Programski jezik Java

Što je (Cro)Duke? • Duke – poznata maskota Jave, animirani lik na prvom Java uređaju "*7". • CroDuke – hrvatska verzija maskote Dukea i logo HUJAK-a.

Programski jezik Java - Srodni dokumenti

Programski jezik Java - ACS

Java. – programski jezik razvijen 1995. godine. – James Gosling ... ➢zadatak 1. • U programskom jeziku Java napisati klase Krug i JSTrougao. (jednakostranicni ...

Programski jezik Java

Što je (Cro)Duke? • Duke – poznata maskota Jave, animirani lik na prvom Java uređaju "*7". • CroDuke – hrvatska verzija maskote Dukea i logo HUJAK-a.

Programski jezik Java - tutoriali.org

Programski jezik Java. 1. Osnovne napomene o programskom jeziku Java. 2. Osnove programiranja. 3. Rad sa objektima. 4. Liste, programska logika i ...

Programski jezik JAVA PREDAVANJE 7 2019

1 package java.awt.event;. 2. 3 import java.util. ... Window Events import java.awt.*; ... Sav posao odrađuje metod contains iz Rectangle2D koja ispituje je li tačka ...

Programski jezik JAVA PREDAVANJE 6 2018

java.awt.event.ActionEvent) kojim se definiše akcija koju komponenta realizuje. • U slučaju JButton komponente ActionEvent će biti generisan svaki put kada ...

1. Programski jezik Java - Ubodni primjeri - FER-a - unizg

src/hr/fer/oop/simple/HelloWorld.java. ▫ Parametrom –d bin određuje se odredište prevedenih datoteka. ▫ Uspješnim prevođenjem stvara se HelloWorld.class u ...

3 ASEMBLERSKI PROGRAMSKI JEZIK – JEZIK RAČUNARSKOG ...

4 мар 2010 ... Zajedno sa prezentiranjem skupa instrukcija kojim raspolaže asemblerski jezik računara otkrivamo način čuvanja programa u računaru.

JAVA JAVA JAVA JAVA Objektno orijentirano programiranje

Modularnost (modularity). ▻ Objekt se može pisati i održavati neovisno o izvornom kodu za druge objekte. – Skrivanje informacija (information hiding).

Programski jezik C

2 Osnove programskog jezika C. 13 ... Programski jezik C viši je programski jezik opce namjene. ... Uvijek mora vrijediti da je (x/y)∗y (x%y) jednako x, tako.

Programski jezik C - PMF-MO

while-petlja funkcionira na sljedeci nacin: prvo se izracunava izraz u za- gradama: n<=10 ... for-petlja iz našeg primjera moze se zapisati pomocu while-petlje na.

Programski jezik

Leksika, sintaksa, semantika jezika. ▫. Šta su ispravne rečenice srpskog jezika? ▫. Šta su ispravne reči srpskog jezika? ▫. Šta je značenje ispravnih rečenica?

Programiranje 1 – programski jezik C

U upotrebi su velika i mala slova, cifre i specijalni simboli iz ASCII skupa. Programski jezik C razlikuje velika i mala slova! (CASE SENSITIVE). Komentari se ...

Programski jezik Scratch

Nataša Hoić-Božić ... Scratch, programiranje, skripte, pozornica, likovi, pozadine, naredbe, varijable. ... dodavanja pozadine treba pripaziti na veličinu slike.

Programski jezik C - APEG

Postoje dvije osnovne vrste datoteka ... razmjenu podataka – podrazumijevana vrsta datoteka. • Binarne - koriste ... podataka u odnosu na tekstualne datoteke ...

4.B. PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

A. Programski jezik FMS Logo. 4.B. PROGRAMSKI JEZIK ... b) Poredaj naredbe programa za zbrajanje dvaju brojeva u ispravnom redoslijedu. zbroj = a b.

4.A. PROGRAMSKI JEZIK FMS LOGO

A. Programski jezik FMS Logo. 4.A. PROGRAMSKI JEZIK FMS LOGO. 1. Ponovimo. 1. Dopuni program KVADRAT :A koji crta kvadrat stranice duljine A obojen ...

Programski jezik C - ALAS

4. Primer bez argumenata. 1. void pozdrav( void ) { printf("Dobro jutro! ");. } 2. float pi( ... Kažemo da je promenljiva lokalna ako ima značenje (definisana je).

PROGRAMSKI JEZIK RUBY

Ruby je objektno orijentiran programski jezik kojeg je razvio Yukihiro Matsumoto kojem je cilj bio da učini programiranjem jednostavnim i manje zahtjevnim.

PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

Napiši program koji daje rezultat cjelobrojnog dijeljenja dva upisana broja i ostatak tog dijeljenja. //- cjelobrojno dijeljenje. % - ostatak cjelobrojnog dijeljenja ...

Programski jezik C - TFZR

C je programski jezik opće namjene koji karakterizira mali broj izraza, moderna kontrola tijeka i strukture podataka kao i veliki broj operatora. C nije "high level" ...

