Politička znanost i političko obrazovanje

Odgovori na ova pitanja (liberalni, komunitarni, republikanski, postmo- ... predmetno područje definirano je u nastavnom predmetu “Politika i gospodarstvo”. U.

Politička znanost i političko obrazovanje - Srodni dokumenti

Politička znanost i političko obrazovanje

Odgovori na ova pitanja (liberalni, komunitarni, republikanski, postmo- ... predmetno područje definirano je u nastavnom predmetu “Politika i gospodarstvo”. U.

HR - Agencija za znanost i visoko obrazovanje

22 velj 2019 ... Burza izbornih kolegija. • Odbor za časopise Ekonomskog fakulteta - Zagreb. • Odbor za znanstvene i stručne skupove i programe Ekonomskog.

ISUSOVCI U HRVATSKOJ – OBRAZOVANJE I ZNANOST

hrvatskom školstvu, njihove najvažnije škole i kolegije u Hrvatskoj te rad hrvatskih isusovaca na području znanosti, kako u domovini, tako. i u svijetu, u čemu su ...

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje 2018

27 pro 2018 ... NEZAVISNI SINDIKAT ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA, zastupan po prof. dr. sc. Igoru Radeki predsjedniku Velikog vijeća Sindikata i ...

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - Ministarstvo ...

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ... SINDIKAT ZNANOSTI: Vilim Ribić, voditelj Pregovaračkog tima, prof. dr. sc. Igor Radeka, prof. dr. sc.

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - Nezavisni ...

RADNA MJESTA I PLAĆE. Članak 7. 1) Zaposlenici se raspoređuju na radna mjesta u skladu sa Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti ...

Dodatak I kolektivnom ugovoru za znanost i visoko obrazovanje

27 pro 2018 ... Dodatak) uređuje dodatak na plaću za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada u sustavu znanosti i visokog obrazovanja (u daljnjem ...

Agencija za znanost i visoko obrazovanje POJMOVNIK ... - Algebra

određenom učilištu, ankete su najprimjerenije za koncizna i neosjetljiva pitanja. Neki bi promatrači mogli postaviti pitanje njihove valjanosti ili pouzdanosti kao i ...

Novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje - kifst

29 sij 2019 ... poslodavac - ustanova iz članka 2. ovoga Ugovora. - TKU - Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama.

Očitovanje visokog učilišta - Agencija za znanost i visoko obrazovanje

17 tra 2018 ... inženjerstva mogli polagati stručni ispit za poslove graditeljstva pri Komori inženjera strojarstva što je bila i glavna zamjerka studenata ...

visoko obrazovanje higher education - skazvo - Agencija za znanost ...

13 velj 2018 ... Hrvatska Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) osnovana je ... Matični odbor u roku od 60 dana potvrđuje ili ne potvrđuje mišljenje i ...

Agencija za znanost i visoko obrazovanje u sklopu projekta SKAZVO

14:00. 14:30. Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK), Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu. Katarina Pažur Aničić,.

Žuti okvir za održivi razvoj, znanost i obrazovanje u 2019. - Građevinar

projekta CPD4GB. Na natječaj je pristiglo 55 projektnih prija- va, a nakon što je međunarodni stručni žiri ocijenio svaki projekt, za finale natjecanja odabran je ...

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost - Hrvatska zaklada za znanost

njena svrha, tijela, osnovna imovina, način i izvori financiranja. (2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe Zakona o zakladama i.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u ... - ASOO

zdravu hranu“ – ukupna vrijednost projekta 158.522,10 EUR-a. 3. Strojarska i prometna škola Varaždin u partnerstvu s Gospodarskom školom Čakovec, Školom ...

Vjera u obrazoVanje i obrazoVanje u Vjeri - Institut za društvena ...

17. 3. OBRAZOVANJE I RELIGIJA. 26. 3.1 Modeli religijskog obrazovanja u Europi. 26. 3.2 Pravni i formalni okviri vjerskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj. 28.

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih - HGK

16 stu 2018 ... Suradnja s poslodavcima > put u održivost. • Već daje rezultate!! • (Siemens, Pupilla - synesis,. Schrack Technik ) ...

