ZNANSTVENO MIŠLJENJE Znanstveno mišljenje o mogućnosti ...

30 lip 2016 ... Pustinjska sol, jodiranje soli, poremećaji uzrokovani nedostatnim unosom joda. SUMMARY. Insufficient iodine intake causes many functional ...

ZNANSTVENO MIŠLJENJE Znanstveno mišljenje o mogućnosti ... - Srodni dokumenti

ZNANSTVENO MIŠLJENJE Znanstveno mišljenje o mogućnosti ...

30 lip 2016 ... Pustinjska sol, jodiranje soli, poremećaji uzrokovani nedostatnim unosom joda. SUMMARY. Insufficient iodine intake causes many functional ...

Znanstveno mišljenje o mogućnosti korištenja biljke Stevia ...

biljka Stevia rebaudiana (Bertoni) zakonito koristi. Također je raspravljano i o brojnim. 46 znanstvenim studijama načinjenim na biljci, suhom lišću biljke, ...

ZNANSTVENO MIŠLJENJE ZNANSTVENO MIŠLJENJE Znanstveno ...

soli bitniji čimbenik od stresa i prekomjernog unosa kalorija. Na to upućuju ... Slanac. Neslana kifla. 1. 4,76. 3,04. 5,98. 2,04. 2,28. 2,10. 2. 2,20. 2,41. 2,60. 2,40.

znanstveno mišljenje - Hrvatska agencija za hranu

rizik zbog povećanog unosa kalcija u određenim populacijskim skupinama; ... rizika kod obogaćivanja hrane prikazani prema Metzeru i sur. (tablica 1.) sasvim ...

Znanstveno mišljenje o deoksinivalenolu (DON) - Hrvatska agencija ...

19 tra 2018 ... Žitarice namijenjene za izravnu prehranu ljudi, žitno brašno, mekinje i ... of Manitoba barley by 3,15-diacetyldeoxynivalenol and its detection by ...

Znanstveno mišljenje o patulinu u sokovima od jabuka - Hrvatska ...

uzorcima sokova od jabuka koje je Hrvatska agencija za hranu (HAH) prikupila unutar ... for the prevention and reduction of patulin contamination in apple juice and apple juice ingredients in ... „bag in box“ (kapaciteta 3 l i 5 l) (Slika 3).

Znanstveno mišljenje o upotrebi proizvoda koji se dobivaju od ...

22 velj 2013 ... člankom 1, odbija se stavljanje biljke Stevia rebaudiana (Bertoni) i njezinog suhog ... Pravilnikom o dodacima prehrani (NN 46/11), biljka Stevia ...

Znanstveno mišljenje o prisutnosti žive, olova, kadmija i arsena u ...

2 pro 2014 ... žive utvrđen je u skupini morskih riba (0,095 mg/kg), a najniži u ... je iz skupine plave ribe uzorkovana tuna, srdela, skuša, palamida, papalina i lokarda. U ... mikrovalne pećnice uključuje korištenje 10 ml 10%-tne dušične ...

Znanstveno mišljenje o ergot alkaloidima u hrani i hrani za životinje

1 srp 2017 ... Samim time je zaključeno da je rizik po zdravlje ljudi nizak. KLJUČNE RIJEČI. Ergot alkaloidi, ergot sklerociji, glavica raži, ergotizam, procjena ...

Mišljenje

pri ustnem preverjanju znanja, pri reševanju križank,.. Divergentno pa razmišlja, ko išče idejo, kako bi čim bolj zanimivo in nazorno predstavil vsebino referata ...

ZNANSTVENO DJELO

Izvorni znanstveni članak ... Izgled publikacije nalik na izvorni znanstveni rad, ali puno ... Bit rasprave jest kritički osvrt na podatke opisane u rezultatima.

Apstraktno mišljenje

U kliničkoj praksi uobičajeno je razlikovanje dvije vrste mišljenja: konkretno i apstraktno mišljenje. ❑ Konkretno mišljenje naziva se još perceptualno, primitivno i ...

KRITIČKO MIŠLJENJE

Kritičko je mišljenje način ponašanja i razmišljanja koji nam nije urođen i svi ga trebamo naučiti. On pretpostavlja: 1) Aktivno slušanje (Aktivno znači da smo ...

