670. T 385 (0)1 4577 150. F 385 (0)1 4577 148 www.hzzo.hr. 5. 22.08.2014. ROOD ................. .

Polugodišnji izvještaj o radu Gradonačelnika ... - Grad Ivanić-Grad

31 pro 2016 ... objavljen na web stranici Grada Ivanić-Grada, na portalu Volim Ivanić i u programu. Obiteljskog radija Ivanić, gradonačelnik je donio Zaključke ...

PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OPĆINE - Grad Ivanić-Grad

Posao:01/2888 992. 13. Osnovna Škola Stjepana Basaričeka. Vlatka Koletić. 091/6223330. 01/2881 880. 14. Osnovna škola Đure Deželića. Marija Kostrevec.

Službeni glasnik 9-2013 - Grad Ivanić-Grad

Odluka o načinu obavljanju dimnjačarskih poslova na području Grada Ivanić-Grada. Str. 9. - Odluka o ... Aronia Live d.o.o. za pružanje usluga iz Zagreba,. Mirogojska ... Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na internet ...

Službeni glasnik 7-2019 - Grad Ivanić-Grad

12 ruj 2019 ... KAPITEL, Trg Vladimira Nazora 15, Ivanić. Grad. •. CVIPEK d.o.o., Savska 117, Ivanić-Grad. •. ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o, Etanska ...

Službeni glasnik 4-2017 - Grad Ivanić-Grad

31 pro 2017 ... jeno radno vrijeme ugostiteljskom objektu „Špica“ za dan 17. ... Od ponuditelja DALT SAVJETOVANJE j.d.o.o. Sesvete, Rudolfa Matza 2, OIB: ...

Službeni glasnik 7-2017 - Grad Ivanić-Grad

16 pro 2017 ... se slijedeći članovi: 1.Davor Jakšić, pomoćnik načelnika Policijske posta- ... Igor Cepetić, vatrogasni časnik I. klase, imenovan zapovjednikom ...

Službeni glasnik 3-2018 - Grad Ivanić-Grad

30 lip 2018 ... vrijeme boravka vozila na javnom parkirnom mjestu. Projektom uvođenja ... Zagreb (Jakuševec, Markuševec, Jankomir). 47.000 ... Monika Matleković Pevec, dr.med.-pred- ... Ivanić-Grad. Kontakt podaci osobe zadužene za.

Službeni glasnik 5-2017 - Grad Ivanić-Grad

29 ruj 2017 ... Prostorni plan uređenja Grada Ivanić-Grada, pročišćeni tekst odredbi za provođenje ........................................ 2 ... Neizgrađeni – neuređeni dio građevinskog pod- ... zeni (dubine do 1,0 m), igrališta, pergole i brajde, te rezervoari ...

OPĆI I TEHNIČKI UVJETI - Grad Ivanić-Grad

Moslavačka 13, Ivanić-Grad. Poslovna ... PVC PROZORI I STIJENE, METALNA VANJSKA OSTAKLJENA BRAVARIJA, FASADERSKI RADOVI. Izvoditelj se ...

Ugovor o kupoprodaji nekretnina - Grad Ivanić-Grad

U G O V O R. O KUPOPRODAJI NEKRETNINA. Članak 1. Po provedenom postupku javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ivanić-Grada,.

5.09. Zaklepica, Posavski Bregi - Grad Ivanić-Grad

Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: M.P.. Odgovorna osoba za provođenje javne ... PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA IVANIĆ-GRADA.

Službeni glasnik 6-2017 - Grad Ivanić-Grad

31 pro 2017 ... CVIPEK d.o.o., Savska 113, 10310 Ivanić-Grad, OIB: 85500684167. Članak 4. Gradsko vijeće Grada Ivanić-Grada ovlašćuje. Gradonačelnika ...

Službeni glasnik 6-2018 - Grad Ivanić-Grad

6 ruj 2018 ... Šarampov i Jalševec Breški (Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada, broj ... i Iva-2). (2). Unutar zone E2 moguće je smještanje građevine u svrhu ...

Službeni glasnik 1-2018 - Grad Ivanić-Grad

15 ožu 2018 ... društva Hvaljen budi d.o.o., Janka Holjca 31, 10000. Zagreb, OIB: ... koje se Cjenik odnosi u roku od mjesec dana od dana donošenja ove ...

Odluka o komunalnom redu - Grad Ivanić-Grad

neli, parkirališta, javne garaže, nogostupi, biciklističke staze, stajališta javnoga ... 10. izlagati slike, knjige, rabljene stvari, poljoprivredne i druge proizvode te ... papira i kartona i plastične i limene ambalaže putem vreća za tu vrstu otpada kao i ...

