Društveno čitanje u mrežnom okruženju - FFOS-repozitorij

30 srp 2018 ... ... Club, Our Shared Shelf, Urban Fantasy, Fantasy and. Paranormal Romance i dr. Ključne riječi: društveno čitanje, mrežno okruženje, e-knjige, ...

Društveno čitanje u mrežnom okruženju - FFOS-repozitorij - Srodni dokumenti

Društveno čitanje u mrežnom okruženju - FFOS-repozitorij

30 srp 2018 ... ... Club, Our Shared Shelf, Urban Fantasy, Fantasy and. Paranormal Romance i dr. Ključne riječi: društveno čitanje, mrežno okruženje, e-knjige, ...

metapodatkovni standardi u mrežnom okruženju - Sveučilišna ...

2 ruj 2016 ... Prijedlozi: http://katalog.ffos.hr/ · http://purl.org/ffos/ · http://ld.ffos.hr/ · http://ld.svkri.uniri.hr/. NS URI UNIN http://katalog.ffos.hr/101220020/ ...

Tiskana knjiga u digitalnom medijskom okruženju - FFOS-repozitorij

Tiskana knjiga je prvi oblik i proizvod masovnog medija kao što je tisak. Promatrajući ... U vizualnom pogledu tisak je ... Digitalni McLuhan: vodič za novo doba.

Intertekstualno čitanje Shakespeareove Oluje - FFOS-repozitorij

26 tra 2017 ... Tit Andronik, Zaludni trud ljubavi, Romeo i Julija, San Ivanjske noći, Rikard II, Mletački trgovac, dva dijela Henrika IV, Mnogo vike ni za što, ...

Alegorijsko čitanje „Jadnika“ Victora Hugoa - FFOS-repozitorij

... i duhovnog smisla. Ključne riječi: Victor Hugo, Jadnici, alegorija, Biblija, milosrđe, pravda ... Prev. 2 Prvi od dva sveska romana podijeljen je u osam knjiga.

Analiza težine tekstova za čitanje u hrvatskim ... - FFOS-repozitorij

5. Abstract. The topic of this research is readability formulas and their ... the follow-up reading comprehension tests (cloze test, multiple question tests) with the predicted ... plus and Dip in, both by the Croatian textbook publisher Školska knjiga.

Usluge narodnih knjižnica za društveno ... - FFOS-repozitorij

29 srp 2012 ... Osijek, rujan 2012. ... Osijek : Gradska i sveučilišna knjižnica ... jedinica: knjižnice, studija za snimanje zvučnih izdanja s kopirnicom i brajične ...

Društveno-politička preobrazba Rimske ... - FFOS-repozitorij

Posljedično, Rimska Republika nikada ni nije zapravo pala. Ako se napusti ... ih prekinuti dok bi govorili; čak je i njihova odjeća bila sveta.39. Zbog takvoga ...

Arhetipsko čitanje bajke - FFOS-repozitorij - Filozofski fakultet Osijek

Crvenkapica je nevina djevojčica koja voli svoju obitelj ... U hrvatskoj usmenoj bajci primjer je moguće naći u bajci Zmija mladoţenja. To je bajka o kralju i kraljici ...

Društveno-politička situacija na području zapadne ... - FFOS-repozitorij

Hercegovine i podatke o njezinu ulasku unutar Nezavisne Države Hrvatske. Također, odmah u početku potrebno je pojasniti i termin „zapadna Hercegovina“ te ...

Analiza društveno-političkih prilika u romanu ... - FFOS-repozitorij

mojoj glavi, Zaboravljeni sin ili Anđeo iz Omorine, Oproštajno pismo, Pokušaj zaboraviti, Zaljubljen do ušiju, Kako je tata osvojio mamu, Profesorica iz snova, ...

Društveno-kulturni elementi u prozama Josipa ... - FFOS-repozitorij

se figuri kao atributi mogli pripisati fizički privlačan, slatkorječiv, siromašan, nepošten, bezobziran, dvoličan, licemjeran i brojni drugi. Razvidno je, dakle, da ...

ČITANJE U TISKANOM I DIGITALNOM OKRUŽENJU

Co-mentor: Professor Ana Proroković, PhD. Date of the defence: 14 ... URL: www.oecd.org/dataoecd/43/54/33690904.pdf (2013-03-30). Str. 15. ... Međutim, takav opis se prije svega odnosi na čitanje radi učenja. ... 150 Usp. Kuhlthau, Carrol C.; Heinström, Jannica; Todd, Ross J. The 'information search process' revisited: Is.

analiza oglašavanja na mrežnom portalu t-portal.hr - Repozitorij ...

