Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP

ostalih vrsta morskih kornjača zabilježene su još sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea) i zelena želva (Chelonia mydas), a od morskih sisavaca ...

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP - Srodni dokumenti

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu - HAOP

ostalih vrsta morskih kornjača zabilježene su još sedmopruga usminjača (Dermochelys coriacea) i zelena želva (Chelonia mydas), a od morskih sisavaca ...

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU Radnička ... - HAOP

31 pro 2017 ... 22.02.2016 22.02.2021. Dozvoljava se trgovačkom društvu PHOENIX METALI d.o.o. za reciklažu i usluge, Zagreb, Aleja Blaža Jurišića 81, OIB:.

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu Registar postrojenja u ... - HAOP

Registar postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari/Očevidnik prijavljenih velikih nesreća (RPOT/OPVN). Priručnik za obveznike unosa podataka. (ODP).

mi radimo za prirodu i čistiji okoliš za sve nas! - Bionetix International

Sonja Kovač , Prodajni predstavnik E-mail: [email protected] Mi radimo za prirodu. Pružanje podrške 24/7. Pogledajte našu internet stranicu na.

Okoliš na dlanu I – 2017 - HAOP

usluge javne vodoopskrbe, vodeni ekosustavi podržavaju poljoprivredu, promet, industriju, energetiku i turizam, a nezamjenjivi su u regulaciji životnog ciklusa ...

Okoliš na dlanu I-2018 - HAOP

kovati onečišćenje okoliša i kontraproduktivno djelovati na biljnu proizvodnju. Trend i ... kojeg je proveo HAOP te podataka iz HAOP baze Registra onečišća-.

Utjecaj komunalnog otpada na okoliš... - REZ Agencija

3.1 Definicija otpada. Otpad nastaje kao posljedica ljudskih aktivnosti, a predstavlja gubitak materijala i energije. Porast proizvodnje otpada povezan je s ...

Agencija za zaštitu okoliša - HAOP

17 velj 2014 ... broja otpadnih vozila koja nastaju uzrokovan je prije svega ekonomskom depresijom ... broju izvezenih rabljenih vozila. ... PSC OSIJEK d.o.o..

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA

U okviru svojih djelatnosti Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) naročitu pozornost poklanja zaštiti i očuvanju hrvatskih izvornih pasmina domaćih životinja.

VUK – T - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Pregledaj sekciju kinematike palice iza sjedišta pilota i podmaži x x x x. 2.11. Pregledaj ... Pregledaj poluge zračnih kočnica u trupu i zamjeni glave L-Hotelliera.

trichinella sp. - Hrvatska agencija za hranu

Nadrazred: Nematoda (oblenjaci). • Razred: Nematodes (valjkasti crvi ili oblići). • Podrazred: Adenophorea (afazmidi). • Red: Enoplida (prije Trichurata).

Hrvatska energetska regulatorna agencija - Hgk

1 lis 2019 ... Struktura cijene električne energije, regulirane komponente cijene i pravila promjene ... od tržišnih cijena, u uvjetima brzog porasta tržišnih cijena ... (kn/kWh). (kn/kW). (kn/kvarh). (kn/mj). Tarifne stavke. Visoki napon. Bijeli. ‐. .

AME - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Dragutina Mandla 7; ZAGREB. Tel 00385 1 639-7357 ... [email protected] 7. SNJEŽANA ADAMOVIĆ dr.med. spec. medicine rada i športa. HR.AME.07. ☑. ☑. ☑.

haccp - Hrvatska agencija za hranu

Definicija. HACCP sustav je sustav preventivnog pris- tupa osiguranju zdravstvene ispravnosti i sigurnosti namirnica koji se temelji na iden- tifikaciji i analizi ...

Konjogojstvo - Hrvatska poljoprivredna agencija

Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. broj 28/09 od 04. ... Adresa: Franje Vidovića bb, 43240 Čazma ... vim regulativama Europske Unije koje u 2018.

Batat - Hrvatska agencija za hranu

Batat (Ipomea batatas L.) je biljka koja pripada porodici Convolvulaceae. ... Kuhani, zdrobljeni batat se također koristi kao zamjena za pšenično brašno u.