Šta je političko ponašanje?

Instrumentalan, uloga glasa jeste uticaj ne identitet. – Egoističan, glas se koristi za lični cilj. – Usmjeren na budućnost, prošlost samo kao prediktor budućnosti.

POLITIČKO-PROSVJETNI TJEDNIK

lirske pjesme, 42 hrv. pjesnika, a i uz originalnu cicnu od 42 kune. To je najdragocjeniji dar, ko- jim se može svakoga razveseliti, svakomu ugoditi, dirnuti ga u ...

POLITIČKO-PROSVJETNI TJEDNIK .

POLITIČKO-PROSVJETNI TJEDNIK . •. • • • • ! •. Broj 72. Bjelovar 17. listopada 1942. Godina II. Državna vlada. Dne 9. listopada 1942. proglaše- na je zakonska ...

06 Politicko i vojno stanje.qxd

prema Divoselu je 3. listopada 1991. poginuo Đorđe Božović. Giška, vođa “Belih orlova”,120 paravojne postrojbe srpskih dobro- voljaca koji su stigli iz ...

POLITIĆKO-PROSVJETNi TJEDNIK Po Hrvatskoj

sebn. namještenik i Matija Navojec, trgovac. Novi znakovi „Pomoći" za prosinac ... Luka Starčcvlć, domobranski po- ručnik; Sljepan Majhen, mesarski .obrlnik. .. .

POLITIČKO DJELOVANJE FRA DIDAKA BUNTIĆA

Godina je 1921.! Provincijal hercegovačkih franjeva- ca, fra Didak Buntić, u okružnici upućuje sljedeću poruku mlađoj subraći franjevcima: “Budući da mi ...

Tribina Političko-kameralni studij

Kameralizam je povijesni izum koji je služio svo- joj onodobnoj svrsi – popravljanju stanja državne riznice (u to je vrijeme to de facto značilo bogaćenje vladara!)

„DOGAĐANJE NARODA“ U CRNOJ GORI - POLITIČKO ...

MATICA, proljeće 2011. www. maticacrnogorska.me ... cjeline“ naroda, mada takvo nešto realno ne postoji osim kao mitska slika. Ali dešava se da populizam ...

Život i političko djelovanja Vjekoslava Maxa Luburića

Eugen Kvaternik zvan Dido. Kvaternik će potaknuti suđenje navodnih odgovornih kako bi se stvorio privid legalnosti, što je rezultiralo smrtnom presudom za ...

jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko-medijskim ...

Dr. sc. Maja AnĊel doktorirala je 2006. na Sveuĉilištu u Zagrebu. Od 1997. do 1998. lektorica je za njemaĉki jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog ...

jezične strategije izražavanja afektivnosti u političko ... - darhiv

Dr. sc. Maja AnĊel doktorirala je 2006. na Sveuĉilištu u Zagrebu. Od 1997. do 1998. lektorica je za njemaĉki jezik na Odsjeku za germanistiku Filozofskog ...

Političko-proračunski ciklusi na uzorku hrvatskih gradova

EFZG – S E R I J A Č L A N A K A U N A S TAJANJU. 14-01. Stranica 2 od ... političko-proračunski ciklusi, izbori, dinamička panel analiza, Hrvatska. JEL klasifikacija ... „investicijska“ dobra, te povećanju transfera i tekuće potrošnje. U model se ...

Publikacija Akademija za politicko osnazivanje zena paus ...

politika “muški posao”, ali najviše od svega nepovjerenje koje većina ... Također, primjer svjetske civilizacijske borbe za politička prava i primjer uspješne žene u politici ... Prvi član Povelje o pravima žene i građanke, kao zaključak ovog eseja,.

Političko komuniciranje - Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung

Politićko komuniciranje. 5. Komunikacija je sve. Ako je 20. vijek bio vijek informatizacije, 21. je sasvim sigurno vijek komunikacije. Ali, kako uspješno ...

Suvremene političko-geografske implikacije ... - Repozitorij UNIZD

21 sij 2020 ... sastanak austrijske i turske mirovne delegacije poznat kao Žitvanski mir. Osim zajamčenog mira u sljedeća dva desetljeća, tim mirovnim ...