Oglašavanje na T-portal.hr . ... bazira na jednom određenom mrežnom portalu, a to je T-portal.hr. Poglavlje govori općenito o ... telefonski imenik. Zadnja ikona u ...

čitanje u središtu neformalnog obrazovanja - Repozitorij FFZG-a

Projekt „Čitamo mi, u obitelji svi“ provodi se od 2013. godine i cilj mu je promocija čitanja, uključivanje roditelja u proces motiviranja djeteta za čitanje, kvalitetno ...

TEA ANIČIĆ DRUŠTVENO ODGOVORNO PO - Repozitorij UNIPU

Smanjenjem cijena lijekova i politike ... U slučaju eventualnih odstupanja u kvaliteti proizvoda, ljekarne, pacijenti i liječnici mogu se obratiti PLIVI. Svi ... marketinga“ za Maxflu online kampanju na webu i Facebooku. Korištenjem Facebook.

vođeno čitanje i čitanje s predviđanjem u praktičnoj primjeni - Srce

OŠ Spinut. Split. Sažetak: Vođeno čitanje i čitanje s predviđanjem metodički su postupci predstavlje- ni u trodijelnome ... je... skoro ga pljusak uništio! Bilo mu je ...

društveno-gospodarske prilike križevaca za ... - Repozitorij UNIZD

28 ruj 2017 ... Carstvom tj. na crti Senj-Otočac-Slunj-Glina-Hrastovica-Sisak-Ivanić (Ivanić ... 1924–1926.), a zatim dekan Tehničkoga fakulteta (1931.–1933.).

standardi društveno - odgovornog poslovanja i ... - Repozitorij UNIPU

3 tra 2017 ... prakse primjene društveno odgovornog poslovanja u Hrvatskoj, a kao primjeri analizirana su sljedeća poduzeća: Avon Hrvatska d.o.o., ...

društveno poduzetništvo na primjeru republike hrvatske - Repozitorij ...

26 sij 2017 ... tvrtke, projekti u partnerstvu s prevoditelj ima društvenog poduzetništva). Aktivnost 3.2. Poticanje projekata koji promiču cjeloživotno učenje ...

društveno ponašanje dupina social behaviour of ... - Repozitorij PMF-a

Dupini su najbrojnija i najraznolikija porodica morskih sisavaca. ... Dupini komuniciraju i dodirom za vrijeme igre, seksualnih, majčinskih i ostalih socijalnih.

društveno odgovorno poslovanje - Digitalni repozitorij Sveučilišta ...

9 ožu 2017 ... odgovorno poslovanje poduzeća DM – Drogerie Markt Hrvatska koje posluje ... preporuke su: opća politika, otkrivanje informacija, ljudska prava, zapošljavanje i odnos ... http://www.odraz.hr/media/21845/dop.pdf, 25.02.2017.

Uspjeh u društveno-humanističkim znanostima ... - Repozitorij UNIZD

25 ruj 2019 ... Budućnost mladih- prilgodba ili bijeg. ... Prilog 4. Najtraženija zanimanja . ... Kakva je percepcija budućnosti studenata društveno-humanističkih ...

Društveno odgovorno poslovanje bankarskog sektora - Repozitorij ...

proizlaze za poduzeća koja su orijentirana društveno odgovornom poslovanju te alati koji im stoje na ... Besplatne radionice za umirovljenike: Kako bi svoje klijente ... Investicijski kredit za zapošljavanje: Erste banka je svjesna da je u ... aktivnostima unutar banke i u društvu, HPB potvrđuje svoj angažman kao socijalno.

ESTER BRATOVIĆ DRUŠTVENO ODGOVORNO POSL - Repozitorij ...

20 ruj 2015 ... ... pogodnosti za korisnike kartica Zagrebaĉke banke nudi popuste za nabavu školskih knjiga i opreme, raĉunala, obuću (Shooster), namještaja ...

LUKA TOLIĆ DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVAN - Repozitorij ...

Amarin - Rovinj. 280. 996. Pineta - Vrsar. 99. 258. Ukupno (hoteli). 1.763. 4.571. Izvor: Izrada autora na temelju podataka poduzeća Maistra d.d., Rovinj, 2016.

istraživačko čitanje kao sredstvo motivacije za samostalno čitanje u ...

ćemo u priči Bajka o ribaru i ribici koju je napisao ... Pitanja se odnose na tekst Bajka o ribaru i ribici. Pažljivo ... http://dokumenti.ncvvo.hr/PiSa/PiSa-brosura.pdf.