Statut HAA - Hrvatska akreditacijska agencija

Upravno vijeće Hrvatske akreditacijske agencije na sjednici održanoj ... Naziv HRVATSKA AKREDITACIJSKA AGENCIJA mora biti istaknut na zgradi u kojoj je ...

Galebaši - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Vidimo dvije zrakoplovne jedrilice uzorka Zögling Z-35, krsnih imena Jastreb ... dali avion, u pilotskoj kabini pod sedištem nađemo njegov dnevnik letenja i još ...

Hrvatska akreditacijska agencija potpisnica Multilateralnog ...

Hrvatska akreditacijska agencija (HAA) primljena je u društvo članica potpisnica. Multilateralnih sporazuma (MLA) o priznavanju akreditacije u Europskoj ...

PowerPointova prezentacija - Hrvatska agencija za hranu

7 lis 2015 ... Mljekomat. Page 5. Otvorena pitanja. • Koje su mikrobiološke opasnosti prisutne u svjeţem mlijeku iz mljekomata? • Kakva je kemijska kakvoća ...

Aerodromi - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Aerosvijet arhiva. Aeroklub Dubrava. Za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo. AerOSvIjeT, hrvatska zrakoplovna revija. Desprimska ul ., I . odv . 18.

Paragliding - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

14 srp 2014 ... Kristijan Petrina. Danijel Zrno. Za Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo. AerosvIjet, hrvatska zrakoplovna revija. Desprimska ul., I. odv. 18.

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE ... - HUZP

16 srp 2014 ... Ako je HAKOM regulatorna agencija kako je mogao dopustiti ... može biti brzina interneta da potrošač plaća 100%, a davatelj usluge mu.

hrvatska poljoprivredna agencija - Ministarstvo poljoprivrede – HPA

nema dovoljno privatnih bikova i bikova gospodarskih po- družnica (u odnosu 1:80). ... sa, dubina i opseg prsa, opseg cjevanice i težina u kilogra- mima. 36.

znanstveno mišljenje - Hrvatska agencija za hranu

rizik zbog povećanog unosa kalcija u određenim populacijskim skupinama; ... rizika kod obogaćivanja hrane prikazani prema Metzeru i sur. (tablica 1.) sasvim ...

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ... - AORT

AORPS. Stranica 2. STRATEŠKI PLAN. AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH POTRAŽIVANJA U SLUČAJU. STEČAJA POSLODAVCA. Institut osiguranja ...

1 REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH ...

broj Povrv-… od 23. listopada 2015. godine, prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave i rješenje o ovrsi Posl. broj OVRV-… od 05. prosinca 2014.

Untitled - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

26 svi 2017 ... aerodrome: ZL Zagreb, ZL Split, ZL Dubrovnik, ZL Pula, ZL Zadar, ZL Osijek, ... se u skladu sa spomenutim sporazumima ako su takvi letovi.

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU ... - AZTN

11 pro 2017 ... Statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Narodne ... ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj ... DRAŽEN LEŽAJIĆ, vozač motornog vozila, iz Zagreba, Trg žrtava fašizma 1,.

HRVATSKA POLJOPRIVREDNA AGENCIJA Poljana Križevačka ...

OIB: 48006835970 e mail: www.hpa.hr. Broj telefona: 01 / 3903 – 111. Broj telefaksa: 01 / 3903 – 191. Ured u Zagrebu, Ilica 101, 10 000 Zagreb. 2. Podaci o ...

Padobranstvo - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

13 tra 2014 ... 3. kolovoza 2015. Padobranski sportski klub. “Ludus”. Boškovića 13. 40000 Čakovec ... Poliklinika Sunce, Zagrebačka 1, Varaždin. • Lucijana ...

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH ...

Prije svega, to je institut predstečajnih nagodbi. Njime je ... Biljemerkant trgovina d.o.o. u stečaju, Osijek. 1146. 3. ... KAMEN GRADNJA d.o.o. u stečaju, Gornja.