Programski jezik C - funkcije

printf("Kvadrat broja %i je %i ", 5, kvadrat(5)); printf("Kvadrat ... n je formalni parametar funkcije int kvadrat(int n);. ▫. 5 i 9 su ... značenje i ulogu u programu.

Programski jezik C - vtsnis.edu.rs

programskih jezika kao što su Basic,Pascal, C, C , Java, PHP,... ➢Svaki programski jezik sastoji se od seta definisanih reči i seta pravila koja se koriste za ...

Jezik Java - Mikro knjiga

Iako je postala nerazdvojivi deo mrežnog okruženja interneta, treba istaći da je Java na prvom mestu programski jezik. Programski jezici se usavršavaju i ...

Programiranje 1 Programski jezik C 3. čas - Poincare

WHILE petlja. • Uslov u zagradi se testira i ako je ispunjen telo petlje (naredba) se izvršava. Zatim se uslov ponovo testira i ako je ispunjen ponovo se izvršava ...

Programiranje 1 Programski jezik C 2. čas - Poincare

x = (int)2.3 (int)4.2; /*x ce imati vrednost 6 */ x = (int)2.3*4.5; /* x ce imati vrednost 9.0 jer zbog prioriteta operatora konverzije prvo ce biti izvrsena konverzija ...

UVOD U PROGRAMSKI JEZIK PYTHON

Kako bi omogućili upisivanje tekstualne ili brojčane vrijednost u Python programski jezik, potrebno je upotrijebiti naredbu input. Naredba input sama za sebe ne ...

Programiranje 1 Programski jezik C 4. čas - Poincare

Svaki konstantni izraz predstavlja odreñeni slučaj. Ako neki slučaj odgovara vrednosti izraza, izvršavanje počinje od tog slučaja, tj. izvršavaju se sve naredbe ...

Programski jezik Python i Edmodo

Sva rješenja mogla su se ... Učenicima su prezentacije i rješenja u programskom jeziku Python bila ... Zadaci su riješeni u programskom jeziku Python 3.4.

Programiranje 1 programski jezik c - Poincare

Napisati program koji izračunava obim i površinu trougla i kvadrata. ... Izracunava povrsinu trougla Heronovim obrascem. ... printf("Povrsina kvadrata je %f ",.

Programiranje 1 Programski jezik C 1. čas - Poincare

Funkcija može da poziva samu sebe, neposredno ili ... Poziv rekurzivne funkcije koji je započet, a čije ... Svaka rekurzivna funkcija mora imati izlaz iz rekurzije.

Programski jezik C – ponavljanje - Element

ispisuje jednodimenzionalno polje, dvodimenzionalno polje te niz znakova – string. Aritmetički operatori. Relacijski operatori. Opis. Pseudojezik. C zbrajanje. .

Programski jezik C, Stringovi - Poincare

Programski jezik C, Stringovi. Stringovi su posebna vrsta nizova. String konstanta je niz znakova. Interna reprezentacija nekog stringa sadrži nulti znak, '' , na ...

Programski jezik BASIC na racunaru Ei Pecom 64

pomoci učenicima de lakse obrade pojedine pojmove iz BASIC-a,kao i da savlada ju prve korake u programiranju.Sobzirom da postoji odličan udžbenik iz ...

Uvod u programski jezik Ruby - Srce

Uvod u programski jezik Ruby (D400). T E Č A J E V I srca. 4. 1. Općenito o programskom jeziku. Ruby. Ruby je interpretirani programski jezik, što znači da se ...

Programski jezik C - Singipedia - Univerzitet Singidunum

1.1 Programski jezik C . Predmet „Uvod u programiranje II“ uvodi u osnovne koncepte objektno orijentisanog programiranja korišüenjem jezika C . C jezik ...

Programiranje 1 Uvod u programski jezik c - Poincare

x=(int)2.3 (int)4.2; /*x ce imati vrednost 6 */ ... float c; a = 5; b = 2; c = a/b; /* Celobrojno deljenje, c=2*/ c = (1.0*a)/b; /*Implicitna konverzija: 1.0*a je realan.

Programski jezik C# Osnove objektnega programiranja

1 apr 2009 ... programu, kjer razred MojRazred uporabljamo, ustvarimo dva objekta tipa MojRazred. Naj bosta to objA in. objC. Kako se znotraj metode ...

Programiranje 1 Uvod u programski jezik Python

namenjenih za direktno izvršavanje. ○ Modul je deo koda namenjen za uvoz u druge Python datoteke ili skripte. 13/45. ETF Beograd::Programiranje 1 ...

Programski jezik Objective-C - Mikro knjiga

imena promenljive instance najčešće se stavlja donja crta. Tako instanca klase. Party može imati promenljive instance koje se zovu _name, _date i _budget.

Kotlin kao programski jezik nove generacije - Poincare

30 апр 2019 ... Sazetak. Kotlin je univerzalni programski jezik otvorenog koda, razvijen od strane Dzetbrejnsa (engl. JetBrains). On je koncizan, bezbedan, ...

programski jezik python - Fakultet elektrotehnike, računarstva i ...