čitanje inačica babe jage u razrednoj nastavi - FOOZOS Repozitorij

Također su navedena i obilježja ruske bajke budući da se lik zle vještice Babe Jage upravo javlja u brojnim ruskim bajkama. U praktičnom dijelu diplomskoga ...

društveno odgovoran marketing prema okolišu - Repozitorij UNIPU

IKEA posjeduje više od 700 000 solarnih panela koji opskrbljuju njihove poslovnice električnom ... Slika 4. PLATSA ormar iz IKEA kolekcije. Izvor: IKEA.com ...

plemićka obitelj vojković-vojkffy i društveno - Repozitorij Fakulteta ...

podatke vezane uz porijeklo prezimena obitelji, a na kraju ćemo ukratko opisati grb obitelji i ... polagali temeljem rodbinskih veza svojih supruga s obitelji Črnkoci. ... Prema jednoj od isprava koju je izdao ban grof Karlo Batthyany, a na traženje.

razvoj korporativnog identiteta kroz društveno ... - FPZG repozitorij

logom i pripadajućim grafikama, a donedavno njegovo značenje prošireno je kako bi se shvatila šira slika načina na koji se korporacije predstavljaju svojim ...

društveno odgovorno poslovanje i društveno poduzetništvo u ... - unizg

30 ruj 2019 ... Primjer društveno odgovornog poslovanja tvrtke Drogerie Markt.…………….……34. 4. ... 4.4 Primjeri društvenog poduzetništva u Republici ...

Holokaust - FFOS-repozitorij

a arijevska rasa ideal toga novog svijeta. Kako bi se taj cilj dostigao, u sljedećih je nekoliko godina sagrađen velik broj koncentracijskih logora u kojima su ljudi, ...

Hamurabi - FFOS-repozitorij

20 lip 2018 ... stigla kao ratni plijen početkom 12. stoljeća pr. ... Ključne riječi: Hamurabi, Babilon, Babilonska država, Zakonik, Mezopotamija ... ploča. Ipak se princip odmazde pojavljuje kao ublažavanje kazne s obzirom na običaj osvete,.

Elektra - FFOS-repozitorij

ţivotu i djelu Dominka Zlatarića, autoru tragedije ''Elektra'', ali i poznatom ... Uz svjetski poznate talijanske (Dante, Petrarca) i antičke (Ovidije, Vergilije, Sofoklo).

Sveučilište J - FFOS-repozitorij

jezični savjeti. U to je doba na snazi Pravopis hrvatskoga ili srpskog jezika Dragutina Boranića iz. 1921., a to je zapravo bila neznatno prepravljena inačica ...

Logos - FFOS-repozitorij

Logos i značenje prije/za vrijeme Heraklita . ... preegzistencije i utjelovljenja. Ključne riječi: Logos, Heraklit, kršćanstvo, Origen, Augustin, Mudrost, Sin Božji ...

Diplomski rad - FFOS-repozitorij

Anglo- burski rat. S otkrićem zlata u Transvaalu, a naročio u Johanneseburgu, Afrikaneri (Buri) postali su ozbiljno zabrinuti. U načelu, nisu oni imali mnogo protiv ...

vikinzi - FFOS-repozitorij

bi se vrlo lako pretvorilo u pljačku, a vikinški su ratnici pokretali napade i na sam ... Najpoznatiji pronađeni vikinški brod zove se Oseberg, datira negdje između ...

Vijetnamski rat - FFOS-repozitorij

Dok je Vijetnamska oslobodilačka vojska razoružavala jedinice japanske ... a djelomično zbog neuspjeha direktne vojne intervencije u Zaljevu svinja na Kubi.

Shizofrenija - FFOS-repozitorij

Simptomi shizofrenije dijele se na pozitivne (sumanute ideje, halucinacije, smeteni govor) i negativne. (osjećajna otupjelost, avolicija, alogija i anhedonija).

Protureformacija - FFOS-repozitorij

crkvi zabilježen je nakon što je Martin Luther 31. listopada 1517. na vrata dvorske crkve u. Wittenbergu ... VJERSKI RATOVI I KONAČNI CRKVENI RASKOL.

Ramzes II. - FFOS-repozitorij

Nakon bitke kod Kadeša (1286. pr. Kr.) koja se vodila u ... te o vojsci. Ključne riječi : Ramzes II. , Ramesejon , Luxor , Abu Simbel , Nefertari , bitka kod Kadeša ...