ŠULEKOVO ZNANSTVENO NAZIVLJE

Nastupa Bogoslav Šulek, publicist i novinar, jezikoslovac i leksikograf, Slovak po rođenju koji tek u ... Jezikoslovac Šulek i njegov utjecaj na hrvatski jezik. 10. 3.

Geometrijsko mišljenje i prostorni zor

jesu li ili nisu centralnosimetrični. - imaju li ili nemaju stranice jednakih duljina, . ... Koji su likovi slični liku A? Objasni. Za svaki lik sličan liku A odredi koeficijent ...

vizuelno mišljenje - Monoskop

osvetijavaju, duša opaža i razume i zrači pameću; ali kada se obrne sumraku postojanja ... Da bi se funkcionisanje čula valjano tumačilo, treba imati na umu da ona nisu ... ljubav, sažaljenje, nada, odanost — mogu da budu sasvim pokvareni.

Mišljenje, pamćenje i zaboravljanje.pdf

Konkretno i apstraktno mišljenje. Konkretno mišljenje obuhvata misaone procese u kojima se koristi konkretnim elementima neke situacije (opžanja i predstave).

Mišljenje je forma energije

BRANKA STIPANČIĆ, Mišljenje je forma energije. Eseji i intervjui is suvremene hrvatske umjetnosti, Zagreb,. Arkzin - Hrvatska sekcija AICA, 2011., 200 str.

ZNANSTVENO – FANTASTIČNI FILM I POSTMODERNIZAM

Poglavlje o umjetnoj inteligenciji na temelju filmova 2001. Odiseja u svemiru i. Ja, robot istražuje do koje mjere tehnologija može napredovati, točnije koliko bi.

znanstveno-stručna djelatnost - FKIT

peroksi) heksan i 1,1-di(tert-butilperoksi)-3,3,5-trimetil cikloheksan. Primjena kinetičkih modela i utvrđene međuovisnosti reakcijsko-procesnih uvjeta i strukture ...

MARKETING U SPECIJALNIM KNJIŽNICAMA – ZNANSTVENO ...

pravno, tehnološko-prirodno i društveno-kulturno. /1/. Marketinški informacijski sustav (MIS) distribuira informacije upravljačima (menegers) u pravom obličju i u ...

Novi znanstveno-nastavni djelatnici

[email protected] https://portal.uniri.hr/portfelj/929. Diplomirala je na Konstruktorskom smjeru 2009. Iste se godine zaposlila kao znanstvena ...

Znanstveno utemeljena sljedivost hrane

Znanstveno utemeljena sljedivost hrane. Dr.sc. Sandra Šikić, dipl.ing. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar” ...

mišljenje - Hrvatska komora arhitekata

23 tra 2018 ... izračuna građevinske (bruto) površine zgrade (Narodne novine, broj ... Prema, pak odredbi članka 4. podstavka 5. navedenog Pravilnika u.

KRITIĈKO MIŠLJENJE NA RANOM UZRASTU

Uputstva za pisanje činkvina su sledeća: Prvi red je opis teme u jednoj reĉi (najĉešće imenica). Drugi red je opis teme u dve reĉi (dva prideva). Treći red sadrţi tri ...

„Aktivno učenje i kritičko mišljenje u “

„Aktivno učenje i kritičko mišljenje “. Kristina Škaler, dipl.ing. Sudionica 80 sati projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje”. ZAGREB, 2015.

DIVERGENTNO MIŠLJENJE U PROCESU SUVREMENOGA ...

16 pro 2018 ... za divergentno mišljenje. Ključne riječi: divergentno mišljenje, konvergentno mišljenje, stva- ralaštvo, suvremeni proces odgoja i obrazovanja.

Nastavni listić za divergentno mišljenje

S_________________________. V_________________________. Rečenica: Nastavni listić za divergentno mišljenje. Autorica: Ines Mihajlović. Page 2. 2. 3.

KRITIČKO MIŠLJENJE: NADILAŽENJE PREPREKA U ...

kritičko mišljenje, narativna imaginacija, dysrationalia, kognitivne pristranosti, logičke ... javlja na razini jezika, nego u velikoj mjeri oblikuju i naše razmišljanje i ...

Mišljenje Hrvatske šume - Metković

Uprava: Krunoslav Jakupčić, dipl. ing. šum. - predsjednik; Ante Sabljić, dipl. ing. šum. -član; mr.sc. Igor Fazekaš - član MB. 3631133 OIB 69693144506.

Laparoskopska kolecistektomija u svjetlu znanstveno utemeljenih ...

