utjecaj jedinica lokalne i regionalne ... - Repozitorij PMF-a

tjednik (nadalje: RT) i Varaždinske vijesti (nadalje: VV). 2 Svi upravni gradovi i ... Izvor: Vitalna statistika (rođeni i umrli) u razdoblju 1964. – 2015., podaci za ...

utjecaj jedinica lokalne i regionalne ... - Repozitorij PMF-a - Srodni dokumenti

utjecaj jedinica lokalne i regionalne ... - Repozitorij PMF-a

tjednik (nadalje: RT) i Varaždinske vijesti (nadalje: VV). 2 Svi upravni gradovi i ... Izvor: Vitalna statistika (rođeni i umrli) u razdoblju 1964. – 2015., podaci za ...

FINANCIRANJE JEDINICA LOKALNE I PODRUčNE (REGIONALNE ...

1 ruj 2018 ... H. Arbutina, IV. poglavlje „Financijsko izravnanje“ u: Bo. Jelčić i drugi, Financijsko pravo i financijska znanost, Narodne novine, Zagreb, 2008., ...

Tipovi jedinica lokalne samouprave Željko Pavić*

imati poseban pravni status u sustavu lokalne samouprave ili ne. * Dr. sc. Željko Pavić, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. HRVA. TSK. A. JA. VN.

organizacijska struktura jedinica lokalne i područne - Digitalni ...

Cilj ovog rada je dati detaljan pregled svih vrsta organizacijske strukture od klasičnih organizacijskih struktura kroz organske do složenijih i modernih ...

Metodologija popisa i upisa imovine jedinica lokalne ... - MSP

10 окт 2012 ... EUROPEAN UNION. Program finansiraju Evropska unija i Savet Evrope. Program sprovodi Savet Evrope. POPIS I UPIS IMOVINE U 30 ...

utjecaj zaštićenih područja na razvoj lokalne zajednice

prikazane kategorije zaštićenih područja u Hrvatskoj te koja su to međunarodno zaštićena područja kod nas. Cjelina tri govori o zaštićenim područjima u ...

POPIS PODRUČJA Popis područja jedinica lokalne samouprave ...

Općina. Đulovac. 2 BJELOVARSKO-BILOGORSKA. Općina. Velika Pisanica ... 76 SISAČKO-MOSLAVAČKA. Općina. Topusko. 77 SISAČKO-MOSLAVAČKA.

proces projektiranja lokalne mreže završni rad - Repozitorij ...

Strukturno kabliranje. Nakon što je određen broj korisnika mreže, a samim time i broj računala, printera, skenera i ostale mrežne opreme, moguće je postavljati ...

Jedinica Broj jedinica Jedinična cijena - Strukturni fondovi

Vertikale od kvadratne cijevi 40x40 sa ... Ugradba ljevano željeznih stupaljki težine 3,5 kg, na ... cisternama dok traje intervencija), te cijena izgubljene vode.

Jedinica Broj jedinica Jedinična cijena (bez PDV ... - Strukturni fondovi

kg. 128,00. 1.2.1.4.11 Dobava materijala, izrada i montiranje vanjskih čeličnih stepenica širine 120cm koje se sastoje od podesta 200/120 cm i stepenica visina.

UTJECAJ CRM-a NA STVARANJE ... - Repozitorij UNIPU

34 Sikavica, P.: Organizacija, Školska knjiga, Zagreb, 2011., str. 6 ... po jednu poslovnicu, osim Splita u kojem ima dvije, i Zagreba u kojem ima ĉetiri poslovnice.

Utjecaj estrogena na rak dojke - Repozitorij PMF-a

putem kojih estrogen povećava rizik od razvoja raka dojke koja vjerojatno djeluju ... promoviraju razvoj raka, utvrĎen je i mutageni učinak estrogena kao ...

oko i utjecaj svjetlosti na oko - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

9 ožu 2017 ... oka kao npr. dalekovidnost, kratkovidnost, mrena itd. ... Vanjski dijelovi oka su bjeloočnica, šarenica, zjenica dok su unutarnji dijelovi rožnica ...

Utjecaj prehrane na razvoj tumora - Repozitorij PMF-a

Zloćudne tumore izazivaju razni kancerogeni koji se mogu podijeliti na kemijske, fizikalne i ... hemangiomi, miomi i madeži jedni od najučestalijih vrsta. 12.

Utjecaj prirodnih pripravaka na regeneraciju ... - Repozitorij PMF-a

GAVEZ (Symphytum officinale) . ... Ova čudotvorna biljka korištena tisućama godinama opstala je u mnogim ... Gavez je biljka koja sadrži najviše alantoina.