2.3. Nafta i plin - Grad Ivanić-Grad

IVANIĆ-GRAD, DONJI ŠARAMPOV I JALŠEVEC BREŠKI ... Iva-49. Iva-41. Iva-28. Iva-2. Iva-1T. Iva-68. ZAGREB - IVANIĆ-GRAD ETAN DN 200. Iva-62. Iva-3.

Vozni red vlakova - Grad Ivanić-Grad

14 pro 2014 ... Strizivojna-Vrpolje 2.53 − Vinkovci 3.10 − Tovarnik 3.37 −. Šid 3.45 ... 5.48 B 740 Dugo Selo 6.07 − Sesvete 6.15 − Zagreb Glavni kol. 6.26.

službeni glasnik - Grad Ivanić-Grad

13 lis 2016 ... Ivanić-Grada, na portalu Volim Ivanić i u programu Obiteljskog radija Ivanić, gradonačelnik je donio Zaključke o financiranju programa udruga i ...

Plan CZ Grad Ivanić-Grad PRILOZI

Direktor. Ivica Kušić. 098 322 578. Posao.01/2831 474. 8 CVIPEK d.o.o.. Direktor. Ivica Sporiš. 098/412 209. Posao.01/2888 236. 9. ELEKTROCENTAR PETEK.

NEKRETNINE - Grad Ivanić-Grad

PISMO NAMJERE ZA KUPNJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU. GRADA IVANIĆ-GRADA. Poštovani, ovim pismom namjere iskazujem interes za kupnju sljedeće ...

SADRŽAJ - Grad Ivanić-Grad

17 lip 2019 ... ta Gradske knjižnice Ivanić-Grad (Službeni glasnik ... Ivanić-Grad, 30. travnja 2019. ... jedlog Ugovora o poslovnoj suradnji broj: DM-02/3-.

zapisnik - Grad Ivanić-Grad

Holub Injić, Igor Cepetić, Borislav Kovačić, Drago Dianek, Ilija Krištić, Ivica Levar, ... Davor Lebović – direktor trgovačkog društva Obiteljski radio Ivanić d.o.o.. 12.

5.02.zelina breška, greda breška, šemovec breški - Grad Ivanić-Grad

22 pro 2016 ... Odluka Gradskog vijeća o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanić-Grada: Službeni glasnik Grada ...

Ivanic Grad - PMF

karte Austrougarske monarhije mjerila 1:576.000, izdane u redakciji F. Hauera (1873). Opsežni i izvanredno značajni su paleontološki radovi S. Brusine (1874, ...

Ivanić-Grad

20 stu 2013 ... IVANIĆ-GRAD: DUBROVAČKA ULICA, OMLADINSKA ULICA 1-19 ... ZELINA BREŠKA: ČRETNA ULICA, DUGOSELSKA ULICA, LILSKA ...

pravilnik - Dječji vrtić Ivanić Grad

Obitelj je uža obitelj koju čine roditelji/zakonski zastupnici i djeca koja žive u istom ... Jednoroditeljska obitelj je obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan ...

izvje š ć e - Dječji vrtić Ivanić Grad

31 kol 2019 ... GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZDRAVSTVENOG ... Pregled pripravnika na stručnom osposobljavanju za rad. Odgojitelj- pripravnik mentor. Vrijeme stažiranja ... kroz godinu, a i sa rezultatima antropometrijskih mjerenja djece, a odnose se na broj ... Najbolji primjer za to je sudjelovanje u projektu Veliki lov.

Mali vatrogasac - Dječji vrtić Ivanić Grad

i vatrogasne sirene vrlo često se čuju kada vatrogasci izlaze na intervencije. Osluškujući djecu i odgovarajući na njihov interes stupili smo u kontakt s.

pravilnik o radu - Gradska knjižnica Ivanić-Grad

Prava i obveze radnika i Knjižnice iz ugovora o radu, zakona i ovoga Pravilnika ostvaruju se od dana početka rada radnika u Knjižnici. II. IZBOR RADNIKA I ...

Pozitivna disciplina - Dječji vrtić Ivanić Grad

J. Juul: Vaše kompetentno dijete. I. Filipović: Kako biti bolji roditelj. Dr. W.i M. Sears: Disciplina. Pripremila: Tanja Cvijanović, socijalni pedagog. DJEČJI VRTIĆ ...

KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA “IVANIĆ GRAD” za pedagošku ...