Aspergillus, Penicillium i - Hrvatska agencija za hranu

zearalenon i okratoksin A, a sintetiziraju ih najčešće plijesni rodova Aspergillus, ... Odabir ekstrakcijskog sredstva ili kombinacije otapala ovisi i o ... primjenjivana metoda za zaštitu životinja protiv mikotoksikoze je korištenje ... Ngindu A., Johnson B.K., Kenya P.R., Ngira J.A., Ocheng D.M., Nandwa H., Omondi T.N., Jansen.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR ... - Auctor invest doo

21 sij 2013 ... predsjednik uprave Krunoslav Čović, članovi uprave Maja Paškvalin i Davor Čović;. 2. Stjecatelj dionica izdavatelja: Slavonski zatvoreni ...

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ...

14 lip 2019 ... ... Elektroindustrija d.d., Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska, ... istoka i Afrike te direktor kompanije Vertiv d.o.o. Diplomirao je u ...

Službeno glasilo god 12, broj 26 - Hrvatska agencija za ...

30 tra 2019 ... 781 Agronom d.o.o., Zagrebačka 171, HR-34000 Požega, Hrvatska. 782 Cerera agro d.o.o., J.J.Strossmayera 5a,5b, HR-32010 Vukovar, ...

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

Diners Cluba i HAK-a* bez plaćanja upisnine i članarine za prvu godinu korištenja**. ... sudjelovanje u nagradnom programu ''dinersirano za vas''*** - nagradne ...

Znanstveno mišljenje o deoksinivalenolu (DON) - Hrvatska agencija ...

19 tra 2018 ... Žitarice namijenjene za izravnu prehranu ljudi, žitno brašno, mekinje i ... of Manitoba barley by 3,15-diacetyldeoxynivalenol and its detection by ...

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i ... - UTT

Što je program Provjere inovativnog koncepta. ... u Program. Objavljivanje javnog poziva od strane HAMAG-BICRO-a ostvaruje se ... Poslovni prihod ili Ukupna ...

HAH Prirucnik kemijske opasnosti - Hrvatska agencija za hranu

22 tra 2010 ... Knjiga Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani nastala je na inici- jativu Znanstvenog odbora za ... Djeluje i na grinje, a posebno je učinkovit protiv skladišnih štetnika. ... se u ugostiteljskim objektima prodaju kao domaći pršut.

Sportsko rekreativni zrakoplovi - Hrvatska agencija za civilno ...

Povijest nas uči da je se prvi motorni let zrakoplovom težim od zraka dogodio 17 ... broj 34/14), mikrolaki avion je zrakoplov koji nema više od dva sjedala, kojem ...

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu tržišnog ... - AZTN

12. 3.1.1. Kartel 15 autoškola s područja Grada Rijeke i Općine Matulji . ... 15. 3.2.1.1. Šimatić d.o.o., Osijek protiv Tomić & Co d.o.o., Zagreb . ... odabrana za provedbu pilot-projekta digitalizacije televizijskog signala pod nazivom. »Digitalna ...

Tablica s komentarima - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo / Croatian Civil Aviation Agency. Ulica grada ... rezultat toga da u Hrvatskoj imamo Klasu C ... zrakoplovni savez,.

REPUBLIKA HRVATSKA Agencija za zaštitu ... - Hrvatski sabor

17 ruj 2019 ... tržište distribucije izvanbrodskih motora i rezervnih dijelova marke Suzuki i ... tržište pružanja usluga luke nautičkog turizma i prodaja nautičke opreme23. ... smatraju jednim gospodarskim subjektom i nastupaju zajednički kao dijelovi jednog ... 55 Rješenje AZTN protiv Gorenje Zagreb d.o.o.; KLASA: UP/I ...

ZAGREBAČKA BURZA HRVATSKA AGENCIJA ZA ... - Luka Rijeka

Predmet: Odobreni Poslovni plan Luke Rijeka d.d. za 2019. godinu. ... Nekretnine i oprema koje predstavljaju poslovnu jedinicu Terminal Škrljevo kao i dionice ...

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije ... - Hakom

1 srp 2010 ... Austrija i Njemačka, 118 Švicarska, 080 ili 085 Španjolska, . ... Republici Hrvatskoj zadrži odgovarajući pozivni broj za potrebe policije, a koji bi ...