ŽELJKO MATOVINA UTJECAJ TURIZMA NA ... - Repozitorij PMF-a

24 ruj 2018 ... Izvor: Turk 1989., turistička zajednica grada Raba, turistička zajednica Općine Lopar. 4 Zbog nepostojanja podataka o dolascima u periodu ...

Utjecaj osedravanja na makroalge i epifitsku ... - Repozitorij PMF-a

aktivnosti kalcificirajudih zelenih algi koljena Charophyta (Tappan 1980), odnosno parožina, čiji predstavnici nastanjuju i krške vode Hrvatske. Parožine su ...

SAMANTA BURŠIĆ UTJECAJ ORGANIZACIJSKE K - Repozitorij ...

U ovom završnom radu predmet istraživanja je poduzeće Duran d.d., odnosno ... Organizacijska kultura poduzeća Duran d.d. Pula glavni je pokretač razvoja ...

UTJECAJ ČESTICA NANOSREBRA NA RAST I ... - Repozitorij PMF-a

Rezultati su pokazali da je ionsko srebro pri svim ispitanim koncentracijama jače inhibiralo ... uzorka potreban za eksperiment, niska cijena i dr. Toksikološka ...

Utjecaj konzervansa na hranu i zdravlje - Dr Med | Repozitorij ...

konzervans, odnosno naljepljena deklaracija o sastavu proizvoda, primjerice restorani sa salatama. Od 1987. godine sva zapakirana hrana i alkoholna pića s ...

UTJECAJ TROSKE IZ ELEKTROPEĆI NA RAST ... - Repozitorij PMF-a

gnojiva NPK (Plantella, N:P:K=6:3:6) te izvor Fe (10 mL/ L) u tekućem obliku (Plantella,. 2% Fe vodotopivo, 1% Fe vodotopivo u helatnom obliku, 1% vodotopivo ...

Utjecaj parabena na zdravlje čovjeka - Dr Med | Repozitorij ...

4.1 Parabeni u prehrambenim proizvodima . ... Ključne riječi: parabeni, konzervansi, rak dojke, testikularna disgeneza, rak kože, kontaktni dermatitis ...

Prirodoslovno-matematički fakultet UTJECAJ ... - Repozitorij PMF-a

UTJECAJ RIJEKE PO NA RIBLJE POPULACIJE SJEVERNOG JADRANA. (EFFECTS OF PO RIVER OUTFLOW ON FISH POPULATIONS OF NORTH ADRIATIC.

utjecaj pneumatika na stabilnost cestovnih vozila - Repozitorij ...

5 srp 2016 ... Skijanje ili glisiranje (Aquaplaning) . ... Izvor: [11]. U tablici 2 prikazano je značenje oznake 185/70 R 14 - 86H koja se nalazi na pneumaticima ...

Utjecaj gnojidbe i plodoreda na prinos češnjaka - Repozitorij ...

Tako je na samome početku dan svojevrsni presjek stanja u ... Primjer plodoreda je izmjena ratarske i povrtlarske kulture ... VRT.com.hr, SVE za vaš vrt.

utjecaj oralne hormonalne kontracepcije na ... - FFOS-repozitorij

menstrualnog ciklusa (7 – 10 dana prije mjesečnice) i nestaju početkom ... ciklusa, a kod ţena koje pate od PMS-a tijekom lutealne faze vrlo je niska. Osim toga ...

Utjecaj prometnih prediktora na školski uspjeh ... - Repozitorij PMF-a

3 srp 2018 ... uĉenika, a ispitani su uĉenici koji pohaĊaju Srednju školu Ivanec. ... je škola sudjelovala je projekt „SMUN – suvremene metode u nastavi“.

utjecaj zadovoljstva tjelesnim izgledom na ... - FFOS-repozitorij

Povezanost između skala kojima se mjeri stupanj izražavanja predrasuda prema ... Upitnik koristi skalu Likertovog tipa od 5 stupnjeva, pri čemu 1 označava ...

NINA BIČAK UTJECAJ KONKURENCIJE NA PRO - Repozitorij UNIPU

1 lis 2015 ... Oglašivačka akcija- HEP-više od struje . ... Kako bi cijena električne energije bila trţišno prihvatljiva. takoĎer je bitno iz kojih se energenata ona ...

Utjecaj sušenja na kem i fiz karakteristike chia sjemenki - Repozitorij ...

važnosti nutritivne vrijednosti chia sjemenki govori činjenica da žitarice poput pšenice, ječma, kukuruza sadrže manje od 16% proteina, dok je udio proteina u ...