Publikacija Akademija za politicko osnazivanje zena paus ... - TI BiH

politika “muški posao”, ali najviše od svega nepovjerenje koje većina ... Također, primjer svjetske civilizacijske borbe za politička prava i primjer uspješne žene u politici ... Prvi član Povelje o pravima žene i građanke, kao zaključak ovog eseja,.

Javno i političko djelovanje Cicerona - Repozitorij UNIZD

26 velj 2016 ... Marko Tulije Ciceron je rođen 3. siječnja 106. god. pr. Kr. u Arpinumu. Plutarh donosi informacije o Ciceronovom djetinjstvu i životu prije nego ...

pavlovićev memoriale i političko- društvene prilike u zadru

Nadalje, kada je Ladislav Napuljski 1402. godine ušao u Zadar, Pavao je bio izabran na funkciju kraljevog odvjetnika i sakupljača kraljevske tridesetine.

Mr. Bego Omerčević, Političko organiziranje Ilira na prostorima ...

... koji su bili proizvod društvenog raslo- javanja, postajali su sve izraženiji i prisutniji među mnogim plemenskim zajednicama. Time je i robovlasništvo učestalo.

Političko organiziranje iseljenih Hrvata od kraja ... - FFOS-repozitorij

pokret,kao krovnu organizaciju koja će zastupati i promicati hrvatske ... “Hrvatski oslobodilački pokret se smatra prirodnim saveznikom svih slobodoljubivih.

matko laginja i političko- gospodarski problemi istre u xx. stoljeću

Već je Otokar Keršovani naveo da Matko Laginja pred- stavlja simbol hrvatske nacionalne borbe u Istri, u vrijeme prijelaza XIX. u XX. st., te da je Laginjin ...

Život i političko djelovanja Vjekoslava Maxa Luburića - darhiv

1561 RSUP SRH SDS 013.2.30 Ljubo Miloš. 106 Maček, Vladko, Memoari, Zagreb, Dom i svijet, 2003. str. 242. 107 General Drinjanin (Vjekoslav LUBURIĆ), ...

Političko prirodno stanje: revizija Hobbesova modela, Rousseau i de ...

16 ožu 2007 ... 16 De Sade, primjerice u Justine ismijava svoju antijunakinju, odnosno njezinu vjeru u vrli- ... Justine ili nedaće kreposti, Globus media d.o.o.,.

političko znanje i stavovi mladih: usporedba ... - FPZG repozitorij

Hrvatske taj predmet postao „Politika i gospodarstvo“. Naziv predmeta nije ... Tablica 2: Odgovori na pitanja o ustrojstvu vlasti u RH. Pitanje. Postotak točnog.

Page 1 SABOR REPUBLIKE HRVATSKE Društveno-političko vijeće ...

ner, Djuro Viđmarović, te Željko Mažar i dr Žarko Domljan. (naknadno ... je da se na ovu dužnost imenuje Željko žganjer, s tim da mu danom imenovanja ...

Društvena kriza i političko nasilje u Grčkoj: lekcija iz suvremenoga ...

pokret grčkih redatelja niti je kriza suvremene Grčke izravna inspiracija i motiv njihovim ... Krvavi zub i grčka zastava: film kao zrcalo društva? Premda je bilo ...

političko djelovanje augusta košutića tijekom drugog svjetskog rata i ...

Jako je korisna serija članaka Joze Ivičevića o Puču Lorković-Vokić,. 5 Bogdan ... Jozo IVIČEVIĆ, „Puč Vokić-Lorković i politika ratne HSS“, Vjesnik, 21. IV.-30.

uticaj loše filozofije na političko odlučivanje slučaj zorana milivojevića

Namera nam je da pokažemo kako glavni proponent ove argumentativne linije, psihoterapeut Zoran Milivojević, ispunjava sve uslove za kolokvijalnu defini-.

Politička misao

14 lis 2009 ... U situacijama u kojima postoji sukob, otuđenje ili anomija članovi fokus grupa imat će osjećaj ... Denzin, Norman K., Lincoln, Yvonna S. (ur.) ... Morgan, D. L., 1988: Focus Groups as Qualitative Research, Sage, Newbury Park.