Python za cilj ima kvalitetu, produktivnost, portabilnost i modularnost. Kvaliteta se postiže lakom čitljivošću i samom duljinom programskog koda, što implicira ...

Ruby programski jezik Zavrˇsni rad - Odjel za matematiku

Ruby je dinamican programski jezik koji je u potpunosti objektno orijentiran. Tvorac ... Primjer nam je pokazao da je Ruby jezik jake tipizacije jer ne pretvara.

PROGRAMSKI JEZIK sa rešenim zadacima - Mikro knjiga

Podrazumeva se da čitalac zna osnovne elemente jezika. C i da ima izvesno iskustvo u programiranju na jeziku C. Programski jezik C izložen je u obimu koji ...

programski jezik scratch i njegova primjena u osnovnoj školi

klavijature i tonove . Ovdje se može ... na tipku klavijature. Također ... Ipak, mnoge programere početnike, pri pisanju prvog računalnog programa, prati osjećaj.

Rjesˇavanje zadataka racˇunalom i programski jezik Pascal - Element

Mi cemo za pisanje programa upotrebljavati programski jezik Pascal. Poka- ... mno u program dodati instrukcije za prikazivanje medurezultata i pratiti njihove.

Ruby - dragi kamen, španska serija ili programski jezik?

30 апр 2019 ... Programski jezik Ruby je objektno-orijentisani skript jezik, ima ... zvojnog okruzenja Ruby on Rails koje se koristi za razvoj veb aplikacija.

Uvod u programski jezik Uvod u programski jezik C Uvod u ...

način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi ... Algoritam je uputa kako riješiti neki problem. □ Obično ... Obiteljsko stablo C. Obiteljsko ...

Rodno osjetljiv jezik Skinite priručnik! - Udruženje za jezik i kulturu ...

roda, socijalnog statusa ili kulture kojoj pripadamo, jezik prije konstruira naše ... u službenoj komunikaciji, da se opredijeli da li je „gospođa ili gospođica“.

jezik i njegovi učinci - Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Hrvatski enciklopedijski rječnik koncepcijski se razlikuje od navedenih rječnika. Za ovu je temu bitno napomenuti da su u tome rječniku riječi povezane u tvorbe-.

Osvrt na Bogovićev jezik i hrvatski jezik njegova doba

Piše na njemačkom i hrvatskom jeziku, prevodi narodne pjesama na njemački. Piše pjesme, pripovijetke i drame te publicistiku, među kojima i radove o jeziku ...

Engleski jezik, I strani jezik - Zavod za školstvo

Kupovina: vrste prodavnica, kupovina, moda i odijevanje. Putovanja: ... I wish (present, future). - Passive ... saznanja s područja primijenjene lingvistike, pedagogije i psihologije, kao i pozitivna domaća i strana iskustva vezana za nastavu i.

KRITERIJI OCJENJIVANJA – HRVATSKI JEZIK 3. RAZRED JEZIK ...

uvećanice kao vrstu imenica. Razlikuje umanjenice i uvećanice. Piše umanjenice i uvećanice. (uz točnost iznad 90%). 8. DVOTOČJE I ZAREZ. U NABRAJANJU.

ZJNPP-a ZA BOSANSKI JEZIK, HRVATSKI JEZIK I ... - APOSO

Zajednička jezgra nastavnih planova i programa za bosanski jezik, hrvatski jezik i srpski jezik definisana na ishodima učenja. 5. Ishodi učenja za jezik – Bosna i ...

predmetni program NJEMAČKI JEZIK, I strani jezik

Zavod za školstvo. NJEMAČKI JEZIK. 2. 1. NAZIV NASTAVNOG PREDMETA. PRVI STRANI JEZIK ... Konjunktiv II (Gegenwart); ... Konjunktiv II (Vergangenheit);.

Engleski jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Zavod za školstvo. ENGLESKI JEZIK. 5. Drugi strani jezik: I razred (četvrta ili sedma godina učenja). Operativni ciljevi. Aktivnosti. Pojmovi/sadržaji. Korelacija.

Njemački jezik, II strani jezik - Zavod za školstvo

Izražene potrebe za aktivnim znanjem njemačkog jezika i naša sve intenzivnija ... samostalno korišćenje rječnika, priručnika, gramatika i drugih praktičnih izvora ...

ZNAKOVNI JEZIK KAO PRIRODNI JEZIK GLUHIH

povijesnog razvoja preko Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ pa sve do ... je vidljivo da je prag čujnosti u području prikazanom na slici (vidi sliku 1).

NJEMAČKI JEZIK Drugi strani jezik - MON KS

Nastava njemačkog jezika treba da doprinese daljem jačanju motivacije za učenje stranih jezika i da osposobi učenika da na njemačkom jeziku komunicira na ...

Angular - Beyond Java

OPITZ CONSULTING 2017. Angular vs. React - When to Choose Which? Seite 3. What People Say About Angular update hell great tooling. But it's. TypeScript!

Java Printing

29 авг 2018 ... sada, danas i juče): Marija danas slavi rođendan. Ovo je njena ... učešća u zajedničkoj aktivnosti; pisanje pozivnice za ... the seat isn't free.