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije - Hakom

14 srp 2014 ... zabilježena tendencija rasta broja paketa i visokovrijednih usluga, ali i istodobni pad ... aplikacija putem koje korisnik prati status prijenosa broja i dobiva ... davatelju Tisak d.d. Pored navedenoga, kod jednog manjeg broja ...

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i ... - UTT - Unist

Što je program Provjere inovativnog koncepta. ... u Program. Objavljivanje javnog poziva od strane HAMAG-BICRO-a ostvaruje se ... Poslovni prihod ili Ukupna ...

Narudžbenica za dodatne analize mlijeka - Hrvatska agencija za ...

e-mail: [email protected] (JLB-Jedinstveni laboratorijski broj). NARUDŽBENICA br. ______. Dodatne analize za razdoblje: ...

Broj 2 - Balonaštvo - Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Balon Klub Zagreb ... Braća Montgolfier 5 . su lipnja 1783 . prvi izveli let balonom na topli ... “Zagreb”. Stjecanje dozvole pilota balona sa uzgonom na vrući zrak, ...

REPUBLIKA HRVATSKA AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH ... - AZOP

REPUBLIKA HRVATSKA. AGENCIJA ZA ZAŠTITU. OSOBNIH PODATAKA. KLASA: UP/I-041-02/15-01/71. URBROJ: 567-02/03-15-01. Zagreb, 07. rujna 2015.

Godišnje izvješće o zoonozama 2014. - Hrvatska agencija za ...

Goveđa spongiformna encefalopatija (GSE) / Bovine spongiform encephalopathy (BSE) . ... mjehur). Čovjek se invadira gutanjem jaja trakavice putem hrane ili ...

Zbornik sa savjetovanja uzgajivača goveda - Hrvatska agencija za ...

31 sij 2019 ... U Aplikaciji za posjednike (https://stoka.hpa.hr/posjednik/login.aspx) uzgajivačima ... koročni ciljevi bi bili u sukobu ili ometali moje dugoročne ciljeve? Koji kratkoročni ... koji čine krpice fibrina i vodenasti sadržaj iznad njega.

Uzgoj goveda br. 2 svibanj 2019. - Hrvatska agencija za ...

Svjetskoga simentalskog saveza, te partnerima iz Austrije i Njemačke. ... preuzeta tri bika iz domaćega uzgojnog programa, dok je jedan bik izvezen u Centar za.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Hakom

30 lip 2016 ... 3.2.6 Praćenje stanja i razvoja tržišta poštanskih usluga . ... HP je jedini davatelj univerzalne usluge, a pravo i obvezu obavljanja ... 17 pismovne pošiljke preporučene pošiljke pošiljke s označenom vrijednosti pošiljke za ...

službeno glasilo - Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu

30 kol 2019 ... 10 Bc Institut d.d. Zagreb, Rugvica, Dugoselska 7, HR-10 370 Dugo Selo, Hrvatska. 15 CT Sjeme d.o.o., Hrvoja Macanovića 23, HR-10 000 ...

Predlozak za prezentacije-Hrvatska regulatorna agencija za mrezne ...

Rezultati mjerenja korisnika putem HAKOMetar Plus aplikacije. Objave tog tipa već su prisutne kod pojedinih EU regulatornih tijela (npr. ARCEP u Francuskoj i ...

Kako do ispravno deklariranog proizvoda? - Hrvatska agencija za ...

Skraćena deklaracija za zapakira- nu hranu odnosi se na hranu: u avioni- ma, kantinama, bolnicama, vrtićima, školama, restoranima javne prehrane i sl.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Vlada ...

Procjenitelj troškova te Hakometar plus, koji služi za mjerenje brzine Interneta u bežičnim mrežama i provjeru parametara mreže, uključujući i onih koji utječu na ...

Izvješće o radu HCPHS – 2010. - Hrvatska agencija za poljoprivredu ...

16 ruj 2018 ... Flavescence dorée – fitoplazma vinove loze (vektori, samo u 2010.) ... stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica ... o Treće nacionalno savjetovanje kompetentnosti laboratorija, Varaždin, rujan 2010.