ŠIRENJE INOVACIJA, UTJECAJ NA POTROŠA - Repozitorij UNIPU

19 pro 2016 ... ZAŠTITA POTROŠAČA U REPUBLICI HRVATSKOJ ............................................. ... "Kinder Surprise" i McDonald'sova "Happy Meala. Napredak ...

Utjecaj multinacionalnih kompanija na turističko tržište - Repozitorij ...

11 tra 2017 ... „multinacionalne kompanije su sva poduzeća koja kontroliraju imovinu, radnike, ogranke ... 1 Biletić, E. (2009): Globalizacija i multinacionalne kompanije, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Odjel za ... Popis članaka i radova: 1.

utjecaj tjelesne aktivnosti na krvne stanice - Repozitorij ...

i opisati postojanje utjecaja tjelesne aktivnosti na razinu krvnih stanica. Ključne riječi: tjelesna aktivnost, hematološki testovi, krvne stanice. EFFECT OF ...

utjecaj hormonske oralne kontracepcije na gingivu - Repozitorij ...

NUSPOJAVE HORMONSKE ORALNE KONTRACEPCIJE ........................... 20 ... Ženski spolni hormoni jesu estrogen i progesteron (gestagen). Luče ih ovariji, ali ...

Utjecaj herbicida na fotosintetsku učinkovitost soje - Repozitorij ...

Laguna 75 WG je sistemični i djelomično rezidualni herbicid za suzbijanje širokolisnih i nekih travnih korova u soji. Primjenjuje se od nicanja do razvoja četvrte ...

Utjecaj tehnologije na razvoj oglašavanja - Digitalni repozitorij ...

7 lis 2015 ... Ključne riječi : tehnologija, oglašavanje, globalizacija, internet, razvoj ... Tako na primjeru knjige Harry Potter i. Plameni Pehar imamo situaciju u kojoj je knjiga prodana u 350,000 primjeraka samo minutu nakon što je ...

utjecaj napuštanja zemljišta na zajednice ptica u ... - Repozitorij PMF-a

Ptice poljoprivrednih staništa čine jednu od najugroženijih skupina ptica u Europi ... luscinoides, žuta pastirica Motacilla flava, smeđoglavi batić Saxicola rubetra, ...

Utjecaj ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) - Repozitorij ...

dvozub (Bidens pilosa), četkovac (Callistemon citrinus), trava iva (Teucrium montanum), ružmarin (Rosmarinus officinalis), kadulja (Salvia officinalis), bršljan ...

utjecaj turizma na turističku destinaciju makarska - Repozitorij ...

13 ruj 2019 ... Ključne riječi : Grad Makarska, turizam, turistička destinacija ... characterized by the development of mass and seasonal tourism. The subject of ...

utjecaj trošenja na svojstva stijenske mase - Repozitorij ...

reljef je rezultat djelovanja abrazije). ... Padinski procesi su oni koji se nailaze na padinama gdje reljef gubi stabilnost ... Slika 21. Eolski reljef (bs.wikipedia.org).

Utjecaj građevnih materijala na akustičku ... - Repozitorij UNIZG

28 stu 2016 ... materijali poput vune, sintetske spužve, gume ili pak kombinacija više ... materijal ima i veliku gustoću, on će imati izvrsnu zvučnu izolaciju.

fotosinteza u moru, utjecaj na globalnu klimu ... - Repozitorij PMF-a

... mikrofitoplanktona čine alge kremenjašice (dijatomeje), zatim svjetleći bičaši i ... Najviše je alga kremenjašica, 518 vrsta, potom 264 vrste svjetlećih bičaša, ...

Utjecaj obrnute perspektive na fleksibilno ... - Repozitorij UNIZD

očekivanog efekta, istraživanje daje uvid u samu problematiku i ideju za daljnja istraživanja takve vrste. Ključne riječi: šah, obrnuta, perspektiva, Einstellung, ...

Utjecaj prehrane na psihičko zdravlje - FFOS-repozitorij

Osijek, 2014. ... Prehrana i poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje . ... Ključne riječi: prehrana, psihičko zdravlje, psihički poremećaji, emocionalna glad, ...