1 ruj 2019 ... Na području Grada Ivanić-Grada Dječji vrtić Ivanić-Grad danas ... Tehnički muzej- stalni postav, radionice, ... stanici. - tijekom godine. Dom zdravlja Ivanić Grad - preventivni ... što raniji prvi odlazak na stomatološki pregled.

odvikavanje od pelena - Dječji vrtić Ivanić Grad

Kada primijetite da je pelena više suha, nego mokra, recite djetetu da je spremno za spavanje bez pelena. Isto vrijedi i za noćne pelene. Ne budite dijete po noći ...

industrija metalnih proizvoda i konstrukcija ivanić grad

IVANIĆ GRAD www.impk.biz. ČELIČNE I INOX KONSTRUKCIJE I OPREMA. KOMUNALNA I EKOLOŠKA OPREMA. PVC STOLARIJA. AKSIJANI LEŽAJEVI.

ŠKOLE ZA AFRIKU - Dječji vrtić Ivanić Grad

kaširanje afričkih životinja. - proširujemo znanje o ... izrada plakata s temama: sličnosti i razlike (Afrika – Hrvatska)... ljudi, životinje, stanovanje, školovanje ...

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila ... - OTK Ivanić Grad

Hrvatski savez povijesnih-starodobnih vozila Zagreb. Skraćeni naziv: HAVAP Zagreb. Zagreb, 27. rujna 2018. - 27. 9. 2018. godine. Elektronička adresa: ...

spolni razvoj djeteta - Dječji vrtić Ivanić Grad

DOJENAČKA DOB. (prva godina života). Razvoj spolnog ponašanja kod djece odvija se kroz igru koja je u ovom razdoblju vrlo često orijentirana na istraživanje ...

GRADSKA KNJIŽNICA IVANIĆ-GRAD Na temelju članka 14. Statuta ...

Grad (u daljnjem tekstu: Knjižnica) uređuje se ustrojstvo ustanove i sistematizacija radnih mjesta te uvjeti za sklapanje ugovora o radu.“ III. Ova Odluka stupa na ...

oznake mjesta-location indicators - Aeroklub Ivanić-Grad

ČAKOVEC-Pribislavec. LDVC*. ČAZMA-Grabovnica. LDZC*. DARUVAR-Blagorodovac. LDVD*. DUBROVNIK-Čilipi. LDDU. DUBROVNIK-Konavle. LDDK*.

Cjenik JVP Ivanić-Grad – 29.11.2018. - Javna vatrogasna postrojba ...

4) CJENIK VATROGASNIH APARATA - PASTOR TVA d.o.o.. TIP APARATA. Model. Punjenje. Broj jedini. gašenja. KN. Vatrogasni aparat P1. P1. 1 kg. 2. 149,90.

Dječji vrtić Ivanić Grad Objekt Poljana Skupina Vjeverice ...

Spavaju li zimski san? Zašto zimi drvo gubi lišće? - Kuhinja u četiri godišnja doba: biljke na našem stolu u jesen. - Njegovo veličanstvo drvo: različitost stabala, ...

dječja piramida zdrave prehrane - Dječji vrtić Ivanić Grad

Savjeti za roditelje: ☺svakodnevno potičite dijete da jede raznoliko. ☺ne preskačite doručak jer utječe na uspješnost i IQ. ☺pobrinite se da djeca jedu svakih 4.

List OŠ Đure Deželića, Ivanić-Grad Prosinac, 2010. godina XX., broj ...

12 pro 2010 ... postaju u Ivanić-Gradu. Razgledali su vatrogasna vozila, opremu vatrogasaca, a i sami su isprobali kako radi crijevo s vodom i dizanje u ...

22. Izložba vina Udruga vinogradara i vinara "Brenta" Ivanić-Grad ...

4 svi 2017 ... 2016 Vinarija Florijanović. Voloder-Ivanić-Grad. 83,00. 4. 73 suho. Škrlet. 2016 Vinarija Trdenić. Voloder-Ivanić-Grad. 83,00. 9. 80 suho.

Eko vrtić - Dječji vrtić Ivanić Grad

Poreč, DV Dugo Selo) s ciljem prenošenja i razmjene pozitivnih iskustava sadašnjih i budućih članica Eko-vrtića. Takoñer, kontinuirano informiramo širu javnost ...

krapinsko-zagorska županija grad oroslavje grad zabok grad zlatar

11 velj 2019 ... 3) Usluge veterinar. higijeničarske službe u odvoženju lešina i napuštenih životinja s javnih ... krmača ispostavljenih od Veterinarskih stanica.

krapinsko-zagorska županija grad pregrada grad zabok grad zlatar

22 svi 2014 ... Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Zlatar Bistrica. 812 ... 4 studen i 6 učeničkih stip.donacija PBZ-12 mjeseci. 58.000. 58.000.