Laparoskopska kolecistektomija u svjetlu znanstveno utemeljenih dokaza. Željko Martinović1, Cvita Martinović2. 1Kirurški odjel; 2Interni odjel; Hrvatska bolnica ...

znanstveno stru^ni skup - ZZJZ Osijek

Poliklinika TURJAK d.o.o.. 12. 12 ... Podruţnica Osijek poliklinika Ghetaldus- ... Osijek. Ustanova za zdr. njegu i rehabilitaciju u kući JADRANKA PLUŢARIĆ. 21.

Znanstveno-tehnološki razvoj i problem istine

Weberov zakon zadovoljavao je treći Newtonov zakon i prihvaćen je u. Njemačkoj s ... znanstvenik svoga vremena, oštro je kritizirao Weberov zakon sile, budući.

Knjiga sažetaka s 1. Međunarodnog znanstveno-umjetničkog ...

29 lip 2017 ... skladu s njegovim zakonitostima, kratiti i izdvajati bitno, izraditi scenoslijed, pisati dijaloge i didaskalije. Osvijestit će da svako umjetničko djelo ...

MITI TER ZNANSTVENO PODPRTI DOKAZI O SMISLU IN ...

kislinsko-bazno ravnovesje, elektroliti, homeostaza, alkalna prehrana, razkisanje organizma. ABSTRACT. Because of very precise and relatively robust life-sup-.

Znanstveno izvješće o procjeni izloženosti s obzirom na ...

ciljnih mjesta u organizmu, što ovisi o samoj tvari, dozi i vremenu izloženosti. ... kojeg je napravljeno mlijeko u prahu također imalo NDK tj. ... Ngindu A., Johnson B.K., Kenya P.R., Ngira J.A., Ocheng D.M., Nandwa H., Omondi T.N., Jansen.

NATJEČAJ ZNANSTVENO PODRUČJE NAZIV PROJEKTA ...

NATJEČAJ. ZNANSTVENO PODRUČJE ... Fran Borovečki. Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet ... Klinika za infektivne bolesti ''Dr. Fran. Mihaljević''.

znanstveno komuniciranje pod utjecajem elektroničkih izvora ...

ON SCIENTIFIC COMMUNICATION AND POTENTIAL CHANGE. OF THE EXISTING LIBRARY PARADIGM. Radovan Vrana. Odsjek za informacijske znanosti.

Taština nad taštinama… ili: O nekim prirodo- znanstveno ...

Drugi i treći naslov (Taština nad taštinama [Sueta suet] i Sve je taština [ ... 571), gubi prvotno atributivno-ilustrativno značenje i počinje se razmatrati kao ...

jto hrvat h ć ra pozivaju vas na 12. znanstveno - stručno hrvatska ...

2 ožu 2017 ... PZ Veliškovci. Rasadnik Geront. Rasadnik Milić. Rasadnik Prud. RABO d.o.o.. Skink d.o.o.. Smiljanić d.o.o.. Trešnja d.o.o.. Unichem Agro d.o.o..

30.06.2014. - MIŠLJENJE o provedbi Zakona o prostornom ...

30 lip 2014 ... ako građevina nije vidljiva na nekom od službenih dokumenata (državna snimka iz zraka učinjena prije 15. veljače 1968., druga odgovarajuća ...

104-1101_19 Misljenje na Nacrt IID DUP-a Marelica, Opština Bar

31 јул 2018 ... dogođena i DUP-om Marelica predviđena gradnja, predstavljaju slučaj ... Kao operator koji pruža usluge bežične distribucije TV signala navodi ...

Pitanja, mišljenje i komentari-05.2016. godine

31 мај 2016 ... Da li u tom slučaju primjeniti propis koji je stupio na snagu i primjenjuje se od 2016.godine ili primjenjivati propise iz ranijeg perioda koji su ...

MIŠLJENJE PRIVREDNOG SAVETNIKA O IZDAVANJU RAČUNA ...

uslovi iz člana 28 Zakona o PDV primalac računa – poreski obveznik ima pravo na prethodno porez nezavisno od činjenice da račun sastavljen na računaru ne ...

nalaz i mišljenje - Federalni zavod za geologiju

stijenskog masiva Dijabaz stijene na Regionalni put R-473 u pravcu Nemila- Bistričak, skoro na granici. Općina Zenica i Teslić, odnosno granice Federacije BiH ...