Utjecaj biciklističkog prometa na kvalitetu života ... - Repozitorij PMF-a

11 sij 2018 ... istraživanja se bazira na Grad Zagreb (Finci, 2017, Leskovar, 2016, Lukić i dr., 2011, ... Njihove akcije su bile namijenjene promociji Društva ... prvenstveno turistima i bicikli se moraju vratiti na mjesto odakle su iznajmljeni. 0.

utjecaj otpada na okoliš - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcu

Ideja o pisanju završnog rada na temu utjecaja otpada na okoliš, zbrinjavanja ... Postoji nekoliko definicija otpada, također postoje i neke definicije prema.

utjecaj oksidativnoga stresa na sintezu hormona ... - Repozitorij PMF-a

supruzi Vlatki i sinu Bartolu na podršci i razumijevanju tijekom izrade i pisanja rada. ... Di Leo MA, Falsini B, Caputo S, Ghirlanda G, Porciatti V, Greco AV (1990) ... Antonetti DA, Klein R, Gardner TW (2012) Diabetic retinopathy. N Engl J Med.

tehnološki parkovi i njihov utjecaj na gospodarstvo - Repozitorij ...

gospodarstvu RH te navesti pozitivne činjenice koje su tehnološki parkovi te ... Tehnološki park je najbrži put i najbolji način za progresivan regionalni razvoj.

utjecaj trudnoće na zdravstveno ponašanje - Repozitorij MEFOS

za nastanak gestacijskog dijabetesa, arterijske hipertenzije tijekom trudnoće, preeklampsije i eklampsije (7). ... dnevnih jelovnika. Sestra mora ... pojedine od ovih namirnica, kao na primjer majoneza, masne kreme s maslacem i slično. Vrlo ... težina djeteta > 4000 g, gestacijski dijabetes u prethodnoj trudnoći. Kod većine ...

Karolina Kolarić Utjecaj sportaša na okolinu - Repozitorij ...

sportom, posebno je to izrazito kod djece, koja ih se dive i žele postati kao oni. Na taj se način potiču na sport ... ubrzo osvojila hrvatske nogometne zvijezde kao što su Luka Modrić, Vedran Ćorluka i Mario. Mandžukić. Sama ideja nastala je ...

utjecaj i razvoj motoričkih sposobnosti u boksu - Repozitorij ...

(završni rad). Mentor: ... udarac prije pravoga udarca tj. ispitivački udarac koji nema naglasak ni na ... Gustina opterećenja: broj serija po satu u jednom treningu.

utjecaj suvremene industrije na okoliš - Repozitorij UNIPU

Kapitalizam i industrijalizacija odnosno njihov egoizam prodire i u njedra zemlje crpeći naftu i tako stvara nove oblike onečišćenja kao npr. izlijevanje nafte iz ...

utjecaj tla na pronos hranjivih tvari u varaždinski ... - Repozitorij PMF-a

VARAŽDINSKI ALUVIJALNI VODONOSNIK. Diplomski ... Slika 2: Geološka karta šireg istraživanog područja (list OGK Varaždin i Čakovec u mjerilu. 1:100 000).

Utjecaj kamping turizma na turistički i lokalni ... - Repozitorij PMF-a

1 pro 2018 ... Hrvatskoj ima odlične predispozicije za razvoj turizma. Kamping turizam je jedan od najbrže rastućih oblika turizma, a u Karlovačkoj županiji ...

utjecaj crvenog mulja i drugih ostataka iz ... - Repozitorij PMF-a

24 kol 2019 ... i klimatskih uvjeta je tvornica glinice Jadral u Obrovcu. U neposrednoj blizini ove tvornice nalazi se rijeka Zrmanja čiji krški estuarij predstavlja ...

IVANA JUREŠIĆ UTJECAJ TURIZMA NA BIL - Repozitorij UNIPU

Nakon toga će se prikazati platna bilanca Hrvatske, gdje će se prvo prikazati teoretske odrednice bilance plaćanja te njezin sastav, prikazati vanjskotrgovinska ...

utjecaj nautičkog turizma na morsku obalu u ... - Repozitorij PMF-a

SEMINARSKI RAD. Mirela Uzelac. Preddiplomski studij Znanosti o okolišu. (Undergraduate study of Environmental sciences). Mentor: doc.dr.sc. Petar Kružić.

Utjecaj litoralizacije na suvremene promjene ... - Repozitorij UNIZD

22 ožu 2017 ... (litoralizacija) izazvalo je mnoge promjene okoliša. Litoralizacija je proces koncentracije gospodarskih aktivnosti i naseljenosti na obalnim ...

utjecaj sadržaja željeza u zemlji crvenici na ... - Repozitorij PMF-a

Crvenica se pokazala kao dobar nosač za fosfat-akumulirajuću bakteriju Acinetobacter junii. Kapacitet uklanjanja fosfata za samu crvenicu je dobar (do 32,4%), ...

Utjecaj konzumacije alkohola na zdravlje i ... - FFOS-repozitorij

Naziv ovisnost najčešće se upotrebljava za ovisnost o drogama, lijekovima, alkoholu, duhanu, kavi, no moguće je biti ovisan o mnogo toga – kao što je ...