STARĆEVIĆEVA POLITIĆKA RETORIKA

mom politička retorika ovdje se pak želi ukazati na činjenicu da u ... 39 Ibid. 352. Prema jednoj od brojnih Starčevićevih definicija Slavoserbi su »ljudi vertoglavi i.

Klasična politička ekonomija (i dio)

18 окт 2018 ... KLASIČNA EKONOMIJA – Adam SMITH. • Adam Smit se ... u mnogim drugim slučajevima, vodi jedna nevidljiva ruka, da ostvari cilj koji uopšte ...

Vojna sila i politička moć

ljivo, a njena spoljna politika je zasnovana na realnoj moći i ostvariva je. ... 18 Serdar Janko Vukotić, Mojkovačka bitka, 1916, epska pesma, Kultura, ... Maratonskom polju, preko 40.000 ratnika Aleksandra Makedonskog, kojima je pošao u.

Politička pismenost - Gong

Liberalna demokracija e. Kriza suvremene demokracije? f. Alternativni modeli demokracije i. Izravna (direktna) demokracija ii. Sudionička (participativna) ...

Politicka misla 29 - mart2010.indb

i Institutot za demokratija "Societas Civilis#. Skopje, tuku se ... fore crucial for achieving the Millenni- um Development ... мување на енергетската ефикасност.

Iz poglavlja Svijet - politička karta

SVIJET. POLITIČKA KARTA. Političku kartu svijeta na početku XXI. st. čine 193 države te nekoliko tzv. nesa- mostalnih područja (teritorija), koja unutar ...

politicka misla 36.indb - IDSCS

зависи, каков свет ќе им оставиме на децата и внуците. ... Later, with the help of France, he was removed from power and replaced by the Imam Khomeini, whose state ... (намали) повластената тарифа и периодот на гарантиран откуп.

Politička povijest Etručana - od početka do kraja

Sjevernu teoriju razvio je rimski povjesničar Tit Livije u svojem djelu Povijest Rima gdje smatra da su Etruščani bili povezani s alpskim Retima, odnosno da su ...

RIJEKA DRAVA KAO ADMINISTRATIVNA I POLITIČKA GRANICA

Drava je tako ujedno postala granica državnih okružnih dijelova i izvor ustavnih polemika. XVIII. član zakona iz 1746. je potvrdio ponovno priključenje teritorija ...

POLITIČKA MISAO dr SEKULE DRLJEVIĆA Rad dr ... - Montenegrina

8 феб 2015 ... Rane ambicije i politička angažovanja u Crnoj Gori. Sekula Drljević, najmlađi sin Radivoja Drljevića i Dobrice, rođene Vlahović, rođen je u.

PRAVNO-POLITIČKA STRUKTURA DEMOKRATSKE REPUBLIKE ...

Afrika je kontinent sa najvećim brojem „neuspelih“ država. Razlozi za takvo ... osnovnih činjenica za ''podasaharske države'' možemo izneti tvrdnju, da što imaju ... Glavni grad DR Kongo je Kinšasa, i on u administrativnoj podeli egzistira kao.

POLITIČKA EKONOMIJA II.dio EVOLUCIJA ... - Pravni fakultet

2.1. MERKANTILIZAM. 2.2. FIZIOKRATIZAM. 2.3. KLASIĈNA LIBERALNA ŠKOLA. 2.4. UTOPIJSKI SOCIJALIZAM. 2.5. MARKSISTIĈKA. EKONOMSKA. ŠKOLA.

politička ekonomija - Pravni fakultet Univerziteta u

PROIZVODITI IZABRANE ROBE I. USLUGE? ▫ PODUZETNICI SE OPREDJELJUJU. ZA PROIZVODNJU U SADAŠNJEM. VREMENU ILI U BUDUĆNOSTI.

politička sociologija - Univerzitet Crne Gore

POLITIČKA. SOCIOLOGIJA. SKRIPTA. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA U PODGORICI ... politička sociologija i politički sociolozi su , po mome sudu sa pravom ...