Seminar, 2 - FFOS-repozitorij

znanja, moderna tehnologija omoguće sve popularnije on-line učenje, e – učenje te ... učenike je zaintrigirala glazba na početku sata, Hrvatski kraljevi: buđenje ... korisno što se dokumentarno – igrana serija, koja je na nastavi prikazana kroz ...

Bata - FFOS-repozitorij

Stanje obrta i trgovine između dvaju svjetskih ratova u Vukovaru .................. 12 ... uglavnom pripada zavičajnoj povijesti Vukovara, dok se primarni izvori, glasila Borovo i. Sremske ... Zagreb je kao glavni grad Hrvatske imao status trgovačkog,.

Preuzmi PDF 888.88 KB - FFOS-repozitorij

1 Gordan Nuhanović rođen je 1968. godine u Vinkovcima. ... natuknica: Gordan Nuhanović, URL: https://elektronickeknjige.com/autor/nuhanovic-gordan/.

o autoru - FFOS-repozitorij

geografskih pojmova tadašnje države, imena ljudi popularna u Slavoniji toga vremena te ... Uz nju se veže i koļba, odnosno kolinje jer se odvija kada se ljudi.

Preuzmi PDF 721.97 KB - FFOS-repozitorij

grijeha. To mišljenje zastupali su i hrvatski renesansni satiričari pa se tako motiv grijeha pohlepe može pronaći kod ... dinar je gospodar svakojzi ljepoti, žena će ...

fluminensia - FFOS-repozitorij

tri skupine (Filipović 1986: 141): glagoli svršenog vida, glagoli nesvršenog vida te dvovidni glagoli. U svjetlu navedene podjele promotrit će se i glagoli.

Mnemotehnike - FFOS-repozitorij

Dok je kod nas uobičajen naziv za te tehnike mnemotehnika, ... Redoslijed tema predstavlja jednu od verzija metode mjesta. ... Psihologija učenja i pamćenja.

Romantizam - FFOS-repozitorij

Ključne riječi: romantizam, modernizam, Kamov, roman, Isušena kaljuža ... 7 Preuzeto iz: Marijan Bobinac: Uvod u romantizam, str. 288. Zagreb, 2012.

Pompeji - FFOS-repozitorij

Plinije Mlađi se nalazio zajedno s. Plinijem Starijim, koji je u to doba bio zapovjednik rimske flote, u Misenumu, devetnaest milja sjeverozapadno od Napuljskog ...

Bez trećega - FFOS-repozitorij

U ovome radu pristupa se romanu Giga Barićeva i drami Bez trećega Milana Begovića kao studiji ljubomore. Nadalje, u uvodnom se dijelu rada kreće od teze ...

U ime Boga - FFOS-repozitorij

Prvi službeni pohod bio je daleko bolje organiziran, a predvodili su ga ... Ključne riječi: križarski ratovi, križari, prvi križarski rat, Urban II., Gotfrid Bujonski ...

Afazija i jezikoslovlje - FFOS-repozitorij

Preddiplomski studij hrvatskog jezika i književnosti. Mateja Damjanović. Afazija i jezikoslovlje. Završni rad. Mentor: izv. prof. dr. sc. Branko Kuna. Osijek, 2014.

Mediji i propaganda u NDH - FFOS-repozitorij

Stupovi nove države biti će vjera, domovina i Poglavnik. Običnome se ... Radio, u NDH krugoval, je igrao vrlo bitnu ulogu od samog stvaranja NDH te je gledan,.

Lažna sjećanja - FFOS-repozitorij

No, tijekom tog procesa može doći do distorzija zbog čega nastaju lažna sjećanja. Lažna sjećanja su sjećanja koja se ne poklapaju s doživljenim iskustvom.

Difuzija odgovornosti - FFOS-repozitorij

Difuzija odgovornosti. Završni rad. Društvene znanosti, polje psihologija, grana socijalna psihologija. Mentor: doc. dr. sc. Daniela Šincek. Osijek, 2016.

Grčka svetišta - FFOS-repozitorij

Asklepijev hram . ... svetištima su tholos (kružni hram) u Delfima i Olimpiji, Asklepijev hram u Epidauru, Apolonov ... U jednoj ruci bog je držao štap s ovijenom.

Mohačka bitka - FFOS-repozitorij

Bitka ne samo da je tragična zbog velikog broja poginulih, nego je bježeći iz bitke ... Ključne riječi: Sulejman, Ludovik, Mohačka bitka, Ferdinand, Zapolja ...