MIŠLJENJE o Nacrtu Zakona o donacijama - Lex International ...

odredbama o obaveznoj pisanoj formi ugovora o donaciji iznad odrešene ... nalažu da se u ovakvim slučajevima koristi generalna klauzula (na primjer, »i.

Obiteljska kohezivnost i komunikacija s roditeljima – mišljenje ...

18 lip 2016 ... obitelji na primjeru Cirkumpleks modela obiteljskog i braĉnog funkcioniranja. ... Kljuĉne rijeĉi: obitelj, obiteljska kohezija, komunikacija, ...

Mišljenje Zelene akcije o hidroelektranama - Amazon S3

Naime, HE Lešće na rijeci Dobri, puštena u rad 2010. godine, izgrađena je temeljem studije utjecaja na okoliš iz 1986. godine. Slična sudbina bila je nami-.

stručno mišljenje fbf - Hrvatska ljekarnička komora

13 ruj 2016 ... Predmet: Mišljenje o lijeku - acetilsalicilna kiselina. Acetilsalicilna kiselina (ASK) pripada skupini lijekova s analgetskim, antipiretskim.

Mišljenje o NKP zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog ...

konačnog prijedloga zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i ... Držimo da se njihova prava trebaju izjednačiti s pravima hrvatskih branitelja iz.

stručno mišljenje farmaceutskog fakulteta - Just Superior

Sastojci: 100% organski maka prah iz Perua (koren biljke Lepidium meyenii u prahu). Način upotrebe: Preporučena dnevna doza je 3 do 5 grama dnevno (1-2 ...

Znanstveno-stručno savjetovanje „Etički pristup umjetninama od ...

Sažetak: UNITAS d.d. tvornica konca osnovana je ... UNITAS je danas u vlasništvu domaće pravne osobe ... Konci se izrađuju od 100 % pamuka, od umjetnih ...

Antonio Oštarić Predavaĉ za znanstveno podruĉje ... - UniZd

1 srp 2019 ... Uĉitelj engleskoga jezika od 1. do 8. razreda osnovne škole te uĉitelj talijanskoga jezika u ... Centar za strane jezike Sveuĉilišta u Zadru, Zadar.

6. Znanstveno - istraživačka djelatnost - Geodetski fakultet - unizg

Bešenić, Josip 26, 60. Bielen, Stanislav 57. Bielen, Zlatko 60. Bilajbegović, Ana 22, 23, 64. Bilajbegović, Asim 14, 51, 66, 68,. 70, 74, 97, 105, 149, 151, 152,.

Znanstveno - nastavni rad nastavnika u 2018. godini - KBF Đakovo

6 lip 2019 ... Đakovačko-osječka nadbiskupija. 91-92. 2. Sanda Smoljo,. Đuliano Trdić,. Josip ... Vjesnik. 146(2018)4. Đakovačko-osječka nadbiskupija.

znanstveno-stručni skup ANTUN KANIŽLIĆ - HAZU-a

Kanižlićeva Sveta Rožalija u kajkavskoj inačici Ivana Krizmanića. - Okolnosti, izvori i dometi Kanižlićevih katekizama. Prof. dr. sc. Alojz Jembrih. Prof. dr. sc.

PROGRAM Međunarodni znanstveno - stručni skup: „MODELI ...

30 kol 2019 ... Vladimir Šimović, Veleučilište Baltazar Zaprešić. Doc. dr.sc. Matija Varga, predavač,Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu. Irena Jagarinec ...

Znanstveno - nastavni rad nastavnika u 2016. godini - KBF Đakovo

3 kolumne (Živo vrelo Svjetlo riječi Glas Slavonije). Organizacija različitih znanstvenih skupova: 26 (9 nastavnika). Nagrada. 1. Vladimir Dugalić - Godišnja ...

Vol. 67, No 3, 2018 www.hdko.hr - Znanstveno-stručni časopis Koža ...

Temperaturno polje između ljudske kože (s temperaturom t1) i tekstila u odnosu prema graničnim uvjetima omogućuje određivanje toplinskog toka q [W/m2] kroz ...

9.a. Odluka o prihvaćanju znanstveno ... - Hrvatski studiji - UniZG

31 svi 2019 ... Slobodan Prosperov Novak pokrenuo je znanstveno-nakladnički projekt „Kanonski korpus hrvatske književnosti, kulturne povijesti, filozofije i ...